Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 7. Економічна роль держави
 

№311. До непрямих податків не належить:

1) мито;

2) акцизи;

3) податок на додану вартість;

4) податок на прибуток підприємств.

 

№312. До непрямих податків не належить:

1) мито;

2) податок на додану вартість;

3) акцизи;

4) податок на спадщину.

 

№313. В Україні універсальний акциз офіційно називають:

1) акцизним збором;

2) податком на додану вартість;

3) податком з обороту;

4) податком з продажу.

 

№314. В Україні універсальний акциз офіційно називають:

1) податком на додану вартість;

2) акцизним збором;

3) прибутковим податком;

4) податком із продажу.

 

№315. Відомі класифікації податків не виділяють такі види податків:

1) прогресивні, регресивні і пропорційні;

2) прямі і непрямі;

3) справедливі й несправедливі;

4) загальнодержавні й місцеві.

 

№316. Що не є благом громадського вжитку:

1) маяки;

2) контроль за повенями;

3) оборона країни;

4) електроенергія.

 

№317. Що не є благом громадського вжитку:

1) маяки;

2) електроенергія;

3) оборона країни;

4) боротьба з інфекційними хворобами.

 

№318. Громадські блага відрізняються від індивідуальних тим, що:

1) вони подільні;

2) до них можна застосувати принцип виключення;

3) вони неподільні і не перебувають в індивідуальному користуванні;

4) у приватних підприємств є сильні стимули для виробництва громадських благ.

 

№319. Громадські блага відрізняються від індивідуальних тим, що:

1) вони подільні;

2) до них можна застосувати принцип виключення;

3) їх легко продати індивідуальним покупцям;

4) вони неподільні і не перебувають в індивідуальному користуванні.

 

№320. До прямих податків не належить:

1) податок на спадщину;

2) податок на доходи фізичних осіб;

3) податок на ювелірні вироби;

4) земельний податок.

 

№321. До прямих податків не належить:

1) прибутковий податок;

2) податок на ювелірні вироби;

3) податок з прибутку;

4) земельний податок.

 

№322. Що не належить до податкової системи:

1) ввізне мито;

2) платежі за комунальні послуги;

3) акцизний збір;

4) місцеві збори.

 

№323. Що не належить до податкової системи:

1) ввізне мито;

2) акцизний збір;

3) платежі за комунальні послуги;

4) обов’язкові платежі у державні цільові фонди.

 

№324. Яке твердження правильне:

1) запровадження мінімальної заробітної плати є прикладом державного регулювання економіки;

2) усі економісти підтримують державне регулювання ринкової економіки;

3) для визначення розміру податку кількість податкових одиниць множать на процентну ставку;

4) принцип виключення не можна застосувати до благ індивідуального вжитку.

 

№325. Яке твердження неправильне:

1) благо громадського вжитку характеризоване неподільністю і спільним споживанням;

2) вищі податкові ставки завжди забезпечують більші податкові надходження;

3) високопрогресивна система оподаткування стимулює приховування доходів від сплати податків;

4) в Україні універсальний акциз офіційно називають податком на додану вартість.

 

№326. Яке твердження правильне:

1) ринковий механізм не може забезпечити виробництва громадських благ;

2) принцип виключення легко застосувати до благ громадського вжитку;

3) необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є перева­жання державної власності над приватною;

4) стабілізаційна макроекономічна функція держави передусім полягає у змен­шен­ні державних видатків.

 

№327. Що не є економічною функцією держави в сучасній господарській системі:

1) захист конкуренції;

2) субсидії збитковим підприємствам;

3) стабілізація економіки;

4) перерозподіл доходів та ресурсів.

 

№328. Що не є економічною функцією держави в сучасній господарській системі:

1) захист конкуренції;

2) субсидії збитковим підприємствам;

3) виробництво громадських благ;

4) перерозподіл доходів та ресурсів.

 

№329. Основними методами збалансування дефіцитного державного бюджету є такі, за винятком:

1) додаткова емісія грошей;

2) випуск державних цінних паперів;

3) державні закупівлі товарів і послуг;

4) підвищення податків.

 

№330. Основними напрямами видатків державного бюджету є такі, за винятком:

1) проценти за державний борг;

2) соціальні видатки;

3) утримання державного апарату;

4) амортизаційні відрахування.

 

№331. Дефіцит державного бюджету існує, коли:

1) державні видатки перевищують доходи;

2) збільшуються державні видатки;

3) зменшується державний борг;

4) державні доходи перевищують податкові надходження.

 

№332. Дефіцит державного бюджету існує, коли:

1) зменшується державний борг;

2) державні видатки перевищують доходи;

3) зменшуються державні трансфери;

4) зростають державні закупівлі товарів і послуг.

 

№333. Державні субсидії – це:

1) усі видатки з державного бюджету;

2) грошові кошти, які держава витрачає на утримання бюджетного сектора еконо­міки;

3) використання грошових коштів на імпорт найважливіших для країни товарів і послуг;

4) грошові кошти, які держава спрямовує на допомогу соціально незахищених груп населення.

 

№334. Державні субсидії – це:

1) усі видатки з державного бюджету;

2) грошові кошти, які держава витрачає на обслуговування державного боргу;

3) використання грошових коштів на імпорт найважливіших для країни товарів і послуг;

4) грошові кошти, які держава спрямовує на допомогу соціально незахищених груп населення.

 

№335. Яке з перелічених тверджень неправильне:

1) податок з прибутку підприємств в Україні є пропорційним;

2) виробництво або споживання певних благ може надавати третім сторонам або суспільству загалом вигоди переливу, за які непотрібно платити;

3) юридичні особи не можуть бути суб’єктами оподаткування;

4) парадокс ринкового механізму полягає у тому, що його функціонування стимулює виникнення недосконалих ринкових структур.

 

№336. Стабілізаційна політика держави спрямована на досягнення таких цілей, за винятком:

1) зниження темпів інфляції;

2) підвищення рівня рентабельності (прибутковості) підприємств державної форми власності;

3) підвищення рівня зайнятості;

4) досягнення зовнішньої рівноваги.

 

№337. Національний банк України не виконує функції:

1) регулювання та контроль пропозиції грошей у вітчизняній економіці;

2) емісія грошових знаків;

3) зберігання золотовалютних резервів та обов’язкових резервів комерційних банків;

4) надання кредитів населенню.

 

№338. Державні фінанси не охоплюють:

1) державний бюджет;

2) фінанси місцевих органів влади;

3) фінанси приватних підприємств;

4) спеціальні державні фонди.

 

№339. Грошово-кредитну (монетарну) політику в Україні проводить:

1) Національний банк України;

2) Міністерство фінансів;

3) Державна податкова адміністрація;

4) Міністерство економіки.

 

№340. Що не є напрямом видатків з державного бюджету:

1) національна оборона;

2) витрати державних підприємств на поліпшення стану довкілля;

3) утримання державного апарату;

4) проценти за державний борг.

 

№341. Що не є напрямом видатків з державного бюджету:

1) утримання державного апарату;

2) проценти за державний борг;

3) амортизаційні відрахування підприємств державного сектора;

4) соціальні видатки.

 

№342. Що не є напрямом видатків з державного бюджету:

1) заробітна плата працівників приватного сектора;

2) соціальні видатки;

3) фінансування бюджетного сектора економіки;

4) національна оборона.

 

№343. Який із непрямих податків в Україні стягується із більшості товарів та послуг:

1) податок з продажу;

2) готельний збір;

3) податок на додану вартість;

4) мито.

 

№344. Об’єктом оподаткування прямими податками є:

1) товари;

2) послуги;

3) майно, доходи та прибуток;

4) державні трансфери.

 

№345. Об’єктом оподаткування непрямими податками є:

1) доходи домогосподарств;

2) державні трансфери;

3) товари та послуги;

4) прибуток підприємств.

 

№346. За непрямого податку об’єктом оподаткування є:

1) дохід;

2) майно;

3) товар або послуга;

4) земля.

 

№347. Яке твердження правильне:

1) у ринковій економіці приватний сектор є основним виробником громадських благ;

2) ринковий механізм створює ефективні стимули до праці, а відтак забезпечує справедливий розподіл доходів у суспільстві;

3) зовнішні ефекти діяльності або витрати і вигоди переливу виникають тоді, коли дії окремої особи чи фірми позначаються на іншій особі чи фірмі;

4) більшість благ індивідуального вжитку є неподільними і на них не поширюється принцип виключення.

 

№348. Яке твердження правильне:

1) монополізм – явище, що породжується виключно дією ринкового механізму;

2) бюджетний профіцит є наслідком підвищення податкових ставок;

3) для зменшення нерівності у доходах уряд застосовує пропорційну систему оподаткування;

4) високопрогресивна система оподаткування стимулює приховування доходів від сплати податків.

 

№349. Яке твердження щодо ринкового механізму неправильне:

1) не забезпечує вирішення проблеми диференціації регіонального економічного розвитку;

2) не допускає монополізації окремих галузей чи сфер економіки;

3) не пропонує шляхів вирішення проблеми забруднення довкілля;

4) неспроможний забезпечити виробництва громадських благ.

 

№350. Яке твердження неправильне:

1) для зменшення нерівності у доходах уряд застосовує пропорційну систему оподаткування;

2) виробництво або споживання певних благ може надавати третім сторонам або суспільству загалом вигоди переливу, за які не потрібно платити;

3) юридичні особи можуть бути суб’єктами оподаткування;

4) парадокс ринкового механізму полягає у тому, що його функціонування стимулює виникнення недосконалих ринкових структур.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 297. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия