Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пожежна безпека
 

Починається даний підрозділ з визначення категорії виробничогоприміщеннязавибухопожежною та пожежною небезпекоюзгідно з

НАПБ Б.03.002-2007.

Потім відповідно до ПУЕ визначається категорія вибухової небезпеки робочих зон і майданчиків, ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій,параметри системи оповіщення при пожежі та шляхи евакуації персоналу та матеріальних цінностей згідно з ДБН В.1.1-7-2002.

Далі аналізується проектований об'єкт (ділянка, обладнання, робоче приміщення, лабораторія) на можливість пожежі, вибуху. На підставі цього аналізу розробляють заходи щодо виключення можливої пожежі, вибуху, обґрунтовується наявність (або відсутність) пожежного водопроводу, пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожежі.

Відповідно до РД 34.21.122-87 визначається категорія і тип блискавко захисту.

Закінчується підрозділ вибором та розрахунком первинних засобів пожежогасіння.

Приблизний текст даного підрозділу:

«Приміщення цеху (дільниці, відділення) за вибухопожежною та пожежною небезпекою, згідно з НАПБ Б.03.002-2007, належить до категорії "Г", тому що в ході виробничого процесу обробці піддаються негорючі матеріали в розпеченому стані ... [...].

Робочий майданчик нагрівальної печі відповідно до ПУЕ по пожежній небезпеці відноситься до категорії …, по вибуховій небезпеці... [...].

Цех побудовано з негорючих матеріалів (металоконструкцій, цегли, залізобетону, скла) і, згідно з ДБН В.1.1-7-2002, має ступінь вогнестійкості … [...]. З метою запобігання пожежі передбачена система оповіщення типу 1 шляхом подачі звукового, та світлового сигналів для всіх одночасно, та передбачені евакуаційні виходизцокольного поверху - назовні безпосередньо, через сходову клітку, що має вихід назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів згідно з ДБН В.1.1-7-2002[...].

Пожежі на ділянці можуть виникнути в результаті:

- загоряння електрообладнання при перевантаженнях, перегріву і короткому замиканні (клас пожежі - Е);

- загоряння паливно-мастильних матеріалів при потраплянні в них іскор електричного або механічного походження, впливу тепла від нагрітих предметів, під впливом відкритого вогню (клас пожежі - В); на нагрівальному майданчику при можливому спалаху або вибуху горючих газоповітряних сумішей (клас пожежі - С);

- самозаймання промасленого дрантя (клас пожежі - А);

- дії статичного чи грозового розряду (тобто наводяться конкретні для даної ділянки можливі причини пожежі).

Небезпека виникнення пожежі на ділянці нагрівальної печі зменшена в проекті (роботі) наступними розробленими заходами: оснащенням систем управління електрообладнанням автоматами максимального струмового захисту та плавкими запобіжниками; обмеженням кількості паливно-мастильних матеріалів добовою потребою (решта ПММ зберігаються на складі, спеціально обладнаному в протипожежному відношенні); головні двигуни електроприводів оснащені системою замкнутої примусової вентиляції з очищенням повітря від пилу і охолодженням його; трансформаторні кіоски винесені за межі виробничого приміщення; маслопідвали обладнані системою припливно-витяжної вентиляції, що видаляє пари масла і зменшує їх концентрацію в повітрі, електрообладнання та освітлення маслопідвалів виконано в іскро- вибухобезпечному виконанні; промаслене дрантя після використання збирається в металеві ящики з герметичними кришками, а в кінці зміни вивозиться з цеху і спалюється в спеціально відведеному місці; статичний заряд відводиться в землю по мережі заземлення.

Ймовірність ураження будівель блискавкою зменшена застосуванням системи блискавкозахисту… категорії, виконаної згідно з РД 34.21.122-87[…].

Для гасіння пожеж водою використовується пожежний водопровід, об'єднаний з виробничим. На його мережі у приміщенні цеху (дільниці) встановлені пожежні крани з брезентовими рукавами і відводами. Зовні будівлі по її периметру в підземних колодязях розміщені пожежні гідранти. Для доступу на дах будівлі використовуються пожежні сходи, укріплені на стінах. Для гасіння можливих пожеж в цеху (відділі, ділянці, лабораторії) передбачені первинні засоби пожежогасіння, які наведені в таблиці і визначені на підставі НАПБ А.01.001-2004 та НАПБ Б.03.001-2004[...]».

Таблиця 3.2- Норми належності вогнегасників для ...

№ з/п Гранична площа захисту, м2 Клас можливоїпожежі Мінімальна кількість водопінних вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1.5 більше 250 до 500 включно А, В, С, (Е) -

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. − К.: Просвіта, 1996.

2. Закон України ″Про охорону праці″. Верховна Рада України; Закон від

14.10.1992 № 2694-XII– К.: Основа, 1993.

3. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.: Высшая школа, 1999.

4. Бухбиндер М.М., Елин М.М., Эльянов М.И. Системы отопления и вентиляции объектов черной металлургии: Справочник. – М.: Металлургия, 1987.

5. Воронов І. О., Коваленко І. Д., Афанас′єв П. В., Булгач Т. В. Основи охорони праці: Навч. посібник. - К.: Генеза, 2004.

6. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. За ред. М. П. Гандзюка. − К.: Каравела, 2004.

7. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посібник. − К.: Ельга, 2003.

8. Дементій Л.В., Юсіна Г.Л., Чижиков Г.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. − Краматорськ: ДДМА, 2006.

9. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. − 5-е изд., перераб. и доп.− М.: Энергоиздат, 1985.

10. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основи охорони праці: Підручник. – Вид. 5-те, доповнене. − Львів: Афіша, 2000.

11. Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик, І. М. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009.

12. Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. − Суми :Університетська книга, 2004.

13. Навакатікян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. − К.: 1997.

14. Охорона праці на гірничо-металургійному підприємстві: Навч. посібн. ч. 4: Енергетичний комплекс. / В.О. Шеремет, О.І. Каракаш, В.Ф. Марунчак та ін. − Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2004.

15. Справочное пособие руководителя и специалиста горно-металлургического предприятия по охране труда / В.А. Шеремет, А.И. Каракаш, В.Ф. Марунчак и др. − Днепропетровск: Ліра, 2006.

16. Шульга Ю.И., Зеркалов Д.В. Промышленная безопасность: Справочное пособие. В трех книгах. Книга первая. – К.: Основа, 2009.

17. ДСП 173-96. (СН 245-71) "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів". Міністерства охорони здоров'я Наказ № 173 від 19.06.96р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.07.96 р. за № 379/1404.

18. ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення". Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2010 № 570. − К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010.

19. ДСанПіН 3.3.2-007-98. "Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин". Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7.

20. СНиП 2.04.05-91*У. "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Издание неофициальное, Киев. : КиевЗНИИЭП, 1996.

21. СН 181-70. "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий". Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства и Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике 21 января 1970 г.

22. ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002. "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу". Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 528 від 27.12.2001.

23. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ."Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования". − М.: Изд-во стандартов, 1990.

24. ДСН 3.3.6.042-99. "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень".– К.: Держстандарт, 1999.

25. ГН 1.1.2.140-2007. Гігієнічний норматив. "Перелік промислових алергенів". Наказ Міністерства охорони здоров'я № 99 від 02.03.2007. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2007р. за № 285/13552.

26. ГН 1.1.2.123-2006. Гігієнічний норматив "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини". Наказ Міністерства охорони здоров'я № 7 від 13.01.2006. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6.02.2006 за № 100/11974.

27. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. "Шум. Общие требования безопасности". Изменения 1989г.

28. ДСН 3.3.6.037-99. "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку". – К.: Держстандарт, 1999.

29. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. "Вибрация. Общие требования безопасности". − М.: Изд-во стандартов, 1991.

30. ДСН 3.3.6.039-99. "Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації". – К.: Держстандарт, 1999.

31. ДБН В.2.5-28-2006."Природне і штучне освітлення". - К.: Мінбуд. України, 2006.

32. ГОСТ12.1.002-84 ССБТ."Электрические поля промышленной частоты". − М.: Изд-во стандартов, 1985.

33. ДСанПіН 3.3.6.096-2002. "Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів". Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 476 от 18.12.2002. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 р. за № 203/7524.

34. СН4557-88 / НАОП 0.03-3.17-88. "Санитарные нормы ультра-фиолетового излучения в производственных помещениях". Министерство здравоохранения СССР, 1988.

35. СН 2392-81 / СанПин 5804-91 /ДНАОП 0.03-3.09-91. "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров". Министерство здравоохранения СССР 1991.

36. НРБУ-97. Державний гігієнічний норматив "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)". Затверджено Головним державнимсанітарним лікарем України за № 62 від 01.12.97.

37. ДНАОП 0.03-3.06-80 (ГН 2152-80). "Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень". Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений. Утверждены Заместителем главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зайченко 12 февраля 1980 г. № 2152-80.

38. ПУЕ. "Правила устройства электроустановок". − М.: Энергоатомиздат, 1987.

39. НПАОП 40.1-1.32-01. ″Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок″. – К.: Держгірпромнагляд України, 2001.

40. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. "Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов". С поправками и изменениями: Изменение №1 от 01.07.1988.

41. ДСТУ EN 563-2001. "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь". −К.: Держстандарт України, 2001.

42. "Класифікатор професій ДК 003-95". Затверджено наказом Державного Комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27 липня 1995 року №257.

43. ДНАОП 0.05-3.41-81 (НПАОП 80.3-3.41-81) "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим высших учебных заведений". Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 12 февраля 1981 г. № 47/П-2. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 августа 1985 г. № 289/П-8.

44. НПАОП 27.0-3.01-08. "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості". Держгірпромнагляд України 07.10.2008 № 434. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1.10.2008 за № 918/15609.

45. ДСТУ ISO 9241-5:2004 "Epгoномічні вимоги до роботи з відео терміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози". Наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-1-01.

46. ДСТУ ISO 9241-6:2004. "Ергономічні вимоги до роботи з відео терміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища". Наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01.

47. ДСТУ ISO 9241-7:2004. "Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками". Наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня № 237 з 2006-01-01

48. ГОСТ 12.2.032-78(2001) ССБТ. "Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования".− М.: Изд-во стандартов, 1978.

49. НПАОП 0.00-1.28-10. "Правила охорони праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин". Затверджено НаказомДержгірпромнагляду України 26.03.2010 № 65 "Про затвердженняПравил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальнихмашин"; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р.за № 293/17588.

50. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. – К.: Укр. НДІПБ, 2007.

51. ДБН В.1.1.7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об′єктів будівництва. − К.: Держбуд України, 2003.

52. НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій. Наказ від 19.10.2004 № 126. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р.за № 1410/10009.

53. НПАОП 40.1-1.01-97.Правила безпечної експлуатації електроустановок. Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 06.10.1997 р. № 257; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.1998 р. за№ 11/2451.

54. НАПБ Б.03.001-2004. "Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників". Затверджено: МНС України наказ від 02.04.2004 р. № 151; зареєстровано в Мінюсті України 29.04.2004 р.за № 554/9153.

55. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация. - М.: Изд-во стандартов, 1981.

56. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования. - М.: Изд-во стандартов, 1980.

57. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. - К.: Держнаглядохоронпраці України, 1998.

58. НПАОП 27.0-1.01-08. Правила охорони праці в металургійній промисловості. - К.: Держгірпромнагляд України, 2009.

59. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. – Согласована Госстроем СССР от 30 июля 1987г.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………….
1 МЕТА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»..
2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»………………...
3 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»……………….
3.1 Аналіз умов праці………………………………………………………..
3.2 Заходи по забезпеченню безпеки праці та виробничої санітарії……..
3.2.1 Засоби індивідуального захисту………………………………….
3.2.2 Санітарно-побутові приміщення та пристрої……………………
3.3 Пожежна безпека………………………………………………………...
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………….....

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 459. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия