Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Жазба жұмыстарының тақырыптары.


1. Отбасы және неке социологиясы

2. Отбасылық өмір циклының кезеңдері

3. Отбасының құрылымы мен негізгі қызметтері

4. Ұлтаралық некелер

5. Отбасылық тәртіпті зерттеудің әлеуметтік тәсілдері

6. Отбасын зерттеуде бақылау және контент-талдау тәсілін қолдану стратегиясы

7. Жұбайлар арасындағы сыйласушылық пен отбасылық - некелік қатынастардың социометриясы

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2004.-208 б.

2. Социология (лекциялар курсы) жалпы ред. басқарған Тұрғымбаев Ә.Х. Алматы. 2001.-160 б.

3. Большой толковый социологический словарь. Дэвид Джери, Джули Джери. Т. 1.2. 1999.

5. Краткий словарь русско-казахских терминов по социологии. Алматы,1995

6. Жаназарова З.Ж. Социология семьи. Алматы, 2001.

Глоссарий

 

N Ұғым Мазмұны
Социология қоғамның құрылымын, оның элементтері мен өмір сүру жағдайын, сондай-ақ осы құрылымда жүріп жататын әлеуметтік процестерді зерттейтін ғылым
Әлеуметтену индивидтің өз тобының нормаларының игеру барысында өзіндік “менінің” қалыптасуы арқылы оның бірегей тұлғасы көрінетін процесс
Әлеуметтік әрекет басқа адамдардың әрекеттеріне мағынасы сай келетін, не соларға бағытталған әрекет үстіндегі адамдардың іс-әрекеті
Әлеуметтік бақылау қоғам не әлеуметтік топ өз мүшелерінің талаптар мен үміттерге қатысты конформды тәртібіне кепілдік беретін құралдар жиынтығы
Әлеуметтік жүйе индивидтер, олардың өзара байланыстарын, осы жүйенін жемісті өмір сүруіне, жүмыс атқаруына қажетті жағдай туғызатын, елеусіз әрекеттер жасайтын әдетдағдылар мен салт-дәстүрлерді қамтитын жүйе
Әлеуметтік институт қоғамның негізгі қажеттіліктерін қанағаттандырып, қоғамдық құндылықтар менпроцедураларды біріктіретін байланыстар мен әлеуметтік нормалардың үйымдақан жүйесі
Әлеуметтік қатынастар мәні жағынан бір-біріне сай келіп, әрекеттері соған сай сипатталатын қайталанбалы өзара әрекеттің саналы түрде сезіммен қабылданатын жиынтығы
Әлеуметтік құрылым қоғам не әлеуметтік топтың белгілі бір қалыппен орналасқан ішкі құрылысы
Әлеуметтік мәртебе топтағы индивидтің немесе топтың басқа да топтармен өзара қарым-қатынастарындағы рангы мен бағыты
Әлеуметтік мобильдік индивидтерді не әлеуметтік нысанның, не болмаса адамның қызметімен жасалып, жетілдірілген кұндылықтардың бір әлеуметтік бағыттан екіншісіне көшуі
Әлеуметтік норма әлеуметтік топ мүшелері ұстанатын және бірлесіп келісілген әрекеттер жасауға қажетті тәртіптің белгілі бір үлгісін құрайтын түсініктер жүйесі
Әлеуметтік процесс көптеген әлеуметтік әрекеттерден бөліп алуға болатын бір бағыттағы және қайталанып отыратын іс-әрекеттердің жиынтығы
Әлеуметтік топ топ мүшелерінің бір-бірімен қарымқатынастарды барысында бөліну негізінде белгілі бір жағдайда өзара әрекеттестікте болатын индивидтер жиынтығы
Девианттық ауытку тәртібі жалпы жұрт қабылдаған нормаларға сәйкес келмейтін, нәтижесі бұл нормаларды бұзуға апарып соқтыратын индивидтің немесе топтың тәртібі
Квазигруппа тұрақты күші жоқ, мүшелері арасындағы әрекеттер біржақты келетін, пайда болуы күтілмеген топ
Контрмәдениет басым мәдениетке қарама-қарсы келіп, оған қарсылық білдіретін, белгілі бір топқа қабылданған мәдениет үлгілерінің жиынтығы
Конформизм топтық қасым көрсету арқылы бақыланып отыратын тәртіп. Топ өзі енгізген тәртіп нормаларының көмегімен индивидтерді топ мүшелерінің интеграциясын қолдауға мәжбүрлейді
Қолденең мобильдік индивидтік не әлеуметтік нысанның сол деңгейдегі бір әлеуметтік бағыттан екіншісіне ауысуы
Лидерлік топ серкесі рөлін атқаруға қажетті қабілеттің, сапа мен мінездің индивидтің бойында көрінуі
Маргинал тұлға екі, не одан да көп мәдениеттің аралығында болып, бір-бірімен толық емес, бірімен ғана жарым-жартылай ассимиляцияға түскен индивид
Отбасы бала тәрбиелеуді қамтамасыз ететін және басқа да қоғамдық мәні бар қажеттіліктерді қанағаттандырып отыратын адамдардың некелік және туыстық қатынастары арқалы байланысатын тобы
Референтті топ индивид өзіне өзі баға берген мен бағалаудың эталонымен салыстырғанда бағыт үстайтын реалды не болмаса шартты әлеуметтік қауым
Рөлдік тәртіп әдістегі мінез-құлқына сәйкес рөлін қарапайым орындаудан өзгеше белгілі бір әлеуметтік рөл ойнаушы индивидтің шын мәніндегі тәртібі
Тұлға адамның әлеуметтік қасиеттерінің тұтастығы, индивидтің қоғамдық дамуының және белсенді іс-әрекетпен араласу арқылы әлеуметтік қатынастар жүйесіне енуі
Тік мобильдік индивидтің не әлеуметтік нысанның өзгеруіне жағдай туғызатын өзара әрекеттердің жиынтығы

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1010. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия