Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Функції перевірки ЗУН учнів
Функції перевірки та оцінки ЗУН у школі:

управлінська

освітня За Савченко О.Я.:

діагностична - контролююча (управлінська)

виховна - навчальна

розвивальна - діагностична

стимулююча - виховна

Освітня (навчальна) функція – полягає у забезпеченні зворотнього зв’язку як передумови підтримання дієвості і ефективності процесу навчання. Вчитель систематично стежить за навчальною діяльністю учнів, виявляє результати цієї діяльності і коригує її;

передбачає таку організацію контролю, щоб його здійсненнявдосконалювало підготовку школярів, було корисним як для окремого учня, так і для класу загалом. Учні повторюють, систематизують, уточнюють матеріал, збагачують своє уявлення про нього. Діти мимовільно або керовано зіставляють свої знання зі знаннями товаришів, вдаються до самоконтролю.

Діагностична функція аналізу і оцінки знань, умінь та навичок передбачає виявлення прогалин у знаннях учнів. Важливо своєчасно виявити прогалини, усунути їх.

Контроль дає змогу не тільки виявити знання чи незнання учнів, а й встановити причини такого стану. Учитель швидко нагромаджує дані про рівень розвитку і навченості дітей. Це основа диференційного підходу.

Виховна функція -систематичний контроль і оцінка успішності сприяє вихованню в учнів свідомої дисципліни, наполегливості в роботі, працьовитості, почуття відповідальності, обов¢язку, залучення учнів до взаємоконтролю сприяє формуванню в них принциповості, справедливості, колективізму, взаємоповаги. Виявляється не в меті й змісті завдань, а в методиці проведення перевірки, в наступному корегуванні й оцінюванні результатів.

Розвивальнафункція – обґрунтування оцінки вчителем, самооцінка і взаємооцінка сприяють розвитку в учнів логічного мислення (вміння аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизації, класифікації і систематизації), розвивається пам’ять, мова...

Стимулююча функція – добре вмотивована і справедлива оцінка успішності учнів є важливим імпульсом (стимулом) у навчальній праці, який переростає у стійкий мотив обов¢язку і відповідальності.

Управлінська (контрольна) функція– передбачає визначення рівня успішності окремих учнів ікласу загалом; вчитель одержує інформацію про стан успішності, успіхи і недоліки кожного учня і класу; вона дає вчителю змогу зробити висновок про якість засвоєння теми; це дозволяє правильно скорегувати роботу учнів і свою власну діяльність – змінити методику викладання, удосконалювати організацію навчання школярів.

Контроль для молодших школярів – перша особистіснозначима форма звітності перед учителем, однокласниками, рідними.

Функції контролю взаємопов¢язані. Проте в кожній контрольній чи перевірній роботі має домінувати та чи інша функція.

Висновок.Перевірка виконує переважно навчальні функції; контроль спрямований на виявлення рівня засвоєння учнями вже вивченою матеріалу т.т. контролююча функція. Функції контролю взаємопов¢язані. Проте в кожній контрольній чи перевірній роботі має домінувати та чи інша функція.Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 275. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия