Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оснащення роботи. 1. Токарно-гвинторізний верстат підвищеної точності 16Е16КП
1. Токарно-гвинторізний верстат підвищеної точності 16Е16КП

2. Патрон токарний трикулачковий самоцентруючий

3. Ріжучий інструмент: різці токарні (підрізний, прохідний упорний, прохідний відігнутий, відрізний), плашка

4. Вимірювальний інструмент: штангенциркуль

5. Заготовка – круглий або шестигранний прокат

 

3 Послідовність виконання роботи

1. Ознайомитись з елементами технологічного процесу та з основними технологічними документами

2. Розробити маршрутно-операційну карту виготовлення болта на токарно-гвинторізну операцію

3. За допомогою навчального майстра налагодити токарно-гвинторізний верстат, настроїти його на заданий режим різання і виготовити болт згідно ескізу

4. Оформити звіт за результатами роботи

 

4 Стислі теоретичні відомості

4.1 Елементи технологічного процесу

Технологічним процесом називається частина виробничого процесу, пов’язана з послідовною зміною форми, розмірів і якості поверхні заготовки з моменту надходження її в обробку до отримання готової деталі у відповідності з кресленням.

Технологічний процес механічної обробки деталей повинен проектуватися таким чином, щоб за допомогою найбільш раціональних і економічних способів обробки задовольнялись вимоги до деталей (точність обробки і шорсткість поверхонь, взаємне розташування осей і поверхонь і т.д.), що має забезпечити правильну роботу складеної машини.

Розробка технологічного процесу включає рішення наступних основних питань: вибір заготовки, вибір припусків на обробку, вибір порядку і способів обробки поверхонь, вибір типів і розмірів верстатів, пристосувань, ріжучого інструменту, вибір режимів різання, нормативів часу і т.д.

Елементами технологічного процесу при обробці деталей різанням є операції, установи, переходи і проходи.


Операція – викінчена частина технологічного процесу обробки заготовки, що виконується на одному робочому місці (на одному верстаті) безперервно, до початку обробки наступної заготовки.

Установ – частина операції, що виконується при одному закріпленні оброблюваної заготовки.

Перехід викінчена частина операції, що характеризується постійністю поверхні, що оброблюється, ріжучого інструменту і режиму роботи верстата.

Прохід – частина переходу, що здійснюється при одному повному переміщенні інструмента в напрямку подачі; за один прохід знімають один шар матеріалу.

 

4.2 Побудова технологічного процесу

Вихідними даними при розробці технологічного процесу є річна виробнича програма випуску машин.

Технологічний процес виготовлення будь-якої деталі обмежений спеціальними документами, до яких відносять маршрутно-операційні карти. Маршрутно-операційні карти містять в собі послідовне описання всіх операцій та верстатів, на яких вони виконуються, розчленування операцій на установи та переходи з указанням режимів обробки, нормативів часу і даних про оснастку, ріжучий, допоміжний і вимірювальний інструмент.

Маршрутна карта складається з двох частин. В першій частині розміщуються дані про деталь та заготовку, а в другій – описання кожної операції виготовлення деталі в порядку обробки. Описання операції включає в себе наступні строки:

А – дані про операцію (номер цеху, дільниці, робочого місця, номер операції по порядку, код і найменування операції, позначення документа).

Б– дані про обладнання (верстат) (код і марка верстата, ступінь механізації, код професії і т.д.).

О – установ (установи позначаються великими літерами кирилиці; в кожній операції позначення починається з першої літери алфавіту).

О – перехід (переходи позначаються арабськими цифрами, нумерація переходів в межах однієї операції – наскрізна). Кожен новий перехід записують з початку нової строки. Зміст переходу викладають докладно з вказівкою порядкового номера або розміру поверхні, що обробляється. Перехід повинен починатись ключовим словом, що характеризує метод обробки і виражатись дієсловом у наказному відмінку (наприклад, точити, свердлити, фрезерувати і т.д.). Після ключового слова записують найменування оброблюваної поверхні або предметів виробництва (наприклад, поверхню, канавку, отвір, і т.д.).

Р– режим різання (якщо маршрутна карта використовується, як операційна, то після кожного переходу записують строки режимів різання, куди входять: t – глибина різання, мм; s – подача, мм/об; V – швидкість різання, м/хв; n частота обертання шпинделя, хв-1).

Т –оснастка та інструмент. Після всіх строк установів та переходів або після кожного установу чи переходу перелічують оснастку, ріжучий, допоміжний та вимірювальний інструмент, що використовуються в даній операції. Запис кожного інструменту виконують з початку нової строки.


5 Методичні вказівки

Лабораторну роботу виконують групи студентів із трьох – чотирьох осіб.

Студенти після ознайомлення з елементами технологічного процесу під керівництвом викладача розроблюють маршрутно-операційну карту на токарно-гвинторізну операцію виготовлення болта (Бланки МК - додатки Б і В), виконують ескіз болта (Рисунок 6.1) і ескізи переходів (Рисунок 6.2), проставляють на ескізах розміри, після чого під наглядом і керівництвом навчального майстра настроюють токарно-гвинторізний верстат на заданий режим різання та виготовляють болт згідно ескізу.

 

 

Рисунок 6.1 Ескіз болта

Необхідні переходи для токарно-гвинторізної операції вибрати з наступного списку, узгоджуючи їх з ескізами переходів на рисунку 6.2:

 

Ø Відрізати заготовку, витримуючи розмір L=

Ø Нарізати різьбу M, витримуючи l=

Ø Нарізати різьбу M в отворі

Ø Підрізати торець «як чисто»

Ø Підрізати торець, витримуючи розмір l

Ø Розточити отвір, витримуючи розміри d та l

Ø Розточити отвір, витримуючи розміри d, l та кут 90°

Ø Розточити фаску, витримуючи розміри b×α

Ø Свердлити отвір, витримуючи розміри d та l

Ø Точити заготовку до діаметра d, витримуючи розмір l

Ø Точити заготовку до діаметра d, витримуючи розмір l та кут 90°

Ø Точити заготовку до діаметра d= під різьбу М, витримуючи розмір l= та кут 90°

Ø Точити канавку, витримуючи розміри d, b, l

Ø Точити канавку, витримуючи розміри d, b, l та радіус r

Ø Точити конічну поверхню, витримуючи розміри: d та кут α

Ø Точити конічну поверхню, витримуючи розміри: d, l та кут α

Ø Точити радіус r

Ø Точити фаску, витримуючи розміри b×α


Рисунок 6.2 Ескізи переходів до токарно-гвинторізної операції

 

 

6 Зміст звіту по виконаній лабораторній роботі

· найменування лабораторної роботи; мета роботи; оснащення роботи;

· короткі теоретичні відомості про елементи та побудову технологічного процесу;

· ескіз болта з розмірами;

· ескізи переходів з розмірами;

· розроблена маршрутно-операційна карта виготовлення болта;

· висновок по виконаній роботі.

 

7 Питання для самоперевірки

1. Що таке глибина різання, як її вимірюють?

2. Що при роботі на токарно-гвинторізному верстаті здійснює рух подачі, в чому подача вимірюється?

3. Від чого залежить швидкість різання при роботі на токарно-гвинторізному верстаті?

4. За якою формулою розраховують швидкість різання при роботі на токарно-гвинторізному верстаті?

5. Для обробки яких поверхонь використовують прохідний упорний різець?

6. Яким інструментом нарізали різьбу в даній лабораторній роботі?

7. Де і як кріпиться плашка при нарізанні різьби на токарно-гвинторізному верстаті?


Лабораторна робота № 7

 

виготовлення деталі на токарно-гвинторізному верстаті

 

1 Мета роботи

 

· Закріпити знання про чорнову і чистову обробку заготовок;

· Закріпити знання про режим різання при роботі на токарно-гвинторізному верстаті 16Е16КП;

· Закріпити знання про налагодження та настроювання верстата на заданий режим роботи.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 359. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия