Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 

Підготовку до конкретного практичного заняття студент має розпочинати з ознайомлення з темою цього заняття. На цьому етапі роботи йому слід уважно прочитати тему заняття, подумати над тим, яке місце їй відводиться у переліку тем, що розглядаються в даному курсі, згадати, що відомо по даній темі з попередніх навчальних дисциплін.

Наступний крок підготовки – ознайомлення й осмислення мети практичного заняття. Замало просто прочитати мету. Необхідно вдуматися у її зміст, зрозуміти, що саме - які знання, уміння та навички - студент повинен отримати в результаті роботи на цьому занятті, а головне – слід налаштувати себе саме на таку розумову працю.

Подальші кроки в підготовці студентів до конкретних практичних занять будуть відрізнятися залежно від підходу до організації цих занять.

Перший підхід полягає у тому, що спочатку навчальний матеріал подається викладачем у лекційній формі, а потім проробляється самостійно студентами і детально розглядається на практичному занятті. Саме такий варіант є оптимальним у випадку, коли вивчається складний, насичений новими термінами матеріал. Практичне заняття при цьому проводиться з метою поглиблення, повторення та узагальнення знань з конкретного питання або цілої теми, формування вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Підготовку до такого заняття слід починати з ознайомлення з темою, метою заняття й переліком навчальних запитань, потім потрібно вивчити лекційний матеріал, подумати над запитаннями, які пропонуються для роздумів, і лише після цього переходити до ознайомлення з пунктом плану “Хід заняття».

Другий підхід передбачає самостійне вивчення студентами незнайомого навчального матеріалу за рекомендованими джерелами інформації у процесі підготовки до практичного заняття. Такий підхід виправдовує себе при вивченні матеріалу, доступного для самостійного осмислення студентами. Провідна дидактична ціль такого заняття – вивчення нового матеріалу та включення набутих знань у систему знань, які студент мав раніше, формування вмінь і навичок практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної дисципліни. При підготовці до такого заняття, після ознайомлення з темою й метою заняття, студент повинен знайти в рекомендованих джерелах інформації відповіді на запитання і виконати завдання, подані в пункті плану практичного заняття “Навчальні запитання”, знайти власний варіант відповіді на запитання, які пропонуються для роздумів, а після цього переходити до наступного кроку підготовки до заняття - ознайомлення з ходом практичного заняття.

Цей крок підготовки дозволить студенту ознайомитися з видами робіт, які йому доведеться виконувати на практичному занятті, сконцентрувати увагу на окремих теоретичних положеннях навчальної дисципліни, які будуть детально розглянуті, підготуватися до виконання практичних завдань і вправ.

На етапі безпосередньої підготовки до практичного заняття студент має приділити увагу таким видам роботи:

- робота по пошуку необхідної інформації,

- робота по запам’ятовуванню навчального матеріалу,

- робота над поняттями,

- робота по вивченню явищ,

- робота над роз’ясненням теорій та законів,

- конспектування,

- підготовка робочої заготовки до практичного заняття.

Робота по пошуку необхідної інформації здійснюється студентом самостійно вдома чи у бібліотеці. Перелік теоретичних запитань, з яких необхідно заздалегідь знайти детальне роз’яснення в джерелах інформації, подано у пункті “Навчальні запитання й завдання” кожного практичного заняття.

Пошук необхідної інформації з окремих питань та цілих тем при підготовці студентів до більшості практичних занять не обмежується списком рекомендованих джерел інформації, а точніше – переліком літератури в кінці плану кожного заняття, в якому цифра перед дужками означає порядковий номер зі списку рекомендованих джерел інформації, а цифри в дужках – номери сторінок. Крім рекомендованої літератури при підготовці до практичних занять слід використовувати іншу науково-методичну літературу з дисципліни, статті в наукових журналах та газетах.

Щоб краще запам’ятати навчальний матеріал, необхідно, насамперед, зосередитись, націлитись на запам’ятовування, не думати про інше. Не слід механічно завчати матеріал, бо механічна пам’ять менш продуктивна, ніж смислова, логічна. Краще намагатися зрозуміти зміст певного матеріалу. Особливу увагу слід звернути на структуру матеріалу, на послідовність саме такого його викладу. Не слід витрачати час на запам’ятовування матеріалу, який не є основним, а виступає лише як ілюстративний. Кількаразове повторення нових термінів, проговорення уголос висновків, законів сприятиме кращому запам’ятовуванню.

Робота над поняттями – логічно оформленою думкою про предмет – буде більш результативною, якщо студент дотримуватиметься такої послідовності дій:

1) назвати поняття, дати його визначення;

2) вичленити основні властивості поняття, за якими воно відрізняється від інших понять цього роду;

3) навести приклад, що конкретизує дане поняття, знайти область його застосування;

4) спробувати встановити зв’язки між цим та іншими поняттями дисципліни “Основи менеджмента” і суміжних з нею дисциплін.

Робота по вивченню явищ – того, в чому виявляється сутність, а також взагалі всякий вияв будь-чого – дасть гарні результати, якщо студент спочатку вивчить зовнішні ознаки конкретного явища, потім – умови, при яких воно виявляється, далі – сутність та механізм його перебігу, зв’язок з іншими явищами, і на завершення, при необхідності, дасть кількісну характеристику та опише застосування на практиці.

Робота над роз’ясненням теорій і законів передбачає як їх вивчення, так і підбір прикладів.

Конспект, написаний студентом з метою більш якісної підготовки до практичного заняття, має бути дуже коротким і містити лише основні визначення.

Підготовка робочої заготовки до кожного практичного заняття передбачає наступне: студент повинен прийти на практичне заняття з записаними в зошиті для практичних робіт темою, метою, конспектом теоретичних запитань, поданих у пункті “Навчальні запитання”, а також, у разі необхідності, з макетами таблиць, схем, документів, які слід буде заповнити на занятті.

Дотримання вказаних рекомендацій дозволяє підвищити якість підготовки студентів до практичних занять, що є запорукою покращення якості практичної підготовки майбутнього менеджера вцілому.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 330. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия