Студопедия — Особливості проведення логопедичного обстеження.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Особливості проведення логопедичного обстеження.Основні завдання логопедичного обстеження:

· визначення поширеності та симптоматики порушень мовлення у дітей дошкільного та шкільного віку;

· дослідження структури мовних порушень і вплив мовних розладів на психічний розвиток дитини;

· розробка методів педагогічної діагностики мовних розладів;

· вивчення закономірностей спеціального навчання і виховання дітей з порушенням мовного розвитку;

· розробка науково обгрунтованих методів усунення та попередження різних форм мовної недостатності;

· організація системи логопедичної допомоги

Кожен конкретний випадок мовленнєвого обстеження дитини має бути суто індивідуальним, вибірковим, а також різнобічним. Це дасть можливість лоопеду визначити характер та важкість мовленнєвих порушень та вад мовлення у дитини. А також обрати найефективніший спосіб подолання мовних перешкод для дитини-логопата. Тому, для складання повного уявлення про мовні порушення дитини необхідно дослідити умови та характер її раннього розвитку.

Обстеження повинне бути своєчасним і повним. Своєчасність виявлення при поліморфній дислалії 4-5 років (Т. Б.Філічева, Н. А.Чевельова, Г.В.Чіркіна). Детально вивчається будова та рухливість артикуляційних органів; виявляється стан фонематичного сприймання.

Обстеження органів арикуляції: губи, зуби, прикус, щелепи, піднебіння, язик. Для обстеження їх рухливості існують різні завдання, які виконуються по наслідуванню за логопедом або за мовною інструкцією. Необхідно уважно вивчити якість рухів язика, їх точність і силу, а також поведінку язика в стані спокою. Він має бути розслабленим, не відтягуватись вглиб рота, не вигинатись вгору, не відхилятись в сторони. Якість рухів легко перевірити, запропонувавши, багаторазово виконати слідуючи вправу: підняти язик вгору, потім витягати вперед, повернути його до лівого вуха, потім до правого. рухи повинні бути точними і доступної амплітуди. Слідуючий тест на стомлюваність. Для цього дитину просять показати як киця хлебче молоко (1-2 хв.), по закінчення попросити дитину витягти язик вперед, він повинен утримуватись по центру. Якщо ж рухи язика не відповідають даним вимогам, мовлення супроводжується підвищеною салівацією, при називанні предметних малюнків артикуляція багатьох звуків неточна, ніби змазана, після багаторазових повторів спостерігається втомлення, артикуляція уповільнюється, для багатьох звуків характерна бокова вимова, то перераховані симптоми свідчать про наявність у дитини стертої форми псевдобульбарної дизартрії.

Обстеження звуковимови. Слід відмічати наявність замін, змішування, спотворень, пропусків звуків. Важливо вияснити здатність дитини відтворювати слова різної складової структури. Для обстеження звуковимови найпростішим способом є пред'явлення малюнку для називання картинок, де зображені предмети, в назвах яких досліджуваний звук стоїть у різних позиціях: на початку, кінці, середині слова і в поєднанні з приголосним. Приклад: звук "Ш" - шапка, душ, чашка. Важливо перевірити звуковимову і диференціацію звуків у фразовому мовленні. Приклад: У Саші солом 'яний капелюшок.

Для перевірки здатності вимовляти слова різної складової структури зі збігом приголосних на початку, в середині та кінці слова; багатоскладові слова;. слова, які мають у складі однакові звуки - дитині пропонують промовляти групи таких слів. Приклад: скатертина, демонстрація, фотографуватись. Мотоцикліст. Цукорниця і т. п.

Обстеження фонематичного сприймання. Особливо важливо знати як дитина сприймає на слух звуки, подібні за акустико-артикуляційними ознаками. Перевіряються всі корелюючі фонеми з груп свистячих і шиплячих (са-ша, са-за, жа-за, жа-ша і т.п.), дзвінких і глухих (па-ба, та-да, ша-жа), сонорних (ра-ла, рі-лї), твердих і м'яких (са-ся, та-тя, ли-лї). Дитині пропонують повторювати за логопедом опозиційні склади. Приклад: са-ша, па-ба, ач-ащ, ра-ла т.д. Далі перевіряється здатність дитини розрізняти слова-пароніми. Приклад: жук-сук, мишка-миска, ходити-котити. Перевірку можна здійснити, пропонуючи вибрати картинки, назви яких говорить логопед і запропонувати повторити за логопедом групи подібних слів: Маша-Даша-каша;, бак-мак-рак-лак; жук-сук-лук. Цей прийом дозволяє також виявити ступінь розвитку уваги та слухової пам’яті.

В результаті такого обстеження логопед отримує необхідні дані, які дають можливість зробити заключення про причини, характер, важкість дислалаії, визначити її форму, намітити шляхи подолання вади.

 Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1159. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия