Студопедия — МАТЕРІАЛІВ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МАТЕРІАЛІВ


ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

 
Павлишин М.Л.
Стефанюк Є.М.
 

ТОВАРОЗНАВСТВО СИРОВИНИ,

ТА ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

ЧАСТИНА 1

(Товарознавство сировини рослинного походження)

Львів


УДК 620.2 (075.8)

ББК 30.609 я 73

Б 38

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Г.Б. Рудавська – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету

В.А. Жук – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації державного технічного університету

М.С. Беднарчук – кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії

Н.І. Доманцевич – доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки і туризму

В.Ю.Лозинський – лаборант кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки і туризму

Павлишин М.Л., Стефанюк Є.М.

Б38 Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва. Частина 1: Товарознавство сировини рослинного походженння. – Львів: Афіша, 2009. – 400 с.

ISBN 966 – 364 – 335 – 8

Висвітлено методологічні основи з товарознавства сировини, матеріалів та засобів виробництва. Викладено товарознавчі аспекти сировини рослинного походження.

Розраховано на підготовку студентів вищих навчальних закладів освіти Ш і ІV рівнів акредитації «бакалаврів» і «магістрів» освітнього напряму «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Пропонується науковцям, аспірантам, студентам, працівникам сфери обслуговування, у т.ч. внутрішньої і зовнішньої торгівлі сировиною, матеріалами та засобами виробництва.

ISBN

 

Павлишин М.Л.,
Стефанюк Є.М.
 

©

 

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА  
РОЗДІЛ 1 КАРАНТИННА СЛУЖБА УКРАЇНИ. КАРАНТИННІ ХВОРОБИ І ЇХ ШКІДНИКИ  
  §1 Значення карантину рослин і фітосанітарного контролю в Україні    
  §2 Перелік шкідливих організмів, які мають карантинне значення для України    
  §3 Історія розвитку й міжнародне співробітництво в галузі карантину рослин    
  §4 Функції і структура державної фітосанітарної служби України    
  §5 Фітосанітарний контроль підконтрольних і підкарантинних матеріалів на державному кордоні України    
  §6 Документальне оформлення карантинних об’єктів і матеріалів при фітосанітарній експертизі в Україні    
  §7 Знезараження та очищення підконтрольних, підкарантинних матеріалів і транспортних засобів    
  Запитання для самоконтролю  
  Тестові завдання  
  Ситуаційні задачі  
РОЗДІЛ 2 ЗЕРНОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ  
  §1 Стан ринку зерна у світі    
  §2 Класифікація та характеристика асортименту зернових культур    
  §3 Стандартизація зерна    
  §4 Будова зерна    
  §5 Хімічний склад і харчова цінність зерна    
  §6 Вимоги до якості зерна    
  §7 Зараженість зерна шкідниками хлібних злаків    
  §8 Вади зерна та їх вплив на якість    
  §9 Хвороби зернових культур    
  §10 Зберігання сільськогосподарської сировини    
  Запитання для самоконтролю  
  Тестові завдання  
  Ситуаційні задачі  
РОЗДІЛ 3 ОЛІЙНІ Й ЕФІРООЛІЙНІ КУЛЬТУРИ  
  §1 Сучасні уявлення про олійну сировину    
  §2 Товарознавча характеристика олійної сировини    
  §3 Сучасні уявлення про ефіроолійну сировину    
  §4 Товарознавча характеристика ароматичних ефіроолійних культур    
  §5 Використання ароматичних речовин, одержаних з ефіроолійної сировини в харчовій і парфумерній промисловості    
  §6 Товарознавча характеристика ефірних олій    
  Запитання для самоконтролю  
  Тестові завдання  
  Ситуаційні задачі  
РОЗДІЛ 4 ХМІЛЬ, ТЮТЮН І МАХОРКА    
  § 1 Стан ринку та особливості виробництва тютюнових виробів    
  § 2 Особливості державного регулювання тютюнової галузі в Україні    
  § 3 Сучасне уявлення про тютюн – як сировину для тютюнових виробів    
  § 4 Особливості технології переробки сировини та матеріалів для виробництва тютюнових виробів    
  § 5 Класифікація та споживні властивості сировини тютюну    
  § 6 Сучасне уявлення про махорку та особливості її вирощування    
  § 7 Оцінювання якості тютюнової сировини і махорки    
  §8 Хміль – як сировина у пивоварінні    
  Запитання для самоконтролю  
  Тестові завдання  
  Ситуаційні задачі  
РОЗДІЛ 5 РОСЛИННА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНА СИРОВИНА    
  §1. Сучасне уявлення про лікарсько-технічну сировину та особливості її будови    
  §2. Класифікація рослинної лікарсько-технічної сировини    
  §3. Характеристика окремих видів рослинної лікарсько-технічної сировини    
  §3.1. Характеристика сировини квітів і суцвіття    
  §3.2. Характеристика сировини листя    
  §3.3. Характеристика сировини трав, мохів і грибів    
  §3.4. Характеристика сировини бруньок    
  §3.5. Характеристика сировини плодів, ягід, насіння, кори    
  §3.6. Характеристика сировини коренів, бульб, кореневищ    
  §4. Характеристика сировини різного походження    
  §5. Організація збирання і заготівель рослинної лікарсько-технічної сировини    
  Запитання для самоконтролю  
  Тестові завдання  
  Ситуаційні задачі  
РОЗДІЛ 6 ЦУКРОВІ БУРЯКИ    
  §1 Стан і перспективи розвитку ринку коренеплодів цукрових буряків в Україні    
  §2 Походження цукрових буряків    
  §3 Ботанічна характеристика цукрових буряків    
  §4 Характеристика біологічних особливостей цукрових буряків    
  §5 Технічні показники якості цукрових буряків    
  §6 Особливості приймання і визначення технічних показників якості цукрових буряків    
  §7 Способи і умови зберігання цукрових буряків    
  §8 Захист посівів цукрових буряків від бур’янів    
  §9 Захист цукрових буряків від шкідників    
  §10 Захист цукрових буряків від хворіб    
  Запитання для самоконтролю  
  Тестові завдання  
  Ситуаційні задачі  
РОЗДІЛ 7 СИРОВИНА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ    
  §1 Сучасні уявлення про текстильні волокна рослинного походження    
  §2 Товарознавча характеристика коноплі (Сannabis) і конопляних волокон. Використання конопель у промисловості    
  §3 Товарознавча характеристика льону та лляних волокон, їх застосування на практиці    
  §4 Товарознавча характеристика джуту та його волокон, їх застосування на практиці    
  §5 Товарознавча характеристика кенафу та його волокон, їх застосування на практиці    
  §6 Товарознавча характеристика бавовника та його волокон, їх застосування на практиці    
  §7 Характеристика іншої сировини рослинного походження (рамі, кендир, сизаль, маніла, койр, генекен, морська трава) текстильної промисловості    
  §8 Характеристика мінеральних волокон з гірського льону (азбесту)    
  Запитання для самоконтролю  
  Тестові завдання  
  Ситуаційні задачі  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
           

 
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1154. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия