Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

І. Оголошення теми.
89-90

Предмет:педагогіка

Модуль №3

Семестр ІV

Кількість годин2

 

Лекція №13(1)

 

Тема: «Контроль за навчальною діяльністю учнів»

 

 

Викладачі: Тупікіна С.В., Бігун М.В.

Розглянуто на засіданні

предметної (циклової) комісії

викладачів психолого-педагогічних

дисциплін початкової та дошкільної освіти

 

Протокол № ______ від _____

Голова предметної (циклової) комісії:

___________________С.В. Тупікіна


Тема лекції: Контроль за навчальною діяльністю учнів.

Знати: поняття контроль, перевірка, оцінка, їх суть та характеристику; функції перевірки; педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь, навичок; психологічні основи оцінювання знань учнів.

Вміти: з метою всебічного і достовірного встановлення рівня навчальних досягнень учнів при оцінюванні результатів їх навчально-пізнавальної діяльності вміти виявляти, аналізувати й оцінювати не тільки кінцеві досягнення учнів, а й психологічну, процесуальну сторони їх навчальної роботи: інтерес, старанність, наполегливість, рівень пізнавальної активності і самостійності, творчості.

Тип лекції: тематична.

Ключові поняття: контроль, перевірка, оцінка, оцінка-бал, оціночне судження.

Інтерактивні методи навчання: очікування, рефлексія.

Здоров’язберігаючі технології: фізкультхвилинка.

План

1. Поняття контроль, перевірка, оцінка. Контроль та оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

2. Перевірка знань учнів.

3. Функції перевірки ЗУН учнів. Самостійна робота

4. Поняття оцінка-оцінювальне судження та оцінка – бал.

5. Характеристика бальної системи оцінювання знань, умінь, навичок.

6. Педагогічні вимоги до перевірки ЗУН.

7. Психологічні основи оцінювання знань учнів.

Базова:

1. Волкова, Н. П. Педагогіка [Текст]: навчальний посібник / Н. П. Волкова. – К.: Академвидав, 2009. 616 с. (Альма-матер). – С.406-410.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2011. -№14- 15. -С.7 - 19.

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учні (вихованців) у системі загальної середньої освіти [Текст] // Початкова школа. – 2011.- №8 – С.13.

4. Кузьминський, А.І. Педагогіка: Підручник [Текст] / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К. : – Знання, 2007. 447с. - С.190-201.

5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. [Текст] - К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

6. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві [Текст] / В. О. Сухомлинський. - К. : Рад. шк., 1976. - Поради 16, 17, 19.

7. Фіцула, М. М. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник / М. М. Фіцула. -К.: Академвидав, 2007. 560 с. – С.216-227.

Допоміжна:

1. Амонашвили, Ш. А. Здравствуйте, дети! [Текст] : Пособие для учителя / Ш. А. Амонашвили. – М. : Просвещение, 1983. – 208 с.

2. Амонашвили, Ш. А. Как живете, дети? [Текст] : Пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили.– М. : Просвещение, 1986. – 176 с.

3. Амонашвили, Ш. А. Единство цели [Текст] : Пособие для учителя / Ш. А. Амонашвили. – М. : Просвещение, 1987. – 208 с.

4. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. [Текст] : Пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили.– М. : Просвещение, 1984. – 350 с.

5. Бондар, В. В. Дидактика [Текст]: підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / В. В. Бондар. К. : Либідь, 2005. 264 с. - С.182-195, 197-216.

6. Савченко, О. Я. Дидактичні вимоги до підготовки і проведення уроків [Текст] / Навчання і виховання учнів 1 класу / Упор. О. Я. Савченко – К. : Початкова школа, 2002. - 464с. -С.41.

7. Савченко, О. Я. Дидактика початкової освіти [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012.- 504с. – С.184-198, 207-218.

8. Білютіна, К. Роль педагогічної оцінки у формуванні контрольно-оцінних умінь молодших школярів [Текст] // Початкова освіта. – 2011. -№4. – С.45.

9. Ілляшенко, Т.Д. Навчальні досягнення і формування особистості учня [Текст] / Навчання і виховання учнів 3 класу / Упор. Савченко О.Я. -К. : Початкова школа, 2004. -С.19- 30.

10. Русінова, О. Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень учнів [Текст] //Школа. - 2009. - №4.- С.33 - 36.

11. Савченко, О.Я. Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя [Текст] // Початкова освіта. – 2011. -№2. – С.7-11.

12. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки [Текст] / В.Ф. Шаталов. - М.: Просвещение, 1980. – 217с.

13. Ягупов В.В. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник. / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – С.403-411.

Інтернет-ресурси:

1. Педагогічна психологія ("Академвидав"). Савчин М. В. Психологія опитування

учнів. Психологія оцінювання знань, умінь і навичок учня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academia-pc.com.ua/

2. Психологічна складова оцінювання та сприйняття оцінки освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ippo.org.ua/files/новини

І. Оголошення теми.

ВАШІ ОЧІКУВАННЯ ВІД ВИВЧЕННЯ ТЕМИ? ЗАПИШІТЬ В ЗОШИТ.

«... найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дійове)

покарання в педагогічній практиці – оцінка.

Це найгостріший інструмент,

використання якого потребує

величезного вміння і культури»

В.О.СухомлинськогоДата добавления: 2015-06-29; просмотров: 369. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия