Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Активні операції. поділяють на
1) Кредитні операції - вид активних банківських операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування на певних умовах, а також надання гарантій, поручительств, акредитивів та інше, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу).

Кредит -це капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове використання на умовах повернення, строковості, платності та забезпеченості, цільового призначення.

Гарантія– спосіб забезпечення виконання зобов’язань, вiдповiдно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов’язання перед бенефiцiаром (оформлене в письмовій формі або у формі повідомлення) сплатити кошти за принципала в разі невиконання останнім своїх зобов’язань у повному обсязі або їх частину в разі пред’явлення бенефiцiаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії.

Бенефiцiар – особа, на користь якої надається гарантія. Принципал – особа, за заявою якої надається гарантія. Банк-гарант – банк, який надає гарантію на користь бенефiцiара.

Зобов’язання банку-гаранта перед бенефiцiаром не залежить вiд основного зобов’язання принципала (його припинення або недiйсностi), зокрема i тоді, коли посилання на таке зобов’язання безпосередньо міститься в тексті гарантії.

Поручительство – спосіб забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого поручитель повністю або частково бере на себе відповідальність у разі настання передбаченого випадку виконати перед кредитором зобов’язання боржника. Боржник і поручитель відповідають перед кредитором солідарно.

Акредитив – умовне грошове зобов’язання, що надається банком-емітентом за дорученням та з інструкціями особи – наказодавця акредитиву здійснити платіж на користь одержувача коштів проти передбачених документів (зазвичай – виконання умов договору).

2) облiково-кредитніоперації - придбання (облік) векселів, використання векселів як застави.

Вексель – письмове боргове зобов’язання у вигляді цінного паперу, складеного за встановленою формою. Вексель дає особі, якій він виданий, що іменується векселедержателем, безумовне, підтримуване законом право на одержання вiд векселедавця або іншого вказаного платника зазначеної у ньому суми.

Розрізняють простий i переказний вексель.

Простий вексель засвідчує зобов’язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів іншій особі. Переказний вексель містить наказ векселедавця (трасанта) платнику (трасату) виплатити вказану суму особі, на користь якої видано вексель (ремітенту).

Вексель є письмовим документом, виписаним за встановленою формою.

3) інвестиційні операції - операції з придбання банками цінних паперів.

Між всіма активними операціями існує тісний взаємозв’язок. Ці операції є найбільш дохідними та разом з тим найбільш ризиковими. Тому банки зобов’язані підтримувати оптимальну структуру своїх активів i залежно вiд економічної ситуації змінювати її або на користь кредитів, або на користь інвестицій. На сьогоднішній день в Україні в структурі активних операцій банків переважають кредитні операції.

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 481. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия