Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Характеристики мір
Якщо відстань між об’єктами природно трактувати як міру відмінності об’єктів, то обернену величину можна розглядати як міру подібності (близькості) об’єктів.

1. Найчастіше відстань між об’єктами вимірюють в евклідовій матриці, яка найбільш узгоджена з нашими інтуїтивними представленнями про близькість об’єктів і визначається

, (4)

де та – значення компонент в опису 1-го та 2-го об’єктів, – розмірність простору ознак .

2. Широко використовується лінійна метрика (метрика міських кварталів або манхетенська метрика) яка задає відстань

, (5)

а також sup- норма , яка визначає чебишевську відстань

. (6)

На рис. 1. показано зміст цих відстаней.

 

Рис.1. Ілюстрація змісту відстаней

 

- довжина відрізка АС;

- сума довжин відрізків АВ і ВС;

- довжина більшого з відрізків АВ і ВС, тобто АВ.

Очевидно, що з ростом розмірності манхетенська відстань підкреслює, а чебишевська злагоджує відмінності між об’єктами. Відстані визначаються для тих описів , в яких ознаки виражені кількісними шкалами і є по-суті частинними випадками узагальнення степеня відстані

Мінковського , для яких отримуються при . Існує досить велика різноманітність мір, але на практиці ці міри є найуживанішими.

Евклідова відстань ефективна при дослідженні слабокореляційних сукупностей об’єктів (кулеподібні класи), а манхетенська тоді, коли об’єкти утворюють плоскі витягнені класи, ортогональні будь-яким координатним осям простору ознак. Тому обробка однієї і тієї ж сукупності даних одним і тим же методом або алгоритмом, але з використанням різних метрик може дати різні, інколи кардинально протилежні, результати.

Наприклад. При використанні манхетенської метрики утворені класи витягнуті вздовж осі абсцис, а при використанні евклідової відстані об’єкти будуть згуртовані в два більш-менш рівні класи (пунктир). Отже, до вибору метрики слід підходити дуже продумано і обережно співставляючи результати використання різних метрик між собою із цілями здійснюваної обробки даних.

Якщо ознаки представляються в якісних шкалах, зокрема в шкалах найменувань та порядку, використовують відстань Хеммінга

для якої відмінності виражаються числом неспівпадінь властивостей порівнюваних об’єктів. У випадку якісних шкал ознаки розглядаються як бінарні, тобто такі, що можуть приймати лише два значення “ 0 “ та “ 1 “. Відстань Хеммінга є максимальною і рівна 1 для об’єктів з протилежними за значеннями описами, тобто елементи одного опису є протилежними до відповідних елементів опису другого об’єкту. Для об’єктів, всі ознаки яких (з числа включених в опис) співпадають, .

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 792. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия