Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Характеристика бальної системи оцінювання знань, умінь, навичок
Оцінка означає встановлення ступеня виконання школярами завдань, що поставлені перед ними в процесі навчання, рівня їх підготовки і розвитку, якості набутих знань, сформованості умінь і навичок.

Має виховне і освітнє значення.

усвідомлення учнями способів учні отримують об¢єктивну інформацію про

удосконалення різних видів результати своєї навчальної роботи . навчальної діяльності і шляхів

підвищення ефективності учіння Служить стимулом формування і

розвитку пізнавальних інтересів,

позитивних якостей особистості.

Має позитивний і негативний вплив на учня :

Позитивне значення - правильна оцінка діяльності учнів, що відповідає педагогічним вимогам, об¢єктивно свідчить про успіхи і недоліки в роботі учителя, класу, учня, школи, т.т. є об¢єктивним відображенням результатів навально–виховного процесу. Недотримання основних критеріїв, що визначають об’єктивність оцінок, служить основою формалізму в оцінці результатів праці вчителя і учнів.

Негативний вплив:

- відображається тільки результат діяльності учня,

- допускається необ¢єктивність оцінки,

- виведення середнього бала успішності,

- проблема «2» (Решетніков Ф. «Знову двійка»),

- інертність,

- негативний виховний вплив на формування особистості несправедливої оцінки,

- навчання заради оцінки, престиж в сім¢ї, місце в класі,

- зневіра в своїх силах, комплекс неповноцінності.

Особливе місце займає оцінка в житті молодого школяра.

Сухомлинський В.О. «Серце віддаю дітям», с. 76-77, («Как мы учились читать и писать»).

- ЯКЕ МІСЦЕ ВІДВОДИТЬ ОЦІНЦІ ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ?

Повинна бути відповідність між оціночними судженняи і оцінкою–балом.

Кількісне значення рівня навченості одержуємо тоді, коли оцінку розуміємо і визначаємо як співвідношення між фактично засвоєними знаннями, вміннями і загальним об¢ємом цих ЗУН, які треба засвоїти.

Оцінка результатів навчально–пізнавальної діяльності учнів. Оцінка успішності учнів – система певних показників, які відображають об¢єктивні ЗУН.

Оцінка знань – визначення й вираження в умовних одиницях (балах), а також в оціночних судженнях учителя рівня ЗУН учнів. Оцінюючі ЗУН учнів вчитель керується певними критеріями, які відповідають загальним вимогам до якості знань відповідно до навчальної програми. Критерії забезпечують об¢єктивність і наочність оцінки–бала, що виставляється учням при оцінці результатів їх навчальної діяльності.

Єдині вимоги – єдиний підхід до оцінювання ЗУН.

На виставлення оцінки не повинні впливати «ефект суб¢єктивізму»:

- сукупності – учень має високі оцінки з багатьох предметів, і вчителеві «незручно»

виставляти нижчу, або навпаки, особливо коли йдеться про підсумкові оцінки,

- контрасту – клас слабенький, а один учень дещо вирізняється рівнем знань, і йому

нерідко виставляють завищені оцінки,

- соціального стану – буває, на оцінці позначається те, дитина яких батьків

відповідала,

- ідеалу – вчителі подекуди керуються принципом, що «математику один Господь

знає на «5», вчитель – на «4», а прості смертні – тільки на нижчі оцінки»,

- голосу – роздратованість надто голосною чи тихою відповіддю учня,

- очікування – вчитель сподівався на кращу чи гіршу відповідь,

- надмірної поблажливості чи суворості та ін.

Такі суб¢єктивні моменти перешкоджають об¢єктивному оцінюванню ЗУН учнів.

Про вплив оцінки на навчальну активність школярів йдеться в багатьох дослідженнях В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі та ін.

Оцінка – бал, оціночне судження, самооцінювання учня.


фетишизація оцінки – негатив

Суб¢єктивізм оцінки і об¢єктивність оцінки.

Етичний вплив оцінки.

Педагогічне оцінювання має бути довготривалим, дієвим стимулом активності учня на уроці, зрозумілим за змістом; визначати (прямо чи опосередковано) способи виправлення помилок, утверджувати позитивні емоції, адже «успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, яке породжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися» (В.Сухомлинський).

Висновок.Оцінка означає встановлення ступеня виконання школярами завдань, що поставлені перед ними в процесі навчання, рівня їх підготовки і розвитку, якості набутих знань, сформованості умінь і навичок. Має виховне і освітнє значення, позитивний і негативний вплив на учнів.Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 414. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия