Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ. Брокерська діяльність – це діяльність щодо укладання угод з цінними паперами на основі договорів комісії або доручення.


Брокерська діяльність – це діяльність щодо укладання угод з цінними паперами на основі договорів комісії або доручення.

Валютний ділинг – це спекулятивна гра на зміні валютних курсів.

Валютний кліринг – це взаємний залік зустрічних вимог і зобов’язань, що випливають з рівності товарних поставок і надання послуг за угодою між урядами двох або декількох країн.

Вторинний ринокце місце купівлі/продажу раніше випущених фінансових активів. Вторинний ринок складається з біржового і позабіржового обігу цінних паперів.

Дилерська діяльність – це укладання професійним учасником фондового ринку (дилером) договорів з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі або продажу визначених цінних паперів із зобов'язанням придбати або продати ці цінні папери за оголошеними цінами.

Зворотне котирування –це механізм визначення курсу валюти, коли вартість національної валюти виражається в іноземній валюті.

Індивідуальні учасники – це фізичні особи, які мають певні права та зобов'язання на фінансовому ринку згідно з чинним законодавством.

Інституціональні учасники – це юридичні особи, які не є органами державного регулювання.

Органи державного регулювання – це органи законодавчої, виконавчої та судової влади, а також інші державні органи.

Первинний ринок - це ринок перших та повторних емісій, на якому здійснюється початкове розміщення фінансових активів серед інвесторів та початкове вкладення капіталу до різних галузей економіки.

Портфельні інвестори – це інвестори, які купують окремі види цінних паперів виключно з метою отримання доходу; основна мета портфельних інвесторів полягає у формуванні диверсифікованого портфелю цінних паперів, оптимального за критеріями дохідності, ліквідності та ризику.

Професійні учасники фінансового ринку – це суб'єкти, які виконують допоміжні функції (функції обслуговування основних учасників або окремих операцій на фінансовому ринку тощо).

Пряме котирування –це механізм визначення курсу валюти, коли вартість іноземної валюти виражається у національній валюті.

Прямі учасники фінансового ринку – це продавці і покупці фінансових активів (інструментів, послуг).

Ринок акціонерного капіталу – це частина фінансового ринку, де кошти вкладаються на невизначений термін.

Ринок грошей – це частина фінансового ринку, на якій здійснюються операції купівлі-продажу ринкових фінансових інструментів і фінансових послуг зі строком обертання до одного року. Фінансові активи, що обертаються на ринку грошей, є найліквіднішими, їм притаманний найменший рівень фінансового ризику, а система формування цін на них є доволі простою.

Ринок капіталів це частина фінансового ринку, на якій здійснюються операції купівлі-продажу ринкових фінансових інструментів і фінансових послуг зі строком обертання більше одного року. Фінансові активи, які обертаються на ринку капіталів, як правило, менш ліквідні, їм притаманний найбільший рівень фінансового ризику і досить високий рівень дохідності.

Ринок непрямого фінансуванняце ринок, де купівля-продаж здійснюється через фінансових посередників.

Ринок нерезидентів – це ринок, на якому нерезиденти емітують фінансові активи відповідно до законодавства певної країни.

Ринок позикового капіталу – це частина фінансового ринку, де ресурси передаються на умовах позики на визначений термін та під відсоток за допомогою боргових цінних паперів або кредитних інструментів.

Ринок прямого фінансування –це ринок,де купівля-продаж фінансових ресурсів відбувається безпосередньо між продавцем і покупцем.

Ринок резидентів – це ринок фінансових активів, емітованих резидентами на національному ринку.

Сегментація фінансового ринку – це процес цілеспрямованого поділу видів фінансового ринку на індивідуальні сегменти залежно від характеру фінансових інструментів, які обертаються на ринку.

Сек’юритизація – це процес переливання фінансових інструментів з одного виду фінансового ринку чи сегмента в інші.

Стратегічні інвестори – це інвестори, які купують контрольний пакет акцій для здійснення стратегічного управління підприємством.

Фінансові інструменти – це різноманітні фінансові активи, які обертаються на ринку, є законними вимогами власників цих активів на отримання певного (як правило, грошового) доходу в майбутньому і за допомогою яких реалізуються операції на фінансовому ринку. Основними інструментами на фінансовому ринку є готівкові гроші, банківські кредити, цінні папери.

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 956. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия