Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пенроуз Р. 8 страница


Рисунок 6 - Схеми польових робіт при різних статичних схемах супутникових спостережень:

а - "Статика"; б - "Швидка статика"; в -"Стою/Іду"; БС - базова станція;

І,ІІ,ІІІ,ГУ,У - пункти мережі без постійної базової станції;

А,Б,В,Г,Д,Е - пересувні станції (пункти, що визначаються);

1- точка ініціювання; 2,3,4,5,6,7,8,9 - пункти, що визначаються

 

Швидкі статичні зйомки (рис.6, б) збільшують продуктивність вимірів. На коротких лініях (до 2-5км), при спостереженні, як мінімум, чотирьох - п'яти супутників з вигідним взаємним геометричним положенням отримання паспортної точності досягається при тривалості спостережень 5-10 хвилин.

Зйомка в режимі "Стою/Іду" (рис.6, в) дозволяє визначити велику кількість пунктів (до 50-70 за зміну), але вимагає, щоб приймач утримував захват супутників на протязі всього часу вимірювань, тобто при послідовному переміщенні між пунктами 1,2, ... , 9. На першому пункті (пункт 1) - пункті ініціювання необхідно знаходитися не менше 10 хвилин; час вимірів на інших пунктах, що визначаються, складає від 5 до 30 с. Цей режим відповідає зйомці об'єктів з відстанями між пунктами не більше 300м і при відсутності перешкод для проходження радіосигналів від супутників.

Супутникові методи визначення місцеположення останнім часом знаходять широке використання при побудові геодезичних мереж, геодезичних зйомках, при роботі на геодинамічних полігонах, де спостерігаються сучасні рухи земної поверхні, а також при вирішенні різноманітних інженерно-геодезичних задач.

 

Вариант 1

1. Камень бросили под углом к горизонту со скоростью V0.

Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.

Модуль полного ускорения камня …

a) [ ]во всех точках одинаков

b) [ ]

c) [ ]

d) [ ]

 

2. Теннисный мяч летел с импульсом в горизонтальном направлении, когда теннисист произвел по мячу резкий удар длительностью 0,1 с. Изменившийся импульс мяча стал равным (масштаб указан на рисунке).

Средняя сила удара равна …

a) [5 Н] b) [0,5 Н] c) [50 Н] d) [30 Н]

3.

a) [1] b) [2] c) [3] d) [4] e) [5]


 

Вариант 2

1.

a) [ ] b) [ ] c) [ ]

 

2. Импульс тела изменился под действием кратковременного удара и стал равным , как показано на рисунке.

В момент удара сила действовала в направлении …

a) [ ]1 b) [ ]2 c) [ ]3 d) [ ]4

 

3.

a) [ ] b) [ ]

c) [ ] d) [ ]

 


 

Вариант 3

.

a) [ ] b) [ ] c) [ ]

 

2.

a) [ ]

b) [ ]

c) [ ]

d) [ ] e) [ ]

 

3.

a) b) c) d)

 

 


Вариант 4

 

1.

a) [ ] b) [ ] c) [ ]

 

2.

a) [2 с]

b) [0,2 с]

c) [0,05 с]

d) [0,5 с]

e) [0,3 с]

 

 

3. Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по закону L = ct3. Укажите график, правильно отражающий зависимость от времени величины момента сил, действующих на тело.

a) b) c) d)

 


Вариант 5

1. Точка М движется по спирали в направлении, указанном стрелкой. Нормальное ускорение по величине не изменяется. При этом величина скорости…

a) [Увеличивается] b) [Уменьшается] c) [не изменяется]

 

2.

a) [ ]

b) [ ]

c) [ ]

d) [ ]

e) [ ]

 

 

3.

a) b) c) d)

 


Вариант 6

1. Точка М движется по спирали с постоянной по величине скоростью в направлении, указанном стрелкой. При этом величина нормального ускорения ...

a) [уменьшается] b) [увеличивается] c) [не изменяется]

 

2.

.

a) [1]

b) [2]

c) [3]

d) [4]

 

 

3.

a) b) c) d) e)

 

 


Вариант 7

Точка М движется по спирали с постоянным по величине нормальным ускорением в направлении, укачанном стрелкой. При этом проекция тангенциального ускорения на направление скорости...

a) [меньше нуля ] b) [больше нуля ] c) [равна нулю]

2.

a) [ ] b) [ ] c) [ ] d) [ ] e) [ ]

 

3. Два маленьких массивных шарика закреплены на концах невесомого стержня длины d. Стержень может вращаться в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через середину стержня. Стержень раскрутили до угловой скорости . Под действием трения стержень остановился, при этом выделилось тепло Q1. Если стержень раскручен до угловой скорости , то при остановке стержня выделится тепло …

a) b) c) d)

 


Вариант 8

1. Точка М движется по окружности с постоянным тангенциальным ускорением. Если проекция тангенциального ускорения на направление скорости положительна, то величина нормального ускорения...

a) [не изменяется] b) [увеличивается] c) [уменьшается]

 

2.

a) [1] b) [2] c) [3] d) [8]

 

3.

a) b) c) d)

 

 


Вариант 9

Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис.1 показан график зависимости проекции скорости от времени ( – единичный вектор положительного направления, – проекция на это направление). При этом вектор полного ускорения на рис.2 имеет направление …

a)1 b)2 c)3 d)4

 

2.

Диск вращается равномерно с некоторой угловой скоростью . Начиная с момента времени t=0, на него действует момент сил, график временной зависимости которого представлен на рисунке.

Укажите график, правильно отражающий зависимость угловой скорости диска от времени.

 

 

a) b) [ c) d) ]

 


Вариант 10

1. Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис. 1 показан график зависимости от времени ( – единичный вектор положительного направления, – проекция на это направление). На рис.2 укажите направление силы, действующей на т.М в момент времени t1.

a) [ ]1 b) [ ]2 c) [ ]3 d) [ ]4

 

2.

a)

b)

c)

d)

3.Небольшая шайба начинает движение без начальной скорости по гладкой ледяной горке из точки А. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Зависимость потенциальной энергии шайбы от координаты х изображена на графике . Скорость шайбы в точке С …

a)в раз больше, чем в точке В b)в 4 раза больше, чем в точке В

c)в раза больше, чем в точке В d)в 2 раза больше, чем в точке В


Вариант 11

1. Колесо вращается так, как показано на рисунке белой стрелкой. К ободу колеса приложена сила, направленная по касательной. Правильно изображает угловую скорость вектор …

a) [ ]1 b) [ ]2 c) [ ]3 d) [ ]4 e) [ ]5

 

2.

 

a) b)

3.

С ледяной горки с небольшим шероховатым участком АС из точки А без начальной скорости скатывается тело. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Зависимость потенциальной энергии шайбы от координаты х изображена на графике . При движении тела сила трения совершила работу = 20 Дж.
После абсолютно неупругого удара тела со стеной в точке В выделилось ...

a)120 Дж тепла

b)80 Дж тепла

c)100 Дж тепла

d)60 Дж тепла

 


Вариант 12

1. Колесо вращается так, как показано на рисунке белой стрелкой. К ободу колеса приложена сила, направленная по касательной. Правильно изображает момент импульса колеса относительно заданной оси вектор …
a)1

b)2

c)3

d)4

e)5

 

2.

a) b) c) d)

 

3. В потенциальном поле сила пропорциональна градиенту потенциальной энергии . Если график зависимости потенциальной энергии от координаты x имеет вид, представленный на рисунке,

то зависимость проекции силы на ось X будет….

a) b) c) d)

 


Вариант 13

 

1. Частица движется вдоль окружности радиусом 1 м в соответствии с уравнением j(t) = 2p(t2 - 6t +12),

где j- в радианах, t - в секундах.

Число оборотов, совершенной частицей до остановки, равно …

a) [1] b) [6] c) [3] d) [2]

 

2. Лифт движется вниз с ускорением а>g, при этом…

a)тело будет находиться в невесомости

b)с телом ничего не произойдет

c)тело прижмется к потолку лифта

d)тело прижмется к полу лифта

 

3.

a) 50 Дж b) 40 Дж c) 25 Дж d) [ ] 20 Дж e) [ ] 15 Дж


Вариант 14

1.

a) [ ] b) [ ] c) [ ] d) [ ]

 

2. Шарик падает вертикально вниз в жидкости. Если на него действуют – сила тяжести; – сила Архимеда и – сила сопротивления, то при равномерном движении шарика…

a) b)

c) d)

 

3. Диск и цилиндр имеют одинаковые массы и радиусы (рис.). Для их моментов инерции справедливо соотношение…

a)Iц=Iд b)Iц>Iд c)Iц<Iд

 

 


Вариант 15

1.

a) [ ] b) [ ] c) [ ] d) [ ]

 

2.

a) b)

c) d)

 

3.

a) 1 c b) 2 c c) 3 c d) 4 c

 

 

Вариант 1

1.1. Заданы начальное значения радиус–вектора , м и конечное , м описывающие положения движущейся материальной точки для моментов времени t1 = 1 c и t2 = 3 c. Нарисуйте вектор перемещения рассматриваемой точки в координатах Х-У. Найдите величину средней скорости перемещения точки за этот интервал времен.

1.2. На графике показано изменение с течением времени ускорения точки на прямолинейном отрезке пути. Начальная скорость V2 равна нулю, t1 = 12 c, a1 = 2 м/с2. Найти скорость точки в момент времени t2.

 

 

1.3. Первая точка движется по траектории y = 5x2. Закон движения второй точки: x = 2t (м), y = 8t (м). В какой момент времени они встретятся и каковы координаты их места встречи?

 

1.4. Материальная точка М движется по окружности со скоростью V. На рис. 1 показан график зависимости Vτ от времени (τ - единичный вектор положительного направления, Vτ – проекция V на это направление). На рис. 2 укажите направление силы, действующей на точку М в момент времени t. Ответ обоснуйте.

 

 

1.5. Два груза массами m = 300 г связаны нитью, перекинутой через неподвижный блок. На один из грузов положен перегрузок массой ∆m = 20 г. Определить силу Р давления перегрузка на груз при движении системы. Блок считать невесомым, а нить нерастяжимой.

 

1.6. Автомобиль массой m = 5 т равномерно со скоростью v = 72 км/час въезжает на выпуклый мост, по форме представляющий собой дугу окружности радиуса R = 80 м. Определить силу, с которой автомобиль давит на мост в точке, радиус которой составляет с вертикалью угол α = 300.

:

1.7. Теннисный мяч летел с импульсом в горизонтальном направлении, когда теннисист произвел по мячу резкий удар с средней силой F = 42 H. Изменившийся импульс мяча стал равным (масштаб указан на рисунке). Найти время t, в течение которого сила действовала на мяч.Дата добавления: 2014-10-29; просмотров: 2110. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия