Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Статус та основні функції центрального банку
 

Центральний банк - це банк першого рівня в двохрівневій банківській системі.

Центральні банки є юридичними особами, що мають відособлене від держави майно. Формально це майно знаходиться, як правило, у державній власності, але центральний банк наділений правом розпоряджатися їм як власник.

Фактори незалежності центральних банків

• участь держави в капіталі центрального банку і в розподілі прибутку;

• процедура призначення (вибору) керівництва банку;

• ступінь відображення в законодавстві цілей і завдань центрального банку;

• права держави на втручання в грошово-кредитну політику;

• правила, що регулюють можливість прямого і непрямого фінансування державних витрат центральним банком країни.

Правовий статут центральних банків розвинутих країн закріплений у правових актах: законах про центральні банки і їхні статути, законах про банківську і кредитну діяльність, у валютному законодавстві.

Найбільш низьким ступенем незалежності від втручання державних органів у грошово-кредитну політику мають центральні банки Франції та Італії. У цих країнах право визначення напрямів втручання законодавчим шляхом передано уряду. Центральний банк виступає в ролі консультанта і покликаний керуватися рішеннями уряду. З часів другої світової війни керівництво Банком Франції перебуває під впливом міністерства фінансів.

Кілька на більш високому рівні незалежності перебувають центральні банки Австрії та Данії. Законодавство цих країн не містить формального права держави на втручання в грошово-кредитну політику центрального банку, однак зобов'язує його координувати свою стратегію з політикою уряду.

Центральні банки ФРН (ФРГ) та Швейцарії є найбільш незалежними. В законодавстві цих країн відсутнє право держави на втручання в грошову політику центрального банку.

З точки зору власності на капітал центральні банки поділяються на:

1.1. державні, капітал яких належить державі (наприклад, центральні банки в Великобританії, Німеччині, Франції, Канаді, Росії);

1.2. акціонерні (наприклад, США);

1.3. змішані - акціонерні товариства, частина капіталу яких належить державі (в Японії - 55%, в Бельгії - 50%).

Центральний банк виконує функції державного органу і забезпечує:

- · захист та стабільність національної валюти;

- · розвиток та зміцнення банківської системи;

- · ефективне та безперебійне функціонування платіжної системи.

В даний час Центральний банк є:

1) емісійним центром країни (монопольне право на випуск банкнот);

2) банком банків, тобто здійснювати операції не з торгово-промисловою клієнтурою, а переважно з банками країни;

3) банкіром уряду, для чого повинен підтримувати державні економічні програми, надавати кредити уряду;

4) головним розрахунковим центром країни, виступаючи посередником між банками країни при виконанні безготівкових розрахунків, заснованих на заліку взаємних вимог;

5) органом регулювання економіки грошово-кредитними методами.

6) Інформаційно-статистичний та аналітичний центр грошової і банківської систем. Він розробляє правила і положення, що регламентують здійснення банківських операцій, визначає порядок ведення бухгалтерського обліку в банках, складання і надання фінансової та статистичної звітності у банківській системі.

7. Формування та управління золотовалютними резервами. Центральний банк використовує резерви для покриття дефіциту платіжного балансу країни, підтримки обмінного курсу національної валюти

8. Представницька функція. Центральний банк представляє інтереси держави у взаємовідносинах з центральними банками інших держав, з міжнародними банками і валютно-фінансовими організаціями.

 

Усі функції центрального банку поділяють на основні і додаткові.

Основні функції здійснюються усіма без винятку центральними банками і розділяються на

1) регулюючі:

А) Розробка і проведення грошово-кредитної політики,

- визначення напрямків розвитку грошово-кредитної політики; вибір основних інструментів грошово-кредитної політики;

- створення і ведення статистичної бази даних по грошовій масі, кредитам і заощадженням;

- проведення досліджень із проблем економіки і грошово-кредитної сфери даної країни й інших держав;

- упорядкування грошових програм і контроль за їхнім виконанням.

Б). Регулювання попиту і пропозиції на кредит і іноземну валюту здійснюється за допомогою проведення інтервенційних операцій на грошовому і валютному ринках.

2) Контрольні функції – проведення валютного контролю та здійснення контролю над функціонуванням кредитно - банківської системи . Можливі такі форми реалізації цієї функції:

А) нагляд здійснюють безпосередньо центральні банки,

Б) органи нагляду відділені від центрального банку, але він пов'язаний із ними, приймаючи участь у їхній діяльності або роблячи консультаційні послуги ( Бельгії, Німеччини, Швейцарії і Японії);

В) центральний банк контролює діяльність кредитно - банківських установ разом з іншими інститутами (ФРС США здійснює наглядову діяльність разом із Федеральною корпорацією страхування депозитів, Службою контролера грошового обігу, уповноваженими органами штатів).

3. Обслуговуючі функції: Організація платіжних-розрахункових відношень комерційних банків: випуск в обіг паперово - грошових знаків, організація безготівкових розрахунків, Кредитування кредитно - банківських інститутів і уряду, ведення урядових рахунків і управління активами різноманітних урядових відомств

Додаткові функції:

1. Управління державним боргом,

2. Проведення аналітичних досліджень і ведення статистичної бази даних.

3. Випуск в обіг банкнот і забезпечення їхнього циркулювання на території країни.

4. Здійснення зв'язку з небанківською клієнтурою і надання суспільних послуг. Центральні банки підтримують кореспондентські відносини із фінансовими установами своєї країни, іншими центральними банками і міжнародними фінансовими організаціями. Проте комерційні відношення з небанківською клієнтурою завжди є другорядними.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 651. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия