Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Несие №2
Тақырып 1 – Тақырып бойынша бастапқы білім деңгейін бақылау (тестілеу, ауызша және т. б.): Улы заттардың жіктелуі және уланудың түрлері. Улы заттардың ағзаға түсу жолдары мен таралуы.

2. Мақсат:Биологиялық объектілерден «дәрілік уларды» бөлуді жүргізуді білу және оны практикада қолдану.

3. Оқытудың мақсаты: Биологиялық объектілерден «дәрілік уларды» бөлуді үйрену.

4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Зерттеу объектісін не үшін ұсақтайды?

2. Зерттеу объектісін не үшін қышқылдатады?

3. Не себептен зерттеу объектісін минералды қышқылмен емес, органикалық қылымен қышқылдатады?

4. Қышқылды спиртті немесе сулы сорындыға сілтілеу үшін не қосады және неге?

5. «Дәрілік уларды» қышқыл және сілтілі ортадан не үшін экстрагирлейді?

6. Қышқылды хлороформды бөліндіні қандай қасиеті бар заттарға зерттейді және неге?

7. Сілтілі хлороформды бөліндіні қандай қасиеті бар заттарға зерттейді және неге?

8. Қышқылды және сілтілі хлороформды бөліндіні зерттеу алдында не үшін аз көлемге дейін буландырады?

5. Білім берудің және оқудың әдістері(шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, призентациялар, кейс-стади және т.б.)

- теориялық материялды топтпен талдау;

- кішігірім топтарда жұмыс;

- жазбаша сұрау.

Дебиет

1. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом экстракции. – Алматы, 2002.

2. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

3. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия. – М.: Медицина, 1975.

4. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. – М.: Медицина 1976.

7. Бақылау(сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.) келесі сұрақтар бойынша жазбаша сұрау:

1. Қышқылданған спиртпен немесе қышқылданған сумен биологиялық материалдан бөлінетін заттар тобының жалпы сипаттамасы.

2. Стас – Отто әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

3. А.А. Васильева әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

4. В.Ф. Крамаренко әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

5. В.И. Попова әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

6. П.Валов әдісі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

7. Қышқылданған спиртпен немесе қышқылданған сумен биологиялық материалдан «дәрілік уларды» бөліп алудың кейбір теориялық жағдайлары.

8. Стас – Отто және А.А Васильева әдістерімен биологиялық материалдан сорындыларды тазалау тәсілдері.

9. В.Ф. Крамаренко, В.И. Попова және П.Валов әдістерімен биологиялық материалдан сорындыларды тазалау тәсілдері.

Тақырып 2 Улы заттардың ағзаға түсу жолдары мен таралуы. Улы заттардың таралуының негізгі токсикокинетикалық параметрлері.Қышқылды, бейтарап, әлсiз негiздi және негiздi қасиеттi заттарды ашу әдiстемелерiнiң техникасын меңгеру.

2. Мақсат:студенттер ХТС микрокристаллоксопиялық және түсті реакциялар әдісімен Қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді қасиеті бар заттарды табуды және биологиялық объектіде дәрілік заттардың идентификациясынның әдістемесіне комплексті қарауды меңгеру.

3. Оқытудың мақсаты:ХТС микрокристаллоксопиялық және түсті реакциялар әдісімен Қышқылды, бейтарап, әлсіз негізді қасиеті бар заттарды табуды үйрену және биологиялық объектіде дәрілік заттардың идентификациясынның әдістемесіне комплексті қарауды меңгеру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Қандай қышқылдық қасиеті бар заттардың химико-токсикологиялық маңызы жоғары?

2. Барбитал және басқа барбитураттардың, ноксиранның, фенацетинның формуласын жазыңыз.

3. Бейтарап және әлсіз негізді қасиеті бар заттарды тобының қай физико-химиялық қасиеті боялу реакцияларына жағдай жасайды.

4. Биологиялық материалды зерттегенде мына заттарды анықтау үшін қандай әдістер қолданады?

5. «Дәрілік уларға» биологиялық материалды зерттегенде ЖҚХ маңызы қандай?

6. Барбитураттарға микрокристаллоскопиялық реакцияның негізінде қандай процесстер жатыр?

5. Білім берудің және оқудың әдістері(шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, призентациялар, кейс-стади және т.б.)

- теориялық материялды топтпен талдау;

- кішігірім топтарда жұмыс;

- жазбаша сұрау.

 

Дебиет

1. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 (разделы 4.1-4.5)

2. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006 (часть 2, глава 2)

3. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом экстракции. – Алматы, 2002.

4. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

5. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия. – М.: Медицина, 1975.

6. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. – М.: Медицина 1976.

 

7. Бақылау(сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.) келесі сұрақтар бойынша жазбаша сұрау:

1. Қандай қышқылдық қасиеті бар заттардың химико-токсикологиялық маңызы жоғары?

2. Барбитал және басқа барбитураттардың, ноксиранның, фенацетинның формуласын жазыңыз.

3. Бейтарап және әлсіз негізді қасиеті бар заттарды тобының қай физико-химиялық қасиеті боялу реакцияларына жағдай жасайды.

4. Биологиялық материалды зерттегенде мына заттарды анықтау үшін қандай әдістер қолданады?

5. «Дәрілік уларға» биологиялық материалды зерттегенде ЖҚХ маңызы қандай?

6. Барбитураттар, ноксирон, фенацетин, кофеин және преднизолон туындылары қындай түсті реакциялар береді?

7. Барбитураттарға микрокристаллоскопиялық реакцияның негізінде қандай процестер жатыр?

8. УК-аймағындағы жұтылуды қандай структуралық ерекшеліктер қамтамасыз етеді?

9. УК-аймағындағы жұтылу қасиетіне байланысты дәрілік заттарды қандай топтарға бөлуге болады?

10. Амидопиринның формуласын жаз, оның жұтылу қасиетін түсіндір.

11. Дәрілік қосылыстардың объектіден табылғаны туралы шешімді ненің негізінде жасауға болады?

12. Қандай заттар алколоидтар деп аталады? Алколоидтардың физико-химиялық қасиеттерін ата.

13. Қандай негіздік қасиеті бар синтетикалық қосылыстардың токсикалық қасиеті жоғары?

14. Қандай алколоидтарға фармакологиялық зерттеулер жургізіледі? Бұл сынамалардың маңызы қандай?

Тақырып 3. Ағзадағы бөгде заттардың биотрансформациясы. Биотрансфоромацияның негізгі жолдары мен сатылары. Бөгде заттардың метаболизміне ықпалы бар факторлаар. Метаболиттер және олардың уыттылығы. «Дәрiлiк улардың» сандық мөлшерiн анықтау әдiстемелерiнiң техникасын меңгеру.

2. Мақсат:Зерттелетін заттардың физикалық және химиялық қасиеттерін білудің негізінде студенттер биоматериалдан бөлініп алынған «Дәрілік улардың» сандық анықтауыныңәдістемесі және техникасын меңгеру керек.

3. Оқытудың мақсаты:«Дәрілік улардың» сандық анықтауды жүргізуді үйрену.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. «Дәрілік уларды» фотоэлектроколориметриялық анықтау әдісі неге негізделген?

2. ХТТ экстракционды фотометрия әдісі.

3. «Дәрілік уларды» УК спектрофотометрия әдісінің көрінетін аймағында ХТТ әдісі.

4. «Дәрілік уларда» ГСХ – сы ХТТ әдісі.

5. Білім берудің және оқудың әдістері(шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, призентациялар, кейс-стади және т.б.)

- теориялық материялды топтпен талдау;

- кішігірім топтарда жұмыс;

- жазбаша сұрау.

Дебиет

1. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 (разделы 4.1-4.5)

2. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006 (часть 2, глава 2)

3. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. – М.: Медицина 1976.

 

7. Бақылау(сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.) келесі сұрақтар бойынша жазбаша сұрау:

1. ХТТ морфинді ФЭК әдісімен сандық анықтау.

2. ХТТ стрихнинді ФЭК әдісімен сандық анықтау.

3. Барбитуруттарды спектрофотометриялық анықтау әдісі.

4. ХТТ газық хроматографияның қазіргі жағдайы және даму перспективалары.

5. Мицелярлық электрокинетикалық хроматография (МЭКХ). Экстракциясыз және экстракцияға негізделген дәрілік заттарды биологиялық сұйықтарда анықтау әдісінің қағидалары.

Тақырып 4. Аналитикалық токсикология. Биологиялық нысандарға химия-токсикологиялық талдау жүргізуде аналитикалық әдістердің алатын орны. Алдын-ала жүргізілетін сынамалар.

2. Мақсат:Зерттелетін заттардың аналитикалық токсикологиясы. Биологиялық нысандарға химия-токсикологиялық талдау жүргізуде аналитикалық әдістердің алатын орны. Алдын-ала жүргізілетін сынамалар анықтауыныңәдістемесі және техникасын меңгеру керек.

3. Оқытудың мақсаты:Зерттелетін заттардың аналитикалық токсикологиясы. Биологиялық нысандарға химия-токсикологиялық талдау жүргізуде аналитикалық әдістердің алатын орны. Алдын-ала жүргізілетін сынамалар анықтауыныңәдістемесі және техникасын меңгеру керек.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Зерттелетін заттардың аналитикалық токсикологиясы?

2. Биологиялық нысандарға химия-токсикологиялық талдау жүргізуде аналитикалық әдістер.

3. Алдын-ала жүргізілетін сынамалар анықтауыныңәдістемесі.

4. Алдын-ала жүргізілетін сынамалар анықтауыныңтехникасы.

5. Білім берудің және оқудың әдістері(шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, призентациялар, кейс-стади және т.б.)

- теориялық материялды топтпен талдау;

- кішігірім топтарда жұмыс;

- жазбаша сұрау.

Дебиет

4. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 (разделы 4.1-4.5)

5. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006 (часть 2, глава 2)

6. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. – М.: Медицина 1976.

 

7. Бақылау(сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.) келесі сұрақтар бойынша жазбаша сұрау:

1. Зерттелетін заттардың аналитикалық токсикологиясы?

2. Биологиялық нысандарға химия-токсикологиялық талдау жүргізуде аналитикалық әдістер.

3. Алдын-ала жүргізілетін сынамалар анықтауыныңәдістемесі.

4. Алдын-ала жүргізілетін сынамалар анықтауыныңтехникасы.Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 217. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия