Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Структура НБУ
 

Правління Національного банку складається з одинадцяти осіб:

1. Голови Національного банку – очолює правління,

2. заступників Голови Національного банку (4 шт)

3. керівників структурних підрозділів Національного банку (6 шт)

Перелік структурних підрозділів, що забезпечують виконання Національним банком основної функції, керівники яких за посадою входять до складу Правління Національного банку, визначається Головою Національного банку.

Рішення Правління Національного банку приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Правління Національного банку має один голос.

Засідання Правління Національного банку є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від його складу.

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років максимально на два строки подряд.. Одна кандидатура може вноситись не більше двох разів.

Вимоги до Голови правління:

-громадянин України, який постійно проживає в Україні,

-має повну вищу освіту у галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у галузі економіки чи фінансів

-не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою

- має бездоганну ділову репутацію, (зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку).

Не може бути Головою Національного банку особа, яка:

- має представницький мандат

- обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення)

- є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії,

- є керівником чи входить до складу керівного органу юридичної особи (за винятком Національного банку),

- є власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) юридичної особи.

На час перебування на посаді Голова Національного банку зупиняє членство в політичній партії.

Функції Голови Національного банку:

1) керує діяльністю Національного банку;

2) діє від імені Національного банку і представляє його інтереси;

3) головує на засіданнях Правління Національного банку;

4розподіляє обов'язки між заступниками Голови Національного банку;

5) видає розпорядчі акти,;

6) приймає рішення з інших питань, що стосуються діяльності НБУ;

7) несе відповідальність за діяльність Національного банку.
Заступники Голови Національного банкупризначаються та звільняються за погодженням з Радою Національного банку.

Заступником Голови Національного банку може бути громадянин України, який відповідає тим же вимогам, що і до Голови правління

Керівники структурних підрозділів Національного банкупризначаються та звільняються з посади Головою Національного банку

Керівником структурного підрозділу, який за посадою входить до складу Правління Національного банку, може бути громадянин України, який відповідає тим же вимогам,

Керівництво діяльністю НБУ здійснюється Радою НБУ

Основні завданнями Ради Національного банку є :

- розроблення Основних засад грошово-кредитної політики

- здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики.

Грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання певних засобів та методів;

Повноваження Ради НБУ визначені Законом про НБУ ст.. 9

До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України.

Голова НБУ входить до складу Ради, але не може бути Головою Ради НБУ.

Голова Ради Національного банку обирається Радою зі свого складу строком на три роки.

Президент України та Верховна Рада призначають по сім членів Ради НБУ строком на сім років.

Вимоги до Членів Ради НБУ – такі самі, як до Голови НБУ.

Голова Ради Національного банку має заступника, який обирається Радою Національного банку зі свого складу строком на три роки

Рішення Ради НБУ приймаються на засіданнях Ради, які проводяться не рідше одного разу на квартал

Позачергові засідання Ради Національного банку скликаються Головою Ради Національного банку за його власною ініціативою або Радою Національного банку за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості її членів, а також за вимогою Голови Національного банку України.

Засідання Ради Національного банку є правомочними за наявності не менше десяти її членів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

Філії Національного банку не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти, діють від імені Національного банку.

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 483. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия