Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тақырыбы: «Жалпы генетика негіздері» тарау бойынша аралық бақылау
2. Мақсаты: студенттердің жалпы және медициналық генетикадан білімдері мен түсініктерінің меңгеру деңгейлерін, денсаулық сақтауда және заманауи медицинасындағы жалпы генетиканың маңызын және рөлін анықтау.

3. Оқыту мақсаты:

- студенттердің жалпы генетиканың мақсаты мен міндеттері, денсаулық сақтау және заманауи медицинасындағы рөлін, маңызын және алатын орыны жайлы түсініктерін анықтау;

- өткен материалдың жеке тараулары бойынша студенттердің білім деңгейлерін және түсініктерін бағалау;

- студенттердің адамның белгілерінің (аурулардың) тұқым қуалау типтерін ажырата білуін анықтау;

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

4.1.Генетика – тұқымқуалаушылық және өзгергіштік туралы ғылым, пәні, міндеттері және әдістері. Генетиканың негізгі ұғымдары және түсініктері. Генетиканың медицинадағы маңызы.

4.2.Г.Мендельдің заңдылықтары.

4.3. Тұқымқуалау типтері.

және олардың цитологиялық негіздері.

4.4. Адамның менделденетін белгілері. Менделдену жағдайлары.

4.5. Тіркес туралы түсінік, тіркесу топтары.

4.6. Тіркес тұқым қуалау.

4.7. Кроссинговер – механизмдері, эволюциялық маңызы.

4.8. Гендерді карталау – әдістері, маңызы.

4.9. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы, негізгі қағидалары.

4.10. Генотип, фенотип: анықтамасы, өзара әсері.

4.11. Аллельді гендердің өзара әсерлесуі: рецессивтілік, толымсыз доминанттылық,

аса жоғарғы доминанттылық, кодоминанттылық.

4.12. Көптік аллельдер. Қан топтарының генетикасы. Медициналық маңызы.

4.13. Аллельді емес гендердің өзара әсерлесуі: комплементарлылық, эпистаз,

полимерия.

4.14. Пенетранттылық, экспрессивтілік. Плейотропия.

4.15. Фенокопия, генокопия.

4.16. Онтогенез: анықтамасы, типтері, кезеңдері.

4.17. Онтогенездің алғашқы этаптары: гаметогенез, ұрықтану, жұмыртқа

жасушасының полярлылығы, ооплазматикалық сегрегация, позициялық

ақпарат, детерминация, дифференциация, эмбрионалдық индукция.

4.18. Онтогенездің жасушалық механизмдері.

4.19. Гендердің дифференциалді белсенділігі.

4.20. Гомеозистік гендер . Адамның гомеобокс гендері және тұқымқуалайтын аурулар.

4.21. Дамудың қатерлі кезеңдері.

4.22. Тератогендік факторлар, тератогенез.

4.23. Дамудың туа біткен ақаулары (ДТБА): анықтамасы, жіктелуі, қалыптасуының

цитогенетикалық механизмдері.

4.24. ДТБА-ға диагноз қою және алдын алу.

4.25. Популяция, анықтамасы, популяцияның сипаттамалары.

4.26. Популяцияның демографиялық сипаттамалары.

4.27. Популяцияның түрлері және популяцияның некелік құрылымы.

4.28. Популяцияның генетикалық сипаттамалары.

4.29. Популяцияларда жүретін элементарлық эволюциялық процесстер және олардың адам популяцияларындағы әсерінің ерекшеліктері.

4.30. Популяцияның генетикалық жүгі, түсінік, медициналық маңызы.

4.31. Экология, анықтамасы. Экология мен генетиканың байланысы.

4.32. Адамның экологиялық аурулары, генетикалық даму механизмдері.

4.33. Сыртқы ортаның ластаушылары, жіктелуі және әсері.

4.34. Қазақстандағы экологиялық зардап шеккен аймақтағы (Семей ядролық полигон, Арал

аймағы) қоршаған орта ластануының зардаптары.

4.35. Фармакогенетиканың қазіргі кездегі медицинадағы және фармациядағы

маңызы.

4.36. Дәрілік препараттар метаболизмінің генетикалық бақылануы.

4.37. Канцерогендік факторлар, жіктелуі, олардың жасушалардың ісіктік трансформациясындағы ролі.

4.38. Протонкогендер және онкогендер жайлы түсінік, олардың жасушалардың ісіктік трансформациясындағы ролі.

4.39. Онковирустар, олардың жасушалардың ісіктік трансформациясындағы ролі.

4.40. Қатерлі ісіктер, даму сатылары, қасиеттері.

4.41. Антионкогендер, олардың ісікке қарсы қорғаныш механизмдері.

4.42. Генетиканың қазіргі онкологиядағы маңызы.

Дәрілік препараттарды қабылдау үдететін тұқым қуалайтын арулар және

жағдайлар

4.43.Жыныстың детерминациялануының хромосомалық типтері.

4.44. Қартаюдың генетикасы. Қартаюдың механизмдері.

4.45. Бағаналы жасушалар жайлы түсінік.

4.46. Бағаналы жасушаларды клиникалық практикасында қолданылуы.

4.47. Дәрілік препараттарды биотехнологиялық әдіспен синтездеу.

 

5. Оқытудың әдістері: үйлесімді оқыту әдісі (әңгіме, ситуациялық есептерді шығару )

 

6.Әдебиеттер:

Негізгі:

6.1. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М., 2004.

6.2. Генетика. Под ред. Иванова В.И. М., 2006.

6.3. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., 2003.

6.4. Куандыков Е.У. Основы общей и медицинской генетики (курс лекций). Алматы,

2009.

6.5. Медицинская биология и генетика. Учебное пособие под ред. проф. Куандыкова

Е.У. Алматы, 2004.

6.6. Муминов Т.А., Куандыков Е.У. Основы молекулярной биологии (курс лекций).

Алматы, 2007.

6.7. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. М., 2003.

 

Қосымша:

6.1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. М., 1988.

6.2. Албертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. М., 1994.

6.3. Биология. Под ред. Ярыгина В.Н. М., 2001, т. 1-2.

6.4. Введение в молекулярную медицину. Под ред. Пальцева М.А. М., 2004.

6.5. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М., 1989.

6.6. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, 2003.

6.7. Медицинская генетика: учеб.пособие/ Роберт Л. Ньюссбаум, Родерик Р. Мак-

Иннес,Хантингтон Ф. Виллард: пер.с англ. А.Ш. Латыпова; под.ред. Н.П.Бочкова. –

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

6.8. Мутовин Г.Р. Основы клинической генетики. М., 2001.

6.9. Тератология человека. Под ред. Лазюка Г.И. М., 1991

6.10. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. М., 2006.

6.11. Аманжолова Л.Е. Жалпы және медициналық генетиканың биологиялық негіздері. А., 2006.

6.12. Қазымбет П.Қ., Аманжолова Л.Е., Нұртаева Қ.С. Медициналық биология. А., 2002.

6.13. Қуандықов Е.Ө., Әбілаев С.А. Медициналық биология және генетика. А., 2006.

7. Бақылау:Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1594. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия