Студопедия — Не читаючи
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Не читаючи


а) НЕ пишеться ок­ремо з іменника­ми, прикметника­ми, прислівника­ми, дієприкмет­никами, якщо до слова є проти­ставлення.

б) НЕ пишеться ок­ремо з дієслова­ми, дієприслівни­ками, займенни­ками, числівника­ми, службовими частинами мови.

в) НЕ пишеться ок­ремо з дієприк­метниками, якщо вони мають пояс­нювальні слова.

3. Ні се ні те

а) НІ пишеться окремо, якщо воно виступає повторювальним сполучником.

б) НІ пишеться ок­ремо, якщо вживається для заперечення наявності предмета чи оз­наки.

в) НІ пишеться ок­ремо у стійких словосполученнях.

 


ТЕСТ З ПУНКТУАЦІЇ

1. Поставити пропущені розділові знаки.

Лист-вітання — це різновид листа у якому поздровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішне завершення справи тощо (підр.).

а) пропущено кому після слова листа; кому перед словом тощо;

б) пропущено кому після слова листа; кому після слова події; кому перед словом тощо;

в) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події; кому перед словом тощо;

г) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події.

 

2. Поставити пропущені розділові знаки.

Читач певно пам'ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної й завершальної частин (підр.).

а) потрібна кома перед як;

б) слова як форма спілкування з обох сторін виділяються комами;

в) слово певно з обох сторін виділяється комами;

г) слово певно з обох сторін виділяється комами, слова як форма спілкування з обох сторін виділяється комами.

 

3. Поставити пропущені розділові знаки.

Крім повного протоколу є ще коротка форма витяг з протоколу (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова форма;

б) потрібне тире після слова форма;

в) потрібна кома після слова протоколу, двокрапка після слова форма;

г) потрібна кома після слова протоколу, тире після слова форма.

 

4. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мовна неграмотність, невміння написати елемен­тарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі (В. Русанівський).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами;

в) є 2 помилки, слово навпаки потрібно виділити з обох, боків комами; перед словом як потрібна кома;

г) є 1 помилка, перед словом як потрібна кома.

 

5. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мова — це доля нашого народу і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її (О. Гончар).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, потрібна кома після слова народу;

в) є 2 помилки, потрібна кома після слова народу; не потрібна кома перед словом як:

г) є 1 помилка, потрібна двокрапка після слова на роду.

 

6. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки і суспільно ко­рисної праці (В. Русанівський).

а) є 1 помилка, потрібна кома перед словом як;

б) є 1 помилка, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами;

в) помилок немає;

г) є 2 помилки, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами, потрібна кома перед і.

 

7. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Телеграма, може, бути вітальною, наприклад у зв'язку з національним святом чи з призначенням на певну посаду тощо (підр.).

а) помилок немає;

б) слово може не потрібно виділяти комами;

в) слово може не потрібно виділяти комами, після сло­ва наприклад потрібна кома;

ґ) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома, перед словом тощо потрібна кома.

 

8. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Просимо Вас якнайшвидше розглянути листа і якщо у проекті договору більше немає пунктів, що викликали б у Вас сумніви повідомити нас про готовність підписати договір між нашими підприємствами (підр.).

а) помилок немає;

б) потрібна кома перед і, кома після слова сумніви;

в) потрібна кома перед якщо, тире перед словом повідомити;

г) кома перед і, кома перед якщо, кома перед словом повідомити;

ґ) кома перед якщо, кома перед слово повідомити.

 

9. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Певна річ Ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи іншу пропозицію, і тому змушені відмовити у співпраці (підр.).

а) потрібна двокрапка після слів певна річ;

б) помилок немає;

в) не потрібна кома перед і;

г) потрібна кома після слів певна річ;

ґ) потрібна кома після слів певна річ, не потрібна кома перед і.

 

10. Поясніть вживання виділеного розділового знака.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови (підр.).

а) кома між однорідними членами речення;

б) кома відокремлює поширену прикладку;

в) кома виділяє вставлену конструкцію;

г) кома відокремлює додаток.

 

11. Поясніть вживання виділеного розділового знака.

У гарантійних листах слід дотримуватися етич­них норм спілкування — у ввічливій, тактовній формі висловлювати готовність до певних дій (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв'язки.

 

12. Чи правильно вжито розділові знаки?

Контракт набуває чинності з моменту його підпи­сання або з дати, обумовленої сторонами в контракті (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова чинності;

б) потрібна кома перед або;

в) потрібна двокрапка після слова чинності і не потрібна кома після слова дати;

г) в реченні немає помилок.

 

13. Який розділовий знак (чи знаки) потрібно поставити в цьому реченні? Чому?

Отже найголовніше для написання прес-релізу обі­знаність із предметом повідомлення та достатня інформованість (підр.).

а) потрібне тире після слова прес-релізу, щоб відокре­мити прикладку;

б) потрібна кома після слова отже, щоб виділити вставне слово;

в) потрібна кома після слова отже (вставне) і двок­рапка після слова прес-релізу, бо воно узагальнювальне;

г) потрібне тире після слова прес-релізу на місці про­пущеного дієслова-зв'язки; кома після слова отже. Щоб виділити вставне слово.

 

14. Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому? Чому?

Оголошення бувають як окремих організацій, підприємств, державних установ, навчальних закладів, так і приватних осіб (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як....так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.

 

15. Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому? Чому?

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як....так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.

 

16. Відповідно до якого правила в реченні вжито тире?

Резюме — це документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає (підр.).

а) тире між підметом і присудком;

б) тире між частинами складного безсполучникового речення;

в) тире між частинами складносурядного речення;

г) тире відокремлює поширену прикладку.

 

17. За яким правилом у наведеному нижче реченні вжито тире?

Пам'ятайте: із тексту резюме має вимальовуватися образ автора — досвідченого, надійного, чесного працівника (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникові речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв’язки.

 

18. Який розділовий знак потрібно поставити після слова "реквізитів"? Чому?

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному, хронологічному порядку перерахо­вуються посади, які ви обіймали до цього, а в кінці за­значається освіта (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) двокрапку між частинами складного безсполучни­кового речення;

в) кому між частинами складносурядного речення;

г) тире між частинами складносурядного речення.

 

19. У якому із поданих речень вжито тире, щоб відокреми­ти прикладку?

1. Людина створила культуру, а культура — люди­ну (В.Русанівський).

2. Грамотне, багате мовлення — не тільки ефек­тивний засіб передачі й сприйняття думок та образів (З журналу).

3. Зачинателем нової української літературної мо­ви був І. П. Котляревський — автор перших великих художніх творів українською мовою (підр.).

а) 1; б) 2; в) 3.

 

20. За якої умови в складних безсполучникових реченнях ставиться двокрапка?

а) якщо у першій частині вказується на час або умо­ву, за якої відбувається дія у другій частині;

б) якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій;

в) якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що говорилося у першій.

 

21. Поставити пропущені розділові знаки.

При цьому керівник закладу освіти і працівник по­винні за угодою сторін не пізніше як за 2 місяці визначитися у такому контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін (підр.).

а) потрібна кома перед як, кома після слів у такому;

б) потрібна кома перед як, тире після слів у такому.

в) потрібно двокрапку після слів у такому, кому перед або;

г) потрібна двокрапка після слів у такому.

 

22. Поставити пропущені розділові знаки.

Різновидом вказівки є припис розпорядчий документ який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого працівника (підр.).

а) кома перед який, кома перед чи;

б) двокрапка після слова припис, кома перед чи;

в) тире після слова припис, кома перед словом який;

г) тире після слова припис, кома перед і.

 

23. Чи буває слово принаймні вставним?

а) ніколи не буває вставним;

б) завжди вставне;

в) залежно від змісту речення буває вставним.

 

24. Які з наведених слів ніколи не бувають вставними?

а) мабуть, щоправда, крім того, а втім, отже;

б) може, можливо, безумовно, напевно;

в) навіть, принаймні, нібито, майже.

 

25. Чи потрібні розділові знаки у реченні:

Як правило у резолюції керівник висловлює своє рішення щодо суті розглянутих питань (підр.).

а) ні, не потрібні;

б) потрібна кома після слів як правило;

в) потрібні коми після слів як правило й перед словом щодо;

г) потрібна кома перед словом щодо.

 

26. Чи правильно поставлені розділові знаки?

Віза — це позначка, зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили (підр.).

а) розділові знаки поставлено правильно;

б) потрібна кома після слова позначка:

в) потрібна кома після слова позначка, не потрібна кома перед або;

г) потрібні коми після слів позначка і особою.

 

27. Виправте пунктуаційні помилки у реченні.

Отже обов'язковим учасником спілкування, крім мовця, є реальний, чи уявний слухач (підр.).

а) потрібна кома після слова отже, не потрібна кома перед чи;

б) не потрібно коми після слова мовця, не потрібна ко­ма перед чи;

в) не потрібно виділяти комами слова крім мовця:

г) потрібна кома після слова отже, не потрібна кома після слова мовця.

 

28. Чому стоять коми після слів мовлення і висловлювання?

Текст є засобом відтворення зв'язного мовлення, тобто висловлювання, частини якого пов'язані між со­бою однією темою, основною думкою і структурою (підр.).

а) коми між однорідними членами речення;

б) комами відокремлюється прикладка;

в) комами відокремлюються вставні слова;

г) коми стоять між частинами складнопідрядного ре­чення.

 

29. Чи є у реченні пунктуаційні помилки?

Наявність чітких заголовків скорочує час ознайом­лення з документом та період проходження його через службових осіб та структурні підрозділи до реального виконавця (підр.).

а) є, перед другим сполучником та потрібна кома;

б) є, і перед першим, і перед другим сполучниками та потрібні коми;

в) помилок немає;

г) після слова заголовків потрібне тире.

 

30. Чи правильно поставлені розділові знаки?

1. Необхідно знати, як поводитися з візитними картками.

2. Це сприймається як неповага (підр.).

а) у 2-ому реченні помилка, кома потрібна;

б) у 1-ому реченні помилка, кома не потрібна;

в) розділові знаки поставлено правильно;

г) у 1-ому реченні після слова знати потрібна двокрапка.


ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

1.Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою — це:

а) службова записка;

б) документ;

в) звіт.

 

2. Списком літератури з певного питання є:

а) примітка;

б) виноска;

в) бібліографія.

 

3. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається:

а) бланком;

б) грифом;

в) формуляром.

 

4. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається:

а) індексом;

б) бланком;

в) формуляром.

 

5. Слова „До відома", „До протоколу", „До наказу" — це

а) гриф;

б) віза;

в) резолюція.

 

6. Одним із типів документів за призначенням є:

а) особисті;

б) інформаційні;

в) таємні.

 

7. Певна модель побудови однотипних документів — це:

а) формуляр-зразок;

б) стандарт;

в) трафарет.

 

8.Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, називається:

а) штампом;

б) печаткою;

в) грифом.

 

9. Змінний реквізит, який містить інформацію про по­дальшу роботу з документом:

а) віза;

б) гриф;

в) резолюція.

 

10. Внутрішнє узгодження проекту документа:

а) віза;

б) гриф узгодження;

в) підпис.

 

11. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої — це:

а) тези;

б) рубрикація;

в) таблиця.

 

12. Документом, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, називається:

а) пояснювальна записка;

б) резюме;

в) автобіографія.

 

13. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукопис­ного тексту — це:

а) анотація;

б) бібліографія;

в) конспект.

 

14. Розпорядчим документом, який видається керівнику установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається:

а) наказ;

б) постанова;

в) розпорядження.

 

15. Точне відтворення оригіналу документа:

а) витяг;

б) відпуск;

в) дублікат.

 

16. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, — це:

а) адрес;

б) адреса;

в) адресат.

 

17. За Державним стандартом штамп може бути:

а) кутовим;

б) центровим;

в) поздовжнім.

 

18. Слова "Таємно", "Цілком таємно", „Для службового користування" — це:

а) резолюція;

б) гриф;

в) рекомендація.

 

19. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його:

а) форма;

б) зміст;

в) назва.

 

20. Як звичайні, циркулярні й колективні листи розрізняють за:

а) кількістю адресатів;

б) кількістю адресантів;

в) кількістю питань.

 

21. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді — це:

а) план;

б) тези;

в) конспект.

 

22. Документ датується днем його:

а) підписання;

б) затвердження;

в) узгодження.

 

23. Документ, що складається для інформування підвідом­чих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період:

а) довідка;

б) огляд;

в) звіт.

 

24. Циркулярний лист надсилають на адресу:

а) однієї інстанції;

б) двох організацій;

в) цілій низці установ.

 

25. Словами „Змушені нагадати Вам, що й досі не отрима­ли від Вас оплаченого рахунка" можна розпочати:

а) лист-претензію;

б) лист-попередження;

в) лист-нагадування.

 

26. Ділові листи не повинні бути надто:

а) лаконічними;

б) довгими;

в) трафаретизованими.

 

27. Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують:

а) голова й секретар;

б) ті, хто виступає;

в) усі присутні.

 

28. Текст протоколу складається із таких частин:

а) вступної, констатуючої;

б) вступної, основної;

в) основної, висновків.

 

29. Документ, у якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації:

а) прес-реліз;

б) стаття;

в) лист.

 

30. Акт складається кількома особами з метою:

а) об'єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації;

б) негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

в) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.

 

31. Залежно від суб'єкта дії доручення поділяються на:

а) стандартні й індивідуальні;

б) особисті й офіційні;

в) приватні й службові.

 

32. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, передачі й отримання документів, товарів, грошей - це:

а) накладна;

б) акт;

в) розписка.

 


33. З метою реєстрації осіб, предметів, об'єктів, документів у певному порядку складається:

а) список;

б) накладна;

в) бібліографія.

 

34. Безстрокова домовленість між двома чи кількома партнерами:

а) трудова угода;

б) контракт;

в) договір.

 

35. Правовим актом, який встановлює основні правила організаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів, називається:

а) статут;

б) положення;

в) вказівка.

 

36. Найменшою вимовною одиницею є:

а) текст;

б) фраза;

в) речення.

 

37. Під час знайомства чи візиту використовують:

а) візитну картку;

б) пейджер;

в) мобільний телефон.

 

38. Обмін візитними картками відбувається зразу після того, як:

а) співрозмовники посміхнулися один одному;

б) співрозмовники привіталися один з одним;

в) співрозмовники були представлені один одному.

 

39. Для вирішення виробничих питань на підприємствах та в установах, управліннях, організаціях проводяться:

а) бесіди;

б) наради;

в) фуршети.

 

40. За змістом інформації службові телефонні розмови поділяються на розмови:

а) до прийняття рішення;

б) під час прийняття рішення;

в) після прийняття рішення.

 

 


II РІВЕНЬ

 

ТЕСТ 1

1. Прочитайте текст. Визначте, який це документ за:

1) найменуванням; 2) походженням; 3) призначенням 4) формою; 5) строком виконання; 6) стадіями створення; 7) технікою відтворення.

 

Тарнавського Віктора Сергійовича,

студента IV курсу

Київського гуманітарного ліцею "Еліта”,

1983 року народження, українця.

 

Тарнавський Віктор навчається у ліцеї з 1995 р. За цей час зарекомендував себе старанним студентом. Навчався переважно на "добре" та "відмінно".

Дисциплінований, сумлінний у навчанні та виконанні доручень куратора, адміністрації ліцею, одногрупників. Великий інтерес виявив до гуманітарних наук, особливо філологічного та психолого-педагогічного навчальних блоків.

Самостійний, належним чином реагує на зауваження викладачів і ровесників. Брав активну участь у громадському житті групи: був старостою, членом навчального комітету, редколегії, допомагав кураторам молодших курсів проводити виховну роботу, виявивши при цьому організаторські здібності. Любов до дітей і бажання працювати з ними вплинули на вибір майбутньої професії.

За характером добрий, комунікабельний. Має тверді моральні принципи, з одногрупниками підтримує гарні стосунки. Зі старшими ввічливий, уважний. Працелюбний. Має відповідні трудові навички.

Фізично здоровий.

 

Директор ліцею (підпис) Н. Е. Дмитренко

Класний керівник (підпис) Є. М. Кулаковський

Відповідь: Цей документ:

- за найменуванням — характеристика,

- за походженням — службовий,

- за призначенням — щодо особового складу,

- за формою — індивідуальний,

- за строком виконання — звичайний безстроковий,

- за стадіями створення — характеристика оформляється у двох примірниках, оригінал видається працівникові, копія зали­шається в установі,

- за технікою відтворення — рукописний або відтворений механічним способом.

2. Згрупуйте документи щодо особового складу за класифікаційними ознаками, заповнивши таблицю.

За походженням За місцем виникнення За стадіями створення
Службові Особис­ті Внут­рішні Зов­нішні Оригі­нал Копія Витяг
             

 

Відповідь:

За походженням За місцем виникнення За стадіями створення
Службові Особис­ті Внут­рішні Зов­нішні Оригі­нал Копія Витяг
  Заява   Заява Заява    
Харак­терис­тика     Харак­терис­тика Харак­терис­тика Харак­терис­тика  
  Резю­ме   Резю­ме Резю­ме    
  Авто­біогра­фія   Авто­біогра­фія Авто­біогра­фія    
Наказ щодо особо­вого складу     Наказ щодо особо­вого складу Наказ щодо особо­вого складу Наказ щодо особо­вого складу  
             
               

 

3. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

1) результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою, що є доказом юридичних відносин або юри­дичних фактів;

2) друкована стандартна форма документа з реквізита­ми, що містять постійну інформацію;

3) модель побудови однотипних документів;

4) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок.

 

Відповідь: Документ, бланк, формуляр-зразок, штамп.

 

4. Назвіть типи документів щодо особового складу за найменуванням.

Відповідь: Заява, характеристика, автобіографія, резюме, особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка, накази щодо особового складу.

5. Наведіть приклади оформлення дати у заяві, автобіо­графії.

Відповідь:

У заяві та автобіографії:

Текст.

01.01.01 Підпис.

Або:

Текст.

1 січня 2001 року Підпис.

6. Наведіть приклади оформлення реквізиту підпис у заяві та наказі щодо особового складу.

Відповідь:


У заяві:

Текст.

Дата Підпис

У наказі щодо особового складу:

Текст.

Назва посади і місце роботи

керівника організації (установи) (підпис) І. П. Прізвище


7. Наведіть приклади оформлення реквізиту дата різними способами.

Відповідь: Цифровий спосіб — 03.02.02; словесно-цифровий спо­сіб — 3 лютого 2002 року; словесний спосіб — третє лю­того дві тисячі другого року.

 

8. Назвіть різницю між візою та грифом узгодження. На­ведіть приклад кожного реквізиту.

Відповідь:


Візування — це внутрішнє узгодження документа. Приклад:

Декан хіміко-біологічного

факультету (підпис) І.І. Іваненко

30.03.02

Гриф узгодження — це позначка про зовнішнє узгод­ження документів. Приклад:

УЗГОДЖЕНО

Директор ЗАТ "Основа"

(підпис) І.І. Іваненко

30.03.02


9. Розташуйте реквізити наказу щодо особового складу в послідовності, типовій для цього документа:

1. Розпорядча частина тексту.

2. Дата.

3. Підпис керівника установи.

4. Заголовок.

5. Констатуюча частина документа.

6. Місце видання документа.

7. Назва організації, підприємства, установи.

8. Назва виду документа.

9. Номер.

 

Відповідь:

1. Назва організації, підприємства, установи.

2. Назва виду документа.

3. Дата.

4. Номер.

5. Місце видання документа.

6. Заголовок.

7. Розпорядча частина тексту.

8. Констатуюча частина документа.

9. Підпис керівника установи.

10. Відредагуйте реквізит адресант. Запишіть відредагований варіант.

Від колишнього випускника НПУ імені Драгоманова

Петренка М. І.,

який зараз ніде не працює і хоче влаштуватися

у Вашу школу вчителем малювання.

Відповідь: Відредагований варіант:

Петренка Микола Івановича,

який проживає за адресою:

м. Київ, вул. Лісова, 45, кв. 65.

11. Знайдіть і виправте помилки у визначеннях реквізитів.

Назва виду документа — це обов'язковий для абсолютно всіх документів реквізит, що розташовується справа або посередині рядка і визначається формуляром документа, структурою його тексту та особливостями викладу.

Резолюція — це постійний реквізит, який містить інформацію про попередню роботу з документом. Розміщується у правому верхньому кутку або на полях документа.

Заголовок до тексту — це змінний реквізит, який відображає головну ідею документа, друкується малими літерами з першої великої під назвою виду документа і обов'язково починається з прийменника про.

 

Відповідь:

Назва виду документа — це обов'язковий для всіх документів, крім листів, реквізит, що розташовується зліва або посередині рядка і визначає формуляр докумен­та, структуру його тексту та особливості викладу.

Резолюція — це змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом. Розміщується у правому верхньому кутку або на будь-якій вільній площі документа, крім полів.

Заголовок до тексту — це реквізит, який відображає головну ідею документа, друкується малими літерами під назвою виду документа і, як правило, починається з прийменника про.

12. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку автобіографії.

    1.  
  2.    
  3.   4.

Відповідь: Формуляр-зразок автобіографії.

 

1. Назва виду документа
  2. Текст    
  3. Дата   4. Підпис

13. Назвіть основні ознаки української мови як літературної.

Відповідь:

- Унормованість;

- наявність усної і писемної форм існування;

- поліфункціональність;

- наддіалектна форма існування.

14. Відредагуйте формуляр-зразок документа. Визначте, який це документ за найменуванням, походженням, місцем виникнення.

 

Назва організації, підприємства

Назва виду документа

заголовок (щодо особового складу) дата

номер місце укладання

 

Констатуюча частина тексту:

Підстава:...

Розпорядча частина тексту:

Наказую:

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія цього наказу, відповідна посада, дата зарахування / переведення / звільнення, термін, на який зараховуєть­ся особа на певну посаду, умови.

Дата Підпис

 

Відповідь:

Назва організації, підприємства

Назва виду документа

дата номер місце укладання

заголовок (щодо особового складу)

 

Розпорядча частина тексту:

ПРИЗНАЧИТИ / ПЕРЕВЕСТИ / ЗВІЛЬНИТИ:

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія наказу, відповідна посада, дата зарахування, переведення, звільнення, термін, на який зараховується особа на певну посаду, умови.

 

Констатуюча частина тексту:

Підстава: заява, доповідна записка тощо.

 

Посада керівника

установи підпис ініціали, прізвище

 

15. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку характеристики.

1.
      2.
  3.    
  4.    

Відповідь: Формуляр-зразок характеристики.

1. Назва виду документа
      2. Заголовок
  3. Текст    
  4. Підпис посадової особи

 

16. Знайдіть і виправте помилки у визначеннях.

Літературна мова — це унормована, відшліфована форма загальнолюдської мови, що обслуговує такі сфери суспільної діяльності людей, як театр, телебачення, наука, зрідка художня література, і характеризуєть­ся унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, низькою граматичною організацією, недостатньо роз­виненою системою стилів.

Норма літературної мови — це сукупність загаль­ноприйнятих правил реалізації мовної системи, яки­ми користуються переважно лінгвісти, журналісти, артисти.

Мовний стиль — це сукупність мовних засобів ви­раження, які зумовлюють зміст і мету висловлювання.

 

Відповідь:

Літературна мова — це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізно­манітніші сфери суспільної діяльності людей і харак­теризується унормованістю, уніфікованістю, стан­дартністю, високою граматичною організацією, розвиненою системою стилів.

Норма літературної мови — це сукупність загально­прийнятих правил реалізації мовної системи, які закрі­плюються у процесі суспільної комунікації.

Мовний стиль — це сукупність мовних засобів вира­ження, зумовлених змістом і метою висловлювання.

 

17. Знайдіть у тексті документа мовні засоби, що не відповідають вимогам офіційно-ділового стилю. Наз­віть їх.

 

Ріднесенькому, дорогесенькому

декану нашого факультету

від студентів, які учаться у 13 групіДата добавления: 2015-06-29; просмотров: 3328. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия