Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Функції емоційних явищ
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В процесі онтогенезу основна функція емоцій – функція оцінки значення різних життєвих явищ конкретизуючись, ділиться на функції:

1. Функція оцінки.

2. Спонукальна функція (в критичних ситуаціях – емоційного вирішення ситуацій).

3. Регулятивна функція:

- закріплення-гальмування (слідоутворення, підкріплення);

- актуалізація закріпленого досвіду.

4. Прогностична функція.

5. Евристична.

6. Синтез образу.

7. Активації НС.

8. Мобілізації-демобілізації.

9. Експресивна (комунікативна).

10. Маніпулятивна.

1. Функція оцінки. Емоції безпосередньо оцінюють і виражають (у вигляді позитивних і негативних переживань) значущість предметів і явищ, вони сигналізують про неї суб’єкту. Емоції – та мова, система сигналів, за допомогою якої людина дізнається про значущість відносно її потреб того, що відбувається, про те, як йде процес задоволення потреб, які перешкоди зустрічає він на шляху, на що потрібно звернути увагу.

Так, наприклад, людина, яка переходить дорогу, може переживати страх різного ступеня залежно від дорожньої ситуації.

2. Функція оцінки безпосередньо пов’язана із спонукальною (стимулюючою), оскільки без спонукання б була безглузда оцінка, яка здійснюється емоціями. Хіба з оцінки того, що відбувається, може витікати, з біологічної точки зору, що-небудь більш доцільне, ніж негайне спонукання привласнити, оволодіти корисним і позбутися шкідливого?

Так, в тій же дорожній ситуації, людина, переживаючи страх перед машиною, що наближається, прискорює свій рух через дорогу. С.Л.Рубінштейн вказував, що
«… емоція в собі самій містить потяг, бажання, прагнення, направлене до предмету або від нього».

Емоції як би визначають напрям пошуку, здатний задовольнити рішення задачі. Емоційне переживання містить образ предмету задоволення потреби і своє упереджене до нього відношення, що і спонукає людину до дії.

Про здатність емоцій спонукати дії говорять інші, більш специфічні їх функції.

Функція емоційного вирішення ситуацій (втеча, заціпеніння, агресія тощо).

В критичних умовах, при нездатності знайти вихід з небезпечних, несподіваних, травмуючих ситуацій, розвиваються афекти. Один з функціональних виявів афектів – вони нав’язують людині стереотипні дії, які закріпилися в еволюції як спосіб «аварійного» вирішення ситуацій. Дії, керовані афектами, часто безглузді та шкідливі, вони виправдовують себе лише в типових біологічних умовах.

Так, безглуздими є зусилля птаха, що б'ється в приміщенні об віконне скло, але в природних умовах саме світло означало б для нього свободу. Подібно цьому, і оператор, який покидає під час аварії нічим йому не загрозливий пульт управління, міг, очевидно, вибрати більш правильний шлях дій, якщо афект, що охопив його, не вимусив би його поступити за правилом, що склалося протягом мільйонів років: негайно віддалитися від того, що викликає страх.

Ситуативні емоції (обурення, образа, ревнощі) також нав’язують певні вчинки.

3. Регулятивна функція полягає в зосередженні психічних процесів на предметному змісті, що має емоційне забарвлення. Окремі випадки загального регулюючого впливу емоцій – це вплив на накопичення і актуалізацію індивідуального досвіду.

- функція закріплення-гальмування (П.К.Анохін), слідоутворення (О.М.Леонтьєв), підкріплення (П.В.Сімонов): емоції залишають сліди в досвіді індивіда, закріплюючи в ньому ті впливи і вдалі-невдалі дії, які їх викликали.

Але сам по собі слід не мав би сенсу, якщо не було б можливості використовувати його в майбутньому. В актуалізації закріпленого емоції теж грають значну роль.

4. Прогностична функція. Актуалізація слідів звичайно випереджає розвиток подій і виникаючі при цьому емоції сигналізують про можливий приємний або неприємний їх результат.

5. Евристична функція – передбачення подій істотно скорочує пошук правильного виходу з ситуації.

6. Функція синтезу образу (емоційна тканина, емоційний фундамент образу). Ця функція виявляє роль емоційних переживань в становленні й організації суб’єктивного образу. Емоційний тон відчуттів (або складніших «одиниць» відображення), що сприймаються одночасно або безпосередньо один за одним, зливається за певними законами у все більш і більш загальні рівнодіючі переживання, відповідно організовуючи в сприйманні і самі ці одиниці (відчуття, уявлення і т.п.).

Тільки через таке злиття ми сприймаємо не набір плям або звуків, а пейзаж і мелодію, не безліч інтероцептивних вражень, а своє тіло.

Таким чином, емоційні переживання виступають синтезуючою основою образу, яка забезпечуює можливість цілісного і структурованого відображення мозаїчної різноманітності фактично діючих подразників.

Яскравий приклад емоційних синтезів на рівні складніших когнітивних утворень – афективні комплекси. (К.Г.Юнг, О.Р.Лурія). Сукупність образів, прямо або випадково пов’язаних з ситуацією, що породила сильне емоційне переживання, утворює в пам’яті міцний комплекс, актуалізація одного з елементів якого приводить, навіть проти волі суб'єкта, до негайного «введення» в свідомість інших його елементів.

7. Функція активації НС. Емоції забезпечують оптимальний рівень збудження ЦНС і її окремих підструктур (і, відповідно, рівень пильнування системи психічного відображення), який може коливатися від коматозного стану і глибокого сну до граничної напруги в стані екстазу.

8. Функція мобілізації-демобілізації – результативний вияв функції активізації. Емоційні стани викликають або мобілізацію органів дії, енергетичних ресурсів і захисних процесів організму, або, в сприятливих ситуаціях, його демобілізацію, настройку на внутрішні процеси і накопичення енергії.

9. Експресивна (комунікативна) функція. Емоційні стани супроводжуються специфічними змінами в пантоміміці, міміці, звуковими реакціями. В еволюції ці реакції розвинулися й закріпилися і як засоби сповіщення про емоційний стан індивіда у внутрішньовидовому та міжвидовому спілкуванні. У людини емоційна експресія залишилася одним з головних чинників, що забезпечує так звану невербальну комунікацію

10. Маніпулятивна. У межах комунікативної ролі емоції можуть використовувати для маніпулювання іншими людьми. Часто ми свідомо або за звичкою демонструємо ті чи інші емоційні вияви не тому, що вони виникли в нас природно, а тому що вони бажаним чином впливають на інших людей. Як засоби маніпулювання використовують посмішку, сміх, погрозу, лемент, плач, показну байдужість, показне страждання тощо.

Оцінка складових основної функції емоційних явищ свідчить про їх регулююче значення: оцінка теперішнього часу, організація діяльності, закріплення досвіду, передбачення майбутнього, синтез образу – це характеристика зв’язку людини з світом діяльності, можливість і необхідність якої створює значення – біологічне, соціальне, особистісне. Саме про це сигналізують емоційні явища.

Деструктивний вплив емоцій. Емоції можуть відігравати в житті людини не лише позитивну, а й негативну (руйнівну) роль. Вони можуть призводити до дезорганізації поведінки й діяльності людини.

 

Дуже часто дезорганізуюча роль емоцій, мабуть, пов'язана не стільки з їхньою модальністю, скільки із силою емоційного збудження.

Однак має значення й модальність емоції.

Страх, наприклад, може порушити поведінку людини, пов'язану з досягненням певної мети, зумовлюючи в неї пасивно-оборонну реакцію (ступор при сильному страху, відмова від виконання завдання). Це призводить або до відмови від діяльності, або до вповільнення темпів оволодіння певною діяльністю, що здається людині небезпечною. Дезорганізуюча роль емоцій виявляється й під час злості, коли людина прагне досягти мети за всяку ціну, повторюючи ті самі дії, які не приводять до успіху. Під час сильного хвилювання людині буває важко зосередитися на завданні, вона може забути, що їй треба робити.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 918. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7