Студопедия — Спрощення груп приголосних.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Спрощення груп приголосних.


Спрощення приголосних відбувається:

Правила Приклади, вправи
1. У групах приголосних ЖдН, ЗдН,СтН, СтЛ,випадають відповідно д і т: тиЖДень - тиЖНя - тиЖНевий, але: кіСТЛявий, пеСТЛивий, хваСТЛивий, шіСТНадцять, зап’яСТНий, хвороСТНяк.
Утворіть граматичні форми відповідно до наведених прикладів: перстень, поїзд, честь, лестощі, місце, серце, якість, пристрасть; зап’ястя, пестощі, кістка.
2. При творенні дієслів із суфіксом -ну у групах ЗкН, СкНвипадає к: бряЗК - бряЗНути - бряЗНе, але: виск - вискнути, риск – рискнути, випуск - випускний; тоскно.
Утворіть граматичні форми за зразком: брязк, блиск, писк, плюск, бризк, тріск; виск, риск.
     

 

Спрощення не відбувається:

1. В іншомовних словах, утворених від іменників з кінцевим сттат (-стн-, -тст-, -тськ-): балаСТ- балаСТНий, агенТ- агенТСТво.
Утворіть прикметники: компост, гігант, контраст, форпост, аванпост, студент, курсант.
2. У групах приголосних стц, стч: невіСТКа - невіСТЦі.
Утворіть давальний відмінок однини: хустка, пустка, піаністка, гімнастка, пастка.

7.2. Зміни приголосних при їх збігу.

Правила Приклади, вправи
1. -цьк- ® -чч(ина) (при творенні іменників): донеЦЬКий - ДонеЧЧина, але: галицький - Галичина.
Утворіть іменники із суфіксом -ИН(а): Хмельницький, козацький, турецький, вояцький, німецький, гайдамацький, кріпацький.
2. -ськ-, -ск- ® -щ(ина) (при творенні іменників): луганСЬКий - ЛуганЩина, віСК - воЩина.
Утворіть іменники із суфіксом -ИН(а): полтавський, сумський, черкаський, пісок, тернопільський, львівський, ужгородський.
3. г, ж, з ® - зьк(ий),-зтв(о) (при творенні прикметників, іменників): ЛейпциГ- лейпциЗЬКий, ПариЖ- париЗЬКий, боягуЗ - боягуЗЬКий - боягуЗТВо.
Утворіть прикметники: Прага, Рига, Гаага, Запоріжжя, Лейпциг, Беліз, Буг, Вінніпег, Гамбург, Гонконг, Збараж, Йоганнесбург, Льєж, Кавказ.
4. к, ц(ь), ч ® - цьк(ий),-цтв(о) (при творенні прикметників): туроК - туреЦЬКий, митець - митеЦЬКий, але: Дамаск - дамаський, баски - баскський.
Утворіть прикметники: парубок, гірник, ткач, козак, вояк, Гринвіч,Саравак, Прилуки, Скагеррак, Кременець, Збруч, Віндхук, Лідице, Мекка, тюрки, Якутськ, Пінськ, Нью-Йорк.
5. х, ш, с ® -ськ(ий),-ств(о) (при творенні прикметників, іменників): СиваШ - сиваСЬКий, птаХ – птаСЬКий - птаСТВо, але: казах - казахський.
Утворіть прикметники: товариш, Балхаш, Бангладеш, Палех, Польща, Чехія, Гіндукуш, Карабах, Одеса, волох, Цюрих.
6. г, ж, з ® -жч (-ий, -е, -ати, -ання) (при ступенюванні ознаки): дуЖий - дуЖЧий - дуЖЧе - дуЖЧати, але: легкий - легший - легше.
Утворіть вищий ступінь: дорогий, вузький, низький.
     

 

§ 8. Правопис префіксів.

Правило Приклади, вправи
1.Перед к, п, т, ф, х (КаФеПТаХ) префікс з переходить у с: СКазати, СХопити.
Вставте пропущені префікси (З чи С):_палахнути, _тверджувати, _кочити, _фотографувати, _писати, _питати.
2. В усіх інших випадках пишеться префікс з: ЗЖитися, ЗЧепити.
Вставте пропущені префікси (З чи С): _ціпити, _бавити. _вести, _житися, _ніяковіти, _садити, _чепити, _бігати.
3.ЗІ пишеться, коли корінь слова починається сполученням приголосних: ЗІставити, ЗІбгати, але: зігрівати - зогрівати, зітлівати - зотлівати.
Правильно напишіть слова (З, С чи ЗІ):_знаватися, _гнутися, _ставляти, _грати, _драти,_п’ястися, _в’ялий, _млівати, _прівати, _дирати, _казати, _тягти.
4. У префіксах, які складаються з двох і більше літер, кінцевий дзвінкий не змінюється: ОБпалити, РОЗжитися.
Правильно напишіть слова: ві_стань, на_потужний, пона_плановий,о_трусити, мі_планетний, чере_плічник, ро_кидати, о_патрати, мі_галузевий, пі_тримка.

 

Префікси ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-.

Префікс ПРЕ- вживається:
1.Для вираження найвищого ступеня ознаки прикметників, прислівників: гарний - ПРЕгарний,добре - ПРЕдобре.
Утворіть вищий ступінь ознаки: високий, сильний, мудрий, великий, слизько,погано, завзятий, красний, щедро, дорого.
2. У словах: пре освященний, пре подобний, пре стол, пре зирливий, пре зирство.
Префікс ПРИ- вживається:
1.У дієсловах для вираження приєднання, наближення, частковості дії: йти - ПРИйти, крити - ПРИкрити.
Утворіть слова з префіксом ПРИ-: _їхати, _крутити, _вабити, _буття, _брати, _стул, _будувати, _єднання, _мара, _голомшити, _боркати.
2. У словах: при гірок, при ярок, при кордонник, при бережнийтощо.
Префікс ПРІ- вживається:
У словах: прі звище, прі звисько, прі рва.

 

§ 9. Правопис суфіксів.

9.1. Іменникові суфікси.

Правила Приклади, вправи
-ИВ(о) палИВо, добрИВо, але: марЕВо.
в іменниках середнього роду, що означають матеріал або продукт праці: Вставте пропущені літери: печ_во, кур_во, мереж_во, мороз_во, мел_во, пряд_во, вар_во, ма_во, ся_во.
-ЕН(я), -ЄН(я) кішка – кошЕНя,змія– зм іЄНя.
у назвах живих істот середнього роду: Утворіть назви живих істот середнього роду: чайка, собака, лев, тигр, качка, лебідь, олень, морж, гуска, вовк; свиня, корова, кобила.
-ЇР, -ЇСТ, -ЇЗМ конвоЇР, альтруЇСТ, ламаЇЗМ.
після голосних пишеться Ї: Вставте пропущені літери:акме_зм, ліце_ст, лама_ст, ате_ст, геро_зм, Альта_р.
-ІВК(а), -ЇВК(а) долІВКа, покоЇВка, але: голОВКа (капусти).
в іменниках жіночого роду: Вставте пропущені літери: нож_вка, спирт_вка, пол_вка, шал_вка, част_вка, ма_вка, підгот_вка, зарис_вка, дух_вка.
-ОВИЧ, -йОВИЧ, -ИЧ, -ІЧ Іва н - Іва н ОВИЧ;Олексі й - Олексі йОВИЧ; Кузьма – КузьмИЧ, КузьмОВИЧ; Ілля - ІллІЧ, ІлльОВИЧ; Фед і р- Фед О рОВИЧ;Жан- ЖанОВИЧ; Микола- МиколОВИЧ, МиколайОВИЧ.
при творенні чоловічих імен по батькові:
-ІВН(а), - ЇВН(а) Іван - ІванІВНА; ОлексіЙ - ОлексіЇВНА; Кузьма - КузьмІВНА; Олаф - ОлафІВНА; Микола - МиколІВНА, МиколаЇВНА.
при творенні жіночих імен по батькові:
  Утворіть чоловічу і жіночу форми по батькові (усі правильні варіанти): Петро, Валерій, Яків, Сергій, Прокіп, Сава, Хома, Григір, Григорій, Лука, Семен, Джон, Мустафа, Алі, Генріх, Климент, Климентій, Антін, Ян, Віктор.
     

9.2. Прикметникові та дієприкметникові суфікси .

Правила Приклади, вправи
-Н(ій) город - городНІЙ, жито - житНІЙ.
1. У відносних рикметниках (м’яка група): Утворіть прикметники: освіта, субота, хата, всесвіт, верх, літо, сторона, рано, пізно, вечір, давно.
2. В усіх прикметниках, утворених від іменників та прислівників з основою на ж, ш: художник - худо Ж НІЙ, рано - врані Ш НІЙ, але: потужний.
Утворіть прикметники: дорога, друг, зовні, порожньо, сьогодні, низько, давно, торік, дома, нині, навколо, сіни, подорож, колись; осінь, рано, туман, паркан, кардан.
     

 

9.2.1. У присвійних прикметниках, утворених від іменників 1 відміни вживаються суфікси:
-ИН доньКа - доньчИН, ГаЛя - ГалИН.
після приголосних (крім Й): Утворіть присвійні прикметники (чий?):сваха, Коля, Наталка, тітка, баба, Віта, теща, жінка, Онисько, Іванна, Руслана, Олеся.
-ЇН НадІя - НадіЇН, МарІя - МаріЇН.
після голосних:   Утворіть присвійні прикметники (чий?):Анастасія, Софія, Зоя, Дарія, Євдокія, Агафія, Євгенія, Єфросинія, Валерія.
!!! Перед суфіксом ИН приголосні г, к, х, шк змінюються на ж, ч, ш, щ: ОльГа - ОльЖин, Г → Ж доньКа - доньЧин, К → Ч сваХа - сваШин, Х → Ш МелаШКа - МелаЩин) ШК → Щ
Утворіть присвійні прикметники: Наталка, дочка, свекруха, Галька.
- ІВ, -ЇВ ОлеГ – ОлегІВ, ПетрО – ПетрІВ, ВасилЬ – ВасилІВ, ОлексіЙ – ОлексіЇВ.
у присвійних прикметниках, утворених від іменників ІІ відміни: Утворіть присвійні прикметники: Федір, Віктор, Ігор, Олександр, Євген, Дмитро, Данило, Михайло, Павло, Андрій, Анатолій, Григорій, Сергій, Олесь, Танась, Віль.
9.2.2. Після м’якого та шиплячого у прикметниках з наголосом переважно на основу слова:
-ЕВ(ий) груШа- грушЕВий.
перед суфіксом на м’який та шиплячий приголосний: Утворіть прикметники: вишня, борщ, березень, овочі, ситець.
-ЄВ(ий) значеННя - значеннЄВий.
після м’яких н, т або й основи: Утворіть прикметники: мить, алюміній, суть, дія, життя.
-ОВ(ий) казКа - казкОВий, клеН - клеНоВий.
1. З твердим приголос. перед суфіксом: Утворіть прикметники: ясен, кварц, дуб, граб, бук, казка, палац, вітер, служба, верба.
2. Після шиплячих, м’яких або й з наголосом на закінченні: гроШі - горшОВий, біЙ - бойОВий.
Утворіть прикметники: край, ключ, вісь, гай, річ, дія, дощ, стиль, нуль.
         

 

 

Розділ ІІ. Правопис іншомовних слів.

§1. Правопис голосних в іншомовних словах.

1.1. И пишеться у власних георгафічних назвах:

1. У закінченнях -ИДА, -ИКА АфрИКА, МексИКА.
Вставте пропущені літери: Атлант_да, Флор_да, Амер_ка, Атлант_ка, Аркт_ка.
2. Після ж, ч, ш, щ: ЧИлі, АлЖИр, ЩеЦИн, але: ДжІбуті, ЧувашІя.
Вставте пропущені літери: Ж_родна, Віш_, Ваш_нгтон, Ц_нц_наті, Ч_каго, Ч_мкент.
3. У звукосполу- ченні -РИ-перед приголосними: МадРИд, ГРИнвіч.
Поставте пропущені літери: Мавр_кій, Кембр_дж, Цюр_х, Анкор_дж, Кр_т, Тр_нідад, Пуерто-Р_ко.
3. У власних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (ДеТиЗ’їСи ЦюЧаШуЖиРу?): СИрія, Тиса, але: Сідней, Сілезія, Тіроль, Фіджі тощо.
Вставте пропущені літери: Т_бр, С_бір, Т_рана, С_ракузи, Анд_жан; С_нгапур, С_ам, Т_т_кака, С_мферополь, С_хоте-Алінь, С_дзян, Т_роль, Т_льз_т, Гельс_нгфорс.
4. У деяких власних назвах: ЄгИпет, ЄрусалИм.
Вставте пропущені літери: Вав_лон, Пак_стан, В_флиєм, Туркмен_стан.
5. У словах церковного вжитку: єпИскоп, камИлавка.
Вставте пропущені літери: м_тропол_т, хр_стиянство, м_рт.

1.2. Ї пишеться:

Правила Приклади, вправи
1. Після голосних:     круЇз, прозаЇк, але: староІндійський (і - у складних словах після префіксів).
Вставте пропущені літери: жу_р, Альта_р, Лу_зіана, Лу_свіль, Га_ті, моноте_зм, Ізма_л; по_нформувати, до_сторичний.
2. У кінці власних назв після м’якого приголосного чи голосного: ГімалаЇ, ГавайЇ.
Вставте пропущені літери: Шантій_, де Вінь_.
     

1.3. Є пишеться:

1. На початку слова (іншомовне є звучить як йе): Європа, Єгипет.
Вставте пропущені літери:_ зуїт, _пископ, _нісей, _мен, _сентуки, _рихон.
2. Після е, і, й, ь, апострофа:   феЄрія, фіЄста, МейЄрхольд, кар’Єра.
Вставте пропущені літери: фой_, жуль_н, Корділь_ри, круп’_, атель_, вінь_тка.
3. У кінці невідмінюваних слів після м’яких приголосних та апострофа: Лур’Є, канотьє, але: траЄкторія.
Вставте пропущені літери: кутюр’_,дось_, Лавуазь_, конферансь_, Руж’­_, сомель_.

1.4. У пишеться:

У, а не Ю пишеться після Ж, Ш: жУрі, брошУра; а такожпарфуми.
Вставте пропущені літери: параш_т, ж_їр, ж_льєн,

 

§2. Правопис приголосних в іншомовних словах.

Правила Приклади, вправи
1. В іншомовних загальних назвах приголосні як правило не подвоюються: шасі, ефект, шосе, аКумулятор, груПа.
Перекладіть на українську мову: класс, ралли, пицца, коллектив, программа, шиллинг, хобби, хоккей. Вставте, де необхідно, дві літери: іди(л)ія, лібре(т)о, су(м)а, піцика(т)о, кла(с), парабе(л)ум, інте(л)ект; му(л)а, оса(н)а, а(л)о, мо(к)о, е(л)ін, коми(с)ія.
!!! Подвоєння приголосних зберігаються у словах: аддукція, алло, булла, бовван, брутто, ванна, вілла, донна, дурра, канна, лляний, мадонна, манна, мокко, мулла, нетто, овва, одіссея, осанна, панна, пенні, ссати, ссавець, тонна тощо.
!!! Зараз пишуться без подвоєння: бароко, беладона, бравісимо, гето, гун (гуни), інтермецо, лібрето, пано, піанісимо, піцикато, стакато, фін (фіни), фортисимо.
2. Приголосні подвоюються, якщо є паралельне непрефіксальне слово: міграція- іММіграція, косинус - арККосинус, але: нотація - анотація, конотація (непрефіксальне слово за змістом далеке від префіксального).
Утворіть паралельні слова з префіксами: новація, революція, реальний, перцепція, раціональний.
3. Подвоєні приголосні зберігаються в іншомовних власних назвах і похідних від них словах: ГоЛЛандія - гоЛЛандець, АхіЛЛес – ахіЛЛесів, ФіліППіни – філіППінський, ГеННадій, Інна. але: Каміла, Каліста, Інеса, Сара; Лісабон, Гавана, Касабланка; Полісся - поліський.
Правильно напишіть слова: Тор_ічел_і, Ел_ада, Яс_и, Буд_а; Мюл_ер, яф_ський, Ап_алачі, Андор_а, Міс_урі. Утворіть прикметники: Марокко, Пруссія, Канни, Ассирія, Амман, Калькутта, Бонн; Лісабон. Виділіть слова з подвоєнням приголосних: ка(н)ський, маро(к)анець, Кальку(т)а, Іва(н)а, Ру(с)о, Ші(л)ер, я(ф)ський, Не(л)я, Тамі(л)а, пе(н)і, Фа(д)ей, Са(в)а.
!!! У деяких іменах подвоєння зберігається: Аполлон, Ганна (Анна), Віссаріон, Алла, Елла, Ізабелла, Нонна, Римма, Стелла, Сусанна, Жанна тощо.
!!! Порівняйте: (укр.): Іполит, Кирило, Сава, Пилип, Агнеса. (рос.): Ипполит, Кирилл, Савва, Филипп, Агнесса.
4. Правопис слів залежить від їх значення (власна чи загальна назва): Торрічеллі - торічелієва пустота; Голландія - голанка(курка, груба); ВаТТ (прізвище) - ваТ (одиниця виміру); біЛь ( страждання ) - біЛЛь ( законопроект ); гаЛ(наріст на дереві) - гаЛЛ(мешканець Галлії).
Виділіть слова з подвоєнням приголосних: Максве(л) - максве(л); Гау(с) - гау(с); Бе(с)емер - бе(с)емер; І(м)ельман - і(м)ельман; ві(л)а (будинок) - ві(л)а (русалка); пру(с)ак (мешканець Прусії) - пру(с)ак (тарган); ма(н)а (застиглий сік дерева) - ма(н)а (привид, ілюзія).
         

 

§3. Переклад іншомовних власних назв.Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 7972. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия