Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заняття 1
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(Семінар дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Виділяти сукупність економічних явищ і процесів в суспільному житті;

Визначати сферу застосування наукового економічного мислення та його місце в процесі господарської діяльності;

Розуміти ознаки наукового мислення;

Класифікувати твердження щодо економічної діяльності за ознакою науковості;

Визначати сферу можливого застосування економічних знань та оцінювати теоретичну та емпіричну обґрунтованість тверджень щодо явищ і процесів господарського життя;

Розуміти основні проблеми, вирішенню яких підпорядкована економічна діяльність та знати специфіку соціальних та технічних обмежень, що визначають міру досягнення економічних цілей суспільства і особистості.

Питання для обговорення

1.Сутність економічного мислення.

2.Середовище формування економічного мислення: економічне, політико-правове і соціально-культурне.

3.Типи економічного мислення: стандартний, творчий.

4. Розвиток економічного мислення.

5.Економічне мислення і економічна практика

6.Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.

Дискусійні питання

1. Якою мірою коректне твердження про те, що економіка – головна сфера суспільного життя?

2. Чим ставлення економіста до господарських процесів відрізняється від ставлення людей з іншим типом мислення?

3. Якщо економісти володіють інформацією про закономірності функціонування економіки, чому не вдається запобігти періодичному повторенню економічних криз?

4. Чи потрібна буде економічна наука в суспільстві, в якому для кожного економіста-практика буде розроблена вичерпна і абсолютно раціональна інструкція для прийняття господарських рішень в будь якій ситуації?

5. Спробуйте оцінити наслідки діяльності Робін Гуда з точки зору економіста

6. Чим відрізняються технічна та економічна раціональність?

7. Чи згодні ви з твердженням «більшість пробок на міських вулицях можна усунути просто збільшивши кількість кваліфікованих регулювальників, що зможуть раціоналізувати поведінку водіїв на дорогах»?

8. Чи правильно, що «науковість» знань – це синонім їх істинності?

Питання для самостійного опрацювання

1. Чи належить ваше навчання до економічної сфери суспільного життя і чому?

2. Наведіть приклади взаємовигідного співробітництва студентів в процесі навчання та спробуйте обґрунтувати альтернативні оцінки такого співробітництва

3. Які риси нашого повсякденного життя підтверджують, а які суперечать тезі «люди завжди раціонально використовують наявні можливості взаємодії для задоволення потреб»?

Аудиторна та позааудиторна робота:

Усне опитування

Проблемна бесіда

Розгляд господарських ситуацій

Оцінка та систематизація дискусійних тверджень

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1. Типи економічного мислення.

2. Економічне мислення та економічна практика.

3. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 436. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия