Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок чисельності виробничого персоналу
Залежно від виду виконуваних робіт розрізняють виробничих і допоміжних робітників. До виробничих належать робітники зон і дільниць, які безпосередньо виконують роботи з ТО і ПР рухомого складу. Розрізняють технологічно необхідну (явочну) Рт і штатну (облікову) Рш чисельність робітників.

Технологічно необхідна чисельність робітників забезпечує виконання добової виробничої програми і визначається так:

 

 

де ТР – річний обсяг робіт зони чи дільниці, людино-годин;

Фмрічний фонд часу робочого місця чи технологічно необхідного робітника, год.

Штатна чисельність робітників забезпечує виконання річних обсягів робіт з ТО й ремонту рухомого складу:

 

 

де ФРрічний фонд часу ремонтного робітника, год.

Річній фонд часу робочого місця визначається кількістю робочих днів протягом року і тривалістю зміни залежно від тривалості робочого тижня. У практиці проектування для розрахунку явочної чисельності робітників приймають Фм = 2070 год. для виробництв з нормальними умовами праці і 1830 год. для виробництв зі шкідливими умовами.

Річний фонд часу ремонтного робітника ФР < Фм через робочі відпустки та невиходи на роботу з поважних причин, які становлять в середньому 4-5% від Фм . Значення Фм і ФР , дня робочих різних професій наведено в табл. 2.15.

Таблиця 2.15 – Режими роботи і річні фонди часу виробничих робітників (ОНТП-01-91)

Професії працюючих Тривалість Річний фонд часу, год.
робо­чого тижня, год. основ­ної від­пустки, днів робо­чого місця ремонт­ною робіт­ника
Водій легкового автомобіля, кондуктор автобусів, прибиральник і мийник рухомого окладу, вантажник, стропаль­ник-комплектувальник, комірник ГАС, експедитор
Водій вантажного автомобіля вантажопідйомністю до 3 т. слюсаря ТО і ПР рухомого окладу, оббивальник, слюсар-деревообробник, арматурник, жерстяник, верстатник з металообробки, слюсар з ремонту агрегатів, вузлів і деталей, мастильник-заправкик, електрик, слюсар з ремонту приладів системи живлення /крім двигунів, які працюють на етилованому бензині/, шиномонтажник, слюсар з ремонту устаткування, інструментів, комірник агрегатів, вузлів, деталей, шин, мастильних, лакофарбових матеріалів /крім комірників ГММ/, водій автоелектронавантажувача, машиніст крана ВАС 41
Водій автобуса, вантажного автомобіля вантажопідйомністю 3 т і більше, позашляхового автомобіля-самоскида, коваль-ресорник, мідник, газоелектро-зварник, слюсар з ремонту приладів системи живлення двигунів, які працюють на етилованому бензині, вулканізаторник, акумуляторник
Маляр

Примітки.

1. Тривалість робочої зміни виробничого персоналу не повинна перевищувати 8 год. Допускається збільшувати робочу зміну працюючих при загальній тривалості роботи не більш як 40 год. на тиждень.

2. Наведені дані про ефективні річні фонди часу не поширюються на тих, хто працює в районах Крайньої Півночі та в інших прирівнюваних до них районах.

На АТП, де склалися виробництво і структура робіт, штатна кількість робітників

 

 

де ηШ = 0,85. ..0,95 - коефіцієнт штатності.

Технологічно необхідну і штатну кількість ремонтних робітників розраховують для кожного з виробничих підрозділів, створюваних з урахуванням видів і трудомісткості робіт.

Якщо річний обсяг окремих видів робіт незначний (менш як 2000 людино-годин), потрібно створювати об'єднаний підрозділ для робітників споріднених спеціальностей. Наприклад, можна об'єднати шиноремонтну і вулканізаційну дільниці, деревообробну і оббивну, арматурну і жерстяницьку тощо. Якщо робочих місць більше двох, створюють спеціалізовану дільницю.

Поряд в роботами з ТО і ПР, які називають виробничими, на АТП виконують допоміжні роботи, до складу яких входить обслуговування і ремонт устаткування та інструменту, транспортні, завантажувально-розвантажувальні роботи, пов'язані з ТО і ПР рухомого складу, перегон автомобілів усередині підприємства, прийом і видача матеріальних цінностей, прибирання приміщень.

Чисельність допоміжних робітників АТП, які зайняті на допоміжних роботах беруть у процентному відношенні від штатної чисельності виробничих робітників:

 

,

 

де в – норматив чисельності допоміжних робочих, в % до чисельності виробничих робочих.

Норми чисельності допоміжних робітників наведено в табл. 2.16.

 

Таблиця 2.16 – Норми чисельності допоміжних робітників

Облікова чисельність виробничих робітників, чол.   Норматив допоміжних робітників, % чисельності виробничих робітників  
до 50
понад 50 до 60
понад 60 до 70
понад 70 до 80
понад 80 до 100
понад 100 до 120
понад 120 до 150
понад 150 до 180
понад 180 до 220
понад 220 до 160
понад 260

Примітка. Слід додатково передбачити для обслуговування споруд стічних вод по 1 чол. на кожні 75 м3/добу витрати зворотної води; за наявності засобів для заправки автомобілів паливом - по 2 чол. /по одному на зміну/ на кожні 250 автомобілів облікової кількості; робітників для виготовлення технологічного устаткування і оснащення (за завданням на проектування чисельністю 10% від загальної кількості виробничих робітників).

Розподіл чисельності допоміжних робітників за видами робіт наведений у табл. 2.17.

 

Таблиця 2.17 – Розподіл чисельності допоміжних робітників за видами робіт (ОНТП-01-91)

Види допоміжних робіт Співвідношення чисельності робітників, %
АТП, експлуатаційні філіали Виробничі філіали
Ремонт і обслуговування технологічного обладнання, оснастки і інструмента
Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій
Транспортні роботи
Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей
Перегін рухомого складу
Прибирання виробничих приміщень
Прибирання території
Обслуговування компресорної установки
Усього 100

Примітки:

1. Для централізованої організації ремонту і обслуговування технологічного обладнання, оснащення і інструменту, ремонту і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій, а також системи матеріально-технічного постачання підприємств, чисельність персоналу відповідної служби допоміжного виробництва може бути скорочена на 50%.

2. Роботи по обслуговуванню очисних споруд і ТЗП процентним співвідношенням по видах робіт не враховуються.

Робітники по обслуговуванню і ремонту очисних споруд повинні сумувуватися з допоміжними робітниками по графі "Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій".

 

Роботи з ремонту і обслуговування технологічного обладнання, оснастки і інструмента, ремонту і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій та обслуговування компресорних установок називають роботами по самообслуговуванню підприємства.

Для організації робіт по самообслуговуванню на АТП створюють самостійний підрозділ – відділ головного механіка (ВГМ). У випадку малої чисельності робітників по самообслуговуванню (менше 5 робітників) ВГМ не створюється, а робітників по самообслуговуванню приєднують до робітників слюсарно-механічних робіт.

Чисельність персоналу управління підприємством, окрім експлуатаційної та виробничо-технічної служб, молодшого обслуговуючого персоналу й пожежно-сторожової охорони, визначають залежно від потужності підприємства і типу рухомого складу (табл. 2.18).Чисельність персоналу експлуатаційної служби залежить від коефіцієнта випуску і кількості автомобілів на АТП і перебуває в процентній залежності від кількості автомобілів (табл.2.19). Чисельність персоналу виробничо-технічної служби вибирають за даними (табл. 2.20) залежно від чисельності виробничих робітників і кількості автомобілів на підприємстві.

 

Таблиця 2.18 – Чисельність персоналу управління, молодшого обслуговуючого персоналу та пожежно-сторожової охорони

Функції управління персоналу Потужність підприємства, од. рухомого складу  
Тип рухомого складу до 100 від 100 до 250 від 250 до 400 від 400 до 550 від 550 до 700 від 700 до 1000 від 1000 до 1300 від 1300 до 1600 від 1600 до 1900 від 1900 до 2200 Понад  
 
Загальне керівниц­тво Автомобілі легкові    
Автобуси  
  Продовження таблиці 2.18
 
  Автомобілі вантажні  
Змішаний парк  
Техніко-економічне планування Автомобілі легкові  
Автобуси  
Автомобілі вантажні  
Змішаний парк  
Організа-ція праці та заробітної платні Автомобілі легкові    
Автобуси  
Автомобілі вантажні  
Змішаний парк  
Бухгалтер-ський звіт і фінансова діяльність Автомобілі легкові  
Автобуси  
Автомобілі вантажні  
Змішаний парк ІЗ  
Комплек-тування і підготовка кадрів Автомобілі легкові  
Автобуси  
Автомобілі вантажні  
Змішаний парк б  
Загальне діловодст­во і госпо­дарське об­слугову-вання Автомобілі легкові  
Автобуси 5  
Автомобілі вантажні  
Змішаний парк  
   
  Продовження таблиці 2.18
 
  Автомобілі легкові  
Матеріаль-но-техніч-не постач Автобуси  
Автомобілі вантажні  
Змішаний парк І  
Молодший обслугову-ючийй персонал Автомобілі легкові  
Автобуси  
Автомобілі вантажні  
Змішаний парк  
Пожежно-сторожова охорона Усі види рухомого транспорту  
                             

 

Табл. 2.19 – Чисельність працівників експлуатаційної служби АТП

Коефіцієнт впуску автомобілів на лінію Кількість автомобілів на підприємстві
до 10 від 100 до 600 від 600 до 1000 від 1000 до 1500 від 1500 до 2000 понад 2000
До 0.8 4,9 4,6 3,9 3,7 3,6
Понад 0.8 5,2 4,8 4,0 3,8 3,7

 

Таблиця 2.20 – Чисельність персоналу виробничо-технічної служби

Численність виробничих робітників, чол. Чисельність персоналу виробничо-технічної служби у % від облікової кількості автомобілів в підприємстві
до 100 понад 100 до 600 понад 600 до 1000 понад 1000 до 1500 понад 1500 до 2000 понад 2000
до 20 - - - - -
понад 20 до 50 2,5 - - - -
понад 50 до 100 - 2,6 2,2 - - -
понад 100 до 150 - 2,8 2,3 - - -
понад 150 до 200 - 3,0 2,4 - - -
понад 200 до 250 - 3,3 2,6 2,3 - -
             
Продовження таблиці 2.20
понад 250 до 300 - 3,5 2,8 2,4 2,1 -
понад 300 до 400 - 3,7 3,0 2,5 2,2 -
понад 400 до 500 - - 3,2 2,6 2,3 2,0
понад 500 - - 3,3 2,7 2,4 2,1

 

Чисельність експлуатаційного персоналу (водіїв, кондукторів, експедиторів) визначається відношенням номінального річного фону часу роботи автомобілів з урахуванням підготовчо-заключного часу до ефективного річного фонду часу працюючих – штатна чисельність і до номінального річного фонду часу працюючих – явочна чисельність.

Чисельність виробничих робітників визначається відношенням річного об'єму робіт до ефективного річного фонду часу працюючих – штатна чисельність і до номінального річного фундації часу працюючих – явочна чисельність.

Річні фонди часу робочих, номінальні і ефективні, приведені в додатку 3.

Чисельність допоміжних робітників встановлюється в процентному відношенні від штатної чисельності виробничих робітників і приймається в кількості, вказаній в табл. 2.21.

Розподіл чисельності допоміжних робітників по видах робіт залежно від типу підприємств слід приймати за даними табл. 2.22.

 

Таблиця 2.21 – Чисельність допоміжних робітників

Штатна чисельність виробничих робітників, люд. Норматив чисельності допоміжних робочих, в % до чисельності виробничих робочих
до 50 вкл.
понад 50 до 60
понад 60 до 70
понад 70 до 80
понад 80 до 100
понад 100 до 120
понад 120 до 150
понад 150 до 180.
понад 180 до 220
понад 220 до 260
понад 260 і більш

Примітка: до вказаної в таблиці чисельності допоміжних робітників додатково слід передбачати:

робітників для обслуговування очисних споруд стічних вод чисельністю по одній людині на кожні 75 м3/добу стічних вод;

робітників для заправки автомобілів паливом і оливою (за завданням на проектування), по дві людини на кожні 250 автомобілів облікового складу;

робітників для виготовлення технологічного устаткування і оснащення (за завданням на проектування чисельністю 10% від загальної кількості виробничих робітників).

 

Таблиця 2.22 – Розподіл допоміжних робітників по видах робіт

Види допоміжних робіт Співвідношення чисельності допоміжних робітників по видах робіт % для підприємств
АТП, експлуатаційні філіали виробничі філіали, БЦТО, ВТК ЦСП, ППБ
Ремонт і обслуговування технологічного обладнання, оснащення і інструменту
Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій
Транспортні роботи
Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей
Перегін рухомого складу -
Прибирання виробничих приміщень
Прибирання території
Обслуговування компресорного обладнання

Примітки:

1. Для централізованої організації ремонту і обслуговування технологічного обладнання, оснащення і інструменту, ремонту і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій, а також системи матеріально-технічного постачання підприємств, чисельність персоналу відповідної служби допоміжного виробництва може бути скорочена на 50%.

2. Роботи по обслуговуванню очисних споруд і ТЗП процентним співвідношенням по видах робіт не враховуються.

Робітники по обслуговуванню і ремонту очисних споруд повинні сумувуватися з допоміжними робітниками по графі "Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій".

 

Для виробничих автотранспортних об'єднань, як правило, в одному з виробничих філіалів слід передбачати центральний апарат управління – загальне керівництво, планово-виробничий відділ, відділ праці і заробітної платні, бухгалтерію відділ матеріально-технічного постачання, відділ кадрів, адміністративно-господарський відділ, відділ головного механіка, виробничо-технічний відділ, відділ управління виробництвом і відділ технічного контролю чисельністю, розрахований на кількість і об'єм робіт ТО і ПР рухомого складу, агрегатів, вузлів, деталей, молодший обслуговуючий персонал і пожежно-сторожова охорона.

В експлуатаційних філіалах виробничих об'єднань слід передбачати керівництво філіалом, відділ експлуатації, диспетчерську і гаражну служби, чисельністю, розрахованою на кількість закріпленого за філіалом рухомого складу, персонал управління виробництвом і технічного контролю, розрахований на кількість і об'єм робіт ТО і ПР рухомого складу, молодший обслуговуючий персонал і пожежно-сторожова охорона.

Для обслуговуючих автотранспортних підприємств (БЦТО, ВТК, ЦСП), майстерень, окремих будівель для ТО і ПР рухомого складу персонал експлуатаційної служби передбачати не слід. Чисельність решти персоналу повинна прийматися залежно від кількості обслуговуємого і ремонтуємого рухомого складу.

Розподіл персоналу по функціях управління експлуатаційної служби приведений в табл. 2.23, виробничо-технічної служби в табл. 2.24.

 

Таблиця 2.23 – Розподіл персоналу по функціях управління експлуатаційної служби

Найменування функцій управління експлуатаційної служби Середня чисельність персоналу %
Відділ експлуатації 17-21
Диспетчерська 39-43
Гаражна служба 34-38
Відділ безпеки руху 3-5

 

Таблиця 2.24 – Розподіл персоналу по функціях управління виробничо-технічної служби

Найменування функцій управління виробничо-експлуатаційної служби Середня чисельність персоналу %
Технічний відділ 26-30
Відділ технічного контролю 18-22
Відділ головного механіка 10-12
Відділ управління виробництвом 17-19
Виробнича служба 21-25

 

Чисельність персоналу, що не відноситься до апарату управління, слід приймати згідно табл. 2.25.

 

 

Таблиця 2.25 – Чисельність персоналу, що не відноситься до апарату управління, людей:

інженер по безпеці руху - один на 150 водіїв; при чисельності водіїв більше 500 на кожні подальші 250 встановлюється додатково одна людина
контролер пасажирського транспорту для автобусів, що працюють без кондуктора - один на 15 автобусів
те ж, для автобусів, що працюють з кондуктором - один на 25 автобусів
те ж, для легкових автомобілів-таксі - один на 70 автомобілів
касир по прийому і оформленню виручки для АТП автобусів - один на 100 грн. середньодобової виручки
те ж, в АТП легкових автомобілів-таксі - один на 150 автомобілезмін
ревізор автотранспорту - один на 150 автомобілів
механік контрольно-пропускного пункту - один на кожний пост КПП в зміну

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1900. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия