Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Контрольна робота №3
Перелік варіантів

Варіант 1

1. Поняття фразеології. Ознаки фразеологізмів.

2. Класифікація фразеологізмів за сферою вживання.

3. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) застава1 і застава2; б) домОвини і домовИни; 2) паронімів досвід і дослід та ввести їх у речення.

Варіант 2

1. Класифікаційні групи фразеологізмів за будовою.

2. Лексичний склад фразеологізмів.

3. Дібрати антонім до слова передовий, навести лексичні значення і скласти з ними кілька речень.

Варіант 3

1. Фразеологічні вислови, кліше, штампи, складені найменування.

2. Значення і форма фразеологізму

3. Утворити синонімічний ряд слова апеляція (до кого). Один з них увести в речення.

 

Варіант 4

1. Спільні й відмінні риси словотвору й морфеміки. Словотвірний аналіз.

2. Лексикографія. Види словників.

3. Навести лексичне значення слів дотлА, дохідливий, доцільний, дочасний, дОчИста, дошкуляти, дошкульний, дощЕнту, драглі і дражливий.

Варіант 5

1. Класифікація фразеологізмів за походженням (народні і книжні).

2. Об’єкт і завдання словотвору. Словотвірна структура слова в українській мові.

3. З’ясувати значення фразеологізму викреслити зі свого життя (серця) кого, що тадібрати до нього фразеологічні синоніми. Один з них увести в речення.

Варіант 6

1. Історичні зміни в морфемному складі слова.

2. Класифікація фразеологізмів за сферою виникнення.

3. З’ясувати значення і походження вислову дамоклів меч таскласти з ним речення.

Варіант 7

1. Фразеологічна синонімія.

2. Фразеологічні одиниці в мові ЗМІ. Позитивна й негативна практика вживання.

3. Письмово прокоментуйте, чому в реченні “У надрах Татарії є багато корисних копалин: кам’яне вугілля, залізна руда, мідний колчедан”родове поняття копалини вжите в родовому відмінку, а видові – однорідні члени – в називному?

Варіант 8

1. Історичні зміни в морфемному складі слова.

2. Лексичний склад фразеологізмів.

3. Визначити особливості вживання слів коригуючий і коригувальний та ввести їх у речення.

Варіант 9

1. Фразеологізм і переклад

2. Класифікація фразеологізмів (за ступенем спаяності компонентів).

3. Поставити нормативні наголоси: наклепка, наколка, накотом, накриво, наливаний, наліпка, наліпний, намертво, нанизу, наново, наносний, наопашки, наосліп, наостанку, напад, напис.

Варіант 10

1. Стилістична диференціація фразеологізмів

2. Поняття твірної основи і словотвірної пари. Словотвірна мотивація. Словотвірне значення. Словотвірний тип.

3. Перекласти з російської мови: безраздельный; безучастный; безыскусно; безыскуственный; белиберда; белобрысый; белокурый; белена.

Варіант 11

1. Фразеологічні вирази, кліше, штампи, складені найменування.

2. Фразеологічні одиниці в мові ЗМІ.

3. Дібрати відповідники до російських сталих сполук: в карауле быть; в качестве кого, чего; вклад на текущий счет; вкладывать, вложить сбережения в банк.

Варіант 12

1. Коротка історія української лексикографії.

2. Основа слова і закінчення. Основа коренева (проста) і афіксальна (складна). Непохідна і похідна, вільна і зв’язана.

3. З’ясувати значення російської фраземи бряцать оружием, навести її семантичний еквіваленті скласти з ним речення.

 

Варіант 13

1. Зміни в морфемній будові слова. Морфемний аналіз.

2. Трансформація фразеологізмів.

3. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) напасти1 і напасти2; б) нАкладка і наклАдка; 2) паронімів авторитарний і авторитетний та ввести їх у речення.

Варіант 14

1. Фразеологізм і слово. Фразеологізм і словосполучення та речення. Зв’язок з частинами мови.

2. Корінь слова. Слова спільного кореня. Незв’язаний (вільний) і зв’язаний корінь. Поняття афікса. Типи афіксальних морфем. Словотворчі і граматичні афікси.

3. Дібрати антонім до слова радість, навести їхні лексичні значення і скласти з ними кілька речень.

Варіант 15

1. . Фразеологічна варіантність і індивідуально-авторські перетворення.

2. Морфеміка та її місце в системі наук про мову. Морфема, морф, аломорф. Морфеми кореневі і службові.

3. Утворити синонімічний ряд слова асортимент. Один із синонімів увести в речення.

 

Варіант 16

1. Способи словотвору (морфологічні способи (афіксація, осново(слово)складання, абревіація); неморфологічні способи (морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний і лексико-семантичний).

2. Словник. Будова лінгвістичного словника.

3. Зрообити морфемний і словотвірний аналіз (по 10 слів), вибраних із текстів ЗМІ (з посиланням на джерело)

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 472. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.03 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7