Студопедия — Визначте документ за поданим формуляром.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначте документ за поданим формуляром.


Назва організації, яка видає документ; номер і дата видання; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видають документ; назва установи чи організації, від якої повинні бути отримані матеріальні цінності; перелік цінностей із вказівкою на їх кількість та суму; термін дії документа; зразок підпису особи, якій видано документ; назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей; підписи службових осіб, які видали документ; печатка організації, що видала документ.

Відповідь:

Офіційне доручення.

 

19. Виправте помилки в оформленні документа. Запишіть правильно.

Національний педагогічний

університет

імені М. П. Драгоманова

АКТ

28 травня 2001 р.

Списання малоцінного інвентарю

Підстава: Наказ міністра освіти і науки України від 15.04.2001 р. № 285

Присутні: Коломієць К. І., Харчук Р. М., Бойко Л. А.

Голова: Чопорний В. Я.

Члени комісії: Непийвода В. Д., Кочережко Т. Ф., Панчук С. Л.

Оглянувши стан майна в університеті, комісія прийш­ла до висновку, що майно в результаті тривалої експ­луатації стало непридатним і підлягає списанню.

№ пор. Інвентар­ний номер Наймену­вання списаного малоцінного інвентарю Рік уведення в дію Вартість   Номер рахунка  
           
           
           

Непийвода В. Д. (підпис)

Кочережко Т. Ф. (підпис)

Панчук С. Л. (підпис)

Чопорний В. Я. (підпис)

 

Відповідь:

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

 

АКТ №

28 травня 2001 р. м. Київ

Списання малоцінного інвентарю

Підстава: Наказ міністра освіти і науки України від 15.04.2001 р. № 285.

Присутні: Коломієць К. І., Харчук Р. М., Бойко Л. А.

Голова: Чопорний В. Я.

Члени комісй: Непийвода В. Д., Кочережко Т. Ф., Панчук С. Л.

Оглянувши стан майна в університеті, комісія прийшла до висновку, що майно в результаті тривалій експлуатації стало непридатним і підлягає списанню.

№ пор. Інвентар­ний номер Наймену­вання списаного малоцінного інвентарю Рік уведення в дію Вартість   Номер рахунка  
           
           
           

Голова комісії (підписи) В. Я. Чопорний

Члени комісії: Т. Ф. Кочережко

В. Д. Непийвода

С. Л. Панчук


20. Прочитайте уривок із тексту документа. Визначте, який це документ за найменуванням. Дайте визначен­ня цього документа.

Комісія перевірила роботу розрахункової частини за період з 20.08.00 по 20.08.01. У результаті перевірки встановлено:

1. Усі справи розрахункової частини велися правили

2. За станом на 20.08.01 усі розрахунки здійснені.

3. Документи за _____________ зберігаються у папках.

Відповідь:

Акт — це офіційний документ, який підтверджує фак­ти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

 

21. Продовжіть речення:

1. Виділяють акти...

2. Акти оформляються...

3. Текст цього документа складається з... частин...

4. Акти підписують особи...

5. Акти прийому-передання, обстеження чи ревізії бувають юридичної сили...

 

Відповідь:

1) Виділяють акти законодавчі та адміністративні.

2) Акти оформляються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства.

3) Текст цього документа складається з двох частин: вступної та констатуючої.

4) Акти підписують особи, які брали участь у його складанні.

5) Акти прийому-передання, обстеження чи ревізії на бувають юридичної сили лише після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником установи чи організації.

 

 

22. Прочитайте текст документа; відредагуйте, якщо потрібно; допишіть відсутні реквізити.

Розписка

Я, студентка І курсу музично-педагогічного факультету Нікітіна Людмила, взяла у викладача Білецькогоо В. В. 1 бандуру для проведення репетиції. Нікітіна Л. А.

 

Відповідь:

Розписка

Я, студентка І курсу музично-педагогічного факуль­тету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Нікітіна Л. В., отримала від викла­дача Білецького В. В. 1(одну) бандуру для проведення репетиції.

00. 00. 00 (підпис)

Підпис студентки Нікітіної Л. В. засвідчую.

Декан музично-педагогічного

факультету (підпис) В.І.Грицюк

 

 

23. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення.

1. Угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим органом.

2. Письмове підтвердження дії, що мала місце, — передання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей.

Відповідь:

1) Трудовий договір. 2) Розписка.

 

24. Знайдіть і виправте помилки, де це потрібно, у визначеннях документів.

1. Список — це реєстрація предметів, осіб документів, на які поширюються певні норми й вимоги.

2. Таблиця — це перелік, зведення статистичних відомостей, розташованих у певному порядку й за графами.

3. Акт — це документ з господарсько-договірної діяльності, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

Відповідь:

1) Список — це реєстрація предметів, осіб документів.

2)Таблиця — це перелік, зведення статистичних відо­мостей, розташованих у певному порядку й за гра­фами.

3) Акт — це документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підпри­ємств, організацій та окремих осіб.

 

25. Що таке накладна? Визначте, який це документ: а) за походженням; б) за формою; в) за ступенем гласності.

Відповідь:

Накладна — це обліково-фінансовий документ, який дає право на отримання, відправлення вантажів чи ма­теріальних цінностей.

а) За походженням — службовий; б) за формою — індивіду­альний; в) за ступенем гласності — несекретний.

 


26. Прочитайте текст документа. Виправте помилки в оформленні. Допишіть відсутні реквізити.Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 1474. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия