Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Переваги кредитного методу фінансування інвес­тиційних проектів
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Кредитування на відміну від інших джерел фінансу­вання інвестиційних проектів найкраще відповідає новим умовам управління та господарювання, за яких широко використовують­ся заходи економічного впливу, зокрема: поверненість, платність та диференціація умов кредитування, а необхідність погашення кредиту сприяє посиленню режиму економії в процесі реалізації проекту та є засобом контролю за окупністю інвестицій.

Крім того, для інвестора існують і інші суттєві причини, за яких вибирається саме такий метод фінансування.

Основна різниця між власними та позичковими коштами по­лягає в тому, що відсоткові платежі нараховуються до подат­ків, тобто включаються у валові витрати, а дивіденди нарахо­вуються з прибутку, який залишається на підприємстві. Це є джерелом додаткової вигоди для підприємства, що підтверджу­ється на основі такого прикладу.

Приклад 1.1. Підприємство, що має інвестиційну потребу в 2500 тис. грн розробило два альтернативні плани фінансування: випуск простих акцій та одержання кредиту. Вартість обох аль­тернатив становить 18%. Інвестиційний проект часом на один рік незалежно від джерела фінансування інвестицій приносить дохід у розмірі 9200 тис. грн, собівартість продукції (без відсоткових платежів) становить 5900грн.(див. табл.. 1.1.) Визначити, які джерела фінансування для інвестиційного вигідніші. З прикладу видно, що позичкові кошти залучати вигідніше–економія становить (922 000 - 787 000) = 135 000 грн.

Однак кредитне фінансування для підприємства є більш ри­зикованим, бо відсотки за кредит та основну частину боргу треба повертати незалежно від прибутковості інвестиційного проекту.

Таблиця 1.1

 

Показник Фінансування інстру-ментів власності Кредитне фінансування
Виручка від реалізації
Собівартість продукції
Виплата відсотків(2500-0,18)
ПДВ
Валовий прибуток(гр.1-2-3-4)
Податок на прибуток (30%)
Дивіденди
Чистий прибуток (гр. 5—6—7)

Незважаючи на це, в процесі формування джерел фінансуван­ня інвестиційних проектів інвестор повинен завжди використову­вати «золоте правило» інвестування: чим більший ризик інвесту­вання, тим більша прибутковість.

Контрольні запитання і завдання до Теми1:

1. У чому сутність, мета та економічна природа інвестицій­ного кредиту?

2. Розкрийте особливості інвестиційного кредиту.

3. Охарактеризуйте об'єкти інвестиційного кредитування.

4. Дайте визначення інвестиційного проекту.

5. В якому вигляді може бути представлений інвестиційний проект?

6. Назвіть основні форми інвестиційного проекту.

7. Дайте визначення інвестиційного циклу, назвіть його основ­ні фази.

8. Дайте визначення проектного циклу, назвіть його основні етапи.

9. Назвіть прямих і непрямих учасників інвестиційного креди­тування, визначте їх функції.

10. У чому полягають переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів?

11. У чому полягає економічна роль інвестиційного кредиту?

12. Розкрийте основні напрями реформування системи інвестиційного кредитування в Україні.

 

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 318. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия