Студопедия — Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України


Пенсійний фонд України є найбільшим державним позабю­джетним цільовим фондом кошті в, що спрямований на задово­лення публічних інтересів. Він був створений у грудні 1990 р. як Українське республіканське відділення Пенсійного фонду СРСР, яке із січня 1992 р. було перетворено на Пенсійний фонд Украї­ни. У 1991 р. перший раз пенсії були профінансовані із коштів Пенсійного фонду, а не Державного бюджету.

Нині правовий статус Пенсійного фонду визначається Зако­ном України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра­хування» від 9 липня 2003 р. № 1058-ІУ (зі змінами), Положен­ням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою КМУ від 24 жовтня 2007 р. № 1261, іншими нормативно-право­вими актами.

Пенсійний фонд України с центральним органом виконав­чої влади, діяльність якого спрямовується і координується Ка­бінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної


Глава 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ КОШТІВ 343

політики. Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснює правління Фонду, чисельність і персональний склад якого затверджує Кабінет Міністрів України. Голова правління Фонду та його заступники призначаються на посаду і звільняють­ся з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, підготовленим за пропозицією Міністра праці та соціальної політики. До структури Пенсійного фонду вхо­дить керівний апарат, ряд управлінь та департаментів, у тому числі: організаційно-інформаційне управління, контрольно-ре­візійне управління, управління персоніфікованого обліку та ін­формаційних систем, управління автоматизованого обліку над­ходження і використання фінансів пенсійного забезпечення. У регіонах відкриті Головні управління Фонду, на рівні райо­нів, міст та районів в містах областей — управління Пенсійного фонду України.

Водночас Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України» від.'51 жовт­ня 2008 р. № 639-УІ передбачено, що перетворення Пенсійного фонду на неприбуткову самоврядну організацію здійснюється відповідно до окремо прийнятого спеціального закону. До при­йняття відповідного рішення функції виконавчої дирекції Пен­сійного фонду, її територіальних органів виконують відповідно Пенсійний фонд України та головні управління Пенсійного фон­ду в АРК, областях, містах Києві та Севастополі і управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах.

До основних завдань Пенсійного фонду України належать: участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування; керівниц­тво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; забезпечення збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсій­не страхування, ведення їх обліку; призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддя м у відставці та підготовка документів для їх виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодав­ством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду Украї­ни та інших джерел, визначених законодавством; ефективне та


344


Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1389. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия