Студопедия — Розрахунок кількості постів ТО і ПР
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок кількості постів ТО і ПР


Мінімальна кількість робочих постів по видах робіт ЩОд, окрім механізованих мийних, слід проводити по формулі:

 

(3.1)

 

де ТСГ – річний об'єм ЩОд, люд.-год.;

К% – процентне відношення виду робіт ЩОд (див. табл. 2.12);

Кр – коефіцієнт резервування постів для компенсації нерівномірного завантаження, табл. 3.2;

Дрг – число робочих днів на рік;

С – число змін протягом доби, виконання робіт по ЩОд;

s – тривалість виконання протягом зміни робіт по видах ЩОд, год.;

Р – чисельність робітників, одночасно працюючих на одному посту, чол. (табл. 3.3);

Квик – коефіцієнт використання робочого часу поста (табл. 3.4).

 

Кількість механізованих мийних і сушильних постів визначається по формулі:

 

(3.2)

 

де Ас – облікова кількість рухомого складу, од.

Кт – коефіцієнт технічної готовності рухомого складу;

Т – тривалість роботи (приймається рівній тривалості повернення рухомого складу на підприємство, табл. 3.1);

КП – коефіцієнт " пікового" повернення рухомого складу (Кп = 0, 70);

АТ – годинна пропускна здатність мийного обладнання приймається по паспортній характеристиці.

 

Таблиця 3.2 – Коефіцієнт резервування постів ТО і ПР

Тип виробничих постів Коефіцієнт резервування постів ТО і ПР при кількості технологічно сумісного рухомого складу
до 100 понад 100 до 300 понад 300 до 500 понад 500 до 1000 понад 1000 до 2000 понад 2000
при кількості змін робочого виробництва
  2¸ 3   2¸ 3   2¸ 3   2¸ 3   2¸ 3   2¸ 3
                         
ЩО (ЩОд і ЩОт) 1, 8 1, 4 1, 5 1, 25 1, 35 1, 18 1, 2 1, 1 1, 15 1, 03 1, 1 1, 05
ТО-1, ТО-2, за-гальної і поглиб-леної діагностики 1, 4 1, 2 1, 25 1, 13 1, 17 1, 09 1, 1 1, 05 1, 07 1, 04 1, 05 1, 03
ПР (регулювальні і розбірно-скла-дальні, фарбувальні) 1, 8 1, 4 1, 5 1, 25 1, 35 1, 18 1, 2 1, 1 1, 15 1, 08 1, 1 1, 05
                         
Продовження таблиці 3.2
                         
Зварювально-бляхарські, деревообробні 1, 4 1, 2 1, 25 1, 13 1, 17 1, 09 1, 1 1, 05 1, 07 1, 04 1, 05 1, 03

 

Таблиця 3.3 – Чисельність робітників, одночасно працюючих на одному пості

Типи виробничих постів Чисельність одночасно працюючих на одному посту, чол.
Типи рухомого складу
Легкові автомобілі Автобуси Вантажні автомобілі Причепи і напівпричепи  
особливо малого класу малого класу середнього класу великого класу особливо великого класу особливо малої вантажопідйомності малої і середньої вантажопідйомності великої вантажопідйомності особливо великої вантажопідйомності
                       
Пости ЩО:                      
прибиральних робіт                      
мийних робіт       т              
заправних робіт                     -
контрольно-діагностичних і ремонтних робіт     1, 5 1, 5       1, 5 1, 5    
Пости ПР:                      
регулювальні і розбірно-скла-дальні       1, 5 1, 5 1, 5     1, 5 1, 5  
зварювально-бляхарські     1, 5 1, 5       1, 5 1, 5 1, 5  
малярні 1, 5 1, 5     2, 5 2, 5 1, 5        
                       
Продовження таблиці 3.3
                       
деревообробні - - - - - -       1, 5  
Пости діагностики:                      
загального і поглибленого                      
пости ТО-1         2, 5       2, 5    
пости ТО-2       2, 5         2, 5    

 

Таблиця 3.4 – Коефіцієнт використання робочого часу поста

Тип робочих постів Коефіцієнт використання робочого часу постів, Квик, при числі змін роботи в добу
одна дві три
Пости щоденного обслуговування      
– прибиральних робіт 0, 98 0, 97 0, 96
– мийних робіт 0, 90 0, 88 0, 87
Пости першого і другого технічного обслуговування      
– на потокових лініях 0, 93 0, 92 0, 91
– індивідуальні 0, 98 0, 97 0, 96
Пости загальної і поглибленої діагностики 0, 90 0, 88 0, 87
Пости поточного ремонту      
– регулювальні, розбірно-складальні (не оснащені спеціальним устаткуванням), зварювально-бляхарські, шиномонтажні, деревообробні 0, 98 0, 97 0, 96
– розбірно-складальні (оснащені спеціальним устаткуванням) 0, 93 0, 92 0, 91
– фарбувальні 0, 90 0, 88 0, 87

 

Мінімальну кількість робочих постів по ЩОт слід визначати за формулою:

 

(3.3)

 

де Ттг – річний об'єм робіт ЩОт, люд.-год.;

Ттгтто- 1 то- 2 ПР

де Тт разова трудомісткість ЩОт, люд.-год.;

Ато- 1 то- 2 – річна кількість ТО-1 і ТО-2;

КПР – коефіцієнт, що враховує виконання ЩОт при ПР, пов'язаним із заміною агрегатів (Ктр =1, 6);

Квик, Кр, Дрг, С, s, р – мають ті ж значення, що і у формулі (3.1), але стосовно режиму виконання ЩОт.

 

Виконання робіт ЩО (ЩОд і ЩОт) слідує, як правило, передбачати в двох будівлях (приміщеннях): для прибирально-мийних робіт; для всіх інших робіт. При реконструкції і розширенні підприємства для виконання прибирально-мийних робіт ЩО, як правило, слід використовувати будівлі механізованого миття; для виконання інших робіт ЩОд будівництво нової будівлі слід передбачати тільки за відсутності можливості пристосовування для виконання цих робіт існуючих будівель.

Мінімальна кількість постів ТО-1 і ТО-2, загальної і поглибленої діагностики, розбірно-складальних і регулювальних робіт ПР, зварювально-бляхарських, деревообробних і малярних робіт слід визначати по формулі:

 

(3.4)

 

де ТР – річний об'єм робіт, люд.-год.;

Кр – коефіцієнт резервування постів (табл. 3.2);

ДрР – число робочих днів на рік;

С – число робочих змін на добу;

t – тривалість зміни, год.;

Р – чисельність одночасно працюючих на одному посту, чол. (табл. 3.3);

Квик – коефіцієнт використання робочого часу поста (табл. 3.4).

 

При визначенні кількості виробничих постів загальної діагностики слід підсумовувати об'єм контрольно-діагностичних робіт ТО-1 і 50% об'єму контрольно-діагностичних робіт ПР.

При визначенні кількості виробничих постів поглибленої діагностики слід підсумовувати об'єм контрольно-діагностичних робіт ТО-2 і 50% об'єму контрольно-діагностичних робіт ПР.

При розрахунку кількості постів ТО-1 і ТО-2 із загального об'єму робіт слід віднімати об'єм контрольно-діагностичних робіт.

При сумарній розрахунковій кількості постів загальної і поглибленої діагностики рівній і меншій одиниці, ці роботи допускається проводити на одному посту з використанням універсального обладнання і переносних діагностичних приладів.

При числі постів ПР більше 5 – 6 їх спеціалізують по видах робіт. При цьому розподіл постів по їх спеціалізації (в відсотках від загального числа постів) наступне:

 

Пост ремонту двигуна і його систем…………………………20–30

Пост ремонту трансмісії, гальм, рульового керування і

ходової частини………………………………………………..40–50

Пост контролю і регулювання гальм *………………………. 5–10

Пост контролю і регулювання кутів встановлення коліс **.. 5–10

Універсальні пости…………………………………………….10–20

 
 


Всього……….. 100

Примітка. * При числі постів 10 і більше.

** При числі постів більше 15.

 

При розрахунковому коефіцієнті завантаження діагностичних постів різного призначення, рівному менше 0, 75, допускається на цих постах проведення регулювальних робіт.

Перше і друге технічне обслуговування, а також загальна діагностика, можуть проводитися на потокових лініях, індивідуальних проїзних або тупикових спеціалізованих постах.

Потоковий метод обслуговування і діагностики рекомендується за наступних умов:

¾ для ТО-1 і загальної діагностики одиночних автомобілів при розрахунковій кількості робочих постів 3 і більше, автопоїздів – 2 і більше;

¾ для ТО-2 одиночних автомобілів при розрахунковій кількості робочих постів 4 і більше, автопоїздів – 3 і більше.

Допускається на одних і тих же виробничих постах передбачати виконання ТО-1 і ТО-2 автомобілів або автопоїздів з організацією робіт в різні зміни доби.

При виконанні ТО-1 і ТО-2 в різні зміни доби допускається виконання змащувально-очисних операцій на загальних спеціалізованих виробничих постах.

При розрахунковій кількості робочих постів загальної діагностики, рівним менше 0, 5, допускається розміщувати діагностичне обладнання на потоковій лінії ТО-1.

Поглиблена діагностика автомобілів повинна проводитися на індивідуальних спеціалізованих виробничих постах.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1904. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия