Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Комісійно-посередницькі операції
 

Комісійно – посередницькі операції – операції, не пов’язані з наданням кредитів чи залученням коштів, які банки виконують за дорученням клієнтів відповідно до укладених договорів комісії за певну плату – комісійну винагороду.

До них належать розрахунково-касове обслуговування клієнтів, конвертація іноземної валюти, купівля-продаж цінних паперів, тощо.

За виконання комісійно–посередницьких операцій банки встановлюють комісійну винагороду, яка є платою, що стягується банком з клієнта за виконання певних банківських операцій за дорученням клієнта. Комісійна винагорода є одним із видів непроцентних доходів банків. Розмір і порядок стягнення комісійної винагороди банки встановлюють самостійно з урахуванням чинного законодавства на основі тарифів, затверджених рішенням правління банку, та відповідно до укладених з клієнтами договорів.

Розрахунково-касове обслуговування – послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

Розрахунково-касове обслуговування включає такі основні види операцій і послуг: відкриття та ведення поточних рахунків; здійснення платежів у межах залишку коштів на рахунку клієнта; приймання платежів від населення за товари і послуги на користь клієнта – юридичної особи; приймання грошової виручки в касу банку; інкасацію грошової виручки; видачу готівки на цілі, передбачені законодавством.

Консультаційні послуги банки надають з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією.

Інформаційні послуги включають в себе:

1) одержання документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами, державою;

2) використання інформації — задоволення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб;

3) поширення інформації;

4) зберігання інформації.

Трастові послуги — послуги, засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа — засновник (установник управління) передає своє майно у розпорядження іншій особі — довірительному власнику (управителю) для управління в інтересах третьої особи — бенефіціара (вигодонабувача). Банки можуть здійснювати лише довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Види трастових послуг:

І. Трастові послуги на користь фізичних осіб:

1.1. Розпорядження спадщиною — заповітний траст.

1.2. Управління майном згідно з договором - прижиттєвий траст.

1.3. Опікунство та забезпечення зберігання майна (для неповнолітніх, фізично недієздатних).

1.4. Агентські послуги: збереження активів, одержання доходів за ними та повідомлення клієнта; купівля-продаж цінних паперів та доставка їх до клієнта; обмін цінних паперів; погашення облігацій, сплата податків, оформлення страхових полісів, оплата рахунків, отримання кредитів, купівля-продаж іноземної валюти, дорогоцінних металів.

2. Трастові послуги юридичним особам:

2.1. Передання довіреній особі права розпорядження майном, що є забезпеченням облігаційної позики.

2.2. Агентські послуги.

2.3. Створення фондів погашення заборгованості за основним боргом, нарахованими процентами, дивідендами.

2.4. Тимчасове управління справами компанії, що реорганізується чи знаходиться у стані ліквідації.

2.5. Депозитарні послуги — надання послуг щодо зберігання цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

2.6. тощо.

Факторинг — це послуга банку, яка полягає у викупі платіжних вимог у постачальника товарів (послуг).

При здійсненні факторингу, клієнт відступає або може відступати фактору право грошової вимоги, яке випливає з договорів купівлі-продажу товарів, здійснення робіт, послуг, укладених між постачальником та його покупцями (боржниками), крім договорів купівлі-продажу товарів, придбаних, в першу чергу, для їхнього особистого, сімейного або домашнього використання.

Форфейтинг — це купівля на безповоротній основі у кредитора боргу, вираженого в обіговому документі. Це кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі купівлі банком у експортера цінних паперів із зобов’язанням оплати, акцептованих імпортером.

Лізинг – це господарча діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, що полягає в наданні за договором лізингу однією стороною в користування іншої стороні на визначений строк майна, що йому належить або придбається у власність за порукою або погодженням у відповідного постачальника, на умовах сплати періодичних лізингових платежів.

Послуги зі зберігання цінностей:

І. Зберігання цінностей клієнтів у сховищі:

ІІ. Надання клієнтам сейфів у приміщенні банку (договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком)

ІІІ. Надання нічних сейфів клієнтам.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1626. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия