Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття інвестиційного кредиту
Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет імені В.І. Даля

 

 

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Кафедра „Банківська справа”

 

 

Конспект лекцій з дисципліні „Інвестиційне кредитування” для студентів за напрямком „Економіка та підприємництво”

для спеціальності – 8.050.105 „Банківська справа”

Затверджено на засіданні

кафедри «Банківська справа»

Протокол № 28 від 24.06.08р

Розробила: старший викладач

Ковшарь А. І.

Луганськ 2008 р.

Тема 1: Сутність інвестиційного кредиту

 

План:

Поняття інвестиційного кредиту

Об'єкти інвестиційного кредитування

Суб'єкти (учасники) інвестиційного кредитування

Переваги кредитного методу фінансування інвес­тиційних проектів

Інвестиційний кредит є важливою категорією ринко­вої економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економі­чного життя суспільства. Він завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомо­гою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, інвестиційний кредит сприяє досягненню найвищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу.

Поняття інвестиційного кредиту

Інвестиційний кредит — це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвес­тиційних заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка. Ці відносини характеризуються рухом вартості (позич­кового капіталу) від кредитора до позичальника та в протилежному напрямку.

Необхідність інвестиційного кредиту пов'язана з об'єктив­ноюрозбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в інвестиційному кредиті виникає через різницю у величині і тер­мінах повернення капіталу, авансованого у виробництво, а також У зв'язку із необхідністю одночасної інвестиції великих грошо­вих коштів для розширення виробничого процесу.

Поряд з необхідністю внаслідок утворення тимчасово вільних капіталів та їх руху формується й можливість інвестиційного кредиту. Розвинуті кредитні відносини пов'язані зі створенням відповідного інституціонального середовища — мережі спеціаль­них кредитних інституцій, які спеціалізуються на кредитуванні інвестиційних заходів (проектів). Кредитні установи організову­ють і обслуговують рух позичкового капіталу, забезпечують його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери народного гос­подарства, де виникає дефіцит коштів.

Інвестиційне кредитування — це кредитний процес, що включає сукупність механізмів реалізації кредитних відносин в інвестиційній сфері. Об'єктом кредитних відносин є вартість, яка надається в позичку з метою отримання прибутку.

Специфічною особливістю інвестиційного кредитування є те, що воно має інвестиційний характер, а саме:

а) при кредитуванні об'єктом оцінки, насамперед, виступає не позичальник, а його інвестиційні наміри (інвестиційний проект), отже
у кредитора виникає необхідність у детальному аналізі техніко-економічного обґрунтування інвестиційних заходів, що кредитуються;

б) відсоток з інвестиційного кредиту не повинен перевищувати рівень дохідності за інвестиціями;

в) строк інвестиційного кредиту залежить від строку окупності інвестицій;

г) інвестиційна позичка може бути видана з пільговим термі­ном відшкодування (на строк реалізації інвестицій), впродовж якого сплачуються лише відсотки за кредит, а основна сума від­шкодовується у наступні періоди часу.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 322. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7