Студопедия — Туралєан жўмыртќа 4 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Туралєан жўмыртќа 4 страница


***

 

431.Жјндіктерді жою жолымен сыртќы объектілерді залалсыздандыруда баєытталєан іс шаралар://

дезинфекция//

дератизация//

+дезинсекция//

стерилизация//

ваккумэкстракция

***

 

432.Ауырып болєан соѕ екпені ќандай уаќытта жасалады://

1 апта//

+4 апта//

6 апта//

8 апта//

2 апта

***

 

433.Екпе жасауєа абсолютті кері кґрсеткіш://

+лейкемия//

лейкоцитоз//

лейкопения//

аллергия//

АИВ жўќпасы

***

434.Тўмау емінде этиотропты дјрілік зат://

парацетамол//

анальгин//

мукалтин//

+тамифлю//

анаферон

***

 

435.Балаларда сауыр кезінде сілтеуші белгі болады://

лихорадка//

бет гиперемиясы//

+инспираторлыентікпе//

экспираторлыентікпе//

дене ќызуыныѕ кґтерілуі

***

 

436.Ќызылшаныѕ ќоздырєышы болады://

+паромиксовирус//

пневмококк//

микобактерия//

шигелла//

энтеровирус

***

 

437.Балаларда Бельский-Филатов-Коплик даќтары пайда болады://

бетте//

денеде//

аяќтарда//

+ўрттыѕ шырышты ќабатында//

баста

***

 

438.Ќызылшада бґртпе аурудыѕ ќай кїнінде пайда болады://

1 – 2//

2 – 3//

+4 – 5//

6 – 7//

бірінші аптаныѕ соѕында

***

439.Балаларда ќызылша кезінде бірінші элементтер пайда болады://

+бетте//

денеде//

ќолдарында//

аяќтарында//

баста

***

 

440.Ќызылшамен ауырєан науќаспен ќарым-ќатынаста болєан балаларда карантин ќўрайды (кїн)://

7 – 10//

10 – 14//

+17 – 21//

22 – 27//

9 - 11 кїндері

***

 

441.Ќызамыќ ќоздырєышы болып табылады://

+вирус//

стрептококк//

шигелла//

микоплазма//

ќарапайымдылар

***

 

442.Ќызамыќпен ауыратын балалар жасы://

1 –6 ай//

+1 – 7 жас//

7 – 10 жас//

10 – 14 жас//

1-3 жас

***

 

443.Ќызамыќ кезінде инкубационды кезеѕніѕ ўзаќтыєы (кїндер)://

1 – 2//

4 – 5//

7 – 10//

+15 – 24//

12 сає

***

 

444.Балаларда эпидемиялыќ паротит кезінде ўманыѕ ќабынуы://

омфалит//

+орхит//

цистит//

пиелонефрит//

уретрит

***

 

444.Спазматикалыќ ўстама тјрізді жґтел тјн://

риновирусты инфекцияда//

жел шешекте//

+кґкжґтелде//

эпидемиялыќ паротитте//

РС- инфекцияда

***

 

445.Жјншју кезінде инкубациялыќ кезеѕніѕ ўзаќтыєы (кїндер)://

1 -2//

+2 – 7//

12 – 15//

17 – 19//

21 кїн

***

 

446.Балаларда баспа тўраќты симптом болады://

тўмада//

желшешекте//

+жјншјуда//

риновирусты инфекцияда//

ќызылшада

***

 

447.Кїл кезінде инкубациялыќ кезеѕніѕ ўзаќтыєы ќўрайды (кїндер)://

+2 – 10//

10 – 20//

20 – 30//

30 –40//

2 ай

***

 

448.Балаларда гепатит «А» -да инфекция кґзі болып табылады://

кеміргіштер//

ауру жануарлар//

вирус тасымалдаушылары//

+ауру адамдар//

ластанєан су

***

 

449.Вирусты гепатит «А»-ныѕ ошаєында карантин їзаќтыєы ќўрайды://

+35 кїн//

21 кїн//

14 кїн//

7 кїн//

6 ай

***

 

450.Балаларда вирусты гепатит«А»-ныѕ инкубациялыќ кезеѕі созылады (кїндер)://

1–10//

+10–45//

60–180//

180–360//

30 кїн

***

 

451.Балаларда вирусты гепатит«В»-ныѕ инкубациялыќ кезеѕі созылады (кїндер)://

1–10//

10–45//

+60–180//

180–360//

14-30 кїн

***

 

452.Балаларда вирусты гепатит «В»-ныѕ орташа сарєаю кезеѕі созылады (апта)://

1–2//

2–3//

3–4//

4–5//

+5-10

***

 

453.Баларда вирусты гепатит «А»-да сарєаю созылады держится (кїндер)://

3–6//

7–10//

+9–13//

14–18//

30 кїн//

***

 

454.Балаларда вирусты гепатит «А»-да бауырдыѕ функциональды жаєдайы мен ґлшемініѕ ќалпына келуі сипатталады кезеѕмен://

сарєаю алды//

сарєаю//

сарєаюдан соѕ//

+реконвалесценция//

ќалдыќ белгілері

***

 

455.Вирусты гепатит «А»-мен ауырєан баланы стационардан шыєарєаннан кейін баќылауда болу аралыєы (айда)://

2//

+3//

4//

5//

***

 

456.Балаларда вирусты гепатит «А»-ныѕ диагностикасында шешуші маєына ќан сарысуында аныќталєан://

b-липопротеидтер деѕгейініѕ жоєарлауы//

АлАТ, АсАТ активтілігініѕ жоєарлауы//

билирубин деѕгейініѕ жоєарлауы//

+вирусты гепатит А-єа антиденелер//

вирусты гепатит А-єа

***

 

457.Гепатит «В»-да тоќтамды (исключительно) кездесетін клиникалыќ тїрі://

жеѕіл//

орташа ауыр//

ауыр//

+ќатерлі//

толќын тјрізді

***

 

458.Гепатита «В» реконвалесценттерініѕ диспансерлік баќылауы созылады (ай)://

3//

+6//

12//

24//

ґмір бойы

***

 

459.Балаларда нейротоксикоздыѕ дамуы дизентерияныѕ тїрімен сипатталады://

жеѕіл//

орташа ауыр//

ауыр тїрі жергілікті ќґріністермен болуы//

+ауыр тїрі интоксикация смптомыныѕ болуымен//

атипті

***

 

460.Дизентерияныѕ ауыр тїрінде балаларда нейротоксикоз дамуында ќолданады://

антибиотикотерапияны//

+глюкокортикоидты гормондардыт/і//

глюкокортикоидты гормондардытаблетка тїрінде//

фитотерапияны//

зјр айдаєыштарды

***

 

461.Балаларда «балдыр тјрізді» нјжіс тјн://

дизентерия//

эшерихиозда//

+сальмонеллезде//

энтеровирусты инфекцияда//

ротовирусты инфекцияда

***

 

462.Баларда кґбінесе сальмонеллездіѕ септикалыќ тїрі кездеседі://

+жаѕа туылу кезеѕінде//

1жасќа дейін//

мектеп жасында//

кіші мектеп жасында//

1-3 жасќа дейін

***

 

463.Емізулі жасында жиі кездесетін ішек инфекциясы://

шигелез//

+эшерихиоз//

энтеровирусты инфекция//

сальмонеллез//

энтеровирусты вирус

***

 

464.Кїлдіѕ бактерия тасымалдаушыларєа ем жїргізіледі://

кїлге ќарсы сарысумен//

дјрумендермен//

ауыз-кґмейді фурациллин ерітіндісімен шаю//

+антибиотиктермен//

анатоксинмен

***

 

465.Кїл ќоздырєыштарыныѕ ену жерінде тїзіледі://

іріѕді фолликул//

жара//

+ фибринозды жабынды//

везикула//

некроз

***

 

467.Жўтќыншаќ кїлінде туындайды://

іріѕді-некротикалыќ ќабыну//

кїлдік ќабыну//

асептикалыќ ќабыну//

+крупозды ќабыну//

аллергиялыќ ќабыну

***

 

468.Кїлдіѕ инкубациялыќ кезеѕі://

бірнеше саєаттан 2 тјулікке дейін//

2-3 кїнге//

+2-10 тјулік//

10-14 тјулік//

7-21 кїн

***

 

469.Науќаста ауыз-кґмей кїлінде иіс пайда болады://

ацетон иісі//

ќышќыл//

ґткір//

+ ґте тјтті//

иіссіз

***

 

470.BL-єа жоспарлы жаєындыны алу уаќытын аныќтаѕыз://

тамаќтан соѕ 1саєаттан кейін//

+аш ќарынєа немесе тамаќтан соѕ 2 саєаттан кейін//

тамаќтан соѕ 30 минуттан кейін//

сарысу енгізгеннен кейін//

тамаќ ішкеннен кейін бірден

***

 

471.Жаѕа туылєан балалар ќызылшамен ауырмайды://

егер анасы жїктілік кезінде иммуноглобулин ќабылдаса//

егер анасы жїктілік кезінде ќызылшаєа ќарсы екпе ќабылдаса//

+ егер анасы жїктілікке дейін ќызылшамен ауырєан болса//

егер балаєа туылєаннан соѕ ќызылшаєа ќарсы екпе жасалынєан болса//

егер балаєа туылєаннан соѕ иммуноглобулин жасаса

***

 

472.1 жастаєы балаларда ќызылша аєымыныѕ ерекшелігі://

катаральды кезеѕніѕ болмауы//

айќын емес интоксикация симптомы//

бґртпе кезеѕініѕ болмауы//

пигментация кезеѕініѕ болмауы//

+кґбінесе асќынулар болады

***

 

473.Жедел јлсіз паразімен (салданумен) науќасты стационардан шыєарєан соѕ ќаралады://

ауру басталєаннан 30 кїн ішінде//

+ауру басталєаннан 60 кїн ішінде//

ауру басталєаннан 90 кїн ішінде//

ауру басталєаннан 14 кїн ішінде//

ауру басталєаннан 120 кїн ішінде

***

 

474.Ќызамыќта катаральды кґрініс сипатталады://

+јлсіз айќын мўрын бітелу мен жґтелмен//

айќын їрген жґтелмен//

мўрыннан кґп шырышты бґліндімен//

айќые конъюнктивитпен//

айќын іріѕді ринитпен

***

 

475.Ќоскґкжґтелдіѕ клиникалыќ симптомыныѕ сілтеуші://

ылєалды жґтел//

+ ўстама тјрізді спазматикалыќ жґтел//

жиі ўстама тјрізді спазматикалыќ жґтелмен реприз//

дґрекі їрген жґтел//

жай жґтел

***

 

476.Нјрестелерде АИВ жўќпасыныѕ химиопрофилактикасы неден тўрады://

айлыќ жастан бастап азидотимидин таєайындау//

ґмірініѕі 8ші саєатынан бастап азидотимидин таєайындау//

+јр 6саєат сайын 0,002г/кг есебінен ґмірініѕі 8-ші саєатынан бастап азидотимидин таєайындау//

5 мг/кг есебінен левамизол таєайындау//

40 мг/кг есебінен ламивудин таєайындау

***

 

477.Нјрестелерде АИВ- жўќпасын наќтылауда ќай јдіс еѕ аќпаратты болады://

ИФА//

+ПТР//

РПГА//

РТГА//

иммунофлюоресценция

***

 

478.АИВ-жўќпсынада ќандай ќан жасушалары заќымдалады://

Т-супрессор//

+Т-хелперлер//

В – лимфоциттер//

моноциттер//

эозинофилдер

***

 

479.Кґкжґтелдіѕ орташа дјрежелі ауырлыєында жґтел ўстамасыныѕ (тјулігіне) саны://

3-5//

5-10//

10-13//

+15-25//

30-дан жоєары

***

 

480.Энтеровирусты инфекция кезінде энцефаломиокардит жиі кімдерде байќалады://

+ жаѕа туєан нјрестелерде//

ќарт адамдарда//

2 жастан їлкен балаларда//

оќушыларда//

барлыќ жас топтарында мїмкін

***

 

481.Шигеллезбен ќай жастаєа балалар жиі ауырады://

жаѕа туылєан нјресетелер//

3 айєа дейінгі//

3-8 ай//

6-12ай//

+ 1 жастан асќан

***

 

482.Іш сїзегінде бактериологиялыќ сауыєуды баќылау маќсатында ќандай материал міндетті тїрде тексерілуге жатады://

ќаќырыќ//

ќан//

несеп//

+ґт//

араннан жаєынды

***

 

483.Кїл кезінде инкубациялыќ кезеѕніѕ ўзаќтыєы ќўрайды (кїндер)://

+2 – 10//

10 – 20//

20 – 30//

30 –40//

2 ай

***

 

484.Вирусты гепатит «А»-ныѕ ошаєында карантин ўзаќтыєы ќўрайды://

+35 кїн//

21 кїн//

14 кїн//

7 кїн//

6 ай

***

 

485.Балаларда вирусты гепатит «А»-ныѕ диагностикасында шешуші маєына ќан сарысуында аныќталєан://

b-липопротеидтер деѕгейініѕ жоєарлауы//

АлАТ, АсАТ активтілігініѕ жоєарлауы//

билирубин деѕгейініѕ жоєарлауы//

+вирусты гепатит А-єа антиденелер//

вирусты гепатит А-єа

***

 

486.Гепатит «В»-да тоќтамды (исключительно) кездесетін клиникалыќ тїрі://

жеѕіл//

орташа ауыр//

ауыр//

+ќатерлі//

толќын тјрізді

***

 

487.Балаларда нейротоксикоздыѕ дамуы дизентерияныѕ тїрімен сипатталады://

жеѕіл//

орташа ауыр//

ауыр тїрі жергілікті ќґріністермен болуы//

+ауыр тїрі интоксикация смптомыныѕ болуымен//

атипті

***

 

488.Дизентерияныѕ ауыр тїрінде балаларда нейротоксикоз дамуында ќолданады://

антибиотикотерапияны//

+глюкокортикоидты гормондардыт/і//

глюкокортикоидты гормондардытаблетка тїрінде//

фитотерапияны//

зјр айдаєыштарды

***

 

489.Баларда кґбінесе сальмонеллездіѕ септикалыќ тїрі кездеседі://

+жаѕа туылу кезеѕінде//

1жасќа дейін//

мектеп жасында//

кіші мектеп жасында//

1-3 жасќа дейін

***

 

490.Емізулі жасында жиі кездесетін ішек инфекциясы://

шигелез//

+эшерихиоз//

энтеровирусты инфекция//

сальмонеллез//

энтеровирусты вирус

***

 

491.Кїлдіѕ бактерия тасымалдаушыларєа ем жїргізіледі://

кїлге ќарсы сарысумен//

дјрумендермен//

ауыз-кґмейді фурациллин ерітіндісімен шаю//

+антибиотиктермен//

анатоксинмен

***

 

492.Кїлдеіѕ катаральды кезеѕіндеде тынысалу жолдарында болмайды://

ќўрєаќ жґтел//

даусыныѕ ќарлыєуы//

дене ќызуыныѕ жоєарлауы//

+беткейлік аритмиялыќ тыныс//

нашар сезіну, тјбеттіѕ тґмендеуі

***

 

493.Ерте кїлден кейінгі салданулар болады://

аурудыѕ бірінші тјулігінде//

3-4 кїнінде//

5-7 кїнінде//

+екінші аптасында//

ауру басталысымен бір айдан кейін

***

 

494.Кїл кезінде бак себудіѕ болжамды нјтижесі дайын болады://

2 саєаттан кейін//

12 саєаттан кейін//

+ 24 саєаттан кейін//

48 саєаттан кейін//

72 саєаттан кейін

***

 

495.Кїлдіѕ бактерия тасымалдаушыларына ем жїргізіледі://

ПДС//

АКДС//

+пенициллин ќатарынан антибиотиктер немесе макролидтер//

бадамшаларды алып тастау//

симптоматикалыќ терапия, дјрумендер

***

 

496.Кїлді емдеу їшін бірінші рет антитоксикалыќ сарысуды ўсынєан://

+Behring//

Iersen//

Roux//

F.Loffler//

T.Klebs

***

 

497.1 жастаєы балаларда ќызылша аєымыныѕ ерекшелігі://

катаральды кезеѕніѕ болмауы//

айќын емес интоксикация симптомы//

бґртпе кезеѕініѕ болмауы//

пигментация кезеѕініѕ болмауы//

+кґбінесе асќынулар болады

***

 

498.Тырысќаќпен ауырєан науќасты ауруханадан шыєарар алдында ќажет://

нјжісті їш реттік жјне ґтті бір реттік тексеру//

нјжісті жјне ґтті бір реттік тексеру//

+нјжісті екі ретті тексеру//

нјжісті екі реттік жјне ґтті бір реттік тексеру//

тексеруді ќажет етпейді

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2637. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия