Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сербские исторические и историко-агиографические сочинения XIII-XIV вв. Краткие описания
Начальник Черкаського міського

відділу У ДСНС України

у Черкаській області

підполковник служби цивільного захисту

С.М. Басараб

«___» _______________ 2013 року

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження стажування на посаді інспектора Черкаського міського відділу У ДСНС

України у Черкаській області курсантом 54 взводу 5 курсу Академії пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля МНС України

Скрипником Віталієм Миколайовичем

  з/п Назва заходів Термін виконання Відмітка про виконання
Вивчити:
1. Пожежно-економічну характеристику та характеристику техногенної безпеки міста (району).    
2. Положення про міський (районний) відділ (сектор) ГУ (У) Держтехногенбезпеки.    
3. Порядок планування роботи відділу (сектору).    
4. Організацію проведення нормативно-технічної роботи в підрозділі.    
5. Порядок розгляду матеріалів, що надходять від інспекції Держархбудконтролю, пов'язаних з видачею сертифіката на закінчений будівництвом об’єкт та надання висновків про відповідність закінченого будівництвом об’єкта вимогам будівельних норм та правил з питань пожежної та техногенної безпеки.    
6. Порядок розгляду скарг та заяв.    
7. Порядок та організацію проведення перевірок протипожежного та техногенного стану об’єктів.    
8. Порядок та організацію контролю за перевіркою діяльності відомчих організацій щодо забезпечення ними пожежної та техногенної безпеки підвідомчих об’єктів.    
9. Порядок проведення аналізу пожеж.    
10. Порядок та організацію проведення експертизи протипожежного стану об’єкта.    
11.     Порядок організації проведення наглядово-профілактичної діяльності на об’єктах нового будівництва.    
12. Організацію контролю за впровадженням сертифікованої продукції протипожежного призначення на об’єктах.    
13. Порядок організації та видачі дозволів на початок роботи новоствореного підприємства.    
14. Порядок оформлення матеріалів на скасування документів дозвільного характеру.    
15. Порядок та організацією проведення масово-роз’яснювальної роботи з питань пожежної безпеки.    
16. Порядок перевірки готовності відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони.    
17. Організацію роботи по впровадженню та обліку систем активних та пасивних засобів протипожежного захисту на об’єктах.    
18. Порядок прийому, реєстрації, обліку заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними.    
19. Порядок взаємодії органів ДСНС та органів внутрішніх справ в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами.    
20. Порядок взаємодії з дослідно-випробувальною лабораторією щодо встановлення причин виникнення пожеж.    
21. Порядок взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань діяльності підрозділу та у разі виникнення НС.    
22. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту.    
23. Порядок та умови застосування органами запобіжних заходів.    
24. Порядок здійснення контролю за дотриманням та виконанням вимог пожежної та техногенної безпеки під час проектування і будівництва об’єктів різних форм власності, а також розробленням та впровадженням протипожежних вимог державних будівельних норм і правил, стандартів, технічних регламентів та умов.    
25. Організацію роботи щодо контролю за дисципліною та законністю в підрозділі.    
26. Організація роботи по розробці та складанню планів індивідуально-виховної роботи з особами молодшого та середнього начальницького складу підрозділу.    
Взяти участь у:
1. Наданні технічних умов з інженерного забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки.    
2. Перевірці готовності відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони.    
3. Плановій та позаплановій перевірці протипожежного та техногенного стану: - промислового об’єкту; - об’єкту з масовим перебуванням людей; - торгівельного об’єкту; - складського об’єкту; - об’єкту сільськогосподарського призначення (хлібоприймальне підприємство, елеватор, тощо); - автозаправної станції; - новобудови.    
4. Засіданні комісії ТЕБ і НС або ради з питань безпечної життєдіяльності населення і підготовці рішення.    
5. Підготовці рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань пожежної та техногенної безпеки.    
6. Проведенні консультацій з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.    
7. Складанні адміністративних справ: - за ст. 175 КУпАП; - за ст. 188-8 КУпАП; - за ст. 188-16 КУпАП; - за ст. 164 КУпАП; - за ст. 183 КУпАП.    
8. Підготовці постанови про застосування запобіжних заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки територіального органу ДСНС України та територіального органу нижчого рівня.    
9. Порядком складання та оформленням матеріалів на місці виникнення пожежі (акт про пожежу, звіт про причину виникнення пожежі)    
10. Проведенні професійно-орієнтаційної роботи серед населення та учнів навчальних закладів по відбору кандидатів на навчання до Академії пожежної безпеки.    

Згоден:Склав

Безпосередній керівник стажування Курсант 54 взводу

______________________________ Академії пожежної безпеки

______________________________ ім. Героїв Чорнобиля МНС України

______________________________ ________________ В.М. Скрипник

______________________________

«____»_______________2013р «____»_________________2013 року

 

АНКЕТА

 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Отчество ________________________

Дата рождения ______________ Возраст ____________ Гражданство ____________________________________

 

 

Адрес (фактическое место жительства):индекс _______________ город (обл.)_____________________________

улица ______________________________________________ дом _____________ корп. _________ кв. ________

Адрес (прописка): индекс _______________ город (обл.) ______________________________________________

улица ______________________________________________дом _____________ корп. __________ кв. ________

 

Домашний телефон _______________Контактный телефон_______________

 

Семейное положение __________________________________________________________________________

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети) :

Степень родства Ф.И.О Дата рождения Место работы, должность Телефон Адрес ( место жительства)
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Отношение к воинской обязанности и воинское звание: ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Образование, когда и какие учебные заведения окончили:

Дата поступления Дата окончания Название учебного заведения Факультет Специальность Квалификация
           
           
           

 

 

Дополнительное образование: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Водительские права (категория) __________________________________________________________________

Уровень навыка работы с компьютером_________________________________________________________________

 

Знание иностранных языков, степень владения (свободно, разговорный, со словарем):

______________________________________________________________

 

По каким мотивам (причинам) Вы оставили (или решили оставить) последнее место работы: ________________

________________________________________________________________________________________________

 

Какие еще вакансии, помимо предложенной, Вас могли бы заинтересовать:

1. ___________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________

 

Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние время:

 

Дата Наименование организации Должность Основные обязанности
начало окон-чание
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

На какую оплату труда Вы рассчитываете________________________________________________________

 

С какого времени Вы можете приступить к работе:_______________________________________________

 

Ваши увлечения вне работы (хобби) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ваши положительные стороны характера__________________________________________________________

Ваши отрицательные стороны характера_________________________________________________________

Вредные привычки_________________________________________________________________________

Отношение к курению/алкоголю_________________________________________________________________

 

Дата заполнения Подпись

Сербские исторические и историко-агиографические сочинения XIII-XIV вв. Краткие описания


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 301. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.032 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7