Студопедия — Заявочка
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заявочка


Шановний і гарячо любимий наш декан! Прохаємо вас дозволити нам проводити практичне заняття з ДУМ у читалці, поскільки нам це буде вельми зручно

Щиро ваші студенти 13 групи.

 

Відповідь:

1. Виклад інформації не відзначається граничною точ­ністю: не вказано назву факультету, ініціали та прізвище декана факультету, не аргументоване про­хання, з яким звертаються студенти.

2. У тексті виразно проступає емоційність, широко ви­користовується емоційно забарвлена лексика, діа­лектизми, жаргонізми.

3. Оформлення реквізитів заяви не відповідає відповід­ним вимогам.

 

18. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку складної заяви.

      1.
      2.
    3.  
4.      
5.      
  6.   7.

Відповідь:

1. Адресат
2. Адресант
3. Назва виду документа
4. Текст.    
5. Вказівка на додатки.    
  6. Дата, 7. Підпис
       

19. Зіставте два тексти автобіографій. Визначте, який з них є документом. З'ясуйте, які відомості повинні бути висвітлені у тексті автобіографії, що є документом щодо особового складу.

А.

Місто Ічня на Чернігівщині, де я народився (1878, 27.12), одне з кращих міст на Україні. Вже багато років минуло, як я вимандрував з нього, проте ще й тепер я часто з вдячністю згадую ічнянські поля та ліси, стави між садами, навіть бур'яни. Залишилось у пам’яті моїй Ічня ще своїми піснями та напрочуд хорошими голосами.

Батько мій, козак Василь Панасенко, був ремісник-швець, обслуговував сусідні, глухі села, де до праці шевців ставили одну вимогу: щоб не були тісні і міцні були. Влітку вся сім'я виходила на заробітки — жати чуже. Мати наймала грядку на городину. Хата була стара. В хаті ми жили якось (вісім душ). Наша родина дуже бідна, проте життя було тихе, лагідне.

В Ічні школа була п'ятирічна. Записався в неї бояз­ким, кінчив — кращим учнем.

Шістнадцяти років я поступив у Коростишівську учительську семінарію, скінчив і пішов на учителю­вання.

За С. Васильченком.

Б.

Я, Петриненко Святослав Лук'янович, народився 10 вересня 1975 року в місті Одесі.

У 1982 році пішов до першого класу Одеської серед­ньої школи № 5.

У 1992 році вступив до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на історичний факультет, який закінчив у липні 1997 року.

З вересня 1997 року по червень 1999 року працюю учи­телем історії та народознавства у Київському соціаль­но-економічному ліцеї "Еліта", проводячи навчальну та науково-дослідну роботу. Опублікував 3 статті, присвячені проблемам розвитку писемності на тери­торії Київської Русі.

Склад сім'ї:

дружина — Петриненко Ірина Олегівна, учителька історії середньої школи № 234 м. Києва;

син — Петриненко Ігор Святославович, 1998 року на­родження.

25 травня 2000 р. Підпис

 

Відповідь: Документом є текст Б.

Відомості, що повинні бути висвітлені у тексті автобіо­графії, яка є документом щодо особового складу:

1. Прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження.

2. Відомості про освіту.

3. Відомості про професійну діяльність.

4. Короткі відомості про склад сім'ї.

20. Допишіть відсутні реквізити у формулярі-зразку складної заяви.

Назва виду документа

Текст заяви, у якому чітко викладається зміст про­хання з його лаконічним обґрунтуванням.

Власноручний підпис

Відповідь:

Адресат

адресант

Назва виду документа

Текст заяви, у якому чітко викладається зміст про­хання з його лаконічним обґрунтуванням.

Вказівка на наявність додатку.

Дата Власноручний підпис

 

21. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За найме­нуванням За поход­женням За місцем виникнення За стадіями створення За носієм інформації
Автобіографія        
Резюме        
Характеристика        

 

Відповідь:

За найме­нуванням За поход­женням За місцем виникнення За стадіями створення За носієм інформації
Автобіо­графія Особистий Внутрішній Оригінал На папері
Резюме Особистий Зовнішній Оригінал На папері
Характе­ристика Службо­вий Зовнішній Оригінал, копія На папері

 

22. Розташуйте реквізити характеристики у послідовності, типовій для цього документа.

1) Підпис посадової особи.

2) Назва виду документа.

3) Текст документа.

4) Заголовок.

 

Відповідь: Реквізити характеристики.

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст документа.

4. Підпис посадової особи.

23. Відредагуйте документ. Запишіть виправлений варіант.

Заява

Для декана факультету

естрадного співу

Київської музичної академії

Басова Івана Івановича

Від студентки І курсу

Сопранової В. А.

Прохаю звільнити мене від здавання екзамену з ДУМ, бо я його здавала у музичному училищі, і маю оцінку у дипломі.

Студентка І курсу (підпис) Сопранова В. А.

 

Відповідь:

Деканові факультету

естрадного співу

Київської музичної академії

проф. Басову І.І.

студентки І курсу

спеціальності "Естрадний спів";

Сопранової Валентини Андріївни

Заява

Прошу звільнити мене від складання іспиту з ділової української мови, оскільки цей курс я вивчала у Київському державному музичному училищі і склала іспит на"відмінно";.

Додаток:

1. Копія диплома про середню спеціальну музичну освіту.

2. Копія витягу з диплома.

21.11.02 Підпис

 

24. Відредагуйте формуляр-зразок резюме.Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 874. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия