Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
“Технології виховного процесу у початковій школі”

1. Виховні технології в сучасній початковій школі.

Технологічний підхід в освіті. Поняття про педагогічні технології. Перші думки Я.А.Коменського про технологізацію освіти. Елементи технологічного підходу у педагогіці в працях А.Дістервега, Г.Песталоцці, Л.М.Толстого, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. А.С.Макаренко про технологізацію вітчизняної освіти. Особистісно орієнтована освіта і педагогічні технології. Найбільш поширені технології («Педагогіка співробітництва», «Гуманно-особистісна технологія Ш.Амонашвілі», «Технологія колективного творчого виховання І.П.Іванова», «Технологія гуманного колективного виховання В.О.Сухомлинського», технологія «Ситуація успіху», «Проектна технологія» тощо).

2.Технологія гуманного колективного виховання В.О.Сухомлинського в сучасній початковій школі.

Концептуальні положення, мета та завдання технології. Основні принципи технології гуманного колективного виховання. Впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи сучасної початкової школи. Уроки мислення серед природи, оповідання та казки В.О.Сухомлинського у формуванні гармонійно розвиненої особистості молодшого школяра. В.О.Сухомлинський про роль вчителя у впровадженні технології гуманного колективного виховання у навчально-виховний процес.

3.Технолгія колективного творчого виховання (КТВ) у навчальному процесі сучасної початкової школи.

Історія виникнення технології колективного творчого виховання. Російський учений-педагог І.П.Іванов – засновник технології.

5 основних періодів у становленні технології (1-ий - 1956-1959р.р. – зародження ідеї; 2-ий – 1959-1962 – створення експериментальних колективів на базі шкіл одного з районів м.Санкт-Петербурга; 3-ій – 1962 – 1966 – поширення технології; 4-ий – 1966-1986 – період консервації; з 1986 відродження і поширення технології).

Мета та завдання технології. Зміст технології колективного творчого виховання, види колективних творчих справ (соціально-орієнтовані, пізнавальні, трудові, художньо-естетичні, спортивно-оздоровчі та організаторські колективні творчі справи (наприклад, пізнавальна КТС «Вікторина «З якої ми казки?», художньо-естетична КТС «Конкурс «Ромашка» та ін.).

4.Колективні творчі справи (КТС) – основа технології колективного творчого виховання.

Поняття про колективні творчі справи.

Розподіл колективних творчих справ за характером провідної діяльності (соціально-орієнтовані, пізнавальні, трудові, художньо-естетичні, спортивно-оздоровчі та організаторські колективні творчі справи).

Комплексне розв’язання у процесі підготовки і проведення КТС завдань «суспільно-політичного і морального, трудового і фізичного, розумового, естетичного» та інших напрямів виховання.

Роль колективних творчих справ у вихованні молодших школярів, «формуванні їх громадянської самосвідомості, істинно гуманних почуттів і переконань, зміцнення пізнавальної самостійності, розвиток різносторонніх здібностей і потреби віддавати їх на загальну радість і користь» (на конкретних прикладах КТС).

5.Методика організації колективних творчих справ в рамках технології колективного творчого виховання.

Реалізація виховних можливостей колективних творчих справ за умови дотримання умовно виділених та взаємопов’язаних 6 стадій: попередня робота педагога (підготовка матеріалів, прогнозування ходу підготовки і проведення КТС тощо) ; колективне планування справи (створення ради справи, формування творчих груп, розподіл творчих та організаційних доручень, складання плану-сценарію справи), колективна підготовка (допомога ради справи дітям у відборі матеріалу, проведення репетицій у творчих групах, моделювання виступів тощо), колективне проведення (виступи дітей, гостей, оголошення результатів, вручення нагород тощо); колективне підведення підсумків (обговорення ходу справи, участі кожного у її підготовці і проведенні); найближча післядія (плани на майбутнє).

Методика підготовки і проведення колективних творчих справ: визначення та обговорення теми КТС, створення творчих груп, розробка творчих завдань, підготовка матеріалів тощо (на конкретному прикладі).

6.Суть та концептуальні положення технології колективного творчого виховання.

Формування особистості через єдиний виховний колектив з однаковими вимогами до старших та молодших – основна суть технології КТВ.

Концептуальні положення технології колективного творчого виховання (соціальна спрямованість діяльності, турботливі стосунки у колективі і творчих групах, колективні творі справи як основні форми організації КТВ, поділ колективу на творчі групи, створення ради справи, чергування творчих доручень, різноманітність діяльності, технологічна послідовність у підготовці та проведенні КТС).

Основні умови досягнення успіху в організації та проведенні кожної колективної творчої справи (не порушувати послідовності дій при підготовці та проведенні будь-якої справи; не дозволяти, щоб старші нав’язували свою ініціативу молодшим; не допускати розбіжностей між вимогами до КТС і досвідом та знаннями дітей; спираючись на досвід попередніх справ, у кожну нову вносити нові елементи різних видів діяльності).

7.Пізнавальні колективні творчі справи – важлива складова технології колективного творчого виховання.

Поняття «колективна творча справа» (це конкретне втілення багатогранної громадянської турботи в єдності її трьох сторін – практичної, організаторської виховної). Основні види та форми проведення КТС. Суть пізнавальних колективних творчих справ («відкриття світу на радість і користь один одному, близьким і далеким людям»).

Завдання пізнавальних КТС (розвивати у школярів пізнавальні можливості, формувати потребу у пізнанні, свідоме, «захоплююче, дієве ставлення до безпосередніх джерел відкриття світу – до книги», учіння, різних засобів самоосвіти).Види пізнавальних колективних творчих справ (Ту-Ві, вечори розгаданих та нерозгаданих таємниць, захисти фантастичних проектів «Школа 3000-го», «Наше місто через 100 років»та ін., аукціони народної мудрості, усні журнали «Що за диво ці казки?», «Сторінками улюбленого журналу» тощо).

Методика організації колективних творчих справ (на конкретному прикладі).

8. Соціально-орієнтовані колективні творчі справи – важлива складова технології колективного творчого виховання.

Поняття «колективна творча справа» (це конкретне втілення багатогранної громадянської турботи в єдності її трьох сторін – практичної, організаторської виховної).

Основні види та форми проведення КТС.

Виховні завдання соціально-орієнтованих колективних творчих справ (поглиблення і систематизація знань школярів про свій край, місто, село, країну; розвиток інтересу до історії та культури свого народу, до суспільного життя; набуття «морально-політичного досвіду, що сприяє вихованню громадянського ставлення до суспільних подій, до життя країни в минулому і сьогодні, розуміння перспектив оновлення суспільства»).

Види соціально-орієнтованих колективних творчих справ (День знань, свято Матері, свято Миколая, усний журнал «Мово рідна, ти ж у нас одна!», заочна гра-подорож «Моя Україна» тощо).

9. Художньо-естетичні колективні творчі справи – важлива складова технології колективного творчого виховання.

Поняття «колективна творча справа» (це конкретне втілення багатогранної громадянської турботи в єдності її трьох сторін – практичної, організаторської виховної). Основні види та форми проведення КТС. Мета і завдання художньо-естетичних колективних творчих справ ( поглиблювати та розширювати знання дітей про вітчизняну та світову культуру, мистецтво; цілеспрямовано розвивати художньо-естетичні смаки дітей, виховувати потребу відкривати прекрасне, збагачувати внутрішній світ дитини тощо).

Види художньо-естетичних колективних творчих справ (фольклорні фестивалі, «Концерт«блискавка», «Естафета улюблених занять»,» «Кільцівка пісень», турніри знавців поезії, української пісні. гуморини, тощо).

10.Проектні технології у навчально-виховному процесі початкової школи.

Історія виникнення та концептуальні положення проектних технологій (проектна технологія передбачає використання педагогом системи дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобі).

Мета та завдання проектних технологій (створення умов для залучення всіх учнів до процесу пізнання, спільної діяльності; формування у школярів розливальних умінь і навичок; створення атмосфери взаємодії та співробітництва в дитячому колективі; розвиток комунікативних якостей тощо).

Типи проектів (дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні тощо).

Поділ проектів: за характером контактів (внутрішні та міжнародні), за кількістю учасників (особистісні, парні та групові чи колективні), за тривалістю проведення (короткодіючі, середньої тривалості, довготривалі).

Впровадження проектних технологій у виховну систему сучасної початкової школи. Роль учителя початкових класів у впровадженні проектних технологій у навчально-виховний процес початкової школи (допомогти учням усвідомити свою причетність до спільної справи, сприяти розвитку особистісної рефлексії, становленню активної, суб’єктної позиції у навчальній, трудовій, художньо-естетичній та інших видах діяльності).

11. Технології виховної роботи з колективом класу (за Є.Н.Степановим) на основі системного підходу (за Л.І.Новиковою, В. А.Караковським, Є.Н.Степановим).

Основні принципи технології виховної роботи з колективом класу (самоактуалізації, індивідуальності, суб’єктивності вибору, творчості та успіху, довіри та підтримки).

Цільові орієнтації технології (сприяння становленню і прояву творчої індивідуальності молодшого школяра; розвиток суб’єктивності дитини; педагогічна підтримка творчих устремлінь і дій учнів; розвиток допитливості та пізнавальних інтересів; згуртування класного колективу; створення умов для спілкування та спільної діяльності старшого покоління з молодшим, для інтелектуального, морального та емоційного самовираження молодшого школяра)

А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про важливу роль колективу у формуванні особистості.Основні стадії формування колективу

( А.С. Макаренко підкреслював, що колектив – це соціальний живий організм, що має певні органи, що в ньому діти мають певні повноваження, несуть відповідальність; що в колективі існує співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього немає, то немає і колективу, а є просто натовп. В.О.Сухомлинський вважав, що «виховуючи окрему особистість. Необхідно думати про виховання колективу. Саме він є основним соціальним середовищем, у якому виховуються потреби, розкриваються задатки, формуються здібності особистості. У колективі з його багатогранними відносинами завдяки спільній діяльності його членів забезпечується всебічний розвиток особистості, належна підготовка дітей до активної участі у суспільно-політичному, економічному і культурному житті». Видатні педагоги стверджували, що колектив виступає як форма, як інструмент і метод виховання).

12. Виховна система класу як спосіб організації його життєдіяльності.

Виховна система класу як упорядкована цілісна сукупність компонентів, взаємодія та інтеграція яких сприяє цілеспрямованому та ефективному розвитку учнів. Основні технологічні під структури виховної системи класу (педагогічні цілі, концептуальна основа, підсистема діяльності, підсистема відносин, управління).

Основні компоненти та елементи виховної системи (індивідуально-груповий – класний керівник, батьки, учні, інші дорослі; ціннісно-орієнтаційний – цілі і завдання виховання, перспективи життєдіяльності, принципи побудови системи; функціонально-діяльнісний – форми і методи організації діяльності і спілкування, основні функції виховної системи, педагогічне забезпечення і самоврядування; просторово-часовий – емоційно-психологічне, духовно-моральне, предметно-матеріальне середовище, зв’язки класу з іншими об’єднаннями, місце і роль класу у виховному просторі школи, етапи становлення і розвитку виховної системи; діагностико-аналітичний – критерії ефективності виховної системи, методи та прийоми вивчення результативності виховної системи, форми і засоби аналізу, оцінки й опрацювання отриманих результатів).

Основні ролі класного керівника в межах різного типу виховних систем (Класний керівник - «контролер», «моральний наставник», «носій культури», соціальний педагог», «старший товариш». «фаселитатор»).

13. Технологія «Створення ситуації успіху» у навчально-виховному процесі сучасної початкової школи.

Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» як одна з особистісно орієнтованих навчально-виховних технологій. А.С.Макаренко про ідею «завтрашньої радості», В.О.Сухомлинський і створена ним «Школа радості».

Концептуальні положення, мета і завдання технології («Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення виконавця справи наслідками фізичної або моральної напруги); з педагогічної точки зору – це цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремого учня, так і колективу в цілому; з психологічної – це переживання стану радості, задоволення від того, що результат, до якого учень прямував у своїй діяльності, або не збігся з її очікуваннями, сподіваннями, або перевершив їх; з соціально-психологічної – це оптимальне співвідношення між очікуваннями оточуючих, дитини і результатами їх діяльності).

Основні групи учнів у педагогічній технології («Надійні», « Впевнені», «Невпевнені», «Зневірені»).

Найбільш поширені види «ситуації успіху» («Здійсненна радість»- для одних учнів очікування успіху звичне, для інших –епізодичне, для деяких – зовсім одноразове, це і є стан здійсненої радості; «Неочікувана радість»- це психологічний стан задоволення від того, що результати виявилися вищими від очікуваних; «Загальна радість»- підготовлена вчителем або спонтанна, важлива для дітей, яких цікавить думка і оцінка колективу; «Сімейна радість»- здатність батьків реально оцінити досягнення дітей, створити в сім’ї атмосферу радості; «Радість пізнання»учитель, який сам переживає радість пізнання нового, завжди прагне розділити її з учнями).

Основні прийоми педагогічної технології «Створення ситуації успіху», за допомогою яких педагоги працюють з різними категоріями учнів («невтручання», «анонсування», «сходи», «даю шанс», «стеж за нами», «миша в сметані», «гидке каченя», «еврика», «навмисна помилка»).

Головна мета та завдання учителя щодо впровадження у навчально-виховний процес «Ситуації успіху» (мета - створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати їй можливість відчути радість успіху, усвідомити свої здібності, повірити у власні сили; завдання: допомогти дитині зростати в успіху, відчувати радість від подолання труднощів, зрозуміти, що успіх завжди буде еквівалентний витраченим зусиллям).

14. Технологія виховання соціальної активності молодших школярів засобами учнівського самоврядування.

Поняття активності людини в процесі діяльності (активність означає діяльний, енергійний, ініціативний). Педагогічні технології, що спираються на суб’єктну активність особистості (організація самоврядування, організація діяльності дитячих об’єднань організація клубних об’єднань тощо).Суть, завдання учнівського самоврядування (самоврядування- добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря класу, школи, вміння працювати на принципах партнерства, гласності, демократизму; завдання: виховання у школярів активної життєвої позиції, підготовка до участі в демократичному управлінні колективом класу, школи, в майбутньому – суспільством,сприяти навчальній та творчій діяльності, захищати права та інтереси учнів, відвертати дітей від асоціальних форм поведінки тощо), основні принципи (дріблення, змінюваності, розширення повноважень – за А.Лопухівською; розширення реальних прав та повноважень, свідомість, самодіяльність та активність учнів доброзичлива вимога, почергова змінність виборного активу, відповідність віковим та індивідуальним особливостям – за Л.Кацинською), функції (соціалізуючи, допоміжна організаційно-практична, компенсаційна, інноваційна).

Введення колективного самоврядування в початкових класах. Виховання молодших школярів в дитячих об’єднаннях «Країна веселкова», «Подоляночка», «Козачата» тощо.

15. Технологія формування творчої особистості у навчально-виховному процесі сучасної початкової школи.

Історія виникнення технології.Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, Г.Спенсер, С.Русова, Г.Ващенко про формування творчої особистості, «форування розуму, впорядкування розумових сил,вироблення самого розуму й активності думки», «виховання формальних здібностей інтелекту, розвиток логічного мислення та творчої фантазії».
Мета і завдання технології (визнання учня головною дійовою фігурою навчально-виховного процесу, реалізація проблем творчого розвитку особистості)

Сутність та специфіка творчої діяльності: поняття «творчість» (це діяльність людини, яка породжує щось нове, відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю мислення),творча особистість(це індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального, в якого потреба в творчості є життєвою потребою), «творчі здібності» (вміння, а також можливості творчо виконувати якусь роботу, якісь дії, спрямовані на конкретний результат для поліпшення чого-небудь або кого-небудь).

Вимоги до особистості учителя в рамках технології формування творчої особистості (готовність учителя до творчого пошуку разом з учнями, уміння створювати атмосферу продуктивного пізнання, володіння педагогічними уміннями та навичками, знання предмета та глибокий інтерес до нього).

16. Ігрові технології в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи.

Історія виникнення ігрових технологій. Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинський про принципи «усьому навчати легко», «зробити серйозне заняття для дитини цікавим».

Б.Ананьєв, Л.Виготський, В.Сухомлинський, С.Шмаков про технології ігрової діяльності як провідної, що дає великі результати в розвитку пізнавальної активності, формує зацікавленість до процесу навчання та виховання, спрямованість на самостійне здобуття нових знань.

Концептуальні положення, мета та завдання ігрової діяльності (гра-це вільна діяльність, гра – це творча діяльність, гра - це метод виховання школярів; в іграх дитиною здійснюються цілі декількох рівнів: задоволення від самого процесу гри; мета, пов’язана з виконанням правил - функціональна; виконання творчих завдань гри).

Основні принципи організації ігрової діяльності (відсутність примусу, розвитку ігрової динаміки, взаємозв’язку ігрової та неігрової діяльності, підтримування ігрової діяльності, перехід від найпростіших до складних ігрових форм тощо).

Основні функції ігрової діяльності (соціокультурне призначення гр., міжнаціональної комунікації, самореалізації дитини у грі, корекції дитини у грі, комунікативна, діагностична, ігротерапевтична, розважальна функції).

Класифікація ігор (творчі – сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні, ігри з елементами праці, ігри-драматизації тощо; ігри за правилами - пізнавальні, дидактичні, рухливі, спортивні, народні, комп’ютерні тощо).

Психолого-педагогічні вимоги до організації ігрової діяльності (виховний зміст гри, визначення творчого потенціалу, забезпечення психологічної комфортності, врахування вікових та індивідуальних особливостей, допомога педагога в організації гри тощо).

 

Перелік питань до комплексного кваліфікаційного екзамену з технологій виховного процесу в початковій школі:

1. Технології виховної роботи з колективом класу (за С.Н. Степановим) на основі системного підходу (Л.І. Новикова, В.А. Караков, С.Н. Степанов).

2. Виховна система класу як спосіб організації його життєдіяльності.

3. Виховні технології у навчально-виховному процесі. Загальне поняття.

4. Технологія гуманного колективного виховання В.О. Сухомлинського.

5. Технологія колективного творчого виховання. Історія виникнення технології, мета та завдання, зміст і концептуальні положення.

6. Колективні творчі справи – основа технології колективного творчого виховання.

7. Методика організації колективних творчих справ в рамках технології колективного творчого виховання.

8. Суть та концептуальні положення технології колективного творчого виховання.

9. Технологія формування творчої особистості у навчально-виховному процесі початкової школи. Сутність та специфіка.

10. Проектні технології у виховному процесі сучасної початкової школи.

11. Технологія “ситуація успіху” у навчально-виховному процесі початкової школи.

12. Технологія виховання соціальної активності молодших школярів.

13. Пізнавальні колективні творчі справи – важлива складова технології колективного творчого виховання.

14. Соціально-орієнтовані колективні творчі справи – важлива складова технології колективного творчого виховання.

15. Художньо-естетичні та етичні колективні творчі справи - важлива складова технології колективного творчого виховання.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Анісімова Т.Оцінювання проектної діяльності учнів//Директор школи.-2008.-№45.-С.37-40.

2.Артисюк І.Застосування методу проектів в початковій школі//Початкова освіта.-2011 .-№27.-С.-3-4, 24-26.

3. Бех І.Д., Кириленко С.В. та ін. Колективні творчі справи в системі організації виховної роботи //Позакласний час.-2008.-№7.-С.21-27.

4. Біда С. Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі //Початкова школа.-2007.-№2.-С. 1-3.

5. Бондар Л. Проект у виховному процесі гімназії //Директор школи.-2008.-№45.-С.34-35.

6. 'Татаренко Т. "Хотіла б я піснею стати..." Леся Українка//Початкова освіта.-201 1 .-№27.-С.-27-29.

7. Дараган Т. Комунікативна компетентність.// Початкова освіта.-2011.№24.-С. 19-20.

8. Дерев'янко М., Данильченко О. Створення ситуації успіху в початковій школі. //Сільська школа України.-2007.-№9.-С. 19-22.

9. Дяченко Н.І.Сучасні виховні технології в системі роботи класного керівника//Класному керівникові все для роботи.-2010.-№1.-С.4-10.

10.Иванов И.П.Педагогика коллективных творческих дел.:К. "Освита", 1992.-95 с.

11.Иванов И.П . Воспитывать коллективистов.:М, "Педагогика", 1982.-79 с.

12.Иванов И.П. Энциклопедия КТД. - М, 1989.

13.Караковський В.Комунарство - технологія високої романтики // Завуч.-2001.-№27.-С.5-6.

14.Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997.

15.Кезікова О. Хліб-усьому голова. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№ 16.-С. 115-16.

16.Міщенко О.Природа навколо нас. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№16.-С. 10-11.

17. Освітні технології. За загальною редакцією О.М.Пєхоти.- К,2001 .-255с.

19.Полєєва Г. Формування екологічної свідомості //Початкова освіта.-2011.-№27.-С.-36-39.

21.Татаринова Н. Значення води в житті людини. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№ 16.-С. 13-15.

22.Черномазюк В. "Вишня - улюблениця українського народу" //Початкова освіта.-201 1.-№27.-С.-29-33.

23. Шемет Л. Видатні українці. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-
2010.-№іб.-С.17-18.

24.Бежан І. Чернівці від "А" до "Я". Проект-екскурсія /Початкова
освіта.-2010.-№16.-С. 19-23.

25.Галимова Н. Чернігівські легенди: вигадка чи реальність? Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№16.-С.24-26.

26.Чмиренко Н. Світ казковий і правдивий. Проект-екскурсія
/71 Початкова освіта.-2010.-№16.-С.26-28.

27.Онопрієнко О. Метод проектів. Анотація педагогічної думки II
Початкова освіта. - 2008. - №4. - Вкладка.

28.Дробот Н.В.Проектна діяльність у роботі класного керівника
//Класному керівнику усе для роботи. - 2009. -№12. — С. 2 — 10.

29.Сорока Г.І., Черновол-Ткаченко Р.І. Виховна система класу як спосіб організації його життєдіяльності // Позакласний час.-2004.-№7-8.-С1926.

30.Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. Науково-методичний посібник.-Суми, ГОВ Видавництво "Антей",2006.-382 с.

31.Бех І.Д. Виховання особистості.- К,2008.- 840с.

32.Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології.-К.2004.-61 5с.

33.Вершинін В. Особистісно зорієнтоване виховання — виховання,
орієнтоване особистістю? //Відкритий урок.-2006.-№10.-С.57-66.
Виховні технології/ Упоряд. В.Варава,В.Зоц.-К.: Ред. загальнопедагогічних
іазет,2004.-120с.

34.Шевченко Т.І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях"/'/Класному керівнику усе для роботи.-2009.-№10.-С.10-14.

35.Біличенко Н.Г. Модель виховної роботи в школі //Позакласний час-2005.-№1.-С.30-32.

36.Кириленко С., Горлач Т.Становлення особистісної зрілості та життєвої компетенції учня школи 1 ступеня// Початкова школа.-2006.-№7.-С.44-47.

37. Кириленко С,Горлач Т.Виховання загальнолюдських цінностей свідомої дисципліни та культури поведінки учнів// Початкова школа.-2006.-№10.-С.44-46.

38.Кириленко С, Горлач Т. Виховання особистості через створення оптимального середовища // Початкова школа.-2006.-№5.- С.30-33, №6.-С42-46.

39.Кириленко С, Горлач Т.Впровадження особистісно зорієнтованої системи виховання як важливий засіб формування класу-родини // Початкова школа.-2006.-№3.-С.48-51.

40. Кириленко С, Горлач Т. Виховна система "Я - особистість"/,'
1 Іочаткова школа.-2006.-№4.-С.47-52.

41.Кириленко С, Горлач Т. Програма "Чотирьох азбук" // Початкова
школа.-2006.- №8 .- С.32-36.

42.Гусак В.М. Моделювання виховної системи класу//Класному керівнику усе для роботи.-2010.-№9.-С.23-25.

43.Кудикіна Н. Ігрова діяльність у початковій освіті // Відкритий урок 2()06.-№3.-С.27-32.

44.Кудикіна Н.Психологія та педагогіка гри // Відкритий урок.-2006.-№3.-С. 32-49.

45. Кукушин В. Ігрові технології на уроках //Відкритий урок.-2006.- №6.-СЗ-9.

46.Дейч Олена. Ігрова діяльність у вихованні культури поведінки молодших школярів// Початкова школа.-2000.-№7.- С.37-38.

47.Масол Л. Ігрові художньо-педагогічні технології у процесі викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" //Початкова школа.-2007.-№ І .-С.46-54.

48.Мамчур І. Теорія гри та її пізнавальні можливості // Рідна школа. -20()3.-№6.-С.61-63.

49.Порубльова В. Ігрові технології у навчальному процесі//Сучасна школа України.-201 1 .-№ 10.-С.253 І.

50.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Навчальний посібник. За ред.академіка АПН України І.А.Зязюна професора О.М.Пєхоти.- Київ, "Видавництво А.С.К.".-2003.-38с.

51.Говорунова Н. Республіка Сонячна. Дитяча громадська організація //Сучасна школа У країни. -2009. -№3.-С. 81-83.

52. Гончарова Т. Дитячі громадські організації — на захисті прав та інтересів дітей //Початкова школа.-2000.-№8.-С. 11-16.

53.0хрімчук Р. Дитячі громадські об'єднання в Україні: їх виховні можливості та пропозиції школі//Початкова школа.-2005.-№7.-С.47-50.

54.Охрімчук Р. Новий життєвий простір дитячого руху //Початкова шко;іа.-2003.-№8.-С.14-16.

55.Практикум з педагогіки. За заг.ред. Дубасенюк О. та Іванченка А. К. 1996.- 430с. (С.352-362).

56.Чорна Ю.М. Країна Бджолярія (3 досвіду Маківського НВК)// Розкажіть онуку.-2005.-№ 16.-С.75-78.

57.Шелестова Л.Дитяче об'єднання: можливості впливу на особистісне с гановлення II Рідна школа.-2006.-№2.-С.20-22.

58.Юхно Л.О. Презентація дитячої організації "Семицвіт" //Рідна школа.-2005.-№16.-С.84-85.

59.Макрідіна Л.Технологія ТРВЗ - сучасна технологія навчання творчості. //Завуч.-2004.-№34.-С.6-7

60.Уфімцева С. Особливості творчого розвитку дошкільника і молодшого школяра //Рідна школа.-2006.-№2.-С.65-67.

61.Демченко І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва //Рідна школа.-2002.-№6.-С. 62-64.

62.Осадченко І. Проблема стимулювання творчої активності школярів //Рідна школа.-2001.-№1 1.-С.54-55.

63.Воропаєва Н. Умови розвитку творчих здібностей дитини //Початкова освіта.-2008.-№13.-С.15-16.

64.Перелигіна Л. Роль класного керівника в активізації творчих здібностей школярів // Класному керівнику усе для роботи .- 2009.-№4.- С.2-10.

65.Безверхня І . Розвиваємо здібності у грі // Початкова освіта.-2009.-С.24-27. (2 позакласних заняття з формування творчої особистості).

66.Кавун Т. Розвиток творчих здібностей учнів //Початкова освіта.-201 1.-№46.-С.21-22.

67.Башинська О. Створення ситуації успіху// Початкова освіта.-201 1 .-№24.-С.27-32.

68.Матвійчук В. Знову в гості кличе осінь//Початкова освіта.-201 1 .-№27.-С.-8-11.

69.Головань Н. Про права дитини//Початкова освіта.-201 1.-№27.-С.-12-14.

70. Соломонюк О. Подружися з книгою//Початкова освіта.-201 1.-№27. С-15-19.

71. Чорноіван О. Вода має бути чистою//Початкова освіта.-201 1.-№27.-
С-19-23.

72.Рубан Л. "Птахи — це пісня і політ" //Початкова освіта.-201 1.-№27.-

73.Казакевич О.Зберегти і розвинути талант //Початкова освіта.-201 1 .-№7.-С.З.

74.Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. - Рівне, 1997.Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 2073. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия