Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заняття 3
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(Семінар-розгорнута бесіда)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію, здатність до аналізу, синтезу та застосування інших наукових методів, володіння базовими теоретичними інструментами прийняття рішень;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, дослідницькі навики і вміння.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Виділяти проблеми та питання, для вирішення яких мають застосовуватись методи економічної теорії;

Відрізняти закономірні (об’єктивно зумовлені) і випадкові (суб’єктивні) риси та характеристики економічних процесів і явищ;

Розуміти відмінності форм прояву закономірностей суспільної і природничої сфер;

Класифікувати твердження щодо економічної діяльності за ознакою належності до складових економічної науки;

Розрізняти основні вихідні положення базових шкіл економічної теорії;

Застосовувати базові методи економічної теорії для вирішення типових проблем організації суспільної взаємодії;

Розуміти основні принципи взаємодії економічної науки з практикою господарювання.

Питання для обговорення

1. Оновлення предмету економічної науки як відображення суттєвих рис еволюції суспільного виробництва;

2. Роль виділення позитивних і нормативних тверджень для забезпечення коректності обґрунтування положень економічної теорії;

3. Межі застосування мікро- і макроекономічного інструментарію;

4. Роль абстрактних тверджень в економічному пізнанні;

5. Можливі наслідки некоректного застосування методу класифікації в процесі прийняття економічних рішень;

6. Кількісні методи економічної науки: що значить, що економісти «розмовляють мовою цифр»?

7. Застосуйте системно-функціональний метод для пояснення взаємодії в межах вашої групи під час підготовки до іспиту;

8. Коли гіпотеза стає теорією?

9. Чи простежується залежність між специфікою певних етапів еволюції суспільного виробництва і положеннями різних шкіл економічної науки?

10. Яке значення вивчення економічної теорії має для вашого подальшого навчання?

Дискусійні питання

1. Якщо економічні закони виявляються через людську діяльність, як це узгоджується з тезою про їхню об’єктивність?

2. Чи змінились економічні закони з набуттям Україною незалежності?

3. Як державі оцінювати доцільність виділення коштів на фундаментальні економічні дослідження?

Питання для самостійного опрацювання:

1. Що значить «вірогіднісний характер економічних законів»?

2. Навіщо економісти практики звертаються на надбань економічної теорії?

3. Що відрізняє сучасні напрями економічної теорії?

Аудиторна та позааудиторна робота:

1. Усне опитування

2. Проблемна бесіда

3. Розгляд господарських ситуацій

4. Оцінка та систематизація дискусійних тверджень

5. Експрес-опитування

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1.Предмет економічної науки.

2. Принципи, категорії і закони економічної науки.

3. Диверсифікація предмету економічної науки.

4.Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 707. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия