Студопедия — Назва виду документа
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Назва виду документа


Прізвище, ім'я, по батькові

Контактний телефон

Мета, з якою написано документ.

Освіта: повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами (при потребі).

Професійний досвід: яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи).

Публікації: (якщо потрібно).

Інша інформація на вимогу роботодавця.

Дата Підпис

 

25. Розташуйте реквізити автобіографії у послідовності, типовій для цього документа.

1. Дата.

2. Текст.

3. Назва виду документа.

4. Підпис.

 

Відповідь:

1) Назва виду документа.

2) Текст.

3) Дата.

4) Підпис.

26. Розташуйте елементи тексту характеристики у не­обхідній послідовності.

1) Призначення характеристики (при потребі).

2) Ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досяг­нення, заохочення та покарання). Моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колек­тиву).

3) Трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі працює, на якій посаді).

4) Висновки.

 

Відповідь:

1) Трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі працює, на якій посаді).

2) Ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досяг­нення, заохочення та покарання). Моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колек­тиву).

3) Висновки.

4) Призначення характеристики (при потребі).

 

27. Розташуйте елементи тексту автобіографії у необхідній послідовності.

1) Короткі відомості про стан сім'ї (батько, мати, чо­ловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.

2) Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.

3) Відомості про освіту (повне найменування всіх на­вчальних закладів, у яких довелося навчатися).

4) Відомості про громадську роботу.

5) Відомості про трудову діяльність (коротко, у хро­нологічному порядку назвати місця роботи й посади).

 

Відповідь:

1) Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження. 2) Відомості про освіту (повне найменування всіх на­вчальних закладів, у яких довелося навчатися).

3) Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічному порядку назвати місця роботи й посади).

4) Відомості про громадську роботу.

5) Короткі відомості про стан сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по бать­кові, рік народження, місце роботи, посада.

 

28. Назвіть ситуації, типові для укладання наказів щодо особового складу.

Відповідь: Зарахування на роботу, переведення, звільнення, заохочення працівника, стягнення.

29. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку наказу щодо особового складу.

    1.  
    2.  
  3. 4. 5.
    6.  
7.      
8.      

Відповідь:

1. Назва установи, організації, підприємства
2. Назва виду документа
3. Дата 4. Номер 5. Місце укладання
6. Заголовок
7. Текст      
8.Підпис посадової особи      
           

30. Назвіть реквізити, відсутні у документі. Визначте тип документа за найменуванням, походженням, призначенням.

Мета: заміщення вакантної посади учителя української мови та літератури.

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, спеціальність "Українська мова і література"; вільно володію польською та англійською мовами.

Досвід роботи: з 1996 року по 1998 рік працювала учителем української мови та літератури у середній школі № 255 м. Києва; виконувала функції класного керівника; керувала роботою гуртка.

 

Відповідь: Назва виду документа, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи, яка уклала документ, дата.

За найменуванням — резюме, за походженням — осо­бистий, за призначення — щодо особового складу.

 

31. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За наймену­ванням За поход­женням За призна­ченням За формою За строком виконання
Заява        
Наказ щодо особового складу        

Відповідь:

За наймену­ванням За поход­женням За призна­ченням За формою За строком виконання
Заява Особистий Щодо особового складу   Індивіду­альний Звичайний безстроковий
Наказ щодо особового складу Службовий Щодо особового складу   Індивіду­альний Звичайний безстроковий

 

32. Відредагуйте формулювання.

Трудова книжка — це головний документ, що підтверджує освітню й трудову діяльність громадян, служить для встановлення загального, безперервного спеціального стажу, до якого заносяться відомості про трудову, громадську та освітню діяльність, переміщен­ня, звільнення, заохочення та стягнення працівника.

Особовий листок з обліку кадрів — це обов'язковий документ особової справи учнів шкіл, студентів, праці­вників установ, організацій, у якому фіксуються авто­біографічні відомості, який заповнюється під час оформлення на роботу, при вступі до середнього та вищого навчального закладу, для участі у фестивалях народ­ної творчості, конкурсах.

Відповідь:

Трудова книжка — це головний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян, служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу, до якого заносяться відомості про трудову діяльність, переміщення, звільнення, заохочення працівника.

Особовий листок з обліку кадрів — це обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, який заповнюється під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі.

33. Визначте, які поля залишають з усіх боків сторінки до­кументи.

Формат А4 Формат А5

 
 

 


Відповідь:

Формат А4 Формат А5


 

                   
  20 мм         20 мм    
                   
                Не менше    
              мм 8 мм    
    Не                
    менше         19 мм    
  мм 8 мм                
                     
                     
                     
  19 мм                
                 

 

34. Відредагуйте формулювання.

Заява - це довідково-інформаційний документ, адре­сований приватній особі, у якому викладається певна пропозиція з її коротким обґрунтуванням.

Характеристика — документ, у якому в неофіцій­ній формі викладено власну думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Автобіографія — документ, у якому особа повідомляє основні факти функціонування установи, у якій вона працює.

Відповідь:

Заява — це документ щодо особового складу, адресова­ний установі чи вповноваженій особі, у якому виклада­ється певне прохання з його коротким обґрунтуванням.

Характеристика — документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Автобіографія — документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

35. Відредагуйте формуляр-зразок автобіографії. Визначте, який це документ за найменуванням, походженням і місцем виникнення.

Заголовок документа

Текст:

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.

Відомості про склад сім'ї (дідусь, бабуся, тітка, дядько, племінники, батько, мати, чоловік, дружи діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.

Відомості про громадську роботу.

Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічному порядку назвати місця роботи й посади).

Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися).

Посада та місце

роботи особи (підпис) прізвище, ім'я, по батькові

Відповідь:

Назва виду документа

Текст:

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.

Відомості про освіту (повне найменування всіх на­вчальних закладів, у яких довелося навчатися).

Відомості про трудову діяльність (коротко, у хроноло­гічному порядку назвати місця роботи й посади).

Відомості про громадську роботу.

Короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.

Дата Підпис

 

36. Відредагуйте реквізит адресат. Запишіть відредагований варіант.

Директору "Радіотехніка"

панові Дмитренко Анатолію

Васильовичу,

що проживає за адресою:

м. Київ, вул. Велика

Бориспільська, 24, кв. 34

Відповідь:

Директорові заводу "Радіотехнік";

Дмитренку А. В.

37. Продовжіть речення.

Текст документа поділяється на взаємозумовлені логічні елементи:...

Від першої особи пишуться...

Дієприслівникові звороти у тексті документа вживати...

 

Відповідь:

Текст документа поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основна частина, закінчення.

Від першої особи пишуться заяви, автобіографи, до­повідні та пояснювальні записки, накази.

Дієприслівникові звороти у тексті документа слід вживати на початку речення.

38. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За наймену­ванням 3а призначенням 3а походженням За фор­мою За стадіями створення
Трудова книжка        
Особовий листок з об­ліку кадрів        

 

Відповідь:

За наймену­ванням 3а призначенням 3а походженням За фор­мою За стадіями створення
Трудова книжка Щодо особового складу Службо­вий   Індивіду­альний Оригінал, дублікат
Особовий листок з об­ліку кадрів Щодо особового складу Службо­вий   Індивіду­альний Оригінал  

 

39. Розташуйте реквізити у послідовності, характерній для заяви.

1. Вказівка на додатки

2. Текст.

3. Адресант.

4. Адресат.

5. Підпис.

6. Дата.

Відповідь:

1) Адресат.

2) Адресант.

3) Текст.

4) Вказівка на додатки.

5) Дата.

6) Підпис.

 

40. Продовжіть речення.

Характеристика оформляється у двох примірниках, один з яких...

Дієслівні форми теперішнього часу використовують­ся у тексті характеристики, якщо у характеристиці йдеться про працівника (учня, студента), який...

Дієслівні форми минулого часу використовуються у тексті характеристики, якщо характеристика ви­дається...

 

Відповідь:

Характеристика оформляється у двох примірниках, один з яких видається працівникові, інший (копія) - залишається в установі.

Дієслівні форми теперішнього часу використовуються, якщо у характеристиці йдеться про працівника (учня, студента), який на момент складання документа працює (навчається) і продовжуватиме працювати (навчатися).

Дієслівні форми минулого часу використовуються, як­що характеристика видається випускникові навчаль­ного закладу або працівнику, який звільнятиметься.

 

41. Прочитайте документ. Назвіть реквізити цього доку­мента у тій послідовності, у якій вони зустрічаються у зразку.

Директорові спеціалізованої

школи № 567 м. Києва

Сидоренко Л. П.

Дорошенко Оксани Петрівни,

яка мешкає за адресою:

вул. Бажана, 65, кв. 435, 02245,

м. Київ-245, тел. 568-45-56

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду вчителя української мови та літератури. Додаток:

1) копія диплома про вищу освіту в 1 примірнику;

2) трудова книжка;

3) особовий листок з обліку кадрів у 1 примірнику.

25. 08. 2000 Підпис

Відповідь: Адресат, адресант, назва виду документа, текст, вказів­ка на наявність додатка, дата, підпис.


ТЕСТ 2

 

1. Службовий лист — це поширений..., один із способів …. Службові листи належать до основних....

Відповідь:

... вид документації,... обміну інформації,... засобів встановлення офіційних контактів між організаціями, підприємствами тощо.

 

2. За функціональними ознаками службові листи поділяють:...

За кількістю адресатів розрізняють:....

Відповідь:

Такі, що потребують відповіді, й такі, що її не потребу­ють;

звичайні, циркулярні й колективні.

 

3. Продовжіть перелік однотипних різновидів листів:

— листи-прохання;

— листи-звернення...

Відповідь:

Пропозиції, запити, вимоги.

4. Продовжіть перелік однотипних різновидів службові листів:

— листи-попередження;

— листи-нагадування...

Відповідь:

Підтвердження, відмови, супровідний, гарантійний, по­відомлення, розпорядження.

 

5. Виберіть із запропонованих реквізитів реквізити службового листа і розмістіть їх у послідовності:

назва виду документа; візи; гриф узгодження; гриф затвердження; індекс підприємства зв'язку; код органі­зації; штамп установи, назва структурного підрозділу: дата та номер; підпис; текст.

Відповідь:

Штамп установи, код організації, назва структурного підрозділу, індекс підприємства зв'язку, дата, номер ад­ресат, текст, відмітка про наявність додатка, підпис.

 

6. Правильно оформіть і відредагуйте реквізити одержувача.

040060, Київ-060, правління ЖБК "Господиня", Васильченко Федір Костянтинович.

Якщо лист адресовано установі із зазначенням адреси, її вказують...

Які особливості оформлення назви установи і структурного підрозділу?

У якій послідовності повторюють адресу отримувача ли­ста на конверті?

Відповідь:

У правому верхньому куті сторінки розміщуємо:

Правління ЖБК "Господиня"

Відділ кадрів

Васильченку Федору Костянтиновичу

04060, Київ-60, вул. Грінченка, 8/2...

 

після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи.

... у називному відмінку, найменування посади й прізвище — у давальному.... "Кому", а потім "Куди".

 

7. Правильно оформіть відмітку і відредагуйте її:

Прилагающіє документи: копія акту про передання матеріальних ціностей за підписами осіб; 2-й при­мірник договора поставки; заказний лист.

Відповідь:

З нового рядка ліворуч під текстом: Додатки:

1. Копія акта передання матеріальних цінностей: на 2 арк. в 1 прим.

2. Договір постачання №.. від... (дата): на 4 арк. 11 прим.

3. Рекомендований лист на 2 арк. в 1 прим.

 

8. Абзац вказує на... і має становити... Типовий абзац має такі частини:...

у 1 частині формулюється...

у 2 частині викладається...

у 3 частині...

Відповідь:

... перехід від однієї думки до іншої;... три інтервали від поля;

... три частини: зачин, фраза, коментарі;

... тема абзацу, тобто повідомлення, про що йтиметься далі;

... викладається головна інформація абзацу;

... підсумовується те, про що йшлося в абзаці.

9. Правила ввічливості вимагають відповісти на одержа­ний лист упродовж... Отримавши лист-запит, що потребує докладного розгля­ду, слід протягом... Лист-вітання можна насилати упродовж... з моменту. Лист-співчуття надсилається протягом...

Відповідь:

...7-10 днів.

... 3 днів повідомити про його одержання й дати остаточну відповідь протягом 30 днів.

... 8 днів... отримання повідомлення про певну вро­чистість;

... 10 днів після сумної події.

10. Для зручності з обох боків сторінки службового листа залишають поля: ліве —..., праве —...; верхнє —..., нижнє —....

Відповідь:

... не менш як 30 мм; не менш 8 мм; 20 мм; 16-19 мм.

11. Якщо після написання листа сталася подія,про яку ви неодмінно маєте повідомити адресатові, ви оформляєте… Після цього реквізиту потрібно...

Відповідь:

Постскриптум /приписку/. І... поставити підпис.

 

12. Відредагуйте текст документа, запишіть.

Вдячні вам за лист від... (дата). Нажаль ми не виго­товляємо товар, який вам потрібний. Якщо хочете надішлемо вам наші зразки. Надішліть точні данні що до обсягу потрібної вам продукції. Отримавши від вас необхідну інформацію ми зможемо підготувати Про­ект договора.

З щирою пошаною...

Визначте основні класифікаційні ознаки цього документа:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за кількістю адресатів;

— за формою.

За яких умов надсилають такі документи?

Яку інформацію вони містять?

Кому здебільшого адресують такі документи?

Відповідь:

Лист-повідомлення; не потребує відповіді; звичайний; нестандартний (індивідуальний).

... надсилають тоді, коли треба сповістити про зміну ад­реси чи назви установи (фірми, організації); відкритті філії, початок виробництва тощо;

... повідомляють комусь, доводять до чийогось відомі певну інформацію;... такі листи адресують здебільшого конкретній організації, установі, фірмі.

13. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні добродії!

Нас зацікавила запропонована ваша продукція і ми готові заключити договір поставки. Надішліть інформацію про ваші гарантійні зобов'язаня. Буде і вдячні якщо ви письмово повідомете про ваше рішення що до цього питання.

Визначте цей документ за основними класифікаційними ознаками:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за кількістю адресатів;

— за способом відтворення.

За яких умов складають такий документ? Яка мета цього документа?

Відповідь:

Гарантійний лист; не потребує відповіді; звичайний.

... якщо потрібно гарантувати оплату за певні послуги виконану роботу, надану житлову площу, якісне виконання роботи;

... підтвердити певні взяті зобов'язання, укладені умови.

14. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні панове!

Ми просимо надіслати нам прескуранти (прайси на всі види вашої продукції). Ваша фірма являється головним дістрібютором з продажу поперечно-шліфувальних верстатів в Україні. Ото ж просимо насамперед повідомити, на яких умовах Ви могли б заключити довгостроковий договір поставки.

Визначте цей документ за основними класифікаційними ознаками:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за напрямком.

Різновидом якого документа є цей документ?

Яка мета цього документа?

Його складають після..

Що обов'язково зазначають у ньому?

Відповідь:

Лист-запит; потребує відповіді; вихідний;... різновидом комерційного листа.

... отримати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну, попередню інформацію про фірму, банк тощо.

... ознайомлення з каталогами, проспектами, буклетами, прейскурантами, рекламними оголошеннями та інформацією, отриманою на виставках, ярмарках.

... підставу для запиту; назву товару (його марку, якість, модель тощо); умови й термін постачання; умови оплати.

15. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні панове!

Підтверджуємо отримання вашого листа від... на поставку радіо й телеапаратури. Не має потреби над­силати зразки оскільки ви добре знайомі з якістю на­шої продукції.

При умові своєчасного заказу ми зможемо постачати вам півтори тисяч одиниці виробів кожного квартала.

Пан Ковальчук С. О. з нашої фірми ознайомив вас із цінами та графіком поставок. Ваші відгуки були добри­ми, а тому ми можемо почати від вантажуваня товара по отриманні заказу.

З повагою і побажанням успіхів...

 

Охарактеризуйте цей документ за основними класифі­каційними параметрами:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за місцем виникнення. Який зміст цього документа?

Якщо ви зацікавлені у постачанні зазначеного товару...

Оферта — це...

Яка мета такого документа?

Відповідь:

Лист-відповідь на запит; не потребує відповіді; зовнішній.

... ви можете повідомити, що отриманий запит вивчає­те, надіслати каталоги, прейскуранти, запропонувати змінити умови, вказані в запиті, відмовити в поста­чанні товару чи іншому проханні.

... то у відповідь на запит надсилаєте оферту.

... це письмова пропозиція про постачання товару, яку робить продавець покупцеві.

... укласти угоду купівлі-продажу на умовах, викладе­них у пропозиції.

16. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні добродії!

Ми отримали товар який ми замовляли (№187/-С від...). Кількість відвантаженного товара — відповід­но накладній, а якість — згідно зразків, які ми отрима­ли у минулий місяць.

З повагою...

 

Визначте основні класифікаційні характеристики щ>о| документа:

— найменування;

— функціональна ознака;

— термін виконання.

Що підтверджується цим документом?

Відповідь:

Лист-підтвердження; не потребує відповіді; звичайний безстроковий.

... одержання листів, переказів, цінних паперів.

 

17. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні доброди!

У відповідь на ваше звернення від... (дата) надсилаємо вам нині діючий експортний прескурант до кожного із зразків телекомунікаційного обладнання зокрема телефаксів).

То ж просимо повідомити, які саме зразки ви замолятемете. Чекаємо на відповідь.

 

Визначте основні класифікаційні параметри цього документа:

— найменування;

— функціональна ознака;

— за стадіями створення.

У яких випадках складають такий документ?

Які документи може супроводжувати цей різновид документів?

Його функція?

Його обсяг?

Що містить цей документ?

Відповідь:

Супровідний лист; не потребує відповіді; оригінал.

... якщо є потреба, додати документ до основного;

... накладну, рахунок-фактуру, каталог, проспект, прей­скурант, креслення, буклети, зразки нових товарів;

... інформаційно супроводити основний документ;

... зазвичай це невеликий за обсягом лист;

... назви та перелік надісланих документів.

 

18. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні панове!

Звертаємося до вас по невідкладній справі. Вибачте нас, але відповідно п. 1 нашого договора поставщик маєте оплатити рахунок який складає 2622 гривні. Оскільки ця проблема потребує неодміного вирішення переконливо просимо вас повідомити дату оплати по можливості швидше.

На наш погляд ви не зацікавлені у погіршенні наших партнерських відносин.

Охарактеризуйте цей документ:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за формою.

Які правила оформлення таких різновидів документів? Яка основна засада складання цього документа?

Відповідь:

Лист-прохання; потребує відповіді; нестандартний.

... у ввічливій, тактовній формі звернутися з певним проханням до партнерів, клієнтів, інвесторів.... переконливість.

 

19. Відредагуйте текст, запишіть:

Вельмишановні добродії!

Ми отримали вашого листа від... (дата), у якому ви нагадуєте про оплату рахунку.

Нам дуже шкода але у зв'язку з наявністю кількох неоплаченних рахунків по іншому договору ми не маємо жодної змоги у найближчий час оплатити ваш рахунок. Оплата буде здійснюватися при першій ж можливості. Повідомимо про це неодмінно.

 

Визначте основні класифікаційні параметри цього доку­мента:

— найменування;

— функціональна ознака;

— стадія створення.

Яку мету перед собою ставить автор цього документа? Якщо ви відмовляєте партнерові, то робите це... За допомогою яких мовностилістичних засобів автор може досягнути поставленої мети?

Відповідь:

Лист-відповідь на прохання; не потребує відповіді;

оригінал.... вирішити: задовольнити прохання чи відмовити;

... аргументованою, коректною і доброзичливою.

... на початку речення вжити слова, які відчутно по­м'якшать тон відмови (вставні слова, словосполучення, речення).

20. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні панове!

Вибачте нас будь-ласка але ми змушені знову нагада­ти вам про значну заборгованність нашій фірмі що про­довжує зростати. Ми завжди намагалися зрозуміти ваші фінансові труднощі про те цього разу заборго­ванність перевищує всі попередні а термін оплати давно минув.

Сподіваємся ви розумієте що ми не можемо більше нехтувати інтересами фірми не зважаючи на плідну працю раніше. Тому подаємо позов до суда. Дуже шкода що наше співробітництво на цьому припиняється.

З повагом

 

Визначте основні класифікаційні параметри цього документа:

— найменування;

— функціональна ознака;

— термін виконання.

За яких обставин складають такий документ? Які ознаки стилю такого документа? Чи варто звинувачувати адресата? Якщо ні, то чом Від чого залежить зміст такого документа? Якщо ваш клієнт не реагує на ваші нагадування?

Відповідь:

Лист-нагадування; не потребує відповіді; терміновий.

... якщо йдеться про наближення чи закінчення терміну виконання певних завдань, зобов'язань, проведення заходів.

... доброзичливість, ненав'язливість;

... у жодному разі, оскільки причиною затримки оплата чи несплати, наприклад, може бути скрутна фінансова ситуація, у якій опинився ваш партнер.

... чи вперше, вдруге чи втретє ви нагадуєте партнерові про виконання його зобов'язань, недотримання терміну оплати рахунків тощо.

... ви змушені будете повідомити йому про свій намір звернутися до суду й розірвати контракт.

 

21. Відредагуйте текст, запишіть:

Шановні...!

Тільки що одержали від вас замовленну партію і при розгрузці виявили:

1) 5 упаковок товара пошкодили у дорозі (зігнута поверхня);

2) 8 упаковок мають вади виробництва;

3) 6 упаковок залиті рідиною.

Отже ми отримали 19 неякісних упаковок товара. Повертаємо вам пошкодженні товари і попереджуємо що 2500 гривнів буде вирахувано із залишка по тракту №... від... (дата).

З повагою

 

Визначте основні класифікаційні характеристики документа:

— найменування;

— функціональна ознака;

— ступінь складності.

Що повідомляється у цьому документі? Що саме ви маєте висловити у ньому?

Який документ може бути доданий до такого доку­мента?

Який документ зазвичай надсилають першим перед цим повідомленням?

Відповідь:

Лист-претензія; потребує відповіді; складний.

... невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди, наприклад, порушення погоджених (визначених) термінів постачання товару, невідповідності останнього запропонованим зразкам, незадовільного дизайну чи упакування тощо.

... претензію і вимагати ліквідації порушень, скажімо, заміни неякісного товару, відшкодування завданих збитків, сплати штрафу і, певна річ, дотримання в май­бутньому умов договору.... акт проведення експертизи.... лист-нагадування.

22. Відредагуйте текст запишіть:

Шановний пане ректоре!

Дозвольте порекомендувати вам пана..., який приймає участь у конкурсі на заміщення вакантної посади по­мічника менежера по продажу.

Пан... принциповий, уважний до клієнтів, професіо­нально добре підготовленний, досвітчений працівник, любить свою справу, користується авторитетом у співробітників...

 

Охарактеризуйте цей документ за основними класифі­каційними параметрами:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за місцем виникнення.

На відміну від характеристики, цей документ:...

Які дані необхідно вказати в цьому документі?

У яких випадках ви можете відмовити в рекомендації?

Відповідь:

Рекомендаційний лист; не потребує відповіді; переважно зовнішній.

... не обов'язково подають з місця роботи; за рекомендацією можна звернутися до того, хто добре знає особи фірму, компанію; особа, яка дає рекомендацію, повинна мати певний авторитет та визнання у своїй галузі;

... у рекомендаційному листі обов'язковим є висновок "рекомендую" чи "не рекомендую".

... з якого часу ви знаєте особу чи фірму; рівень її професійної майстерності; чи має вона авторитет; які досягнення.

... якщо до вас із проханням про рекомендацію зверну­лася особа, яку ви мало знаєте або за яку не можете по­ручитися.

23. Відредагуйте текст, запишіть:

Високошановна пані...!

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди вашого п'ятидесятирічного юбілею.

Відповідальна й принципова уважна й терпелива ви завжди поруч з нами в усіх починанях. Нехай же вам випадають щастливі дороги, лехкими бу­дуть ваші думки в родині, успіхів, вічної наснаги у праці.

З повагою... Колектив...

 

Характеризуйте цей документ за основними характе­ристиками:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою

— за формою

Чому цей різновид документів називають особливим? Які події спричинюють його написання?

Відповідь:

Лист-вітання; не потребує відповіді; нестандартний.

... припускає урочистий, піднесений стиль, вживання поетичних зворотів, гумористичних натяків.

... свято, день народження, ювілей, одруження, обрання на почесну посаду, успішне завершення справи тощо.

24. Відредагуйте текст, запишіть:

Вельмишановні панове!

Раді бачити вас серед гостей нашого зібрання приуроченого св'яткуванню десятої річниці заснування "Укртелеком".

Сподіваємося що ви не відмовите нам і знайдете змогу відвідати наше товариство за адресою:...

Дійсне на дві особи.

 

Дайте характеристику цьому документу:

— за найменуванням;

— за функціональною ознакою;

— за походженням.

Що обов'язково вказується у цьому документі? Найважливішу інформацію...

Пропозицію взяти участь у суто ділових заходах пишуть, здебільшого,..., а з нагоди культурно-мистецьких заходів...

Яких вимог потрібно дотримуватися під час складання такого документа?

Відповідь:

Лист-запрошення; потребує відповіді; службовий.

... хто, кого, куди, коли і з якої нагоди запрошує.

... можна виокремити, скориставшись іншим шрифтом, великими літерами чи підкресленням.

... на фірмових бланках, а з нагоди культурно-мистець­ких заходів та різноманітних урочистостей виготовля­ють художньо оформлені, оздоблені бланки.

... крім чіткого і недвозначного викладу змісту, дуже важливим є дотримання таких вимог: зі смаком оформ­лені та якісні бланки, адже вигляд представницької продукції є чи не найпершим свідченням надійності ва­шої установи; важливо пам'ятати, що конверт за своїм дизайном неодмінно повинен відповідати бланку; офор­млюючи листа, текст потрібно симетрично розмістити на аркуші.


ТЕСТ 3

 

1. Продовжіть реквізити звіту:

1) Штамп установи.

2) Назва виду документа.


3).........................

4).........................

5).........................

6).........................

7).........................


Відповідь:

3) Заголовок.

4) Текст.

5) Підпис керівника установи або відповідальної особи.

6) Дата складання.

7) Печатка.

 

2. Знайдіть і виправте помилки.

а) В анотації викладається зміст роботи, її мета.

б) Текст відгуку містить вступ, стислий виклад змісту ро­боти, критичні зауваження, висновки з пропозиціями.

в) Текст рецензії містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали автора, стислий виклад змісту роботи, висновки.

Відповідь:

Помилка у варіанті

в): Текст рецензії містить короткий виклад змісту роботи, зауваження, пропозиції, виснов­ки автора рецензії.

3. Прочитайте текст документа. Визначте, який це доку­мент за найменуванням. Назвіть його реквізити. Студенти 12 групи фізико-математичного факульте­ту не з'явились на заняття з інформатики (II пара) тому, що відвідували виставку комп'ютерів. Відвідан­ня виставки організувала кафедра ТЗН.

Відповідь:

Пояснювальна записка. Реквізити:

1. Адресат.

2. Назва виду документа.

3. Заголовок.

4. Зміст записки (текст).

5. Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

6. Дата складання записки.

4. Продовжіть реквізити протоколу.

1) Назва виду документа.

2) Порядковий номер протоколу.

3) Назва зборів, конференції, засідання.


4).............

5).............

6).............

7).............

8).............

9)..............

10)..........

11)..........


Відповідь:

4) Назва установи, де відбулись збори.

5) Дата проведення.

6) Кількість присутніх.

7) Посади, прізвища, ініціали керівників зборів (голо­ва, секретар).

8) Порядок денний.

9) Текст.

10) Перелік додатків до протоколу.

11) Підписи керівників зборів, засідання, конференції.

5. Допишіть відсутні вимоги до нДата добавления: 2015-06-29; просмотров: 6204. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия