Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. 1. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні: Навч
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 176с.

2. Грабинський І.М. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник. – Львів: Інтереко, 1997. – 269 с.

3. Економічні системи [Текст] : монографія / ред. Г. І. Башнянин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної акад. Т. 1. - 2006. - 484 с.

4. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004.

5. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Перевод с нем. – М.: «Прогресс», 1995. – 369 с.

6. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Башняніна Г.І., Шевчука Є.С. – Львів: Новий світ. – 2000. – С. 195-196.

7. Соціальна ринкова економіка: орієнтир для України / Р.Клапгам, М.Ломанн та ін./ За ред. Р.Клапгама. – 2-ге вид. – К.:ФАДА, ЛТД, 2006.

8. Соціально-економічні інституції економічної системи України [Текст]: [монографія] / [Ю. В. Ущаповський, Л. Ю. Возна, К. С. Солонінко та ін.] ; [за заг. ред. К. С. Солонінка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський держ. технол. ун-т [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 225 с.

9. Сучасні економічні системи: Навч.посіб. / О.О.Бєляєв та ін. – К.:КНЕУ, 2003. – 214 с.

10. Шюллер А., Крюссельберг Х. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики. Серия: “Экономическая теория. История экономической мысли”. – М.: Экономика, 2006. – 338 с.

11. Шніцер М. Порівняння економічних систем. – К.: Основи, 1997. – 212 с.

12. Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління [Текст] : навч. посібник / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 373 с.

Рівні оцінювання знань на 6 занятті:

2 бали при активній участі в розгорнутій дискусії, засвоєнні в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, формуванні визначених компетентностей, відповідях на рівні «відмінно»;

1,5 бали при неповному засвоєнні навчального матеріалу, передбаченого тематикою заняття, виявленні знань на рівні «добре» під час обговорення визначених питань у процесі дискусії;

1,0 бал при засвоєнні теоретичних основ навчального матеріалу, недостатньо активній участі в розгорнутій дискусії з визначених питань, виявленні знань на рівні «задовільно»;

0 балів при неучасті в розгорнутій дискусії, чи непідготовленості до неї і/або відповідях на рівні «незадовільно».Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 424. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия