Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Короткі висновки
1. У новій геополітичній ситуації перед Росією на вео. зріст постало питання визначення своєї геополітичної ідентичності. Нині перед Росією, й не тільки перед нею, стоїть завдання наново сформулювати свою політичну мету, адекватну до нових реалій, пов'яза них із вересневими 2001 р. подіями у США, війною в Іраку, визначити якісно нові стосунки із Західною Європою і Сполученими Штатами Америки.

2. Геополітична карта Європи характеризується суттє­вими змінами у відносинах європейських держав зі своїм стратегічним партнером — Сполученими Шта­тами Америки. Суть тенденції, яка все більше набирає сили, полягає в тому, що епіцентр конструктивності перемістився зі США до Європи.

3. Зовнішня політика Китаю на початку XXI ст. має підпорядковане значення стосовно внутрішньої, спрямованої на економічну й соціальну трансфор­мацію. Зовнішня політика зорієнтована на стра­тегічний виграш часу для створення економічної та військової могутності, перетворення Китаю на потуж­ну наддержаву.

4. Геополітика Японії і тепер віддзеркалює особливості її географічного й політичного становища. Острівне розташування, перенаселеність, нестача природних ресурсів, з одного боку, а з іншого — могутня промис­ловість, що динамічно розвивається, гостра потреба в ринках збуту визначили прагнення Японії посісти у світовій будові місце, гідне її потенціалу. Одна з проб

лем — налагодження добросусідських відносин з Росією.

5. Геополітика країн Близького Сходу (Ірану, Саудівсь­кої Аравії, Іраку) визначається своєю антиамери-канською спрямованістю, конфронтаційним ставлен­ням до Ізраїлю. Негативне ставлення США до Іраку та Ірану пояснюється тим, що Ірак відкрито виступив проти безцеремонного накидання не тільки йому, а й усьому світові чужих інтересів, світогляду, способу життя.

6. Геополітика країн Африки і Латинської Америки ха­рактеризується своєю калейдоскопічністю. У геостра-тегічному плані Африка більше тяжіє до Заходу, хоча цей процес складний, динамічний і суперечливий. В історичному контексті в міру зміцнення економічної, військової, фінансової могутності й політичної ваги США Латинська Америка поступово втягується в гео-політичне поле північного сусіда.

1. с.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 133. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия