Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема: Розрахунок кількості насіння і розсади для вирощування овочевих культур
 

11.1. Розрахунок кількості насіння

11.2. Розрахунок кількості розсади

Мета: Оволодіти методикою виконання розрахунків потреби господарства в насінні і розсаді.

Завдання.Набути певного вміння визначати:

- норми висіву насіння на одиницю площі і загальну потребу господарства в посівному чи посадковому матеріалі при розсадному та безрозсадному способах вирощування конкретної овочевої культури;

- необхідну кількість розсади для 100%-го забезпечення нею попередньо визначеної площі.

 

Правильне виконання розрахунків потреби господарства в насінні, розсаді, є основою підготовчої роботи кваліфікованого спеціаліста до сезону вирощування овочевої продукції у відкритому і закритому ґрунті. Виконання даної теми допоможе студенту набути необхідні знання для розрахунків оптимальної густоти різних овочевих культур на одиниці площі у взаємозв'язку з родючістю фунтів, кліматичними умовами, наявними в господарстві сільськогосподарськими знаряддями, трудовими ресурсами, хімічними засобами боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами.

 

11.1. Розрахунок кількості насіння

 

Визначити потребу господарства і створити необхідні запаси насіння тієї чи іншої овочевої культури неможливо без уміння розраховувати норми сівби посівного матеріалу.

Нормою висіву (Н)вважають мінімальну кількість насіння у ваговому (кг, г), або кількісному виразі (тис. шт.), яку необхідно висіяти на певну одиницю площі (1 га, парникову раму, 1 м теплиці) для гарантованого забезпечення оптимальної густоти стояння рослин. Існує декілька способів визначення норм висіву. Кожний має певні переваги над іншими, але залежно від якості насіння, строків і схем сівби та інших причин краще використовувати оптимальний варіант розрахунків. Пропонуємо найпоширеніші з них.

Варіант 1.Найпростіше користуватися нормами висіву насіння, наведеними в довіднику. Спеціалісту залишається потурбуватись про відповідність власного насіння вимогам стандарту (табл. 1).

Варіант2. У разі, коли посівний матеріал старанно очищений на відповідних машинах, але якісні показники нижчі стандарту (табл.1), норму висіву розраховують за формулою

 

де Нвн - норма висіву насіння, кг/га;

Нпк - норма висіву стандартного насіння, кг/га;

Чпк - стандартна чистота насіння, %;

Лпк - стандартна лабораторна схожість насіння, %;

Чвн- чистота насіння, %;

Лвн - лабораторна схожість власного насіння, %.

 

Примітка.Дані таблиці придатні для сівби сівалками СОН -4,2; СКОН - 4,2. Сівалки точного висіву вимагають інших методів розрахунків.

Приклад 1.Визначити норму висіву насіння капусти білоголової при безрозсадному способі вирощування. Державна контрольно-насіннєва лабораторія встановила якісні показники насіння: Чвн - 98%; Лвн = 80%.

Розв'язок: з таблиці 1 візьмемо якісні показники стандартного насіння капусти білоголової (Чпк = 98%; Лпк = 85%; Нпк =2,2 кг/га). Підставимо ці дані в формулу 1 і виконаємо розрахунки:

 

Розрахована норма висіву насіння капусти білоголової правильна для стандартної ширини міжрядь - 60-70 см. Проте вона не враховує ширини міжрядь і схеми розміщення рослин на площі, від яких суттєво залежить їх густота. Щоб довести це, потрібно розрахувати скільки насіння за попередніми розрахунками (формула 1) витрачається на 1 погонний метр при ширині міжрядь 70 і 90 см.

а) визначаємо сумарну довжину рядків на 1 га при ширині міжряддя 70см

 

де Дрп - сумарна довжина рядків на 1 га, м;

10000 - коефіцієнт, 1 гектар у м2;

1000 - коефіцієнт, 1 м у міліметрах;

700 - ширина міжрядь, мм.

Розрахунки свідчать, що на 1 га при ширині міжрядь 70 см (700 мм) сумарна довжина рядків становить 14285,7м. Розраховуємо скільки насіння з одержаної за формулою однієї гектарної норми (2,33 кг) буде висіяне на 1 погонний метр. Для цього проводимо такий розрахунок:

 

2,33кг/14285,7м = 2330г / 14285,7м = 0,16г / м .

Отже, при ширині міжрядь 70 см на 1 пог. м витрачається 0,16 г насіння, яке забезпечить оптимальну густоту рослин капусти білоголової на гектар.

б) Розглянемо випадок, коли господарству попередньо розраховану норму висіву насіння на 1 га (2,33 кг) потрібно висіяти з шириною міжрядь 90 см.

Визначаємо сумарну довжину рядків на 1 га згідно з формулою 2:

Звідси, уточнена норма висіву насіння (Ну) буде дорівнювати

Ну = Дрп*Нп.ч = 11111,1 м* 0,16 = 1,8кг/га

де Дрп - сумарна довжина рядків на 1 га, м;

Нпм - норма висіву насіння на погонний метр, г.

Отже, збільшення ширини міжряддя з 70 до 90 см зменшує витрати насіння на 1 га на 530 г (2,33кг/га-1,8кг/га = 0,53 кг/га).

Таким чином, доведено, що ширина міжрядь і схеми розміщення рослин на площі суттєво впливають на норми висіву насіння, що зменшує його витрати і майбутні затрати праці на проривання рослин у рядках під час догляду за ними.

Варіант 3.Розглянемо іншу формулу, за якою для розрахунків використовують оптимальну густоту рослин на 1 га, масу 1000 насінин і господарську придатність власного насіння (формула 4):

де Нвн - норма висіву насіння, г/га;

Б - оптимальна густота рослин на 1 га, тис. шт.;

В - маса 1000 насінин, г;

Д - господарська придатність, %;

К - коефіцієнт, що враховує самозрідження рослин під час їх вегетації, становить для насіння дуже крупного і крупного 1,2 - 1,3; середнього -1,3 -1,4 і дрібного та дуже дрібного -1,5 - 2,0. При визначенні норм висіву в закритому грунті коефіцієнт (К) для насіння середнього дорівнює 1,2; дрібного і дуже дрібного - 1,3 - 1,4; крупного і дуже крупного ~ 1,0.

Приклад 1.Розрахувати норму висіву насіння на 1 га ранньостиглого сорту капусти білоголової: господарська придатність насіння - 75 %, маса 1000 насінин -4 г, оптимальна густота рослин на 1 га -55 тис. шт.

Розв'язок:

Для вирощування ранньостиглих і середньостиглих сортів капусти білоголової через розсаду, яка вирощується в культиваційних спорудах, ця формула задовольняє потреби господарства.

Варіант 4.Розглянемо формулу, за якою норма висіву насіння (Нвн) розраховується за іншими показниками, ніж у попередніх випадках: оптимальною площею живлення однієї рослини, польовою схожістю насіння, коефіцієнтом самозріджування посівів під час вегетації (формула 5). Потрібно пам'ятати, що польова схожість приблизно на 15-25% нижча лабораторної, а самозріджування коливається в межах 5-15% від польової схожості насіння. При висаджуванні безгорщечкової розсади останній показник становить 3-5 %.

де П - оптимальна площа живлення однієї рослини, см2;

Д - кількість насіння в одному кілограмі, шт.;

Ч - чистота насіння, %;

Л - лабораторна схожість насіння, %;

Р - польова схожість, %;

К - коефіцієнт самозріджування посіву в період вегетації, %.

Приклад 1.Розрахувати скільки репродукційного насіння цибулі-ріпки потрібно висіяти на 1 га при схемі висіву 50 + 20 см, щоб забезпечити відстань між рослинами в рядку 3 см.

Визначаємо площу живлення однієї рослини:

 

(50 + 20 / 2) * 3 = 105см2

 

З таблиці 1 беремо інші показники:

Ч = 99 %; Д = 35000; Л = 80; Р = 35; К = 10 і підставляємо у формулу - 5, одержуємо:

Отже, для забезпечення оптимальної густоти рослин цибулі-ріпки (954,2 тис. шт./ га) потрібно висіяти 7,85 кг/га насіння.

 

Таблиця 1.Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 4283. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия