Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Технологічний розрахунок підприємства
6.3.1 Обґрунтування методу організації ТО і ПР автомобілів

На основі добової програми ТО та ПР та рекомендацій, наведених в розділі 3.1, а також [1, 2], вибрати і обґрунтувати методи організації робіт зон та дільниць підприємства. При необхідності можливо коректування змінності роботи зон та дільниць, визначених в 6.1.2.

При виборі режиму роботи зон ТО і ПР необхідно побудувати добовий графік випуску і повернення автомобілів на АТП і навести його в розрахунково-пояснювальній записці.

6.3.2 Розрахунок кількості постів і ліній ТО і постів ПР

В залежності від прийнятого методу організації технічного обслуговування розраховується кількість постів ТО. При виконанні технічного обслуговування на спеціалізованих постах визначається кількість спеціалізованих постів. У випадку, коли передбачається проведення ТО на потокових лініях визначається кількість ліній.

Визначення кількості постів ПР проводиться з урахуванням їх спеціалізації.

Методика наведена в на с. 67-74.

6.3.3 Розрахунок площ виробничо-складських приміщень

Визначається склад приміщень АТП. При цьому необхідно враховувати кількість рухомого складу. Для невеликих АТП необхідно врахувати, що деякі дільниці з однорідним характером робіт, а також окремі складські приміщення можуть бути об’єднані. Об’єднання дільниць приводилось в розділі 6.2.2 при визначенні кількості працюючих.

6.3.3.1 Розрахунок площ зон ТО і ПР

Площі зон ТО, ПР і зберігання автомобілів визначаються за методикою, наведеною на с. 74, а також [1, 2].

6.3.3.2 Розрахунок площ виробничих дільниць

Площі виробничих дільниць визначаються за рекомендаціями таблиці 3.7, а також [1, 2] з урахуванням наведених вище рекомендацій.

Для дільниці, по якій проводиться поглиблена розробка, згідно з завданням на проектування, площа дільниці визначається по площі, яку займає обладнання.

При розрахунку площ виробничих дільниць до переліку, визначеному в підрозділі 6.2.2 необхідно додавати дільницю ВГМ (роботи по ремонту та обслуговуванню обладнання та інструменту)

6.3.3.3 Розрахунок площ складських приміщень

Площі складських приміщень визначаються за методикою, наведеною на с. 87-91.

6.3.4 Розрахунок площі зони зберігання (стоянки) автомобілів

Згідно рекомендацій наведених на с. 100–104 виконується обґрунтування способу розстановки автомобілів та визначається площа зони зберігання.

6.3.5 Визначення площ допоміжних приміщень

Згідно з рекомендаціями на с. 92 визначається площа адміністративно-побутових приміщень.

6.4 Технологічне планування підприємства

6.4.1 Розробка схеми організації ТО і ПР автомобілів і графіка виробничого процесу АТП

На основі рекомендацій, наведених на с. 94-96, з урахуванням даних розрахунків розробляється і наводиться на окремих аркушах РПЗ схема (у вигляді блок-схеми) і графік виробничого процесу АТП (графік виконується в масштабі пропорційно розрахункам виробничої програми підприємства). Окрім того за графіком виробничого процесу розробляються можливі технологічні маршрути для автомобілів в залежності від їх технічного стану, плану ТО та режиму роботи.

6.4.2 Розробка планувального рішення генерального плану

Розробка планувального рішення генерального плану та виробничого корпусу зазвичай виконують паралельно.

На основі даних попередніх розрахунків та рекомендацій, наведених в даному посібнику і [3, 21] виконують:

- обґрунтування способу забудови;

- визначення розмірів будівель і споруд;

- визначення розмірів генерального плану;

- обґрунтування взаємного розташування виробничих будівель і споруд, зон зберігання тощо;

- обґрунтування та оптимізацію маршрутів руху автомобілів.

6.4.3 Розробка планувального рішення виробничого корпусу

Розробка планувальних рішень виробничого корпусу проводиться з урахуванням рекомендацій, наведених на с. 105-112, з врахуванням складу приміщень, який був визначений в попередніх розділах. При цьому враховуються технологічні взаємозв’язки між різними підрозділами, прийняті методи організації ТО і ПР, а також функціональні, виробничо-технічні, архітектурно-художні і економічні вимоги [1, 2]. Для цього виконується:

- обґрунтування способу взаємного розташування зон та дільниць;

- оптимізація взаємного розташування зон і дільниць;

- визначення сітки колон та розмірів виробничого корпусу;

- уточнення розмірів виробничих зон та дільниць.

6.5 Організація ТО і Р автомобілів на робочих постах і спеціалізованих виробничих дільницях (необхідно вказувати назву зони чи дільниці)

Даний розділ є спеціальним. Відповідь дається тільки по підрозділу, наведеному в завданні.

Необхідно охарактеризувати і детально розробити технологію виконуваних робіт на заданій дільниці або зоні, узгодити ці роботи з вибраним технологічним обладнанням, виконати планувальне рішення дільниці або зони у відповідності з будівельними вимогами.

6.5.1 Характеристика підрозділу (необхідно вказувати назву зони чи дільниці)

Коротко навести значення і місце підрозділу у загальній схемі технологічного процесу, визначити загальний перелік видів робіт, які виконуються в підрозділі.

6.5.2 Організація технологічного процесу в підрозділі (необхідно вказувати назву зони чи дільниці)

Необхідно розробити схему (виконується у вигляді блок-схеми) технологічного процесу в підрозділі, при необхідності навести функціональну схему ремонтних робіт (блок-схема, яка показує зв’язки із іншими зонами чи дільницями підприємства).

6.5.3 Розподіл об’ємів робіт і виконавців по постах, робочих місцях і кваліфікації

Розподіл об’ємів робіт і виконавців по робочих місцях доцільно виконувати паралельно з вибором технологічного обладнання для зони (дільниці, поста), що проектується. Тобто, необхідно попередньо вибрати основне технологічне обладнання згідно з загальним технологічним процесом, а після розподілу визначити повний перелік технологічного обладнання, оснастки та інструментуДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 405. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия