Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Реферати. 1. М. Костомаров – видатний історик та науковець.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. М. Костомаров – видатний історик та науковець.

2. Політичні та естетичні погляди М. Костомарова.

3. Поетична творчість М. Костомарова: мотиви, образи, жанрова своєрідність.

4. Внесок М. Костомарова в розвиток літературно-критичної, теоретико-літературної думки України.

 

Основні поняття та терміни: фольклористика, слов'янофільство, Кирило-Мефодіївське братство, месіанська роль України, етноґенеза, романтизм, романтична трагедія, літературна критика, історична белетристика.

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте ідейну спрямованість наукової праці „Дві руські народності” М. Костомарова.

2. Схарактеризуйте особливості історичної белетристики М. Костомарова.

3. Підготуйте виступ на тему: „Значення доробку М. Костомарова в оформленні тематично-стильових течій українського романтизму”.

Питання для самоконтролю

1. Які риси індивідуального стилю М Костомарова як поета ви можете визначити?

2. Чим визначений науковий інтерес М. Костомарова?

3. В чому виявлялися розбіжності в поглядах М. Костомарова і Т. Шевченка щодо слов'янофільства?

Рекомендована література

1. Nota Bene: літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.

2. Астаф'єв О. Художня історіософія: від Костомарова до Є Маланюка // Слово і час. – 1997. – 2. – С. 6–10.

3. Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1996.– Кн. 1–3.

4. Історія української літератури ХІХ ст: у 2-х кн.. КН 1: Підручник/ За ред. Акад. М.Г.Жулинського. ­ Київ: Либідь, 2005.­ 656 с.

5. Літературна критика на Україні першої половини XІX ст.– К.: Наукова думка, 1984.

6. М. Грушевський. Історія української літератури: В 5 т. –К.: Наукова думка, 1993-1995.

7. Н. Калиниченко. Українська література ХІХ ст.: напрямки, течії. – К.: Наукова думка, 1977.

8. Пинчук Ю А. Исторические взгляды Н. И. Костомарова. Критический очерк. – К., 1984.

9. Попов П. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. – К, 1968.

10. С. Єфремов. Історія українського письменства. –К.: Femina, 1995.

11. Смілянська В. Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М. Твори: у 2 т. – К., 1990. – Т.1 – С. 5 – 37.

12. Українська література: Посібник для старшокласників і абітурієнтів / За ред. М. К. Наєнка. – К.: Либідь, 1995.

13. Українське слово: Хрестоматія української літератури і літературної критики. – К.: Рось, 1994–96.– Кн. 1–4.

СЕМІНАР 5. „ГАЛИЦЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ”.

План.

1. Особливості розвитку літературного процесу у Галичині. „Руська трійця”.

2. Альманах „Русалка Дністровая”.

3. Творчість Маркіяна Шашкевича.

4. Баладна творчість Івана Вагилевича.

5. Мотиви й образи лірики Якова Головацького.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 750. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия