Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Здатність добре говорити
Успіх чи неуспіх у стосунках з іншими людьми супроводжує нас від народження аж до смерті. На роботі, крім професійної майстерності, величезне знання має наше вміння (чи невміння) встановлювати й підтримувати добрі стосунки з людьми. І однією з важливих передумов їх розвитку є вміння до­бре говорити.

Для цього недостатньо добре опанувати рідну мову, і зокрема її граматику і словник. Необхідно оволодіти знанням мови з погляду того, щоб го­ворити завжди тактовно, цікаво, своєю мовою впливати на слухачів, уміти переконати людину або ж просто розважити її, уміти говорити зі знайомими і незнайомими людьми, з молодими й старими, з рівними собі й високопостав­леними, з людьми, що симпатизують нам, і з тими, хто проти нас, уміти гово­рити вдвох, утрьох і в більших групах, навіть перед широким загалом – сло­вом, уміти своєю мовою завоювати прихильність людей (За Іржі Томаном).

Завдання 2. Прослухайте діалог між ведучим і політиком у програмі «Велика політика» і схарактеризуйте: а) місце і час спілкування; б) форму спілкування; в) мету учасників спілкування; г) ініціативу спілкування; д) засоби мовленнєвого етикету; е) типи помилок.

Завдання 3.Випишіть із тексту прийоми встановлення контакту із співрозмовником. Якими прийомами Ви найчастіше послуговуєтеся.

Є кілька загальновизначених прийомів, які допомагають встановити кон­такт із співрозмовником і привернути увагу до себе:

– прийом «ім’я людини – найкраща мелодія для неї»;

– прийом «дзеркало ставлення» – щирість, посмішка, виявлена повага

тощо;

– використання компліментів співрозмовникові на тлі антикомпліменту собі;

– прийом «уважного й терплячого слухача»;

– прийом «інтерес до особистого життя співрозмовника, його проблем, почуттів та переживань» (Г. Чайка).

Завдання 4.Прочитайте поданий нижче діалог під час співбесіди. Чи пра­вильно відповідає претендент на вакантну посаду роботодавцю? Що треба відповідати і як?

Розкажіть, будь ласка, де ви працювали?

Ой, я працювала в багатьох установах.

Можна конкретніше?

Ну, не знаю... А що вам потрібно?

А що ви умієте?

Я все умію...

Завдання 5.Дайте письмові відповіді на нестандартні запитання.

1) Що ви будете ще робити сьогодні?

2) За що вас критикували востаннє?

3) Опишіть, будь ласка, ідеального керівника.

4) Які з поставлених обов’язків ви виконуєте успішно?

5) Ви найчастіше погоджуєтесь чи сперечаєтесь? Чому?

6) Назвіть три ситуації, коли не досягли успіху?

Завдання 6.За поданим зразком продовжіть перелік причин дискваліфікації.

Незначний досвід роботи, очікування високої заробітної платні.

Завдання 7.Змоделюйте та запишіть бесіду між особою, що влаштовується на роботу, та роботодавцем.

Завдання 8.Відредагуйте телефонну розмову, правильний варіант запишіть.

Ало! Це хто?

Москаленко. А вам хто треба?

Директор школи. Я не знаю як його ім’я і по батькові.

А хто це дзвонить?

Анатолій Засядько.

А ви хто такий?

Я – вчитель математики. Хотів би працювати у вашій школі.

Директорові ніколи з вами говорити.

Завдання 9.Виберіть із дужок один із варіантів слова. Поясніть, чим Ви керувалися при цьому.

Під час бесіди слід контролювати психологічний стан як свій, так (і, й) співрозмовника. Якщо хтось (із, з, зі) учасників спілкування збуджується, то варто дати йому змогу заспокоїтися, (і, й) тільки після цього продо­вжувати бесіду. Результат бесіди не завжди може задовольнити обох спів­розмовників, бо наслідком обговорення може стати (й, і) «так», (і, й) «ні». Наприкінці бесіди доцільно висловити сподівання на подальше співробіт­ництво, подати себе так, щоб залишити (в, у) співрозмовника добру згадку про себе. Прощаючись, бажано поводитися так, щоб між співрозмовником виникло почуття «ми».

Звичайно, процес перебігу бесіди залежить від індивідуальних особливостей співрозмовників, їх (у, в)міння взаємодіяти відповідно до етичних вимог (й, і) психологічних механізмів спілкування та відповідної (бажано гуманістичної) установи на результат бесіди (й, і) співрозмовника. Тому для ефективного ведення ділової бесіди важливо розвивати (у, в) собі такі риси: комунікативні (зокрема, віру в себе, ввічливість, життєрадісність, позитивне ставлення до критики, тактовність); робочі (зокрема, старанність, ініціатив­ність, добру пам’ять, адаптивність, правдивість) (З посібника).

Завдання 10. Продовжіть перелік реплік і висловлювань, що стимулюють розумову активність під час бесіди:

– Дуже цікава думка (ідея)...

– Правильно, але потрібно конкретизувати...

Завдання 11. Запишіть у вигляді правил, що не можна ні в якому разі роби­ти, щоб ділова бесіда була ефективною.

Завдання 12. Укладіть правила етикетного користування мобільним теле­фоном.

Завдання 13. Виправте, де потрібно, помилки в поданих словосполученнях.

Рахувати своїм обов’язком, відноситися до обов’язків, не мішай слухати, зайшов на пару хвилин, відпуск через хворобу, надати допомогу, губити мову, губити життя, поступив справедливо, поступив на роботу, поступили заявки.

Завдання 14. Сформулюйте правила поведінки під час співбесіди з роботодавцем.Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 2662. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия