Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Курс лекцій
ТЕМА: «Загальні положення з ремонту автомобілів»
«Основи технології КР автомобілів»

 

Література:

1. Боднев А.Г., Шаверін Н.Н. Лабораторний практикум з ремонту

автомобілів: М.:Транспорт, 1989.

2. Дюмін И.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобілів: М.: Транспорт, 1995.

3. Карагодин В.І., Мітрохін Н.Н. Ремонт автомобілів и двигунів:

М.:Вища школа, 2001.[для домашнього завдання – джерело (2)].

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобілів: М.: Транспорт, 1988 .[для домашнього

завдання – джерело (1)].

5. Суханов В.Н. ТО та ремонт автомобілів: Посібник з курсового та

дипломного проектування: М.: Транспорт, 1990.

Навчальні питання:

1. Поняття про старіння автомобіля і його граничному стані.

2. Види, методи і система ремонту автомобілів.

3. Виробничий і технологічний процеси КР автомобілів.

4. Особливості та шляхи вдосконалення технології ремонту автомобілів.

 

1. Старіннямназивається необоротне погіршення робочих характеристик деталей в процесі експлуатації автомобілів.

В основі старіння лежить явище фізичного зношування деталей , що відбувається при експлуатації автомобіля ( 1 випадок) , так і при його зберіганні ( 2 випадок).

У першому випадку мають місце зноси першого роду , які проявляються в зміні геометричних розмірів і геометричної форми деталей , у зниженні втомної міцності їх матеріалу.

У другому випадку відзначаються так звані зноси другого роду, які проявляються в основному в змінах, пов'язаних з явищами корозії, втрати жорсткості, перетвореннями в структурі і властивостях деяких матеріалів.

У міру зростання напрацювання або з плином часу в стані автомобіля або його окремих частин настає межа, після якого використання автомобіля виявляється недоцільним: автомобіль (агрегат ) досяг граничного стану.

Граничним станом автомобіля ( агрегату ) називається такий стан , при якому його подальше застосування за призначенням неприпустимо або недоцільно , або відновлення його справного або працездатного стану неможливо.

Критеріями граничного стану автомобіля може бути:

• непереборні порушення необхідної безпеки;

· непереборний вихід технічних характеристик за допустимі межі;

· неприпустиме зниження ефективності експлуатації;

· необхідність проведення КР (ці критерії встановлюються ТУ).

(Приклади: пошкодження блоку циліндрів, граничний знос шийок колінвала, граничний знос циліндропоршневої групи і т.д.).

Автомобіль може перебувати в наступних станах:

· справному;

· працездатному;

· непрацездатному;

· граничному.

Схема основних станів і подій:

 

 

Перехід об'єкта з непрацездатного (несправного) стану в працездатний здійснюється за допомогою операції відновлення або ремонту.

Перехід об'єкта з граничного стану в працездатний здійснюється за допомогою ремонту, при якому відбувається відновлення ресурсу об'єкта в цілому.

2. Ремонт – являє собою комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів та їх складових частин.

Вироби – автомобілі , автобуси і їх агрегати.

Складові частни – агрегати , складальні одиниці (автомобілів).

За ступенем відновлення ресурсу ремонт може бути:

капітальним ;

поточним.

Капітальний ремонт (КР) – ремонт, який виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких його частин (80 %).

Поточний ремонт (ПР) – ремонт , який виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин ( забезпечувати безвідмовну роботу відремонтованих агрегатів і вузлів на пробігу , не меншим, ніж до чергового ТО -2).

Ремонт буває плановий і неплановий.

Плановий ремонт – ремонт, постановка, на якій здійснюється відповідно до вимог НТД (нормативна технічна документація).

Неплановий ремонт – ремонт, постановка виробів, на якій здійснюється без попереднього призначення, з метою усунення наслідків відмов і пригод.

Базовою частиною легкового автомобіля є – кузов;

вантажного автомобіля – рама.

До базових деталей агрегатів відносяться:

▪ в двигуні - блок циліндрів;

§ в коробці передач, задньому мосту, рульовому механізмі - картер;

§ в передньому мосту - балка переднього моста або поперечина незалежної підвіски;

§ в кузові або кабіні – корпус;

§ в рамі - поздовжні балки.

КР автомобіля передбачає повну його розбирання, дефектацію, відновлення або заміну деталей; КР або заміну агрегатів і вузлів; складання, регулювання та випробування.

КР агрегата включає його повне розбирання, дефектацію, відновлення або заміну деталей, складання, регулювання та випробування.

Агрегат направляється в КР якщо:

§ базова і основні деталі потребують ремонту, що вимагає повного розбирання агрегату;

§ працездатність агрегату не може бути відновлена ​​або її відновлення економічно недоцільно проведенням поточного ремонту.

За термін служби повнокомплектних автомобіль піддається, як правило, одному КР, не рахуючи КР агрегатів і вузлів до і після КР автомобіля.

Застосування КР повнокомплектних автомобілів слід максимально обмежувати аж до повного виключення за рахунок заміни агрегатів і вузлів, що вимагають КР, справними з фонду оборотних агрегатів.

За регламентом виконання:

Регламентований – плановий ремонт, який виконується з періодичністю та в обсягах, встановлених в експлуатаційній документації, незалежно від технічного стану виробу в момент початку ремонту.

Ремонт технічного стану – плановий ремонт, при якому контроль технічного стану виконується з періодичністю і об'ємом, встановленими в НТД, а обсяг і момент початку роботи визначається технічним станом.

Методи ремонту:

Необезліченний метод – метод ремонту, при якому зберігається приналежність відновлених складових частин до певного примірнику.

Знеособлений метод – метод ремонту, при якому не зберігається приналежність відновлених частин до певного примірнику.

Агрегатний метод – знеособлений метод ремонту, при якому несправні агрегати замінюються новими або заздалегідь відремонтованими.

На автомобільному транспорті прийнята планово-попереджувальна система ремонту. При цій системі ремонт ґрунтується на планових засадах і має своєю метою попередження непередбаченого (аварійного) відмови автомобіля в роботі.

Плановий характер ремонту, з одного боку, передбачає планове проведення ТО, що забезпечує регулярне отримання інформації про технологічний стан автомобілів, з іншого - передбачає плановані напрацювання агрегатів і автомобілів до виходу їх в ремонт, а також обсяги робіт при ремонті.

Попереджувальна мета системи полягає в тому, що вона передбачає проведення ремонту агрегатів і автомобілів в цілому до настання періоду прискореного зношування базових і основних деталей.

Ремонтопридатністю – називається властивість об'єкта, що полягає в пристосованості до попередження і виявлення причин виникнення відмов, пошкоджень та підтримці і відновленню працездатного стану шляхом проведення ТО і ремонту.

Ремонтопридатність являє собою одне з чотирьох властивостей комплексної характеристики автомобілів, званої надійністю, і тісно пов'язана з іншими його властивостями:

· безвідмовністю;

· довговічністю;

· сохраняемостью.

Чим вище рівень цих властивостей, тим менше витрат часу, праці і коштів по підтримці і відновлення працездатності автомобілів і тим вище, отже, ремонтопридатність.

Ремонтопридатність автомобіля (агрегату) визначається досконалістю його конструкції, якістю виготовлення, умовами використання, ремонту та ТО.

 

3. Виробничим процесом називається сукупність всіх дій людей і знарядь праці, необхідних на даному підприємстві для виготовлення чи ремонту продукції.

Під виробничим процесом КР слід розуміти сукупність основних і допоміжних робіт, що виконуються в умовах конкретного АРП в цілях перетворення непрацездатною автомобільної техніки, що досягла граничного стану, в працездатні об'єкти з необхідним ресурсом.

Основні роботи: розбирання, миття і очищення, дефектація і сортування, відновлення і виготовлення деталей, комплектування та складання, випробування та фарбування.

Допоміжні роботи: транспортування, складські операції, утримання і ремонт обладнання і будівель, технічний контроль, матеріально-технічне постачання, забезпечення виробництва інструментом і всіма видами енергії.

Технологічним процесом називається частина виробничого процесу, яка містить цілеспрямовані дії по зміні і (або) визначення стану предмета праці, який може бути віднесений до виробу, його складової частини або до методів обробки формоутворення або збірки (заготовки та вироби).

Відповідно до цього на АРП поряд з поняттям технологічного процесу КР автомобілів (агрегатів) розробляються і здійснюються окремі технологічні процеси (розбирання, мийки, дефектації і т.д.).

Технологічний процес складається з технологічних операцій, кожна з яких представляє закінчену частину технологічного процесу, виконувану на одному робочому місці.

У свою чергу, технологічна операція включає ряд елементів:

· технологічний перехід;

· допоміжний перехід;

· установлення;

· позиція.

Технологічним переходом – називають закінчену частину технологічної операції, виконувану одними і тими ж засобами технологічного оснащення (обладнання, оснащення, пристосування) при постійних технологічних режимах і установці.

Допоміжний перехід –закінчена частина технологічної операції, що складається з дій людини і (або) обладнання, які не супроводжуються зміною властивостей предметів праці, але необхідні для виконання технологічного переходу (наприклад: закріплення заготовок, зміна інструменту).

Встановлення – частина технологічної операції, виконувана при незмінному закріпленні оброблюваних заготовок або збирається складальної одиниці.

Позицією – називається фіксоване положення, займане незмінно закріпленою заготовкою або збирається складальної одиницею спільно з пристосуванням щодо інструмента чи нерухомої частини устаткування при виконанні певної частини операції.

Технологічний процес КР вантажного автомобіля:

· знімають АКБ , прилади харчування та електрообладнання і направляють автомобіль на майданчик зберігання ремонтного фонду.

· автомобіль буксиром переводять на транспортує конвеєр поста зовнішньої мийки;

· після посту зовнішньої мийки автомобіль подають на пост попереднього розбирання , де з нього знімають:

а) платформу;

б) спинки і сидіння;

в) скла;

г) оббивку і арматуру кабіни;

д) саму кабіну;

е) паливні баки (все це відправляють на відповідні пости для ремонту).

· підготовка автомобіля до повного розбирання:

а) повторна мийка;

б) злив мастила з картерів;

в) випарювання картерів водяною парою;

· транспортером автомобіль подається на пост повного розбирання, де з нього знімають:

а) механізм управління;

б) силовий агрегат;

в) карданні вали;

г) передній і задній мости;

д) вузли підвіски;

е) приводи гальмівної системи (всі зняті агрегати і вузли направляють на спеціалізовані ділянки (цехи) і пости для подальшого ремонту).

· залишилася в кінці розбирання раму піддають мийці і відправляють в ремонт.

Групи робіт, складові 4 етапу КР автомобіля:

Перший етап – розбирання автомобіля і мийка;

Другий етап – ремонт агрегатів і вузлів;

Третій етап – загальне складання на спеціалізованих постах або на потокових лініях; (заправляється паливом і подається на випробування).

Четвертий етап – випробування, проводяться пробігом або на випробувальних стендах з біговими барабанами. Після випробувань в дорожніх умовах піддають мийці, несправності усувають, при необхідності підфарбовують, здають представнику ВТК чи безпосередньо замовнику.

 

4. В підвищенні якості та ефективності КР автотранспортних засобів вирішальну роль грає вдосконалення технології всіх видів ремонтних робіт.

Якість мийно-очисних робіт може бути значно покращено за рахунок використання нових ефективних миючих розчинів і високопродуктивних пристроїв, а також створенням систем по замкнутому циклу з регенерацією і багаторазовим використанням миючих складів.

Застосування зовнішньої мийки автомобіля методом занурення в гарячі миючі склади, при якому поєднуються зовнішня мийка автомобіля з мийкою агрегатів, виварюванням рам і кабін.

Розбирання повинна йти в напрямку підвищення продуктивності та якості розбирання різьбових, заклепкових і пресових з'єднань.

Удосконалення процесу дефектації - це впровадження нових засобів виявлення дефектів і розбирання та використання раціонального порядку контролю, при найменшій кількості перевірок, впровадження автоматизованих систем дефектації.

Вирішальною умовою поліпшення технології КР слід вважати вдосконалення технологічних процесів відновлення ня деталей і в першу чергу базових і основних деталей автомобіля і його агрегатів. Нові технологічні процеси віднов лення деталей поряд із забезпеченням високої якості ремонту повинні задовольняти вимогу економії всіх видів ресурсів.

Удосконалення випробувань автомобілів і агрегатів після КР повинні бути спрямовані на розробку та впровадження технологічних процесів автоматизованих випробувань, а також на прискорення та підвищення якості підробітки, а також створення на АРП діагностичних станцій для комплексної перевірки автомобілів або агрегатів до і після ремонту.

Технологічний процес фарбування об'єктів повинен бути досконалим на всіх стадіях в інтересах поліпшення якості покриття і підвищення продуктивності робіт. Рекомендується застосовувати забарвлення розпиленням в електричному полі і в ваннах з електрофорезом. Сушити терморадиационной способом з використанням інфрачервоних променів і терморадиационной - конвективную.

 

Д/з: 1. Вивчити матеріал по (1), Гл. 1, 2.виполніть в конспект Рис. 2.1, 2.2.

(2), Гл. 1, с.3-17, Рис. 1.1.

 

ТЕМА: «Основи організації КР автомобілів»

Навчальні питання:

1. Загальні принципи організації ремонту.

2. Типи авторемонтних підприємств, їх структура і загальна характеристика підрозділів.

3. Основи організації виробничих процесів на АРП, основи організації робочих місць та їх атестація.

 

1. Проведення КР ПС автомобільного транспорту організовуються за територіальним принципом: кожне АРП виконує ремонти для АТП, що розміщуються в певній територіальній зоні. Такий порядок сприяє скороченню втрат часу і коштів на транспортування техніки у зв'язку з ремонтом.

Число АРП і місця їх розташування залежать в основному від кількості автотранспортних засобів і умов їх використання та розміщення, а також від виробничо - технічних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей в обслуговуваній зоні.

Підставою для розгляду питання про направлення автомобілів і агрегатів в КР є досягнення ними встановленої доремонтного і міжремонтної напрацювання. Затверджені норми напрацювання до КР для автомобілів та їх агрегатів вважаються мінімальними, тому організація і проведення ТО і ТР автомобільної техніки повинні забезпечувати їх перекриття.

Напрямок автомобілів і агрегатів в КР проводиться на підставі ретельного аналізу їх дійсного технічного стану з урахуванням напрацювання з початку експлуатації до або після КР, а також витрати запасних частин.

Технічний стан і комплектність ПС і його агрегатів при здачі в КР АРП і при отриманні з ремонту повинні відповідати чинним єдиним ТУ.

Автомобілі, непридатні за технічним станом ні до подальшого використання, ні до КР і відслужили встановлені терміни, списуються.

 

2. КР автотранспортних засобів виконують різні АРП, які залежно від масштабу виробництва, призначення (спеціалізації) і типу виробництва класифікуються наступним чином:

За масштабом виробництва:

ремонтні заводи;

ремонтні майстерні.

За основним призначенням (види по номенклатурі продукції):

· з ремонту автомобілів;

· з ремонту повнокомплектних автомобілів і агрегатів, включаючи і виключаючи двигун;

· з ремонту автомобілів на всіх готових агрегатах;

· з ремонту повного або неповного комплекту автомобільних агрегатів;

· з ремонту та виготовлення повнокомплектного причіпного складу;

· з ремонту окремих складальних одиниць або відновленню деталей

· (АКБ, прилади електрообладнання, кузова і т.д.).

Типи виробницва – класифікаційна категорія виробництва, яка виділяється за ознаками широти номенклатури, регулярності, стабільності й обсягу продукції, що випускається.

Розрізняють:

Одиничне виробництво, характеризується малим обсягом випуску однакових виробів, повторне виготовлення і ремонт яких, як правило, не передбачається.

Серійне виробництво, характеризується виготовленням чи ремонтом виробів періодично повторюваними партіями (дрібно, середньо, багатосерійне).

Масове виробництво, характеризується великим обсягом випуску виробів, безперервно виготовляються або ремонтуються тривалий час.

Однією з основних характеристик типу виробництва є коефіцієнт закріплення операцій, кількісно являючий собою відношення числа всіх різних операцій, виконуваних протягом місяця, до числа робочих місць.

На принципах одиничного виробництва здійснюється ремонт великовантажних автомобілів і різномарочних автобусів в авторемонтних майстерень, а також ремонт та виготовлення причіпного складу на заводах і майстернях.

Серійне виробництво характерно для ремонту основних типів автомобілів і агрегатів на ремонтних заводах. До умов масового виробництва наближається ремонт двигунів та інших агрегатів і складальних одиниць на спеціалізованих ремонтних заводах з великим сталим обсягом випуску продукції (таблиця 2.1. (2) з плаката студентам занести в конспект).

 

3. В умовах АРП можливе застосування різних організаційних форм виконання ремонтних робіт:

· ремонт на універсальних робочих місцях;

· ремонт на спеціалізованих робочих місцях;

· потоковий ремонт автомобілів і агрегатів.

Ремонт на універсальних робочих місцях проводиться в тому випадку, якщо виробнича програма за даним типом виробів мала, а їх конструкція не допускає знеособлення складових частин - невеликі майстерні, виконує одна бригада - всі роботи від початку до кінця.

· тривалий простій;

· висококваліфіковані робітники;

· висока вартість ремонту;

· простота організації робіт;

· визначеність виконавця, відповідального за якість.

Ремонт на спеціалізованих робочих місцях організовується при значній виробничій програмі, тобто на кожному робочому місці виконується ремонт одного вузла або сукупність заздалегідь визначених технологічних операцій. Ця організація здійснюється на ремонтних заводах і великих майстерень.

· підвищується продуктивність праці;

· знижуються вимоги до кваліфікації робітників;

· знижується вартість ремонту.

Потокове виробництво характеризується розташуванням засобів технічного оснащення в послідовності виконання операцій технологічного процесу і певним інтервалом випуску виробів. Технологічні операції закріплюються за робочими місцями, розташованими в порядку - з технічного процесу.

Переміщення об'єктів здійснюється механічним способом безперервно або з перервою через деякі проміжки часу, що відповідають такту випуску продукції.

Такт випуску – інтервал часу, через який періодично проводиться випуск виробів або заготовок певного найменування, типу, розміру і виконання. Потокове виробництво вимагає ритмічної синхронної роботи всіх робочих місць, чіткого і безперебійного функціонування всіх підрозділів виробництва, обслуговуючих потокові лінії. Це виробництво забезпечує найвищу продуктивність праці, не вимагає висококваліфікованих робітників, і отже знижує вартість ремонту.

 

4. Основи організації робочих місць.

Робоче місце – первинне і основна ланка структури підприємства, де розміщені виконавці роботи, технологічне устаткування, оснащення і предмети праці.

Правильна організація ремонтних робіт передбачає чітке визначення обсягу та характеру виконуваних на ньому робіт, необхідне оснащення, раціональне планування, систематичне обслуговування, сприятливі та безпечні умови праці.

Оснащення ремонтних робіт здійснюється за затвердженою ТД на виконання робіт і включає організаційну і технологічну оснастку.

Організаційна оснащення:

· пристрої для зберігання та розміщення при роботі інструмента, пристосувань, ТД та предметів догляду за робочим місцем;

· пристрої для тимчасового розміщення на робочому місці заготовок, деталей, вузлів і агрегатів (стелажі, підставки, спеціальна тара);

· пристрої для забезпечення найбільш зручної робочої пози і безпечних умов праці (підйомно-поворотні стільці, решітки під ноги і т.д.).

Технологічна оснастка:

визначається роботами по прийнятому технологічному процесу, включає - обладнання та оснащення, вимірювальний, ріжучий, монтажний і допоміжний інструмент і технологічну документацію.

 

Д/з: (1) Гл. 3, с.19-24.

(2) Гл. 2, с.17-23, Рис. 2.1.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1700. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.033 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7