Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 6. Сукупні видатки та економічна рівновага
 

№603. Що із переліченого не містить поняття “витікання”:

1) інвестиції;

2) заощадження;

3) податки;

4) імпорт;

5) усі відповіді правильні.

 

№604. Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам, то:

1) економіка функціонує за повної зайнятості;

2) “ін’єкції” дорівнюють “витіканням”;

3) незаплановані інвестиції у запаси відсутні;

4) усі відповіді правильні;

5) правильні відповіді 2 і 3.

 

№605. Що не є компонентом сукупних видатків:

1) споживчі видатки домогосподарств;

2) державні трансферні платежі;

3) інвестиційні видатки фірм;

4) чистий експорт;

5) державні закупівлі товарів і послуг.

 

№606. Національна економіка перебуває у рівновазі тоді, коли:

1) споживчі видатки мінус заощадження дорівнюють інвестиціям;

2) заплановані споживчі видатки плюс інвестиції дорівнюють усім витіканням;

3) державний бюджет збалансований;

4) сума інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту.

5) усі відповіді неправильні.

 

№607. Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо:

1) національна економіка переживає спад;

2) економічна політика уряду помилкова;

3) національна економіка досягла повної зайнятості;

4) знижується ефективність використання ресурсів у національній економіці;

5) чистий експорт є від’ємною величиною.

 

№608. Мультиплікативний вплив початкової зміни сукупних видатків припиняється тоді, коли:

1) сума нових заощаджень зрівнюється з початковою зміною видатків;

2) у національній економіці почалось піднесення;

3) “витікання” більші за сукупні видатки;

4) відсутні зміни інвестицій у запаси;

5) усі відповіді неправильні.

 

№609. Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє(ють);

1) процентна ставка;

2) державні закупівлі товарів і послуг;

3) національні заощадження;

4) зміни інвестицій у запаси;

5) усі відповіді неправильні.

 

№610. Згідно з “парадоксом заощадження”, спроба усіх заощаджувати якомога більше у фазі спаду може:

1) перемістити функцію споживання вгору;

2) перемістити функцію заощадження донизу;

3) спричинити зменшення сукупних видатків і реального ВВП;

4) збільшити фактичні заощадження та інвестиційні видатки;

5) усі відповіді неправильні.

 

№611. За обсягу національного виробництва, що більший за рівноважний:

1) домогосподарства заощаджують більше, ніж підприємства планують інвестувати;

2) сукупні видатки перевищують обсяг національного виробництва;

3) інвестиції у запаси зменшуються;

4) процентна ставка зростає;

5) усі відповіді неправильні.

 

№612. За інших рівних умов, збільшення експорту країни:

1) збільшить сукупні видатки, але зменшить реальний ВВП;

2) зменшить сукупні видатки, але збільшить реальний ВВП;

3) збільшить сукупні видатки та реальний ВВП;

4) перемістить криву сукупних видатків угору;

5) правильні відповіді 3 і 4.

 

№613. За обсягу національного виробництва, що менший за рівноважний:

1) сукупні видатки менші, ніж реальний ВВП;

2) інвестиції у запаси збільшуються;

3) процентна ставка знижується;

4) домогосподарства заощаджують менше, ніж підприємства планують інвестувати;

5) усі відповіді неправильні.

 

№614. Якого етапу не містить процес установлення економічної рівноваги у національній економіці у короткостроковому періоді:

1) незбіг заощаджень та запланованих інвестицій зумовлює відмінність між планами виробництва та планами видатків;

2) відмінності між планами видатків і планами виробництва спричиняють непередбачені зміни в інвестиціях у запаси;

3) непередбачені зміни в інвестиціях у запаси спунукають підприємства переглядати плани виробництва в напрямі їх зменшення або збільшення;

4) тільки коли заплановані інвестиції та заощадження рівні між собою, а зміни інвестицій у запаси відсутні, встановиться економічна рівновага;

5) містить усі.

 

№615. Яке твердження неправильне:

1) державний сектор впливає на ВВП через податки та державні закупівлі товарів і послуг;

2) мультиплікатор податків завжди на одиницю більший за мультиплікатор видатків;

3) мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці;

4) державні видатки чинять прямий і безпосередній вплив на сукупні видатки;

5) зміна податків впливає на сукупні видатки не безпосередньо, а через зміну використовуваного доходу, тобто зміну споживання.

 

№616. Який захід не можна використовувати для подолання рецесійного розриву:

1) зниження рівня оподаткування;

2) збільшення державних закупівель товарів і послуг;

3) підвищення обмінного курсу національної валюти;

4) зниження рівня процентної ставки;

5) підвищення рівня заробітної плати державних працівників.

 

№617. Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву:

1) зниження норми резервування;

2) підвищення облікової ставки;

3) продаж державних цінних паперів;

4) підвищення рівня оподаткування;

5) підвищення обмінного курсу національної валюти.

 

№618. Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції, то:

1) інвестиції у запаси збільшуються;

2) обсяг національного виробництва збільшується;

3) фактичні заощадження зрівнюються із змінами інвестицій у запаси;

4) правильні відповіді 1 і 2;

5) правильні відповіді 1 і 3.

 

№619. Яке твердження неправильне:

1) економічна рівновага не гарантує такого рівня сукупних видатків, за якого національна економіка перебуває у стані повної зайнятості;

2) якщо фактичні сукупні видатки менші, ніж видатки за повної зайнятості, фактичний рівноважний ВВП менший за природний;

3) додатний чистий експорт збільшує сукупні видатки на купівлю національного продукту країни;

4) розмір мультиплікатора залежить від того, яка частка доходу перетворюється на споживчі видатки;

5) незаплановані зміни інвестицій у запаси визначають додаванням заощаджень до запланованих інвестицій.

 

№620. «Кейнсіанський хрест» графічно – це перетин:

1) лінії запланованих видатків та лінії 45°;

2) функції заощаджень та кривої інвестицій;

3) лінії запланованих видатків та кривої інвестицій;

4) кривої інвестицій та лінії 45°;

5) усі твердження неправильні.

 

№621. Зрівнювальним компонентом фактичних заощаджень та фактичних інвестицій в короткостроковому періоді є:

1) сукупні видатки;

2) ін’єкції;

3) мультиплікатор видатків;

4) витікання;

5) зміна інвестицій у запаси.

 

№622. Компонентами сукупних видатків є:

1) споживчі видатки домогосподарств, інвестиційні видатки фірм, державні трансферні платежі, чистий експорт;

2) споживчі видатки домогосподарств, амортизаційні відрахування, проценти за державним боргом, чистий експорт;

3) інвестиційні видатки фірм, заощадження домогосподарств, державні закупівлі товарів і послуг, золотовалютні резерви;

4) споживчі видатки домогосподарств, інвестиційні видатки фірм, непрямі податки, імпорт;

5) споживчі видатки домогосподарств, інвестиційні видатки фірм, державні закупівлі товарів і послуг, чистий експорт.

 

№623. Яке припущення не відповідає моделі сукупних видатків:

1) чисті інвестиції менші за валові;

2) чисті факторні доходи дорівнюють нулю;

3) в економіці є надлишкові виробничі потужності і вимушене безробіття;

4) джерелом інвестицій є лише особисті заощадження;

5) зростання сукупних видатків збільшує обсяг виробництва, не змінюючи ціни.

 

№624. У моделі сукупних видатків до «ін’єкцій» відносять:

1) експорт;

2) заощадження;

3) імпорт;

4) податки;

5) чисті факторні доходи.

 

№625. Якщо сукупні видатки перевищують реальний ВВП, то:

1) інвестиції у запаси зростають, що спонукає зменшувати обсяги виробництва;

2) заплановані інвестиції менші, ніж заощадження;

3) інвестиції у запаси зростають, що спонукає збільшувати обсяги виробництва;

4) заощадження менші, ніж заплановані інвестиції;

5) споживчі видатки дорівнюють витіканням.

 

№626. У моделі сукупних видатків для приватної закритої економіки:

1) ВВП дорівнює ВНП, але більший за ЧВП;

2) ВВП, ВНП, національний та особистий дохід дорівнюють використовуваному доходу;

3) ВВП, ВНП, національний та особистий дохід рівні між собою і більші за використовуваний дохід;

4) ВВП дорівнює національному доходові і більший за особистий дохід;

5) чистий внутрішній продукт більший, ніж національний та використовуваний дохід.

 

№627. В економіці досягнуто рівноваги, якщо:

1) сукупні видатки дорівнюють ін’єкціям;

2) сукупні видатки дорівнюють заощадженням;

3) різниця між фактичними та запланованими інвестиціями дорівнює нулю;

4) непередбачувані інвестиції у запаси дорівнюють заощадженням;

5) державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють чистим податкам.

 

№628. Яке твердження правильне:

1) зменшення сукупних видатків переміщує функцію сукупних видатків угору;

2) якщо непередбачені інвестиції у запаси дорівнюють нулю, в економіці досягнуто рівноваги;

3) графічний аналіз умов досягнення рівноваги з допомогою функцій заощадження та автономних інвестицій називають «кейнсіанським хрестом»;

4) багаторазовий вплив змін у сукупних видатках на рівноважний ВВП називають ефектом акселератора;

5) автономні інвестиції із зростанням ВВП збільшуються.

 

№629. Простий мультиплікатор:

1) завжди менший за одиницю;

2) зростає із збільшенням граничної схильності до заощадження;

3) зростає із зменшенням граничної схильності до споживання;

4) діє на повну силу за умов повної зайнятості;

5) більший за одиницю.

 

№630. Якщо у приватній закритій економіці автономні інвестиції зросли на 15 млн гр. од., а гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, то рівноважний ВВП:

1) збільшується на 12 млн гр. од.;

2) зменшується на 3 млн гр. од.;

3) збільшується на 18,75 млн гр. од.;

4) збільшується на 75 млн гр. од.;

5) збільшується на 15 млн гр. од..

 

№631. Що із переліченого не характеризує мультиплікатор державних видатків:

1) більший за одиницю;

2) зростає із зменшенням граничної схильності до заощадження;

3) зростає із збільшенням граничної схильності до споживання;

4) дорівнює простому мультиплікаторові;

5) менший за мультиплікатор податків.

 

№632. Яке твердження неправильне:

1) зменшення державних закупівель товарів і послуг переміщує функцію сукупних видатків донизу;

2) мультиплікатор податків набуває лише від’ємних значень;

3) мультиплікатор збалансованого бюджету більший за одиницю;

4) мультиплікатор чистого експорту більший за одиницю;

5) збільшення чистого експорту переміщує функцію сукупних видатків вгору.

 

№633. Якщо у змішаній відкритій економіці податки збільшуються на 30 млн. гр. од., а гранична схильність до споживання дорівнює 0,75, то рівноважний ВВП:

1) зменшиться на 90 млн гр. од.;

2) зменшиться на 120 млн гр. од.;

3) збільшиться на 90 млн гр. од.;

4) зменшиться на 30 млн гр. од.;

5) збільшиться на 120 млн гр. од..

 

№634. За інших однакових умов величина повного мультиплікатора збільшиться, якщо:

1) гранична схильність до споживання зростає;

2) гранична схильність до заощадження зростає;

3) гранична схильність до споживання зменшується;

4) граничний податковий коефіцієнт зростає;

5) гранична схильність до імпорту зростає.

 

№635. Яке твердження правильне:

1) рецесійний розрив – це величина, на яку сукупні видатки перевищують рівень видатків, що відповідає рівноважному ВВП за повної зайнятості;

2) повний мультиплікатор менший за простий;

3) одночасне зменшення державних видатків та податків на однакову величину не змінює рівноважного ВВП;

4) інфляційний розрив можна усунути зменшенням податків;

5) значення мультиплікатора інвестицій відповідає нахилові функції заощаджень.

 

№636. Якщо ВВП–розрив дорівнює 16 млр гр. од., амультиплікатор видатків становить 4, то:

1) величина інфляційного розриву 4 млрд гр. од.;

2) величина рецесійного розриву 64 млрд гр. од.;

3) величина рецесійного розриву 4 млрд гр. од.;

4) величина інфляційного розриву 12 млрд гр. од.;

5) величина інфляційного розриву 64 млрд гр. од.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 515. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия