Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Формули з масивами даних
 

Формули з масивами даних дозволяють виконувати обчислення над масивами комірок. Результат формули масиву записується або в масив комірок (для всіх комірок масиву застосовується одна і та ж формула), або в одну комірку. На відміну від звичайних формул введення і редагування формули з маси­вом закінчується натисканням клавіш Ctrl + Shift + Enter, сама формула авто­матично поміщається у фігурні дужки. Для редагування формули масиву варто виділити всі комірки масиву (у противному випадку редагування буде неможливим). Для швидкісного виділення комірок, що містять формули масиву, необхідно:

 

· Вибрати будь-яку комірку масиву формул.

· Вибрати команду меню Правка►Перейти.

· Натиснути кнопку Выделить. З'являється вікно Выделение группы ячеек, у якому варто вказати Выделить текущий массив.

· Натиснути кнопку ОК.

 

Перед введенням формули в діапазон комірок його варто виділити, а потім вводити формулу в першу комірку масиву. Після закінчення набору формули варто натиснути комбінацію клавіш: Ctrl + Shift + Enter.

Приклад набору формули масиву у комірці або в рядку формули:

=C3:C5*D3:D5.

Після натиску клавіші Enter формула автоматично буде взята у фігурні дужки і матиме такий вигляд: {=C3:C5*D3:D5}. Це означає, що дані комірки С3будуть перемножуватись на дані комірки D3 потім С4 на D4, С5 на D5. Відповідні стовпці будуть перемножуватися так: перший стовпець першого масиву буде перемножуватись на елементи першого стовпця другого діапазону масиву, а другий стовпець першого масиву на другий стовпець другого масиву. Наприклад: {=E3:E5/B1}, {=E3:E5*20/120}.

У формулах з масивами може використо­вува­тися масив констант, який береться у фігурні дужки. Масив констант може бути одномірним чи двовимірним.

Наприклад: {10}- одномірний масив констант; {10;50}- двовимірний масив констант.

Наприклад, двовимірний масив: {=C5:D7*{8;9}}. Ма­сив констант може включати такі типи даних:

 

· числа, текст, логічні чи значення помилок (наприклад, #Н/Д);

· числа в масиві можуть мати довільний формат (цілі, з десятинною крапкою в експонентному форматі);

· текст у подвійних лапках.

 

Один масив констант може складатися з елементів різного типу, але не може містити спеціальні символи, наприклад: $, дужки, %, посилання на комірки. У формулах масиву не можна використовувати тривимірні посилання (Лист, Стовпець, Рядок).

Правила дії з масивами не відрізняються від правил дій з матрицями. Так, наприклад, при множенні числових матриць Mx N і Nx K перший рядок першої матриці множиться на перший стовпець другої матриці, щоб одержати перший елемент нової матриці.

Далі перший рядок першої матриці множиться на другий стовпець другої матриці, щоб одержати другий елемент нової матриці і т.д. В результаті одержимо матрицю Mx K.

 

6.7.4. Зовнішні посилання у формулах

 

У таблицях формули можуть містити зовнішні посилання, посилання на комірки іншої робочої книги. Перед створенням формули, що містить зовнішнє посилання, необхідно зберегти робочу книгу, в комірку якої вводяться формули, відкрити робочі книги з якими встановлюється зв'язок.

При створенні формули зовнішнє посилання будується автоматично при виділенні діапазону комірок в іншій відкритій робочій книзі.

Данів зовнішніх посиланнях можуть змінюватися, тому зв'язки між книгами необхідно оновлювати.

Для підтримки правильності використання зовнішніх посилань використовується команда меню Правка ►Связи,який відкриває діалогове вікно Связи(Якщо команда меню Правка ►Связи недоступна, книга не містить формул із зовнішніми посиланнями).

Оновлення може здійснюватися автоматично при відкритті поточної книги або за запитом.

Для автоматичного онов­лення зовнішніх зв'язків слід виконувати команду меню Сервис ►Параметры, на вкладці Вычислениявказати Обновлять уда­ленные ссылки для обчислення і оновлення формул, що містять посилання на інші додатки. Для оновлення в діалоговому вікні Связи вибираєтьсяпочатковий файл, натискається клавіша Обновить, в результаті обчислюються фор­мули, що містять зовнішні поси­лання (одночасно можна вибрати декілька файлів). Якщо файл змінив ім'я або місцеположення, за допомогою кнопки Изменитьможна вказати нове джерело зовнішнього посилання, не редагуючи формул. Кнопка Открыть, в діалоговому вікні Связи відкриває робочу книгу початкового файлу.

6.7.5. Майстер функцій

 

Для включення у формулу вбудованої функції використовується майстер функцій, який викликається різним чином:

 

· за допомогою меню Вставка ►Функция;

· при натисненні кнопки fxна панелі інструментів Стандартная.

· при натисненні кнопки = (дорівнює) на клавіатурі і тоді можна вивести список вбудованих функцій зліва від рядка формул для вибору функції.

 

У списку вбудованих функцій є 10 останніх функцій які раніш використовувались, а також вказівка на використання інших функцій.

Введення пара­метрів вбудованих функцій виконується в спеціальному діалоговому вікні, наприклад як на рисунку 6.19 яке є палітрою функції.

У діалоговому вікні містяться поля для введення параметрів (аргументів) функції, короткий коментар про призначення функції і кожного окремого параметра.

У цьому вікні міститься посилання на довідкову систему функції.

Для завершення введення параметрів функції натискається кнопка ОК, для відмови від введення параметрів - кнопка Отмена.

Параметрами вбудованої функції можуть бути: константи, посилання на комірки або діапазон комірок; імена блоків, обчислювані вирази, зокрема з використанням інших вкладених функцій.

 

 

Рисунок 6.19. Палітра фінансової функції БСдля введення параметрів

 

Максимально допустима глибина вкладень вбудованих функцій у формулі-7. Порядок введення констант:

 

· числові константи вводяться з урахуванням знаку числа і роздільника десяткової крапки;

· рядок тексту вводиться без подвійних лапок;

· дати вводяться з прийнятим роздільником (крапка, коса межа або дефіс), або використовується вбудована функціяДАТА (рік, місяць, день) для перетворення дати в числовий формат;

· логічні константи водяться як числа 1- истина, 0 - ложь або рядки тексту ИСТИНА, ЛОЖЬ (без лапок), або як вбудовані функції ИСТИНА() і ЛОЖЬ().

Константи і знаки операцій при побудові обчислюваних виразів вводяться вручну, посилання на комірки або діапазони комірок формуються за допомогою курсорного маніпулювання. Для цього натискається кнопка (з червоною стрілкою у вікні палітри формул), що знаходиться праворуч від поля введення. Після натиснення «кнопки з червоною стрілкою» діалогове вікно зникає, на екран виводиться вікно для введення відповідної адреси комірки або діапазону.

При виведенні адреси комірки або діапазону можна:

 

· вільно переміщати курсор на листі, переходити на інші листи або в іншу відкриту робочу книгу;

· формувати посилання на комірку клацанням лівою кнопкою миші;

· формувати посилання на діапазон комірок шляхом виділення діапазону при натиснутій лівій кнопці миші;

· виводити список імен блоків для вибору за допомогою команди Вставка ► Имя ► Вставитьабо натисненням клавіші F3.

 

Якщо іменований блок комірок існує, при виділенні відповідного діапазону комірок у формулу автоматично вводиться блок. Якщо іменований блок комірок створюється після введення формули, команда меню Вставка ►Имя ► Применить замінює посилання на діапазон комірок ім'ям блоку.

 

6.8. Вбудовані функції в Excel

 

Табличний процесорExcel має широкий набір вбудованих функцій, які підрозділяються на категорії: математичні, статистичні, логічні, фінансові, текстові і т.д. Функції мають відповідний синтаксис правопису, тому рекоме­ндує­мо при застосуванні функцій використовувати майстра функцій. Аргументами функцій, як і в математиці, можуть бути константи (числові, текстові), змінні або інші функції.

Константа - це конкретне число, текст або дата.

Змінна – це адреса комірки (або діапазон комірок), де знаходиться потрібне значення. Якщо в якості аргументу є інша функція, то вона називається вкладеною.

 

По цій темі розглядаються тільки функції що найчастіше зустрічають при вирішенні економічних завдань. Вони необхідні при створенні деяких засобів автоматизації вирішення завдань. Тому вони не часто використовуються простими користувачами.

 

6.8.1. Вбудовані функції категорії «Ссылки и массивы»

 

Вбудовані функції значною мірою спрощують обчислення в електронних таблицях. Посилання відповідає адресі комірки або діапазону комірок електронної таблиці. Посилання на діапазон комірок задається як посилання на верхній лівий кут діапазону та правий нижній кут розділених двокрапкою. Вбудовані функції вивчаються, як правило, на конкретних прикладах. Отже, розглянемо функцію АДРЕС(). Ця функція повертає адрес комірки на робочому листі у вигляді тексту.

Синтаксис функції: АДРЕС(номер рядка;номер стовпця;тип посилання;формат посилання; ім’я листа).

Де номер рядка; номер стовпцякомірки вказуються цифрами, тип посилання може бути 1, тоді адреса комірки буде вказана абсолютною, наприклад $E$4, якщо 2-E$4, 3-$E4, 4-E4. Формат посиланнявказує, який стиль матиме адреса комірки: 0(адреса комірки буде складатися з номера рядка та стовпця); 1 (адреса комірки буде складатися з ім'я стовпця та номера рядка). Ім’я листа –ім’я листа де знаходиться комірка.

Наприклад нам необхідно знайти адресу комірки яка знаходиться на перетині 4-го рядка та 5–го стовпця на листі з ім’ям «Приклад1»тоді у поточній комірці робочого листа треба записати формулу: =АДРЕС(4;5;1;1;”Приклад1”) та натиснути клавішу Enter і ми отримаємо: Приклад1!$E$4

Функція ДВССЫЛ(). Ця функція повертає значення з комірки адреса якої вказується в аргументі. Адреса комірки повинна задаватися у вигляді текстового рядка.

Наприклад, в комірці А2міститься формула вигляду:

=ДВССЫЛ(АДРЕС(4;5;1;1);1).

Одиниця в другому аргументі функції ДВССЫЛ вказує стиль, який використовується у функції АДРЕС. Ця функція в даному прикладі повертає значення з комірки E4. Якщо ім'я листа не вказане використовується поточний лист.

Функція ЧСТРОК(). Дана функція визначає число рядків в заданому діапазоні комірок. Наприклад, функція =ЧСТРОК (C2:E5) дає значення 4.

Функція ЧИСЛСТОЛБ()визначає число стовпців в заданому діапазоні. Наприклад, функція =ЧИСЛСТОЛБ(С2:E5) дає значення 3.

Функція СТОЛБЕЦ()визначає початковий номер стовпця заданого діапазону або іменованого блоку комірок.

Наприклад, функція =СТОЛБЕЦ(С2:E5)дає значення 3.

Функція СТРОКА() визначає початковий номер рядка посилання, діапазону комірок або іменованого блоку комірок.

Наприклад, функція =СТРОКА(С2:Е5) дає значення 2.

Функція ВЫБОР()дозволяє вибрати по заданому індексу діапазон комірок, блок або значення з вказаного списку констант.

Синтаксис:ВЫБОР(номер індексу ;значення1;значення2;.)

Наприклад, функція =ВЫБОР(2;A2;A3;A4;A5)вибирає значення з комірки A3.

Функція ИНДЕКС()використовується для вибору значень з посилання або масиву. Функція ИНДЕКС() має дві синтаксичні форми: масив і посилання. Посилальна форма завжди повертає посилання; форма масиву завжди повертає значення або масив значень.

Синтаксис 1: ИНДЕКС(масив;номер рядка;номер стовпця) повертає значення вказаної комірки або масив значень в аргументі «масив».

Приклад 1: =ИНДЕКС(A2:B3;2;2) - повертає значення на перетину другого рядка і другого стовпця з діапазону A2:B3. Якщо задати номер рядка або номер стовпця рівним 0 (нулю), то функція ИНДЕКС() поверне масив значень для цілого стовпця або цілого рядка відповідно.

Синтаксис 2: ИНДЕКС(посилання ;номер рядка;номер стовпця;номер області). Посилання - це посилання на один або декілька інтервалів комірок. Номер області - інтервал посилання, з якого потрібно повертати адресу чи зміст комірки на перетині номера рядка і номера стовпця.

Приклад 2: =ИНДЕКС(A2:C6;2;3) - перетин другого рядка і третього стовпця в діапазоні A2:C6, яким є вміст комірки C3.

Приклад 3: =ИНДЕКС((A1:C6;A8:C11);2;2;2) - перетин другого рядка і другого стовпця в другій області діапазону A8:C11, яким є вміст комірки B9.

Функція ПОИСКПОЗдозволяє визначити позицію шуканого значення в одновимірному діапазоні комірок. Синтаксис: ПОИСКПОЗ (шукане значення ;масив що переглядається;тип зіставлення)

Наприклад, в комірці В5 введена формула =ПОИСКПОЗ(1000;Е2:Е5;0). Якщо в кінці аргументу 0 то буде пошук першого рівного значення. Якщо 1 то буде пошук найбільшого значення, яке не перевершує шукане, при цьому масив повинен бути впорядкований за збільшенням. Якщо масив впорядкований по убуванню буде пошук найменшого значення, яке перевершує шукане.

Функція ПРОСМОТРдозволяє проглянути дані в масиві шуканих значень і порівняти з вектором перегляду і у разі їх збігу вивести шукане значення з масиву результатів.

Синтаксис функції ПРОСМОТР (шукане значення; вектор перегляду;вектор результату).

Наприклад: Нехай у будь якій комірці введена функція: = ПРОСМОТР(В1;С2:С5;D2:D5)це означає, що значення з комірки В1буде порівнюватисьзі значенням в діапазоніС2:С5,якщо воно рівне то буде виводитись значення комірки з рядка масиву вектора результату.

Функція вертикальний перегляд ВПРшукає значення в першому стовпці масиву і повертає значення з комірки в знайденому рядку і вказаному стовпці.

Синтаксис функції: ВПР(шукане значення;масив;номер стовпця;діапазон перегляду). Шукане значення – це значення яке шукається в масиві. Номер стовпця– це стовпець з якого виводиться значення у випадку коли шукане значення співпадає зі значенням у масиві в першому рядку. Значення виводиться в тому ж рядку в якому шукане значення співпадає зі значен­ням в масиві.Якщо шукається точне значення, тоді діапазон перегляду рівний 1, якщо приблизно 0.

Наприклад, функція =ВПР(125;Блок;2;1) повертає значення із стовпця 2, якщо число 125 співпаде з числом в першому рядку блоку. Шукане значення може бути значенням, посиланням або текстовим рядком.

Функція ГПР(горизонтальний перегляд) проглядає верхній рядок таблиці і повертає значення з вказаного рядка.

Синтаксис: ГПР(шукане значення;таблиця;номер рядка; діапазон перегляду). Функція аналогічна функції ВПР(). Номер рядка – це рядок з якого виводиться значення, коли шукане значення співпадає зі значенням в першому рядку, відповідного стовпця.

Функція СМЕЩ()повертає посилання, зміщене щодо заданого.

Синтаксис: СМЕЩ(задане посилання;рядок зсуву;стовпець зсуву;висота результуючого діапазону;ширина результуючого діапазону). Приклад: =СМЕЩ(C3;2;3;1;1). Це означає що комірка з якої буде виведене значення зміщена відносно комірки C3на два рядка внизі на три стовпця вправо при цьому висота і ширина діапазону буде дорівнювати одиниці.

У другому прикладі: =СУММ(СМЕЩ(C3:E5;-1;0;3;3))буде виводитись сума з діапазону C2:E4 висотою в три рядки та шириною в три стовпці.

Функція ТРАНСП (транспонування діапазону комірок) для “ розвороту ” на 90° блоку комірок.

Наприклад, потрібно транспонувати початковий блок комірок С2:Е5 у комірки А10:D12. Для цього потрібно виділити комірки А10:D12, потім увести функцію у рядок формул чи першу комірку діапазону А10:D12 та натиснути комбінацію клавіш: Ctrl + Shift + Enter.

У комірки діапазону: А10:D12 вводиться формула масиву {=ТРАНСП(С2:Е5)}.

 

6.8.2. Вбудовані функції категорії «Текстовые функции»

 

Функції даної категорії забезпечують роботу з текстом, що знаходиться в елементах таблиці або вводиться у вигляді текстових констант у формули. Ми розглянемо найбільш поширені текстові функції.

Текстова функція ТЕКСТ()перетворює значення в текст в заданому числовому форматі.

Синтаксис:ТЕКСТ(значення;формат).

Значення - числове значення, або формула, обчислення якої дає числове значення, або посилання на комірку, що містить числове значення. Формат - числовий формат в текстовій формі із списку Числовые форматыз вкладки Число діалогового вікна Формат ячеек.

Замітки:

· Формат не може містити зірочку (*).

· Форматування комірки за допомогою вкладки Число (команда Ячейкименю Формат) міняє тільки формат, але не значення. Використання функції ТЕКСТ перетворить значення у форматований текст, і результат більше не бере участь в обчисленнях як число.

Розглянемо приклад використання функції ТЕКСТ(). Нехай в комірці А1 буде прізвище Міщенко І.А. В комірці В1 буде вказане любе число, нехай 30000. Треба в комірці С1 вивести такий коментар: Міщенко І.А. продав товару на 30000 грн одиниць товару.

Для цього в комірку С1 введемо функцію =ТЕКСТ(=A1&" продав на"&ТЕКСТ(B1;"# ##0[$ грн.]")&" одиниць товару."

В даному прикладі використаний той формат який є у вікні Формат ячееквкладки Число.Знак&використовується для з’єднання слів.

Текстова функція ЗНАЧЕНперетворить рядок тексту, що відображає число, в число.

Синтаксис: ЗНАЧЕН(текст)

текст - текст в лапках або посилання на комірку, що містить текст, який потрібно перетворити.

Замітки:

 

· Текст може бути в будь-якому форматі, Microsoft Excel, що допускається, для числа, дати і часу. Якщо текст не задовольняє жодному з цих форматів, то функція ЗНАЧЕН повертає значення помилки #ЗНАЧ!.

· Зазвичай немає необхідності використовувати функцію ЗНАЧЕН у формулах, оскільки Microsoft Excel автоматичний перетворить текст в число при необхідності. Ця функція призначена для сумісності з іншими програмами електронних таблиць.

 

Функція СЦЕПИТЬ -об'єднує декілька текстових рядків в одну.

Синтаксис:СЦЕПИТЬ(текст1;текст2;...),

текст1, текст2 ...- це від 1 до 30 елементів тексту, що об'єднуються в один елемент тексту. Елементами тексту можуть бути текстові рядки, числа або посилання, які посилаються на одну комірку.

Замітка:Замість функції СЦЕПИТЬ для об'єднання текстів можна використовувати оператора «&».

Приклад на використання функції СЦЕПИТЬ.Нехай комірка А1 буде мати такий зміст: Іванов А.Н. одержав, в комірці В1 буде введене число 5000., в комірці С1 грн зарплати. Треба в комірці D1 вивести таке повідомлення: Іванов А.Н. одержав 5000 грн зарплати. Тоді в комірці D1треба записати функцію: =СЦЕПИТЬ(A1;B1;C1).

Функція: ДЛСТРповертає кількість знаків в текстовому рядку

Синтаксис:ДЛСТР(текст)

текст - текст, довжину якого потрібно визначити. Пропуски також враховуються.

Наприклад: функція =ДЛСТР(“Фінанси”)введена в будь-яку комірку дає значення 7. В аргументі також можна вказувати посилання на комірку.

Функція ПОИСК використовується для пошуку входження знаку або рядка тексту в інший рядок тексту, з тим щоб змінити текст.

Синтаксис:ПОИСК (шуканий текст;текст для пошуку ;поч. позиція).

Нехай нам потрібно знайти позицію букви к у слові Податок, слова знаходиться у комірці А1. Тоді функція запишеться так: =ПОИСК("т";A1;1), результат буде 5.

6.8.3. Вбудовані функції категорії «Дата время»

 

Функції категорії Дата времяможуть представлятися в числовому або текстовому форматі. Функції даної категорії забезпечують роботу з датою і часом, що знаходяться в елементах таблиці або вводяться у вигляді констант у формули.

Функція =СЕГОДНЯ() визначає поточну дату і не має аргументів.

Функція =ТДАТА() визначає поточну дату і час.

Функція =ДАТА(рік;місяць;день) визначає дату в числовому форматі, наприклад функція =ДАТА(2009;6;17) дозволяє отримати результат: 17.06.09.

Функція ДАТАЗНАЧ(“17.06.2009 ”) дозволяє перевести дату з текстового формату в числовий.

ФункціяГодповертає рік, відповідний аргументу дата у числовому форматі. Рік визначається як ціле в інтервалі 1900-9999.

Синтаксис:Год(дата у числовому форматі).

Дати повинні вводитися з використанням функції ДАТА або як результат обчислення інших формул і функцій. Наприклад для функції ДАТА(2009;8;23),функція =ГОД(ДАТА(2009;8;23) дає нам рік 2009.

Функція МЕСЯЦповертає місяць в даті, заданій в числовому форматі. Місяць повертається як ціле число діапазоні від 1 (січень) до 12 (грудень).

Синтаксис:МЕСЯЦ(дата в числовому форматі).

Дата в числовому форматі - це дата, місяць якої необхідно знайти. Дати повинні вводитися з використанням функціїДАТА або як результат інших формул і функцій. Наприклад, для функції ДАТА(2009,8,23) функція =МЕСЯЦ(ДАТА(2009;8;23) дає нам місяць 8.

Функція ДЕНЬ повертає день в даті, заданій в числовому форматі. День повертається як ціле число діапазоні від 1 до 31.

Синтаксис:ДЕНЬ(дата в числовому форматі)

Дата в числовому форматі - це дата, день якої необхідно знайти. Дати повинні вводитися з використанням функції ДАТА або як результат інших формул і функцій.

Наприклад, для функції ДАТА(2009,8,23)функція =ДЕНЬ(ДАТА(2009;8;23) дає нам 23 серпня.

Функція ЧАСповертає годину, відповідну заданому часу в числовому форматі. Година визначається як ціле в інтервалі від 0 до 23.

Синтаксис:ЧАС(час в числовому форматі)

Час в числовому форматі - час, для якого потрібно виділити години. Час може бути заданий текстовим рядком в лапках (наприклад "18:45"), десятковим числом (наприклад 0,78125 - відповідає 18:45) або результатом інших формул або функцій (наприклад ВРЕМЗНАЧ("18:45")).

Якщо потрібно визначити годину відповідного часу який введений в комірку тоді функція запишеться так: =ЧАС(A2).

Наприклад, нехай в комірці А2 буде введений час 3:30:30 АМ (АМ потрібно вводити латинськими символами) тоді функція дає нам 3 години ранку, якщо в комірці буде введений час 3:30:30 РМ або 15:30 тоді функція дає нам 15 годин.

Замітка:Microsoft Excel для Windows і Excel для «Макінтоша» використовують різні системи дат за умовчанням. Час є дробовою частиною значення дати і задається десятковим числом (наприклад, 12:00 представляється як 0,5).

6.8.4. Вбудовані функції категорії «Проверка свойств и значений»

 

Функція ИНФОРМповертає інформацію про поточне операційне середовище.

Синтаксис:ИНФОРМ(тип інформації)

 

Таблиця6.2.Тип інформації та значення яке повертається функцією ИНФОРМ

 

Тип інформації Значення яке повертається
"версия" Версія Microsoft Excel у вигляді текстового рядка.
"версия ос" Поточна версія операційної системи у вигляді текстового рядка.
"доступная память" Кількість вільної пам'яті в байтах.
"используемая память" Кількість пам'яті, використовуваної для даних.
"источник" Повертається посилання на найлівішу верхню видиму у вікні комірку з урахуванням поточного стану прокрутки, наприклад: $A:$A$1.
"каталог" Шлях поточного каталогу.
"память всего" Загальна кількість доступної пам'яті в байтах, включаючи вже використовувану.
"перевычислить" Поточний режим повторного обчислення; повертається «Автоматично» або «Вручну».
"система" Назва операційного середовища: Macintosh = "mac" Windows = "pcdos"
"число файлов" Кількість активних робочих листів у відкритих книгах.

Функції перевірки типу значень - це дев'ять функцій категорії «Проверка свойств и значений» які використовуються для перевірки типу значення або посилання.

Кожна з цих функцій перевіряє тип значення і повертає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ залежно від типу.

Наприклад, функція ЕПУСТО повертає логічне значення ИСТИНА, якщо значення, що перевіряється, є посиланням на порожню осередок; інакше повертається логічне значення ЛОЖЬ.

 

Синтаксис дев'яти функцій:

1. ЕПУСТО(значення).

2. ЕОШ(значення).

3. ЕОШИБКА(значення).

4. ЕЛОГИЧ(значення).

5. ЕНД(значення).

6. ЕНЕТЕКСТ(значення).

7. ЕЧИСЛО(значення).

8. ЕССИЛКА(значення).

9. ЕТЕКСТ(значення).

 

Значення - це значення, що перевіряється. Значення може бути порожньою коміркою, значенням помилки, логічним значенням, текстом, числом, посиланням або ім'ям об'єкту будь-якого з перерахованих типів.

 

Замітки:

· Аргумент цих функцій не перетворюється. Для більшості інших функцій, наприклад, якщо як аргумент потрібне число, то текстове значення «19» перетвориться в число 19. Проте у формулі ЕЧИСЛО("19") «19» не перетвориться з тексту в число, і функція ЕЧИСЛО повертає значення ЛОЖЬ.

· Ці функції корисні у формулах і макросах для перевірки результатів обчислень. Комбінуючи ці функції з функцією ЕСЛИ, можна локалізувати помилки у формулах.

6.8.5. Вбудовані функції категорії «Математические»

 

Функції цієї категорії використовуються в різних обчисленнях. Ми розглянемо тільки деякі, які приведені в табличному процесорі Excel, так-як метод їх використання однаковий для всіх функцій.

Функція SINповертає синус заданого кута.

Синтаксис:SIN(число)

Число - кут в радіанах, для якого обчислюється синус.

Замітка:Якщо аргумент заданий в градусах, помножте його на ПИ()/180 або використовуйте функцію РАДИАНЫ, щоб перетворити в радіани.

Приклади:

 

· =SIN(ПИ()) - Синус ПИ радіан (0, приблизно).

· =SIN(ПИ()/2) - Синус ПИ/2 радіан (1).

· =SIN(30*ПИ()/180) - Синус 30 градусов (0,5).

· =SIN(РАДИАНЫ(30)) - Синус 30 градусів (0,5).

 

Функція COS повертає косинус заданого кута.

Синтаксис: COS(число).

Число - це кут в радіанах, для якого визначається косинус.

Замітка:Якщо кут заданий в градусах, помножте його на ПИ()/180 або використовуйте функцію РАДИАНЫ, щоб перетворити його в радіани.

Приклади:

 

· =COS(1,047) - Косинус угла 1,047 радиан (0,500171).

· =COS(60*ПИ()/180) -Косинус угла 60 градусов (0,5).

· =COS(РАДИАНЫ(60)) - Косинус угла 60 градусов (0,5).

Функція ASIN повертаєарксинус числа. Арксинус числа це кут, синус якого дорівнює числу. Кут визначається в радіанах в діапазоні від «-ПИ»/2 до «ПИ»/2.

Синтаксис:ASIN(число)

Число це синус шуканого кута, значення повинне бути в діапазоні від -1 до 1.

Зауваження:Щоб виразити арксинус в градусах, помножте результат на 180/ПИ( ) або використовуйте функцію ГРАДУСЫ.

Приклади:

 

· =ASIN(-0,5) - Арксинус числа -0,5 у радіанах -ПИ/6 (-0,5236).

· =ASIN(-0,5)*180/ПИ() - Арксинус числа -0,5 у градусах (-30).

· =ГРАДУСЫ(ASIN(-0,5)) - Арксинус числа -0,5 у градусах (-30).

 

ФункціяACOSповертає арккосинус числа. Арккосинус числа це кут, косинус якого рівний числу. Кут визначається в радіанах в інтервалі від 0 до «ПИ».

Синтаксис:ACOS(число).

Число це косинус шуканого кута, значення повинне знаходитися в діапазоні від -1 до 1.

Зауваження:Якщо потрібно перетворити результат радіан в градуси, то помножте його на 180/ПИ() або використовуйте функцію ГРАДУСЫ.

Приклади:

 

· =ACOS(-0,5) - Арккосинус числа -0,5 у радіанах, 2*ПИ/3 (2,094395).

· =ACOS(-0,5)*180/ПИ() - Арккосинус числа -0,5 у градусах (120).

· =ГРАДУСЫ(ACOS(-0,5)) - Арккосинус числа -0,5 у градусах (120).

 

Функція EXPповертає число «e», зведене у вказаний ступінь. Число «e» рівне 2,71828182845904 і є підставою натурального логарифма.

Синтаксис: EXP(число).

Число - це число, для якого обчислюється експоненціальна функція з підставою «e».

 

Приклади:

 

· =EXP(1) - наближене значення е(2,718282).

· =EXP(2) - підстава натурального логарифма «e», зведене в квадрат (7,389056).

Функція LNповертає натуральний логарифм числа. Натуральний логарифм це логарифм по підставі e(2,71828182845904).

Синтаксис: LN(число)

Число позитивне дійсне число, для якого обчислюється натуральний логарифм.

Замітки:LN є зворотною функцією до EXP.

 

Приклади:

 

· =LN(86) - натуральний логарифм числа 86 (4,454347).

· =LN(2,7182818) - натуральний логарифм числа e (1).

· =LN(EXP(3)) - натуральний логарифм числа e, зведеного в третій ступінь (3).

Функція LOGповертає логарифм числа по заданій підставі.

Синтаксис:LOG(число;підстава).

Число - позитивне дійсне число, для якого обчислюється логарифм.

Підстава - підстава логарифма. Якщо підстава опущена, то воно вважається рівною 10.

Приклади:

· =LOG(10) - логарифм числа 10 (1).

· =LOG(8; 2) - логарифм числа 8 по підставі 2 (3).

· =LOG(86; 2,7182818) - логарифм числа 86 по підставі e (4,454347).

 

Функція LOG10повертає десятковий логарифм числа.

Синтаксис: LOG10(число).

Число - позитивне дійсне число, для якого обчислюється десятковий логарифм.

 

Приклади:

 

· =LOG10(86) - десятковий логарифм числа 86 (1,934498451).

· =LOG10(10) - десятковий логарифм числа 10 (1).

· =LOG10(1E5) - десятковий логарифм числа 1E5 (5).

· =LOG10(10^5) - десятковий логарифм числа 10^5 (5).

 

Функція КОРЕНЬповертає позитивне значення квадратного кореня.

Синтаксис:КОРЕНЬ(число).

Число - число, для якого обчислюється квадратний корінь.

Замітки:Якщо число негативне, то функція КОРЕНЬ повертає значення помилки #ЧИСЛО!

Приклад: =КОРЕНЬ(16)- квадратний корінь числа 16 (4)

Функція СТЕПЕНЬповертає результат зведення числа в ступінь.

Синтаксис: СТЕПЕНЬ(число;ступінь)

Число - підстава. Воно може бути будь-яким дійсним числом.

Ступінь - показник ступеня, в який зводиться підстава.

Замітка:Замість функції СТЕПЕНЬ для піднесення до ступеня можна використовувати оператора ^, наприклад 5^2

Функція МОПРЕДповертає визначника матриці (матриця зберігається в масиві).

Синтаксис:МОПРЕД(масив)

Масив - числовий масив з рівною кількістю рядків і стовпців.

Замітки:

 

· Масив може бути заданий як інтервал комірок, наприклад A1:C3, або як масив констант, наприклад {1;2;3:4;5;6:7;8;9}, або як ім'я, що іменує інтервал або масив.

· Якщо яка-небудь комірка в масиві порожня або містить текст, то функція МОПРЕД повертає значення помилки #ЗНАЧ!.

· МОПРЕД також повертає значення помилки #ЗНАЧ!, якщо масив має нерівну кількість рядків і стовпців.

· Визначник матриці - це число, що обчислюється на основі значень елементів масиву. Для масиву A1:C3, що складається з трьох рядків і трьох стовпців, визначник обчислюється таким чином:

· МОПРЕД(A1:C3) визначає як:
A1*(B2*C3-B3*C2)+ A2*(B3*C1-B1*C3)+ A3*(B1*C2-B2*C1)

· Визначники матриць зазвичай використовуються при вирішенні систем рівнянь з декількома невідомими.

· МОПРЕД проводить обчислення з точністю приблизно 16 значущих цифр, що може в деяких випадках приводити до невеликих чисельних помилок.

 

Приклад: Нехай дана матриця як на рис.6.20.

 

 

Рисунок 6.20. Матриця для приклада

 

Функцію МОПРЕДзапишемо так: =МОПРЕД(A2:D5) - визначник приведеної вище матриці (88).

Функція ABSповертає модуль (абсолютну величину) числа. Абсолютна величина числа - це число без знаку.

Синтаксис:ABS(число).

Число - це дійсне число, модуль якого потрібно знайти.

Приклад:=ABS(A2) -абсолютне значення -4 (4)

Функція ОКРУГЛокругляє число до вказаної кількості десяткових розрядів.

Синтаксис:ОКРУГЛ(число;число розрядів), де число - число, що округляється. Число розрядів - кількість десяткових розрядів, до якої потрібно округляти число.

Замітки:

 

· Якщо число розрядів більше 0, то число округляється до вказаної кількості десяткових розрядів праворуч від десяткової коми.

· Якщо число розрядів рівне 0, то число округляється до найближчого цілого.

· Якщо число – розрядів менше 0, то число округляється зліва від десяткової коми.

Приклад: =ОКРУГЛ(2,15; 1) Округляє число 2,15 до одного десяткового розряду (2,2).

6.8.6. Логічні функції

 

Розглянемо основні логічні функції:ЕСЛИ, И,ИЛИ,НЕ, ИСТИНА, ЛОЖЬ.

Функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень і формул. Умова - це логічний вираз в якому використовуються знаки порівняння =, <> (не дорівнює), <, >, <=, >= між виразами, змінними, числами.

Синтаксис:ЕСЛИ(Логічний вираз;Вираз 1 ;Вираз 2).

Логічний_вираз приймає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ.

Якщо логічний вираз приймає значення ИСТИНАто виконується Вираз 1 інакше Вираз 2.

Логічний вираз це і є умова яка перевіряєтьсянаприклад,A10 =100 - це логічний вираз, якщо значення в комірці A10дорівнює 100, то вираз приймає значення ИСТИНА. У противному випадку - ЛОЖЬ. Наприклад, записана функція ЕСЛИ в якійсь комірці і має вид: =ЕСЛИ(A2<=100;"В межах бюджету";"Поза бюджетом").Це означає, якщо в комірці А2 число менше або дорівнює числу 100 (тобто ИСТИНА), функція ЕСЛИприймає значення «В межах бюджету». У противному випадку - «Поза бюджетом».

 

Функція И -це логічне множення.

Синтаксис:И(логічне_значення 1; логічне_значення 2; ...)

Логічне_значення 1, логічне_значення 2, ... це від 1 до 30 умов, що перевіряються, які можуть мати значення або ЛОЖЬ, або ИСТИНА.

Функція И повертає значення ИСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ИСТИНА; повертає значення ЛОЖЬ, якщо хоча б один аргумент має значення ЛОЖЬ.

Наприклад, =И(2+2=4;2+3=5), Результат - ИСТИНА.

 

Функція ИЛИ – це логічне додавання.

 

Функція ИЛИ повертає значенняИСТИНА, якщо хоча б один з аргументів має значення ИСТИНА; повертає ЛОЖЬ, якщо всі аргументи мають значення ЛОЖЬ.

Синтаксис:ИЛИ(логічне_значення 1;логічне_значення 2; ...)

 

Логічне_значення 1, логічне_значення 2,...- від 1 до 30 умов, що перевіряються, які можуть мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ.

Наприклад, =ИЛИ(2+1=4; 2+3=5), Результат - ИСТИНА.

 

Функція НЕ - це логічна функція яка міняє на протилежне логічне значення свого аргументу.

Функція НЕвикористовується в тих випадках, коли необхідно бути впевненим у тім, що значення не дорівнює деякій конкретній величині.

Синтаксис:НЕ(логічне_значення).

Логічне_значення - величина або вираз, які можуть приймати два значення:ИСТИНА або ЛОЖЬ.Приклад, =НЕ(1+1=2), Результат - ЛОЖЬ.

Функції ИСТИНА, ЛОЖЬ аргументів не мають і вони безпосередньо вводяться в комірки. Функція ИСТИНАце значення1а функціяЛОЖЬ0.

 

6.8.7. Статистичні функції

 

У цьому розділі розглянемо такі функції: СРЗНАЧ СРОТКЛ, ДИСП, МАКС, КВАДРОТКЛ.

 

ФункціяСРЗНАЧповертає середнє (арифметичне) своїх аргументів.

Синтаксис: СРЗНАЧ(число1; число2; ...).

Число1, число2 ... - це від 1 до 30 аргументів, для яких обчислюється середнє.

Замітки:

 

· Аргументи повинні бути або числами, або іменами, масивами або посиланнями, що містять числа.

· Якщо аргумент, який є масивом або посиланням, містить тексти, логічні значення або порожні комірки, то такі значення ігноруються; проте комірки, які містять нульові значення, враховуються.

 

Наприклад:

 

=СРЗНАЧ(A2:A6; 5) – повертається середнє арифметичне приведених чисел в діапазоні комірок A2:A6і числа 5.

Функція СРОТКЛ повертає середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього. СРОТКЛ є мірою розкиду безлічі даних.

Синтаксис:СРОТКЛ(число1; число2; ...).

 

Число1, число2... - це від 1 до 30 аргументів, для яких визначається середнє абсолютних відхилень. Можна використовувати масив або посилання на масив замість аргументів, що розділяються крапкою з комою.

Замітки:

· Аргументи повинні бути числами або іменами, масивами або посиланнями, що містять числа.

· Якщо аргумент, який є масивом або посиланням, містить тексти, логічні значення або порожні комірки, то такі значення ігноруються; проте, комірки, які містять нульові значення враховуються.

· Рівняння для середнього відхилення наступне:

 

СРОТКЛ =

 

На результат СРОТКЛ впливають одиниці вимірювання вхідних даних.

 

Приклад: СРОТКЛ(A2:A8) – повертається середнє абсолютних значень відхилень чисел від середнього, які знаходяться в діапазоні A2:A8.

 

Функція ДИСПоцінює дисперсію по вибірці.

 

Синтаксис:ДИСП(число1;число2; ...).

 

Число1, число2...- від 1 до 30 числових аргументів, відповідних вибірці з генеральної сукупності.

Замітки:

 

· ДИСП припускає, що аргументи є тільки вибіркою з генеральної сукупності. Якщо дані представляють всю генеральну сукупність, обчислюйте дисперсію, використовуючи функцію ДИСПР.

· Логічні значення, такі як ИСТИНА або ЛОЖЬ, а також текст ігноруються. Якщо вони не повинні ігноруватися, користуйтеся функцією робочого листа ДИСПА.

· ДИСП використовує наступну формулу:

ДИСП =

 

де - вибіркове середнє СРЗНАЧ(число1,число2.), а n розмір вибірки.

 

Приклад: =ДИСП(A2:A11) - повертається дисперсія числових даних діапазону A2:A11.

Функція МАКСповертає найбільше значення з набору значень.

Синтаксис: МАКС(число1;число2; ...)

 

Число1, число2...- від 1 до 30 чисел, серед яких потрібно знайти найбільше.

Замітки:

 

· Можна задавати аргументи, які є числами, порожніми комірками, логічними значеннями або текстовими представленнями чисел. Аргументи, які є значеннями помилки або текстами, що не перетворюються в числа, викликають значення помилок.

· Якщо аргумент є масивом або посиланням, то в нім враховуються тільки числа. Порожні комірки, логічні значення або текст в масиві або посилання ігноруються. Якщо логічні значення або текст не повинні ігноруватися, слід використовувати функцію МАКСА.

· Якщо аргументи не містять чисел, то функція МАКС повертає 0 (нуль).

Приклад: =МАКС(A2:A6; 30) – повертається найбільше число з діапазону A2:A6 та числа 30.

 

Функція КВАДРОТКЛповертає суму квадратів відхилень точок даних від їх середнього.

Синтаксис:КВАДРОТКЛ(число1;число2;...).

 

Число1, число2 ...- це від 1 до 30 аргументів, квадрати відхилень яких підсумовуються.

Можна використовувати окремий масив або посилання на масив замість аргументів, що розділяються крапкою з комою.

Замітки:

 

· Аргументи повинні бути числами або іменами, масивами або посиланнями, що містять числа.

· Якщо аргумент, який є масивом або посиланням, містить текст, логічні значення або порожні комірки, то такі значення ігноруються; проте комірки, які містять нульові значення, враховуються.

· Рівняння для суми квадратів відхилень має наступний вигляд:

 

КВАДРОТКЛ =

Приклад:

 

=КВАДРОТКЛ(A2:A8) повертає суму квадратів відхилень чисел діапазону A2:A8 від їх середнього значення.

 

6.9. Інформаційні технології в Excel

 

6.9.1. Списки і база данихMicrosoft Excel

 

Табличний процесор дозволяє працювати з реляційними структурами, які носять назву списку або бази даних Excel. Список - таблиця прямокутної конфігурації, стовпці вважаються полями, рядки - записами бази даних реляційного типу. Список повинен відповідати ряду вимог:

 

· список цілком поміщається на одному робочому листі, максимальний розмір списку 65535 рядків і 256 стовпців;

· список винен відокремляться від інших даних робочого листа хоч би одним незаповненим стовпцем і/або рядком;

· імена стовпців списку розташовуються в першому рядку таблиці

· імена можуть бути багаторядковими з перенесеннями слів;

· комірки одного стовпця списку містять однорідну інформацію.

Традиційні операції зі списками:

 

· введення і редагування даних списку;

· сортування - впорядкування записів (рядків/стовпців таблиці) списку;

· фільтрація (відбір) записів списку за умовами;

· агрегація інформації списку, обчислення статистичних оцінок (звідні таблиці, проміжні підсумки);

· структуризація даних (формування нових угрупувань рядків і стовпців).

· консолідація (об'єднання даних декількох списків з формуванням загальних підсумків).

 

Створення бази даних за допомогою форми. База данихможе створюватися і редагуватися за допомогою екранної форми, яка містить імена і зна­чення полів записів списку. Для виклику форми курсор встановлюється в об­ласть списку, виконується команда Данные ► Форма. Список може містити обчислювані поля. Обчислювані поля, що містять формули, недоступні для редагування через форму. Весь список (база даних), включаючи імена полів і записи, може розглядатися як єдиний блок комірок, для якого створюється загальне ім'я. Якщо блок списку має стандартне ім'я БазаДаних, при введенні нових записів через форму введення блок автоматично розширюється, в обчислювані поля нових записів копіюються формули. Основним недоліком засто­сування екранних форм для роботи з базою даних є відсутність контролю введення даних (низький рівень достовірності даних, що вводяться). Діалогове вікно форми має ім'я, відповідне назві листа списку, за допомогою текстових кнопок форма забезпечує роботу з кожним окремим записом списку (рис.16.21).

 

Рисунок 6.21. Формавведення даних в список

Текстові кнопки форми:

 

· Добавить- введення нового записув список.

· Назад, Далее- послідовний перехід до записів списку.

· Критерии- пошук записів, що задовольняють умовам відбору.

· Удалить- видалення запису.

· Закрыть- вихід з форми.

 

Формадозволяє не тільки додавати записи, але і відбирати по критеріям.

 

Як приклад введемо на Лист 1 таблицю Тариф (рис. 6.22) а на Лист 2базу даних Картотека -(рис. 6.23). У картотеку введемо на початку один запис, а потім за допомогою форми введемо решту записів і виконаємо відбір по умові за допомогою кнопки Критерії.

 

Рисунок 6.22. ТаблицяТарифи

 

Рисунок 6.23. База данихКартотека

 

Кожному стовпцю таблиці Тарифипривласнимо імена, відповідні назві стовпців. Для цього потрібно: виділити всі комірки таблиці включаючи всі заголовки стовпців таблиці, виконати команду меню Вставка ►Имя ► Создать ►По тексту в строке выше.

У комірку С2введемо формулу для розрахунку ставки =В2*$D$2і протягнемо її до комірки С7 і одержимо таблицю рис. 6.24.

 

 

Рисунок 6.24. ТаблицяТарифиз заповненими комірками

 

У таблицю Картотекав комірку Е2введемо формулу =ПРОСМОТР (D2;Розряд;Ставка)і методом протягування скопіюємо її до комірки Е7 рис. 6.25.

 

Рисунок 6.25. База данихКартотека з заповненими комірками

 

За допомогою форми додамо записи в таблицю Картотекарис.6.26.

 

 

Рисунок 6.26. Доповнена таблиця Картотека

 

Кнопка Критеріїдає можливість вибрати записи по умові. Наприклад, після натиснення кнопки Критеріїнеобхідно ввести в поле Професія - Вантаж­ника в полі Розряд працюючого - 3.Для переглядання записів що задовольняють умові необхідно натиснути кнопку Далее.

Сортування записів бази даних (списку). Сортування виконується командою меню Данные ►Сортировка. Після виконання команди відкривається вікно Сортировка диапазона, в якому необхідно вказати параметри сортування (за збільшенням, зменшенням і так далі).

Фільтраціясписків. Розрізняють два способи фільтрації (відбору) записів списків в команді меню Данные ►Фильтр: Автофильтр і Расширенный. Автофільтр створює для кожного поля список значень (у комірці з ім'ям поля) який використовується для відбору записів.

 

Список значень для відбору:

 

· Все- немає обмежень на значення поля.

· Первые 10 - виведення перших 10 записів.

· Условие- формування умови відбору.

· Конкретное значение - відбір записів з вказаним значенням поля.

· Пустые- в полі порожньо (немає значення).

· Непустые- в полі міститься якесь значення.

 

Для відміни всіх умов фільтрації служить команда меню Данные ► Фильтр► Показать все,для відмови від автофільтру повторно виконується команда менюДанные ► Фильтр ►Автофильтр.

Умови можна задавати як по декільком полям так і по одному. Якщо умови задаються по декільком полям то вони пов’язані логічною функцією И. Це означає що спочатку буде виконана перша умова і будуть відфільтровані записи всього списку а потім будуть відфільтровані записи згідно другої умови. Умова для другого поля фільтрує результат попередньої фільтрації і так далі.

Якщо умови задається тільки по одному полю то вони можуть бути зв'язані як функцією И, так і ИЛИ.

Розширений фільтр.Для розширеного фільтру необхідно створити критерії. Критеріями є умови. Діапазон умов складається з імен полів списку і рядків умов. В області діапазону умов для розширеного фільтру списку можна сформулювати декілька рядків умов, зв'язаних між собою логічною функцією ИЛИ. Умови фільтрації усередині одного рядка зв'язані зв'язкою И (мал. 6.27).

 

Рисунок 6.27. Область критеріїв

 

Команда меню Данные►Фильтр►Расширенный фильтр виводить діалогове вікно Расширенный фильтр(рис.6.28.), для вказівки діапазону комірок: початкового діапазону (Исходный диапазон) - списку бази даних (доцільно привласнити ім'я бази даних БазаДаних), діапазону умов (Диапазон условий), діапазону комірок для вибору результату фільтрації (Поместить результат в диапазон).

Початковий діапазон - список бази даних, діапазон умов і копія відфільтрованих записів можуть знаходитися на одному і тому ж листі, на різних листах однієї книги і навіть в різних книгах.

 

 

Рисунок 6.28. Діалогове вікноРасширенный фильтр

 

Фільтрувати список можна на місці або копіювати результат фільтрації в нове місце. Якщо копіюється результат на лист де база данихто на початку курсор встановлюється в область списку, а якщо на інший лист то курсор встановлю­ється на лист куди виводиться результат фільтрації.

У діалоговому вікні Расширенный фильтр можна вказати:

 

· скопіювати результат в інше місце;

· вихідний діапазон БазаДаних;

· діапазон умов Критерії!$A$1:$D$3;

· помістити результат у діапазон Результат!$A$1;

· клацнути по кнопці ОК.

6.9.2. Побудова таблиць та діаграм

 

Побудова таблиць. Для побудови таблиць треба перш за все знати загальну кількість стовпців та рядків таблиці. Потім треба виділити стовпці та рядки і за допомогою команди Формат ►Ячейки ►Граница вказати зовнішні та внутрішні межі таблиці (або за допомогою піктограми Внешние границы). Далі треба надати відповідного виду таблиці. Для цього треба об’єднувати комірки якщо це необхідно за допомогою команди Формат ►Ячейки ►Вырав­нива­ниета прапорцяобъединение ячеекрис. 6.29.

Крім того у вікні Формат ячеек необхідно вказати відповідне вирівнювання по горизонталі, вертикалі, перенесення по словам та відповідну орієнтацію текста від – 900 до 900.

На цій вкладці також можна вказати напрям тексту: по контексту, зліва на право, з права на ліво.

 

 

Рисунок 6.29. Головне вікно для форматування таблиць

 

Після надання відповідного виду таблиці треба заносити в комірки текстові та числові дані. Для текстових та числових даних треба вказувати відповідний шрифт. Для цього потрібно виконати команду Формат ►Ячейки ►Шрифт (рис. 6.30).

На вкладці Шрифт можна також встановити якщо це необхідно надстрокові та підстрокові видозміни. При введенні чисел треба вказу­вати необхідний формат чисел який встановлюється за допомогою команди Формат ►Ячейки ►Число(рис. 6.31). Вкладка Число дозволяє вибрати один з 11 числових форматів та вказати число десяткових знаків після коми для десяткових чисел.

 

Рисунок 6.30. Вікно для встановлення шрифту

 

 

Рисунок 6.31. Вікно для встановлення числових форматів

Для чисел можна також вказувати грошовий або фінансовий формат. Ці формати практично одина­кові за тим винятком що у фінансовому форматі грошові величини вирівню­ються по роздільнику цілої та дробової частини.

Для надання таблиці відповідного кольору використовується вкладка Вид.

Для того щоб захистити дані таблиці від несанкціонованого доступу до них треба виконати команду Формат ►Ячейки ► Защита.

Але захист буде діяти тільки після того як буде виконана команда Сервис ►Защита ►Защитить лист.

Побудова діаграм. Графік чи діаграма це не що інше як графічне відображення даних таблиці. Тому для побудови їх необхідно мати таблицю. Для побудови графічних зображень даних таблиці використовується програма MS Graphяка визивається командою Вставка ► Объект ► Диаграмма Microsoft Graph. За допомогою програми ділової графіки з урахуванням обмежень можна:

· виконувати статистичну обробку даних (побудова рядів даних у вигляді гістограм розподілу – графічне відображення змінних даних, графіків згладжування);

· прогнозувати значення економічних показників (побудова трендових моделей);

· візуально підбирати параметри моделей.

 

Основні технічні обмеження програми Microsoft Graph наведені в таблиці 6.3.

Таблиця6.3. Основні технічні обмеження Microsoft Graph

 

Параметр Обмеження
Максимальна кількість діаграм Об'єм наявної пам'яті
Максимальне число листів діаграм
Максимальне число рядів даних в діаграмі
Максимальне число точок даних в одному ряду даних для плоских діаграм 32 000
Максимальне число точок даних в одному ряду даних для об'ємних діаграм 4 000
Максимальне число точок даних у всіх рядах даних однієї діаграми 256 000

Діаграма складається з наступних стандартних елементів:

 

· область діаграми - прямокутник, в якому знаходиться область побудови діаграми, заголовки діаграми, легенда;

· область побудови діаграми - включає діаграму разом з осями і рядами даних;

· ряд даних (діапазон даних) - сукупність числових значень одного стовпця або одного рядка (дані осі Y);

· точка ряду - окреме значення;

· вісь значень (вісь Y) - для відображення значення точок ряду;

· вісь категорій (вісь X) - для відображення міток (числових або текстових), з якими пов'язані значення рядів;

· стіни і кути - фонові прямокутні площадки (тільки для об'ємних гістограм, лінійчатих діаграм);

· основні і допоміжні лінії, лінії сітки;

· легенда - для виведення умовних графічних позначень рядів.

 

Діаграми можна будувати за допомогою команди Вставка ► Объект ►Диаграмма Microsoft Graphабо за допомогою майстра діаграм виконав команду Вставка ►Диаграмма або за допомогою значка Мастер диаграмм на панелі інструментів.

Діаграма – креслення, що наочно показує співвідношення між різними величинами.

На діаграмі кожна величина зображується прямолінійним відрізком або фігурою (прямокутник, круг, і тому подібне), причому вибирається відповідна одиниця вимірювання.

Побудова діаграм за допомогою майстра діаграм виконується за чотири кроки.

Нехай нам потрібно побудувати графік залежності середньорічної вартості основних фондів від їх виду (табл. 6.4).

Таблиця6.4. Розрахунок амортизаційних відшкодувань

 

 

На першому кроцівибирається тип діаграми (рис. 6.32). Розрізняють стандартні і нестандартні типи діаграм. Усередині вибраного типу існують специфічні формати (види) діаграм.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2360. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.209 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7