Студопедия — ПЕРЕДМОВА. В умовах ринкових відносин, з розширенням міжнародної торгівлі, з розвитком підприємства і загостренням конкурентної боротьби за покупця
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. В умовах ринкових відносин, з розширенням міжнародної торгівлі, з розвитком підприємства і загостренням конкурентної боротьби за покупця


В умовах ринкових відносин, з розширенням міжнародної торгівлі, з розвитком підприємства і загостренням конкурентної боротьби за покупця, особливо в умовах глобальної світової економічної кризи, фахівцям необхідно знати і враховувати у своїх діях вимоги споживачів до товару.

За оцінками експертів сировина, матеріали і засоби виробництва займають 70% сукупного товарного ринку. Тому товарознавці-комерсанти повинні володіти знаннями сучасної класифікацією, номенклатури і споживних властивостей сировини, матеріалів, а також знати умови їх виробничого використання, особливості маркування, правила постачання, транспортування і зберігання, знання властивостей сировини дає можливість визначити якість товарів, проаналізувати стан сучасного ринку сировини й матеріалів, визначити потребу в сировині і матеріалах, займатися їх продажем і закупівлею, вирішувати питання заміни однієї сировини іншою, впливати на формування товарної і цінової політики, визначати рівень досягнення науково-технічного прогресу у сфері виробництва.

За 17 років розвитку товарознавчої освіти в умовах незалежності України опублікованих ряд навчальних видань з питань товарознаства сировини. У них розглянуто товарознавчі аспекти основних груп промислової сировини, матеріалів і засобів виробництва, зокрема, сировини й матеріалів для текстильної промисловості, на основі деревини, енергоносіїв, пластичних мас, каучуків, руд металів, шкіряної, хутряної, хімічної промисловості, а також промислової сировини і матеріалів для будівництва й засобів виробництва.

У пропонованому посібнику наведено комплексну товарознавчу характеристику й об’єктивно оцінено сучасний асортимент й вимоги до якості переробної промислової сировини харчової промисловості у розрізі окремих груп, видів і різновидів продовольчих і непродовольчих товарів з урахуванням вимог ринку в умовах СОТ. Посібник має на меті сформувати систему теоретичних знань і практичних навичок з товарознавства сировини рослинного походження.

Він складається з двох частин – частина 1 «Товарознавство сировини рослинного походження», частина 2 «Товарознавство сировини тваринного походження».

Структура і зміст посібника чітко підпорядковані трьом складовим дисципліни: предмету, меті, завданням. Предметом вивчення дисципліни є аналіз сучасного стану ринку, класифікація, асортимент, споживні й технологічні властивості, сфери застосування, особливості упакування, транспортування й зберігання сировини і матеріалів.

Основною метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” є формування в студентів системи спеціальних теоретичних знань щодо споживних властивостей, асортименту та практичних навичок оцінки споживних і технологічних властивостей різних видів сировини, матеріалів і засобів виробництва, також навичок, необхідних для вирішеннями практичних завдань у сфері комерційної діяльності на виробництві та в товарообороті основних груп товарів виробничого призначення, а саме сировини рослинного і тваринного походження, виробничих матеріалів й засобів виробництва.

Основними актуальними завданнями, які мають бути вирішеними у процесі вивчення дисципліни є:

- вивчення стану та перспектив розвитку сировинної бази та особливостей виробництва найважливіших видів сировини та матеріалів в Україні;

- отримання знань про вихідні матеріали та сировину, як основу формування властивостей товарів;

- вивчення класифікації, зовнішніх відмінних ознак, асортименту властивостей та сфери застосування основних видів сировини та матеріалів;

- аналіз умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини та матеріалів;

- вивчення класифікації, видового асортименту, технічних параметрів, умов зберігання, маркування і транспортування засобів виробництва;

- отримання практичних навичок формування асортименту, оцінки якості, проведення ідентифікації та формування ресурсів сировини.

Посібник за структурою і змістом відповідає програмі нормативної дисципліни «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва» для студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», затвердженій Президією НМК з торгівлі МОН України в 2004 році.

Посібник рекомендований студентам, аспірантам, науковцям, товарознавцям-комерсантам, товарознавцям-експертам, іншим фахівцям-практикам, у т.ч. менеджерам торгівлі, діяльність яких пов’язана з сировиною, матеріалами та засобами виробництва. Він буде корисним для слухачів курсів підвищення кваліфікації, післядипломної освіти з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво».

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам – доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету Г.Б. Рудавській; кандидату технічних наук, доценту, завідувачу кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації України В.А. Жук, кандидату технічних наук, доценту кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії М.С. Беднарчуку та доктору технічних наук, професору кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки і туризму Н.І. Доманцевич.

Автори будуть вдячні за практичні зауваження та побажання щодо покращення даного посібника, які просять надсилати за адресою: кафедра менеджменту, товарознавства та експертизи товарів, Львівський інститут економіки і туризму, вул. Дж. Вашингтона, 5а, м.Львів, Україна, 79032, e-mail: nviddie@lviv.farlep.net.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1215. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия