Студопедия — ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ. Приклад 1. Статутний капітал акціонерного товариства «Лагода» у розмірі 40 млн
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ. Приклад 1. Статутний капітал акціонерного товариства «Лагода» у розмірі 40 млн


Приклад 1. Статутний капітал акціонерного товариства «Лагода» у розмірі 40 млн. грн. поділений на 800 звичайних і 200 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить 20%. Обсяг прибутку до розподілу між акціонерами – 3,5 млн. грн. Визначте суму дивідендів, яку одержали власники звичайних і привілейованих акцій.


Розв’язання:

1. Вартість акцій:

 

, (14.1)

 

де СК – розмір статутного капіталу;

Д – доля акцій у загальному обсязі.

Вартість привілейованих акцій:

Вартість звичайних акцій:

2. Дивіденди за всіма привілейованими акціями:

 

, (14.2)

 

де Па – вартість привілейованих акцій;

I – фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями.

 

 

3. Дивіденди за звичайними акціями:

 

, (14.3)

 

де П – обсяг прибутку;

Д Па – дивіденди за всіма привілейованими акціями;

К За – кількість звичайних акцій.

 

 

4. Ставка дивіденду за звичайними акціями:

 

, (14.4)

(на одну звичайну акцію)

Відповідь: Дивіденди за всіма привілейованими акціями становлять 1360 тис. грн., а дивіденди за звичайними акціями становлять – 2,67 тис. грн.

 

Приклад 2. Акціонерним товариством зареєстровано 12 тис. звичайних акцій, з яких 8 тис. було продано акціонерам. Через декілька місяців товариство викупило в інвесторів 700 акцій. По закінченні звітного періоду зборами акціонерів прийнято рішення про розподіл у якості дивідендів 2000 тис. грн прибутку. Визначте дивіденд на одну акцію.

Розв’язання:

 

1. Дивіденд на одну акцію:

 

, (14.5)

 

де П – загальний обсяг прибутку;

К Па – кількість проданих акцій;

К Ва – кількість викуплених акцій.

Відповідь: Дивіденд на одну акцію становить 273,97 грн.

 

Приклад 3. Виконати наступні розрахунки по операціях з векселями:

1. Простий вексель видається на суму 800 тис. грн. з погашенням у кінці року. Яку суму власник отримає, якщо він врахує вексель за 5 місяців до строку погашення за простою обліковою ставкою 12% річних?

2. Перевідний вексель (тратта) видається на суму 2 млн. грн., термін його погашення – 2 роки. Чому буде дорівнювати сума дисконту при обліку векселя за складною обліковою ставкою, що дорівнює 18% річних?

 

Розв’язання:

 

Знаходимо вартість векселя за формулою:

 

, (14.6)

 

де S – виплачувана сума грошових коштів по векселю у момент погашення;

n – кількість періодів нарощування;

d – облікова ставка (у долях від одиниці).

Оскільки в першому випадку облік обчислюватиметься у місяцях, то d розділимо на 12, тобто

 

 

У другому випадку знаходимо вартість векселя в даний час за формулою:

 

, (14.7)

 

 

Знаходимо суму дисконту як різницю між сумою векселя, що виплачується у момент його погашення і сьогоднішньою вартістю векселя:

 

Відповідь:якщо власник врахує вексель за 5 місяців до строку погашення, то він отримає 760 тис. грн. А за умови обліку векселя за складною обліковою ставкою, сума дисконту буде дорівнювати 655,2 тис. грн.

Приклад 4. Інвестор придбав акцію. Сума дивідендів в перший рік – 50$, а в подальші роки зростає на 10$ щороку. Норма поточної прибутковості акції 15% на рік. Визначите поточну ринкову ціну акції за умови праці з нею протягом 5 років.

 

Розв’язання:

Визначимо суму дивідендів за 2, 3, 4, 5 роки.

2 рік: 50 + 10 = 60$;

3 рік: 60 + 10 = 70$;

4 рік: 70 + 10 = 80$;

5 рік: 80 + 10 = 90$.

Ринкова ціна акції визначається за формулою:

 

, (14.8)

 

де Дт – сума дивідендів;

I – ставка відсотка;

n – кількість років.

Таким чином, отримуємо наступну ринкову ціну акції:

 

Відповідь:ринкова ціна акції становитиме 225,36 $.Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 7666. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия