Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 2. Основні макроекономічні показники
 

№451. За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли:

1) запаси на кінець року зменшаться;

2) імпорт товарів збільшиться;

3) експорт товарів зменшиться;

4) споживання товарів поточного вжитку збільшиться;

5) державні трансферні платежі збільшаться.

 

№452. Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період подвоїлись, тоді реальний ВВП:

1) подвоївся, а номінальний ВВП не змінився;

2) не змінився, а номінальний ВВП подвоївся;

3) і номінальний ВВП подвоїлись;

4) зменшився наполовину, а номінальний ВВП подвоївся;

5) усі відповіді неправильні.

 

№453. До чистих інвестицій належить:

1) купівля домогосподарством легкового автомобіля;

2) заміна зношеного верстату новим;

3) купівля фірмою земельної ділянки;

4) будівництво ще одного складу готової продукції;

5) купівля акцій новоствореного акціонерного товариства.

 

№454. При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли підсумовують:

1) додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів і послуг;

2) вартість кінцевих і проміжних товарів і послуг;

3) вартість лише кінцевих товарів і послуг;

4) вартість приросту запасів у даному році;

5) державні закупівлі товарів і послуг.

 

№455. Поняття “інвестиції” у національному рахівництві ВВП містить:

1) вартість куплених упродовж року акцій;

2) збільшення запасів на кінець року порівняно з початком року;

3) державні трансферні платежі;

4) товари тривалого користування, що куплені споживачами упродовж року;

5) усі відповіді неправильні.

 

№456.Для обчислення внеску фірми у ВВП, обчисленого як суми доданої вартості, необхідно з суми продажу фірми вирахувати:

1) амортизацію;

2) обсяг продажу іншим фірмам;

3) податок на додану вартість;

4) заробітну плату, виплачену її працівникам;

5) усі відповіді неправильні.

 

№457. Яке твердження щодо індексу споживчих цін та дефлятора ВВП правильне:

1) ІСЦ вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП – обсяг національного виробництва;

2) дефлятор ВВП враховує ціни імпортних товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує;

3) ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП – у поточному;

4) ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП – змінних;

5) усі відповіді неправильні.

 

№458. Яке твердження неправильне:

1) дефлювання – це зменшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП більший за одиницю;

2) інфлювання – це збільшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП менший за одиницю;

3) у базовому році номінальний і реальний ВВП дорівнюють один одному;

4) дефлятор ВВП – це відношення номінального ВВП до реального;

5) темп зростання реального ВВП дорівнює темпові зростання номінального ВВП плюс значення дефлятора ВВП.

 

№459. ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує:

1) результатів економічної діяльності в тіньовому секторі економіки;

2) тієї частини продукції, яка вироблена з допомогою ресурсів, що належать іноземцям;

3) державних закупівель товарів і послуг;

4) збільшення запасів на кінець року;

5) усі відповіді неправильні.

 

№460. Повна зайнятість досягається у тому випадку, коли:

1) фрикційне безробіття дорівнює нулю;

2) усі учасники робочої сили мають роботу;

3) фрикційне і структурне безробіття менші за циклічне;

4) циклічне безробіття дорівнює нулю;

5) усі відповіді неправильні.

 

№461. Що спричинить підвищення рівня безробіття:

1) збільшення населення, яке не змінило чисельності робочої сили;

2) збільшення кількості зайнятих, але кількість безробітних не змінилась;

3) збільшення робочої сили, але кількість зайнятих не змінилась;

4) збільшення на однаковий відсоток і робочої сили, і кількості безробітних;

5) усі відповіді неправильні.

 

№462. Якщо ВНП України перевищує ВВП, то:

1) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;

2) фактичний ВВП перевищує природний ВВП;

3) виробництво проміжних товарів і послуг перевищує виробництво кінцевих товарів і послуг;

4) українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні;

5) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном.

 

№463. Якщо подушний ВВП Багатії становив 15000 грн у 2001 р., а 2002 р. – 15450 грн, то темп приросту подушного ВВП за цей період становить, %:

1) 3,0;

2) 103;

3) 2,91;

4) 102,91;

5) 1,45.

 

№464. Державні трансферні платежі – це:

1) виплати уряду домогосподарствам, які не обумовлені участю у процесі виробництва;

2) частина національного доходу;

3) видатки уряду на наймання в державний сектор працівників;

4) правильні відповіді містять пункти 1 і 3;

5) усі відповіді неправильні.

 

№465. Чисті інвестиції – це:

1) відновна вартість основного капіталу за вирахуванням амортизації;

2) приріст основного капіталу;

3) вартість спожитого основного капіталу;

4) різниця між валовими і приростковими інвестиціями;

5) усі відповіді неправильні.

 

№466. Якщо “Дженерал моторз” будує новий автомобільний завод в Україні, то:

1) ВВП України зростатиме швидше, ніж ВНП;

2) ВВП України зростатиме повільніше, ніж ВНП;

3) і ВВП, і ВНП України зменшаться, оскільки частину доходу від цих інвестицій привласнюватимуть іноземці;

4) ВВП і ВНП України зростатимуть однаковим темпом;

5) усі відповіді неправильні.

 

№467. Що із переліченого не враховують під час визначення валового внутрішнього продукту як суми доходів:

1) непрямі податки;

2) рентні доходи;

3) заробітну плату;

4) амортизацію;

5) державні трансферні платежі.

 

№468. До потокових змінних належить:

1) чисельність зайнятих;

2) обсяг золотовалютних резервів;

3) обсяг експорту;

4) державний борг країни;

5) обсяг депозитів у комерційних банках.

 

№469. До запасових змінних належить:

1) дефіцит державного бюджету;

2) валовий внутрішній продукт;

3) обсяг інвестицій;

4) обсяг сплачених фірмами податків;

5) обсяг депозитів у комерційних банках.

 

№470. Номінальний ВВП – це:

1) ринкова вартість усіх проміжних товарів і послуг, вироблених в країні протягом певного проміжку часу;

2) ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за допомогою національних факторів виробництва;

3) валовий внутрішній продукт, обчислений у постійних цінах;

4) валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних ринкових цінах;

5) валовий внутрішній продукт, що відповідає природній нормі безробіття.

 

№471. Яке твердження правильне:

1) реальний ВВП відображає як зміну фізичного обсягу виробництва, так і зміну цін;

2) від’ємний ВВП–розрив вказує на те, що економіка перебуває у фазі спаду;

3) дипломатичні представництва даної країни за кордоном є щодо неї нерезидентами;

4) природний ВВП обчислюють як різницю між номінальним і реальним ВВП;

5) потік дорівнює різниці між запасами на початок і кінець періоду.

 

№472. Що із переліченого не буде враховано під час обчислення ВВП за методом кінцевого використання:

1) вартість придбаного домогосподарством нового холодильника вітчизняного виробництва;

2) вартість не придбаного у поточному періоді імпортного взуття;

3) вартість збудованого у поточному періоді багатоквартирного будинку;

4) вартість пшениці цьогорічного врожаю, придбаної іноземцями;

5) вартість нового шкільного обладнання вітчизняного виробництва, придбаного коштом місцевого бюджету.

 

№473. Що із переліченого буде враховано під час обчислення ВВП за методом кінцевого використання:

1) вартість непроданих у попередньому році меблів, але придбаних домогосподарством у поточному році;

2) вартість акцій нової емісії, куплених домогосподарством;

3) стипендії та допомога багатодітним сім’ям, виплачені у поточному періоді з держбюджету;

4) виплачена із міського бюджету зарплата освітянам та медпрацівникам;

5) вартість придбаного домогосподарством вживаного автомобіля вітчизняного виробництва.

 

№474. Що із переліченого не буде враховано під час обчислення ВВП за розподільним методом:

1) заробітна плата військовослужбовців;

2) податок на додану вартість;

3) проценти за державними облігаціями;

4) дивіденди, отримані іноземними співвласниками вітчизняних акціонерних компаній;

5) зарплата працівників аграрного сектора, отримана у натуральній формі.

 

№475. Що із переліченого не буде враховано під час обчислення ВВП за розподільним методом:

1) вартість продуктових талонів, виданих малозабезпеченим сім’ям державними соціальними службами;

2) нерозподілений прибуток вітчизняних акціонерних компаній;

3) амортизаційні відрахування приватних підприємств;

4) орендні платежі фермерів, сплачувані землевласникам;

5) внески у фонд соціального страхування, здійснені працедавцями.

 

№476. Яке твердження правильне:

1) ВНП більший за ВВП на величину нерозподіленого прибутку;

2) чистий внутрішній продукт більший за ВВП на величину амортизації;

3) ВВП є сумою факторних доходів економічних суб’єктів за мінусом непрямих податків;

4) ВВП є сумою доданих вартостей, створених на всіх стадіях виробництва економічних благ;

5) національний дохід обчислюють відніманням від ВВП амортизації та непрямих податків.

 

№477. ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує:

1) результатів економічної діяльності домогосподарств, що не купуються і не продаються на ринку;

2) вартості проміжного проживання;

3) вартості продукції створеної за участі факторів виробництва, що належать нерезидентам;

4) комісійних, сплачених брокерам, які опосередковують купівлю-продаж цінних паперів;

5) результатів економічної діяльності наукових установ.

 

№478. Якщо ВВП–розрив додатний, то:

1) номінальний ВВП перевищує реальний;

2) фактичний ВВП менший за природний:

3) природний ВВП менший за фактичний;

4) номінальний ВВП дорівнює реальному;

5) природний ВВП дорівнює фактичному.

 

№479. Якщо українська фірма будує нову швейну фабрику у Польщі, то за інших однакових умов:

1) ВНП України зменшиться, а ВНП Польщі зросте;

2) ВВП України зростатиме швидше, ніж її ВНП, а ВВП Польщі не зміниться;

3) ВНП України не зміниться, а ВНП Польщі зросте;

4) ВНП України дорівнюватиме ВВП Польщі;

5) ВНП України зростатиме швидше, ніж її ВВП, а ВВП Польщі – швидше, ніж її ВНП.

 

№480. Якщо індекс споживчих цін дорівнює 125%, то:

1) споживчий кошик базового періоду на 25% дорожчий, ніж аналогічний кошик в розрахунковому періоді;

2) споживчий кошик базового періоду на 20% дешевший, ніж аналогічний кошик в розрахунковому періоді;

3) споживчий кошик розрахункового періоду більш як вдвічі дорожчий, ніж аналогічний кошик у базовому періоді;

4) споживчий кошик розрахункового періоду більш як вдвічі дешевший, ніж аналогічний кошик у базовому періоді;

5) споживчий кошик базового періоду на 80% дешевший, ніж аналогічний кошик в розрахунковому періоді.

 

№481. Дефлятор ВВП:

1) математично обраховують як індекс Леспейреса;

2) враховує динаміку цін імпортних товарів;

3) враховує динаміку цін тільки кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні;

4) враховує динаміку цін як кінцевих, так і проміжних товарів і послуг, вироблених у країні;

5) завжди більший, ніж індекс споживчих цін.

 

№482. Індекс споживчих цін:

1) є індексом цін із постійними вагами;

2) завжди менший за одиницю;

3) враховує динаміку цін лише вітчизняних товарів та послуг;

4) математично обраховують як індекс Пааше;

5) завжди занижує рівень інфляції.

 

№483. Яке твердження правильне:

1) індекс Фішера обраховують як середнє арифметичне індексів Леспейреса і Пааше;

2) якщо номінальний ВВП більший за реальний, то дефлятор ВВП менший за одиницю;

3) якщо загальний рівень цін в економіці знижується, то індекс споживчих цін набуває від’ємних значень;

4) дефлятор ВВП враховує і динаміку цін капітальних благ;

5) у базовому періоді індекс споживчих цін дорівнює нулю.

 

№484. Яке твердження правильне:

1) дефлятор ВВП обраховують як відношення реального ВВП до номінального;

2) у базовому періоді дефлятор ВВП дорівнює одиниці;

3) дефлятор ВВП не враховує динаміки цін товарів, проданих за кордон;

4) при розрахунку індексу споживчих цін із вартості споживчого кошика вираховують податок на додану вартість і акцизний збір;

5) ІСЦ обраховують як середнє геометричне індексів Леспейреса і Пааше.

 

№485. До складу робочої сили входять:

1) особи, зайняті у домашньому господарстві;

2) учні загальноосвітніх шкіл;

3) особи, які перебувають в оплачуваній відпустці;

4) особи, які не мають оплачуваного місця праці і припинили його пошук;

5) особи, які не працюють внаслідок інвалідності.

 

№486. Частку робочої сили у чисельності дорослого населення називають:

1) природною нормою безробіття;

2) індексом людського розвитку;

3) рівнем зайнятості;

4) рівнем безробіття;

5) коефіцієнтом участі у робочій силі.

 

№487. Рівень зайнятості відображає:

1) частку зайнятих у чисельності робочої сили;

2) частку зайнятих у чисельності населення країни;

3) частку зайнятих у чисельності дорослого населення країни;

4) частку безробітних у чисельності населення країни;

5) частку робочої сили у чисельності населення країни.

 

№488. Яке твердження правильне:

1) кожну дорослу людину, яка не має роботи відносять до безробітних;

2) до складу робочої сили входять виключно безробітні, зайняті та студенти вищих навчальних закладів;

3) якщо реальний ВВП дорівнює природному, то в економіці немає безробітних;

4) працівники приватного підприємства, які оголосили страйк, вважаються безробітними;

5) особу, що має робоче місце, але тимчасово не працює через хворобу, вважають зайнятою.

 

№489. Яке твердження правильне:

1) громадяни країни, що постійно проживають за кордоном більше року, є її резидентами;

2) рівень безробіття є відносним показником;

3) національний дохід обраховують як суму чистого внутрішнього продукту та амортизації;

4) реальний ВВП дорівнює добутку номінального ВВП та дефлятора ВВП;

5) чистий експорт обраховують як різницю між вартістю експорту і амортизацією.

 

№490. Яке твердження неправильне:

1) чистий внутрішній продукт вказує, який обсяг продукції економіка може спожити, не погіршуючи виробничих можливостей наступних періодів;

2) рівень безробіття, за якого темп інфляції залишається сталим, називають природною нормою безробіття;

3) за розподільним методом ВВП дорівнює сумі факторних доходів, непрямих податків на бізнес та амортизації;

4) дефлятор ВВП є індексом із змінними вагами;

5) студентів вищих навчальних закладів відносять до безробітних.

 

№491. Обчисліть ВВП як суму видатків, якщо за звітний період в економіці країни зафіксовано такі показники:

а) особисті видатки на споживання – 13800 гр. од.;

б) чисті інвестиції – 1200 гр. од.;

в) відрахування на споживання основного капіталу – 2350 гр. од.;

г) процент – 380 гр. од.;

д) трансферні платежі – 745 гр. од.;

е) державні закупівлі товарів та послуг – 900 гр. од.;

є) чистий експорт – 450 гр. од.;

ж) чисті іноземні факторні доходи – (–760) гр. од.

 

Варіанти відповідей:

1) 18700 гр. од;

2) 16350 гр. од.;

3) 19445 гр. од.;

4) 17490 гр. од.

5) 15520 гр. од.

 

№492. Обчисліть ВВП як суму видатків, якщо за звітний період в економіці країни зафіксовано такі показники:

а) особисті видатки на споживання – 12870 гр. од.;

б) валові інвестиції – 4780 гр. од.;

в) відрахування на споживання основного капіталу – 2340 гр. од.;

г) рента – 670 гр. од.;

д) трансферні платежі – 1240 гр. од.;

е) державні закупівлі товарів та послуг – 2460 гр. од.;

є) експорт – 4350 гр. од.;

ж) імпорт – 3860 гр. од.

 

Варіанти відповідей:

1) 24460 гр. од;

2) 21840 гр. од.;

3) 22940 гр. од.;

4) 20600 гр. од.

5) 18160 гр. од.

 

№493. Обчисліть ВВП як суму доходів, якщо за звітний період в економіці країни зафіксовано такі показники:

а) особисті видатки на споживання – 10010 гр. од.;

б) рента – 895 гр. од.;

в) прибуток акціонерних підприємств – 2100 гр. од.;

г) відрахування на споживання основного капіталу – 1600 гр. од.;

д) непрямі податки на бізнес – 475 гр. од.;

е) заробітна плата – 9450 гр. од.;

є) доходи індивідуальних власників – 880 гр. од.;

ж) чисті іноземні факторні доходи – (–650) гр. од.

 

Варіанти відповідей:

1) 14750 гр. од;

2) 15400 гр. од.;

3) 13150 гр. од.;

4) 14275 гр. од.

5) 13710 гр. од.

 

№494. Обчисліть ВВП як суму доходів, якщо за звітний період в економіці країни зафіксовано такі показники:

а) особисті видатки на споживання – 17000 гр. од.;

б) процент – 3335 гр. од.;

в) прибуток акціонерних підприємств – 2100 гр. од.;

г) валові інвестиції – 4100 гр. од.;

д) трансферні платежі – 770 гр. од.;

е) заробітна плата – 16700 гр. од.;

є) доходи індивідуальних власників – 845 гр. од.;

ж) чисті інвестиції – 2380 гр. од.

 

Варіанти відповідей:

1) 26130 гр. од;

2) 27850 гр. од.;

3) 27080 гр. од.;

4) 24700гр. од.

5) 25580 гр. од.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 398. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия