Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 9. Фірма як економічний суб’єкт
 

№379. Яке твердження правильне:

1) економічний прибуток мінус бухгалтерський прибуток дорівнює явним витратам;

2) бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнює загальному виторгові;

3) бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;

4) економічний прибуток плюс бухгалтерський прибуток дорівнює неявним витратам.

 

№380. Яке твердження правильне:

1) бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнює загальному виторгові;

2) бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;

3) економічний прибуток плюс бухгалтерський прибуток дорівнює неявним витратам;

4) бухгалтерські витрати дорівнюють явним витратам плюс неявні витрати.

 

№381. Принципова відмінність між явними й неявними витратами полягає в тому, що:

1) неявні витрати не можна виміряти у грошовій формі;

2) явні витрати пов’язані з виплатою фірмами грошей за ресурси, а неявні з таки­ми виплатами не пов’язані;

3) у явних витратах не враховують, а в неявних враховують витрати на капітальне устаткування;

4) у явних витратах враховують вартість власних ресурсів фірми, які вона не опла­чує, а у неявних – не враховують.

 

№382. Критерієм класифікації підприємств за розмірами не може бути:

1) кількість працівників;

2) обсяг продажу;

3) вартість майна підприємства;

4) продуктивність праці.

 

№383. У короткостроковому періоді до змінних витрат можна зачислити:

1) витрати на придбання сировини;

2) процент за взяту фірмою позику;

3) амортизаційні відрахування;

4) страхові внески фірми.

 

№384. Постійні витрати фірми – це:

1) явні витрати;

2) неявні витрати;

3) витрати, які несе фірма навіть у тому разі, якщо продукцію не виробляють;

4) найнижчі витрати виробництва для повного обсягу продукції.

 

№385. Економічні витрати:

1) містять явні витрати, але не враховують неявні витрати;

2) не містять ні явних, ні неявних витрат;

3) містять неявні витрати, але не враховують явні витрати;

4) містять явні й неявні витрати, у тому числі й нормальний прибуток.

 

№386. Економічні витрати:

1) перевищують явні й неявні витрати на величину бухгалтерського прибутку;

2) містять явні витрати, але не враховують неявні витрати;

3) містять неявні витрати, але не враховують явні витрати;

4) містять явні й неявні витрати, у тому числі нормальний прибуток.

 

№387. Що характеризує корпорацію:

1) зазвичай невеликий обсяг виробництва і незначний асортимент продукції;

2) простота утворення та реєстрації;

3) співвласники несуть лише обмежену відповідальність за її борги чи зобов’язання;

4) невелика кількість державних обмежень, що регулюють її діяльність.

 

№388. Що характеризує корпорацію:

1) співвласники несуть лише обмежену відповідальність за її борги чи зобов’язання;

2) простота утворення та реєстрації;

3) невелика кількість державних обмежень, що регулюють її діяльність;

4) прибутки розподіляють серед обмежених і необмежених партнерів за наперед визначеним співвідношенням.

 

№389. Що не є недоліком одноосібного володіння:

1) ресурси одноосібного володіння обмежені розміром грошового капіталу, яким володіє чи який може запозичити власник;

2) власник несе необмежену відповідальність за свої борги;

3) власник не може користуватися послугами організованого фінансового ринку;

4) порівняно великі затрати й труднощі у процесі організації та припинення діяльності одноосібної фірми.

 

№390. Що не є недоліком одноосібного володіння:

1) власник несе необмежену відповідальність за свої борги;

2) власник не може користуватися послугами організованого фінансового ринку;

3) порівняно великі затрати й труднощі у процесі організації та припинення діяльності одноосібної фірми;

4) одноосібна фірма – це зазвичай малий обсяг виробництва і незначний асортимент продукції.

 

№391. Яке твердження неправильне:

1) економічний прибуток є частиною бухгалтерських витрат;

2) у корпорації власники акцій несуть обмежену відповідальність за борги чи зобов’язання корпорації;

3) втрата капітальними благами їхньої вартості внаслідок виробництва продуктивніших машин і механізмів є моральним їх зношенням;

4) у довгостроковому періоді постійних витрат немає.

 

№392. Яке твердження правильне:

1) неявні витрати входять в економічний прибуток;

2) невеликі фірми завжди менш ефективні, ніж великі;

3) втрата капітальними благами їхньої вартості внаслідок виробництва продуктив­ніших машин і механізмів є фізичним їх зношенням;

4) у довгостроковому періоді постійних витрат немає.

 

№393. Що розуміють під моральним зношенням основного капіталу:

1) фізичну непридатність капіталу для використання унаслідок дії сил природи;

2) необхідність невідкладного ремонту;

3) поява продуктивнішого обладнання;

4) непридатність до використання унаслідок експлуатації у процесі виробництва.

 

№394. До постійних витрат підприємства у короткостроковому періоді не належать:

1) амортизаційні відрахування;

2) орендна плата;

3) оплата охорони;

4) витрати на сировину та матеріали.

 

№395. До змінних витрат у короткостроковому періоді не належать:

1) витрати на напівфабрикати;

2) витрати на сировину і матеріали;

3) витрати на паливо та електроенергію;

4) амортизаційні відрахування.

 

№396. Фірма з горизонтальною структурою:

1) володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою, відмінну від ін­ших стадію виробництва;

2) володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію;

3) представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду продукції;

4) виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг.

 

№397. Фірма з вертикальною структурою:

1) представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду продукції;

2) володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію;

3) володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію з виготов­лення продукту відмінну від інших стадій виробництва;

4) виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг.

 

№398. Фірма-конгломерат:

1) володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію з виготов­лення продукту відмінну від інших стадій виробництва;

2) представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду продукції;

3) володіє багатьма підприємствами, які виробляють широкий асортимент різних товарів і послуг;

4) володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію.

 

№399. Що не характеризує корпорацію:

1) акумулює кошти через емісію акцій;

2) порівняно великі затрати й труднощі у процесі організації та припинення діяльності;

3) подвійне оподаткування доходів;

4) необмежена відповідальність власників акцій за зобов’язаннями корпорації.

 

№400. Що не характеризує повне партнерство:

1) кожен із партнерів несе необмежену відповідальність за зобов’язаннями фірми;

2) частина партнерів несе необмежену відповідальність за борги фірми, а решта – у межах вкладених коштів;

3) у разі виходу одного з партнерів із справи фірму реорганізовують;

4) кожен із партнерів забезпечує певну частку роботи.

 

№401. Яке твердження характеризує повне партнерство:

1) принаймні один із партнерів несе повну відповідальність за борги фірми, а решта – обмежену;

2) акумулює необхідні для розвитку кошти через емісію акцій;

3) зміна одного із власників вимагає реорганізації фірми;

4) партнери привласнюють дохід у вигляді дивіденду.

 

№402. Що не притаманне великим підприємствам:

1) можливість поєднання науки і виробництва;

2) негнучкість, уповільнене оновлення асортименту продукції;

3) потреба у великих обсягах людських та матеріальних ресурсів;

4) вища вразливість до коливань цін і процентних ставок, ніж у малих підприємств.

 

№403. Що не є ознакою малих підприємств:

1) неспроможність здійснення дорогих науково-технічних проектів;

2) потребують великих капіталовкладень;

3) оперативне реагування на запити споживачів;

4) висока вразливість до коливань цін і процентних ставок.

 

№404. Яке твердження щодо амортизаційних відрахувань неправильне:

1) належать до постійних витрат у короткостроковому періоді;

2) враховуються у складі бухгалтерських витрат;

3) належать до змінних витрат у короткостроковому періоді;

4) обліковуються у складі економічних витрат.

 

№405. До постійних витрат відносять:

1) витрати на заробітну плату управлінського персоналу, витрати на наймання охорони, відсотки за кредитами, амортизаційні відрахування;

2) витрати на заробітну плату найманих працівників, витрати на наймання охорони, вартість сировини і устаткування;

3) витрати на оплату праці найманих працівників, амортизаційні відрахування, орендну плату;

4) витрати на сировину, електроенергію, орендну плату, відсотки за кредитами.

 

№406. Бухгалтерський прибуток розраховують як:

1) різницю між економічним та нормальним прибутком;

2) суму економічного прибутку і неявних витрат;

3) різницю між виторгом і загальними витратами;

4) різницю між виторгом і явними витратами;

 

№407. Товариство, кожен учасник якого несе відповідальність за діяльність товариства усім своїм майном:

1) повне товариство;

2) товариство з обмеженою відповідальністю;

3) командитне товариство;

4) товариство з додатковою відповідальністю.

 

№408. Яка з перелічених ознак є спільною для акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю:

1) при виході з товариства одного з учасників воно перестає існувати;

2) учасники відповідають за зобов’язання товариства тільки своїми вкладами до статутного фонду;

3) частина товариства несе повну відповідальність, а частина – обмежену;

4) усі члени товариства мають абсолютно рівні можливості в управлінні підприємством.

 

№409. Яке твердження неправильне:

1) якщо підприємець не отримує нормального прибутку, то шукатиме кращого альтернативного використання ресурсів поза межами фірми;

2) норми амортизації встановлюються підприємством у відсотках від вартості основних засобів;

3) рівень рентабельності підприємства визначають як відношення суми прибутку до середньорічної вартості основних виробничих та обігових засобів;

4) фізичне зношення основного капіталу означає втрату основними засобами їхніх фізичних якостей під впливом хімічних, фізичних, механічних, біологічних процесів.

 

№410. Амортизація дає змогу підприємству здійснювати:

1) розширене відтворення;

2) відтворення основних засобів;

3) розширене відтворення основних засобів та оборотних засобів;

4) відтворення основних та оборотних засобів.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 229. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия