Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Функції і структура державної фітосанітарної служби України


Робота органів карантину рослин в межах держави регулюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою Міністрів Республіки Крим, спеціально уповноваженими державними органами з карантину рослин, іншими державними органами, а також органами місцевого та національного самоврядування у визначеному законодавством порядку (рис.1.1).

Центральним спеціально уповноваженим органом з карантину рослин є Головна державна інспекція з карантину рослин України, з Центральною науково-дослідною карантинною лабораторією й Центральним фумігаційним загоном Міністерства агарної політики України, інших спеціальних органів у галузі карантину рослин.

Спеціальними органами з карантину рослин є наступні:

· прикордонні державні інспекції з карантину рослин Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

· прикордонні державні, державні обласні інспекції з карантину рослин;

· державні міські інспекції з карантину рослин;

· прикордонні пункти з карантину рослин при морських і річкових портах, в аеропортах (на аеродромах), на пристанях, залізничних станціях, підприємствах поштового зв’язку, автомобільних дорогах (автовокзалах, автостанціях);

· пункти пропуску з карантину рослин на державному кордоні України;

· обласні фумігаційні загони, зональні карантинні лабораторії.

 

Міністерство аграрної політики України
Головна державна інспекція з карантину рослин
Центральна науково-дослідна карантинна лабораторія
Центральний фумігаційний загін
Прикордонні державні інспекції з карантину рослин автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя
Зональні карантинні лабораторії: 1. Закарпатська 2. Львівська 3. Автономної республіки Крим 4. Одеська 5. Херсонська 6. Харківська
Обласні фумігаційні загони
Прикордонні пункти з карантину рослин
Районні та міжрайонні пункти (інспектори)

 

 


Рис.1.1. Структура органів карантину рослин в Україні

Функції Головної державної інспекції з карантину рослин є:

– керує роботою Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії та Центрального фумігаційного загону, прикордонної державної інспекції з карантину рослин республіки Крим, прикордонних обласних, державних обласних і державних міських інспекцій з карантину рослин;

– визначає порядок вивезення і використання насіння, рослин і продукції рослинного походження з-за кордону, їх перевезення по території України та за її межами за погодженням з карантинними службами тих країн, з якими Україна має договори, підставою яких є конвенції або угоди між державами про співробітництво;

– вивчає видовий склад, визначає біологічну та екологічну дію карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур’янів;

– прогнозує можливість їх поширення по території країни з метою запобігання завезення туди, де вони можуть призвести до збитків;

– видає відповідні накази, інструкції, положення, правила та інші нормативні документи з карантину рослин;

– веде облік і видання інформації щодо поширення карантинних об’єктів;

– здійснення контролю за додержанням законів, законодавчих актів, положень про карантин рослин в межах держави і при імпорті продукції рослинного походження за угодами;

– проводить експертизи підкарантинних матеріалів та об’єктів;

– видає карантинні документи на імпорт насіння, рослин і продукції рослинного походження.

До її функції відноситься контроль за дотриманням законодавства з карантину рослин і проведення заходів попередження попадання і розповсюдження хвороб, шкідників, бур’янів.

Правила фітосанітарного контролю, які видані Головною державною інспекцією з карантину рослин України є обов’язковими для виконання всіма державними органами, а також підприємствами, організаціями, посадовими особами та громадянами.

Прикордонна державна інспекція з карантину рослин Республіки Крим, прикордонних державних або державних обласних і державних міських інспекцій з карантину рослин вирішують наступні основні питання:

- проведення карантинної перевірки і лабораторної експертизи імпортованих підкарантинних матеріалів та об’єктів;

- видачу сертифікатів на насіння, рослини і продукцію рослинного походження, що експортуються, а також, що вивозяться із зон особливого режиму;

- проведення заходів по знезараженню підкарантинних матеріалів та об’єктів, транспортних засобів, які прибувають з-за кордону;

- контроль за проведенням карантинних заходів підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

- контроль за виробництвом, заготівлею, транспортуванням, зберіганням, переробленням, використанням, реалізацією насіння, рослин і продукції рослинного походження, що експортуються і імпортуються;

- проведення термінових заходів для локалізації та ліквідації карантинних об’єктів, для запобігання по їх розповсюдженню;

- контроль за проведенням карантинних заходів згідно з існуючими міжнародними угодами і конвенціями.

Очолює роботу Головної державної інспекції з карантину рослин її керівник, який є головним державним інспектором з карантину рослин. У Республіці Крим також є головний державний інспектор з карантину рослин; в області, місті є керівники відповідних органів з карантину рослин.

Головні, провідні спеціалісти та спеціалісти всіх категорій прикордонної державної інспекції з карантину рослин Республіки Крим, прикордонних обласних, державних обласних, державних міських інспекцій з карантину рослин. Всі посадові особи виконують відповідні функції.

Головний державний інспектор з карантину рослин здійснює:

§ контроль за проведення карантинних заходів на території України і несе відповідальність за їх проведення;

§ при виникненні загрози розповсюдження карантинних об’єктів протягом 24-ох годин вносити подання про введення особливого карантинного режиму.

З метою захисту території України головний державний інспектор має право організувати карантинні заходи; затримувати транспортні засоби, в яких виявлені карантинні об’єкти; знезаражувати підкарантинні матеріали і об’єкти; вилучати, знищувати або спрямовувати на технічні перероблення підкарантинні матеріали.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1710. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия